1632 Zijn vrouw Catharina de With

Van Caeterina de With weten we vooralsnog alleen dat ze, een dochter is van Aert Jan de With, overleden op 27 januari 1670 in ‘s-Hertogenbosch  en begraven is in de Kathedrale Sint Janskerk van ‘s-Hertogenbosch. De trouwdatum van Abraham en Caeterina is niet bekend. De geboortedata van de zeven kinderen ontbreken. Hoe oud Caeterina zal zijn geworden is niet te achterhalen.

In de archieven komen we Witte Cornelisz de With (29 Maart 1599-1658) tegen, de Ridder etc. in zijn leven Vice admiraal over Holland en West-Friesland. Witte Cornelisz de With geboren een half uur buiten Den Briel op den Hogendijk in het land van Voren, van mennoniete ouders Cornelis Wittensz de With en Neeltje Andriesd. Witte de With had twee broers en een zuster; Abraham, Andries en Catharina. Hij is viermaal getrouwd; Maria de With (achternicht),Hillegonda van Goch, Hester de Meester en Catharina van Haestrecht. Uit de eerste drie huwelijken zijn tien kinderen geboren; Cornelis, Cornelia, Cornelis, Maria, Catharina, Ida, Anna, Adrana, Maria Jacoba en als laatste Witte. In 1637 is Witte Cornelisz de With als diaken bevestigd. Als laatste is ons bekend de broer van vader Cornelis Wittensz de With; Leendert Wittensz de With en zijn echtgenote Maertgen Leenderts.

Voor zover is onderzocht zijn er bij het dopen van de kinderen en of kleinkinderen van Caeterina en Abraham Tempelaers geen familieleden aanwezig geweest van de With.

Uit de bronnen van Witte de With is geen aansluiting te vinden naar Caeterina de With, echtgenote van Abraham Tempelaers. Dit sluit niet uit er dat een familieband zou kunnen zijn, niet alleen van wege de naam de With als ook de voornaam Caetrina, maar vooral het uitgangspunt van geloofszijde; doopsgezinde vader de With en doopsgezinde Abraham Tempelaers.

Bronnen van de With:
Boek: Het leven van Witte Cornelisz de With
WikipediA: Witte de With
Mededelingen van het Historisch Genootschap Deel 47