1641 Ouderling van de kerkenraad van de stad ‘s Hertogenbosch

Uit onderstaand stuk en op de website van de St.Jan blijkt niet alleen dat de heer ABRAHAM TEMPELAER, in 1648, stadhouder  en rentmeester van Kempenland is geweest maar ook ouderling van de kerkenraad van de stad ’s Hertogenbosch.

In 1641 verzocht de protestantse bovenlaag om lid te worden van de Bossche Lieve Vrouwe Broederschap. Na een heftige discussie werd besloten in 1646 de protestanten toe te laten en werd de broederschap omgevormd. In de organisatie kwamen voortaan 18 katholieke en 18 protestantse leden.

Nog een familielid is aanwezig op deze classisvergadering, namelijk dominee JOHANNES LEONARDI AELSTIUS, dominee op de forten te ’s-Hertogenbosch. Immers de kleindochter van AELSTIUS en de kleinzoon van ABRAHAM trouwden met elkaar.

Bron:

ARCHIEF CLASSIS ’s-HERTOGENBOSCH toegangsnummer 254

Bestudeerd in het kader van deel 2 van de geschiedschrijving over het oude kwartier Peelland over de periode  1648-1672.

INVENTARISNUMMER 1

Op de ‘conventus Sylvae Ducensis extraordinarij Classe van ’s Hertogenbosch ende de kerckenraeden van dien etc.” zijn aanwezig, buiten de vertegenwoordigers uit de andere provincies, namens de Meierij de heren dominees FRANCISCUS DE WAEL, CORNELIUS LEMANNIUS, HENRICUS CONRADI, ISAACUS VALCKENARIUS en vervolgens JACOB ZUERIUS raad en rentmr. generaal in Brabant als ouderling, dominee JOHANNIS VAN DER HAGEN uit Eindhoven, DIRCK VAN DEN BROECK president te Eindhoven en ouderling, dominee JOHANNES LEONARDI AELSTIUS dominee op de forten te ’s-Hertogenbosch, en voorts alle andere ouderlingen van de kerkenraad van de stad nl. GERRIT TIELMANS oud-schepen en raad, JOHAN VAN DEN BERGE oud-schepen en raad, JOHAN MARTENS, de heer en WILLEM WIJLICH oud-schepen en raad.