Deel 3: Heraldiek

Als wapendragers worden genoemd Jan TEMPELER, Reinier TEMPELAER, 1602 Abraham TEMPELAER en Leonard TEMPELAAR door verschillende personen of organisaties. Tevens geef ik u inzicht over het familiewapen Tempelaar
451 zegel reinier tempelaarAls zegelaars  worden genoemd Jan TEMPELER, Reinier TEMPELAER en Leonard TEMPELAAR
400 Fam Wapen Tempelaar 2Het familiewapen is erfelijk, hoe is dat voor u geregeld?
Toelichting Heraldiek
Onder wapen of blazoen verstaat men in de heraldiek, als hulpwetenschap van de geschiedenis, erfelijke of blijvende kentekens of herkenningstekens van personen, families en organisaties. De oorsprong ligt in de middeleeuwse feodaliteit.
Traditioneel werd een wapen gedragen op het schild. Het lezen van een wapen noemt men blazoeneren. Het wapenrecht regelt het voeren of gebruiken van een wapen.
Heraldiek verwijst onder meer naar de gewoonte die in Europa is ontstaan in de loop van de twaalfde eeuw, om wapenuitrustingen van ridders te versieren met symbolische voorstellingen, zogenoemde emblemen waaruit later de wapens zijn ontstaan. Heraldische wapens onderscheiden zich van preheraldische versierselen doordat ze permanent en erfelijk van karakter zijn.
Onder heraldiek verstaat men ook de duiding van het geheel van conventies en regels die de samenstelling en het gebruik van de heraldische wapens regelt. Aansluitend daarop ontstond een regionaal gekleurd wapenrecht.
Tenslotte is heraldiek of wapenkunde in de meest algemene zin de wetenschap die zich bezighoudt met de studie naar het ontstaan, de ontwikkeling, het gebruik, het recht, de reglementering en de beschrijving van wapens van personen, families en instellingen. In deze betekenis is het een hulpwetenschap van de geschiedenis.
Het ontwerp
Iedereen die geen wapen van zijn familie kan vinden mag in Nederland zonder probleem een nieuw aannemen. Soms zal dat nieuwe wapen alleen voor de aanvrager en zijn nakomelingen zijn, soms ook zal iemand willen dat zijn hele familie er gebruik van kan maken. Of dat het alleen voor de nakomelingen van een bepaalde voorvader zal gelden.
Dat mag allemaal. Men moet er echter wel rekening mee houden dat wapens erfelijk zijn en overgaan op de generaties die na hem zullen komen.