Generaties die niet aansluiten
1435 Gijsbert TEMPELEAR
Hierin is opgenomen de vermeldingen van G.C.M. van Dijck ‘Joos van Cleve en Jeroen Bosch in huize Vezelaer’ uit De Brabantse Leeuw.
1480 Reynder TEMPLER
Van Reynder weten we pas meer na zijn trouwen, vermeld door G.L.Meesters TEMPELAER van Gestel naar Harlingen in Gens Nostra’. Van zijn nazaten weten we dat er welgestelde familieleden leefden in Harlingen zoals de apotheker, Tjeberius (Tjebbe) Reiners Tempelaar, voer in 1684 ter walvisvaart naar Groenland en was in 1700 dorpsrechter en chirurgijn te Molkwerum.
1570 Adriaen Janssen SPECKEN
Met achternamen als Specken, Tempelaer, Templer, den Templer, Tempeleers.
Voor verder onderzoek door Johannes Sijbom en Ellen Roeper, zie website TEMPELAARS
1600 Joannes Reynerus TEMPLERS
1665 Abraham TEMPELAERS
Met medewerking van Tom Tempelaar
1694 Jillis Jillis TEMPELAAR
De Zuid-Beijerlandse tak van 1694 tot 1751 heeft vooralsnog geen aansluiting, Jillis is een veel voorkomende voornaam, er zijn daardoor vele mogelijkheden.
1720 Peter (Pieter) TEMPELAAR
1767 Arij Simonsz TEMPELAAR
1865 Willem Johan TEMPELAAR
Willem Johan is overleden in Zwolle, kinderengeboren Anhem en zijn nazaten in Amsterdam
1900 Hank Tempelaar
Hank zijn geboorte datum weten we niet hij is overleden in 1996 in Mansfield, Ontario