1612 Jonggezel uit Gestel

Jonggezel Abraham uit Gestel zat op de grote school in de Schoolsteeg van ‘s-Hertogenbosch, werd lidmaat van de gereformeerde gemeente. Wat voor school de grote school was weet ik niet. In de 16e eeuw waren er twee soorten onderwijs, voor de minderbedeelden met veel leerlingen en de bijscholen die alleen door rijken konden worden betaald. De grote school zal wel een bijschool zijn geweest, gezien Abraham, zoals blijkt uit de stukken, naast Oud-Hollands, het frans en de Latijnse taal kon lezen. Dit blijkt onder andere uit een akte van 1663 over de reparatie van de kerken in Kempenland waarin hij verwees naar het Concilie van Trente uit 1564, welke in het Latijn was geschreven. Zijn vader was een lakenkoopman en lakenkoopmannen waren in veel gevallen ook rentmeester. Rekenen moet wel een hobby van hem geweest zijn en door zijn vader met de paplepel zijn ingegoten. Misschien heeft hij les gehad uit het rekenboek van de beroemde Willem Bartjens