Deel 2: Inleiding

XX generaties na Jan Templer vanaf 1299

De eerste generaties zijn opgebouwd uit archieven en opgeslagen in het ‘Archief Tempelaar’ waarop de ‘genealogische stapeling’ is toegepast om de stamboom te kunnen maken. Zie hiervoor deel Z Naslagwerken. De laatste jaren zijn wegelaten i.v.m. de priveciewetgeving. In dit deel is tevens opgenomen de naamsverklaring Tempelaar en de Heraldiek. Tot slot een dankbetuiging aan de onderzoekers die een belangrijke rol hebben gehad tot de samnenstelling van de Genealogie Tempelaar.
De ‘verhalen uit het verleden’ zijn weergaven vanuit het niet openbare werkdossier. Een aantal werkdossiers zijn nog niet uitgewerkt, er wordt nog steeds gezocht naar aanvullingen, misschien kunt daarbij helpen? Mailen wordt op prijs gesteld genealogie@tempelaar.info