Mogelijke voorvaders

Er zijn mogelijkheden genoeg om te zoeken naar de voorvader van Jan Templers uit 1299. Zijn voorvader kan een kruisvaarder zijn geweest en zich daarna tempelier hebben genoemd. Een ‘broeder’ of beheerder van een nederzetting van de tempeliers. Een boer die grond ter beschikking kreeg om te ontginnen. Een wettelijke zoon of bastaard uit verschillende geslachten. Er zijn verschillende onderzoekers die aanwijzingen geven en mogelijkheden. Vooralsnog heeft dat niet tot een voorvader van Jan Tempelers geleid. Onderstaande mogelijkheden zijn opgenomen in werkdossiers. In dit hoofdstuk worden er enkele, voor zover mogelijk, uitgewerkt weer gegeven.

Een mogelijkheid is dat Jan Templers zijn vader of hij zelf van naam is veranderd. Wat hiervan de reden kan zijn is vooralsnog niet duidelijk.
De artikelen zijn door mij voorzien van een vermoedelijke geboortedatum.
De Tempellers uit Aarle met de mogelijke voorvader Amilius van Buscele is thans het uitgangspunt voor de parenteel Jan Templers.

1119 Tempelier daarna Tempelaar
1144 Ter Brake, Alphen
1157 De kapel van Hendrik Tempelier
1178 De Matheserhoeve te Rixel
1190 Hertogen Hendrikken en Jannen van Brabant1200 Heren van Schoonhoven
1261 Broeder Jan en broeder Hendrik, tempeliers
1386 Bastaard Jan III van Brabant
1264 Amilius van Buscele
1268 Marten van der Broek
1280 Tempeler van der Broe(c)k_ Eindhoudts_ Kelremans
1299 Jan van Boert
1299 De Tempellers uit Aarle