Parentelen

We zoeken naar de vader van Jan I die bezittingen had, waaronder een stuk land, betaalde intredegeld aan de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap van de Sint Jan in ‘s-Hertogenbosch en zijn dochter Mechtelt trouwde met Gerit van de Aa, pastoor van Gestel, uit het geslacht van Nicolaus Gruter, waarin vele ridders voorkomen.

Onderzoekers en auteurs geven aan dat het niet onwaarschijnlijk is dat de geslachtsnaam Tempelaar afkomstig is van de Tempeliers en gezocht moet worden in de familienaam van Boxtel, Amilius van Buscele, die eveneens connecties heeft met het geslacht van Nicolaus Gruter.

We zoeken naar verhalen uit het verleden die bij zouden kunnen dragen naar uw verborgen verleden of verhalen van uw vader, opa of verdere voorvaderen.
Uw kinderen en kleinkinderen zouden het prachtig vinden te lezen over hun voorvaderen.

Een aantal werkdossiers zijn nog niet openbaar, er wordt nog steeds gezocht naar aanvullingen, misschien kunt daarbij helpen? Mailen wordt op prijs gesteld genealogie@tempelaar.info