Inleiding deel 1

Aan het eind van de twintigste eeuw is het genealogisch virus in mij gekropen en begon ik mij te interesseren voor mijn voorvaders. Wie was hij en waar komt hij vandaan? Dit waren de toch wel de belangrijkste vragen die in de eerste plaats bij mij op kwamen. De eerste website tempelaar.cadicto.nl ontstond in 2001, thans wordt er nog op websites naar verwezen. Al snel kom je tot de ontdekking dat er reeds eerder personen aandacht hadden voor de generatie Tempelaar. Interessant is de e-mail ‘De Tempelers uit Aarle‘ die van invloed was op de eerste generaties. Vele reacties volgden. Een dankbetuiging aan deze personen is dan ook op zijn plaats.

De genealogie Tempelaar is op te splitsen in vieren:

De mogelijke voorvaders
De 1e tien generatie voor de 16e eeuw
De generaties vanaf de 16 eeuw tot 100 jaar voor heden
De laatste 100 jaar.

De mogelijke voorvaders

De 1e tien generaties voor de 16e eeuw.
De eerste X generaties van 13e tot de 16e eeuw roepen nog veel vragen op. Om een tijdsindruk te krijgen is op stukken de genealogische stapeling toegepast.
Op internet is veel geschreven over de familienaam Tempelaar, gevonden stukken zijn gesorteerd op datum ondergebracht in ‘Naslagwerk’ (Archief Tempelaar)

De generaties vanaf de 16e eeuw tot 100 jaar voor heden.
Vanaf de 16e eeuw zijn de gegevens steeds beter ter beschikking op internet en zijn er commerciƫle genealogie websites beschikbaar. Op deze websites is een klein stukje van de familienaam geplaatst met een verwijzing naar de website tempelaar.info Op deze website is rekening gehouden met de privacywetgeving.

De laatste 100 jaar
In de laatste 100 jaar hebben we te maken met het privacy beleid.