1675 Grafzerk in de Sint-Janskathedraal

Uit de geschiedenis van de stad ‘s-Hertogenbosch valt te lezen dat in de periode van het overlijden van Abraham Tempelears en zijn aldaar begraven familie de Bossche bevolking voor een vijfde deel protestants is en de rest katholiek en hun godsdienst uitoefenden in schuilkerken. Met het beleg van ‘s-Hertogenbosch in 1629 door Frederik Hendrik, was de St. Janskathedraal geconflicteerd door de Staatse bezetting die de uitoefening van de katholieke godsdienst verbood. Tot 1813 dient de Sint-Jan als protestants gebedshuis voor de Nederduits Gereformeerden gemeente 

De grafzerk van Rentmeester Tempelaers bevind zich rechts achterin de kerk. De aanwezige zwarte steen, met een afmeting van 1.43 bij 2.34 meter, ligt onder een klein hekje. De steen is voorzien van een cirkel waar binnen een vol wapen staat, een klimmende leeuw, helm met wrong en dekkleden en als helmteken de leeuw uitkomende.

Een lager opschrift geeft aan de overlevenden:

Begrafenis van de heer Abraham Tempelaers rentmeester van de geestelijke goederen over de kwartieren van Kempenland en stadhouder enz. overleden op 22 januari 1675 en Caeterina de WITH zijn huisvrouw overleden op 27 januari 1670 en Maria dochter van Abraham Tempelaers overleden op 30 maart 1654 en Antonetta Aalstius huisvrouw van Abr. Tempelaar overleden op 10 januari 1722 en Abraham Tempelaar overleden op 14 oktober 1722 en zijn zoon Samuel overleden op 14 november 1722 en Petronella Tempelaar overleden op 16 september 1729

Op de grafzerk komen een aantal nummers voor: oud 216, nieuw 253 en Martini 247, door de eeuwen heen is de grafzerk verplaatst en overgegaan van eigenaar zie de website “De grafzerken van Sint-Jan te ‘s-Hertogenbosch”, hier is de grafzerk nummer 465 Abraham Tempelaers, 1675  weergegeven.In een omschrijving over “Begraven, begravenen en grafzerken in de Sint-Jan van de middeleeuwen tot de negentiende eeuw” van Anton Schuttelaars kunnen we lezen wat de kosten waren voor een begrafenis, dat er heel veel grafzerken uit de Sint-Jan zijn verdwenen door slecht onderhoud, geschuurde grafzerken werden verkapt naar plavuizen of verkocht en gebruikt als een stuk vloer elders.

Jan Melssen laat in zijn inleiding van “De wapens en een beschrijving van de gebruikte bronnen” een ingekleurde pentekening zien van de zerk, nummer 465 Abraham Tempelaers, 1675, hierop is te zien het wapen en een gedeeltelijke beschrijving van de zerk.

Tekeningen uit:

DE GRAFZERKEN, WAPEN- EN ROUWBORDEN DER ST. JANSKERK VAN :– ’s-HERTOGENBOSCH.