Inleiding Deel 1

Aan het eind van de twintigste eeuw is het genealogisch virus in mij gekropen en begon ik mij te interesseren voor mijn voorvaders. Wie was hij en waar komt hij vandaan? Dit waren de toch wel de belangrijkste vragen die in de eerste plaats speelden. Al snel kom je tot de ontdekking dat er reeds eerder personen aandacht hadden voor de generatie Tempelaar. Een dankbetuiging aan deze personen is dan ook op zijn plaats. De eerste website tempelaar.cadicto.nl ontstond in 2001, thans wordt er nog naar verwezen, hierop kwamen veel reacties. Interessant is de e-mail van ‘De Tempelers uit Aarle‘ die van invloed was op de eerste X generaties van ‘De XX generaties vanaf Jan Templers van 1299 tot heden‘.

Jan had bezittingen en land daarnaast en betaalde hij geld aan de kerk in ‘s-Hertogenbosch. Zijn dochter Mechtelt trouwde namelijk met de pastoor van Gestel. Deze Gerrit van der Aa komt uit het geslacht van Nicolaus Gruter. Waarin ook veel ridders voorkomen. Daarnaast kan ook de voorvader een van Boxtel zijn. Ten slotte kan Jan ook een Tempelier zijn geweest.

 
Vooronderzoek
Verhalen uit het verleden die bij zouden kunnen dragen naar het zoeken van de voorvader van Jan Templers van 1299 zijn opgenomen in het hoofdstuk ‘Vooronderzoek’. 
De ‘verhalen uit het verleden’ zijn korte weergave vanuit werkdossier. Een aantal werkdossiers zijn nog niet openbaar, er wordt nog steeds gezocht naar aanvullingen, misschien kunt daarbij helpen? Mailen wordt opprijs gesteld genealogie@tempelaar.info

De eerste X generaties
De eerste X generaties van 13e tot de 16e eeuw roepen nog veel vragen op. Om een tijdsindruk te krijgen is op stukken de genealogische stapeling toegepast.
Op internet is veel geschreven over de familienaam Tempelaar, gevonden stukken zijn gesorteerd op datum ondergebracht in Deel Z.

De tweede X generaties
Vanaf de 16e eeuw zijn de gegevens steed beter ter beschikking op internet en zijn er commerciële genealogie websites beschikbaar. Op deze websites is een klein stukje van de familienaam geplaatst met een verwijzing naar de website tempelaar.info Op deze website is rekening gehouden met de privacywetgeving.