1340 Jan II (Jhan) en Jan III Tempelair van Nuenen

De tweede en derde generatie vinden we uit de regesten van het Klooster Mariakroon en Mariendonk bij Heusden, hieruit blijkt dat Aernt Rutger van der Lymbeke zijn pacht niet meer kan betalen en verkoopt aan Jan III Tempelair, zoon van Jhan II Tempelair, een stuk land, de Bredeacker, in de parochie van Nuenen en draagt deze op aan Aernt Rutger van der Lymbeke.

Vanuit de bron en de uitgangspunten van de genealogische stapeling kunnen we het volgende schema opstellen:.
regesten 1396 -25 = 1371 -31 = 1340
ca 1340 Jhan II TEMPELAIR en overleden voor 1396, ongeveer 56 jaar oud
ca 1371 Jan III TEMPELAIR, overleden in Nuenen
.
Vanuit dit schema en de stamvader Jan I Templers, verkrijgen we de generatie Jan – Jan – Jan
.
Jan I TEMPLERS is geboren omstreeks 1299. Jan is overleden. Jan trouwde met N.N..
Kinderen van Jan en N.N.:
1 Mechtelt TEMPLERS, geboren omstreeks 1330.
2 Michaël TEMPLEER, geboren omstreeks 1336.
3 Jan II (Jhan) TEMPELAIR, geboren omstreeks 1340.

Jan II (Jhan) TEMPELAIR is geboren omstreeks 1340, zoon van Jan I TEMPLERS en N.N.. Jan is overleden vóór 07-03-1396 in Nuenen, ten hoogste 56 jaar oud. Jan trouwde met N.N..
Kind van Jan en N.N.:
1 Jan III TEMPELAIR, geboren omstreeks 1371.

Jan III TEMPELAIR is geboren omstreeks 1371, zoon van Jan II (Jhan) TEMPELAIR en N.N.. Jan is overleden omstreeks 1428, ongeveer 57 jaar oud..
.
Bronnen:
03-03-1396: Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk bij Heusden, regesten, 1245 – 1631 225. Schepenen van Eindhoven, Wouter Jhanszn, Henrik Blake, Jhan Henrixzn en Henrik Henrixzn,oorkonden, dat Arnt Rutgerszn van der Lymbeke zich voor de richter en schepenen van Eindhoven heeft laten rechten vanwege een achterstallige pacht aan een stuk land de Bredeacker in de parochie van Nuenen, aan een akker de Halle en aan een beemd erbij de Stert aldaar, waarop Aernt voornoemd deze goederen verkocht heeft aan Jan Tempelair van Nuenen
Kopie in perkamenten cartularium (inventarisnr 121) folio 83r
07-03-1396: Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk bij Heusden, regesten, 1245 – 1631 227. Schepenen van Eindhoven, Jhan Henricszn en Henrik Blake, oorkonden, dat Jan Tempelair van Nuenen, zoon van wijlen Jhan Tempelair, opgedragen heeft aan Aernt Rutgerszn van der Lymbeke een stuk land de Bredeacker in de parochie van Nuenen, een akker de Halle en een beemd erbij de Stert aldaar