De genealogie Tempelaar is weergeven in delen.
Daaruit zijn de verhalen uit het verleden, stambomen en heraldiek verzameld.
Vooruitlopend hierop een dankbetuiging, spreiding over Nederland en een rekenmodel genealogische stapeling.
Er wordt nog steeds gezocht naar aanvullingen. Kunt u ons helpen?
Mailen wordt op prijs gesteld genealogie@tempelaar.info

Verhalen uit het verleden
Op verjaardagen, bruiloften en partijen daar worden verhalen verteld. Weet je nog een verhaal? Verhalen van voorvaders zijn voor u verzameld vanaf 1119. 

Stambomen
Heet u Tempelaar dan is er een grote kans dat uw voorvader is opgenomen in de parenteel van Jan Templer uit 1299. Elke Tempelaar met eventuele echtgenote en ouders van de echtgenote. worden opgenomen in de stamboom.

Heraldiek
Waarin worden genoemd: Jan Tempeler, Reinier Tempelaer, Abraham Tempelaer en Leonard Tempelaar.

Deel 1: Jan Templer uit 1299 en zijn nageslacht
Verhalen niet alleen van belangrijke personen maar ook over de gewone man. Jan Templer is de oudste stamvader. Naar mijn mening is Jan een afstammeling van een belangrijke familie uit het Brabantse land.  Zijn zonen vertrokken vanuit de plaatsen Aarle-Rixel en Nuenen over de hele wereld.

Deel 2: Stambomen die niet aansluiten
Dit deel bestaat uit verhalen die hoewel niet aansluiten toch tot de stamboom horen.

Deel 3: Abraham, bestuurder van Kempenland
Één van de verhalen gaat namelijk over het leven van Abraham Tempelaers. Het is een boeiende geschiedenis die trouwens, de 17e eeuw belicht.

Deel Z: Naslagwerk
Een ‘Archief Tempelaar’ verzameld uit ruim veertig archieven. Hierin zijn alle gevonden gegevens opgenomen.

E-mail: Genealogie@Tempelaar.info, Twitter: @GeneaTempelaar en Facebook: Genealogie Tempelaar