Genealogie Tempelaar
Deel 3

Abraham TEMPELAERS
RENTMEESTER VAN DE GEESTELYKE GOEDEREN
over de quartiere Kempelant en stadhouder etc.

door

Dick Tempelaar