Archief Tempelaar

in het ‘Archief Tempelaar’. De ‘genealogische stapeling’ is toegepast om een jaren inzicht te verkrijgen. zie hiervoor deel Z Naslagwerken. In dit deel is tevens opgenomen de naamsverklaring Tempelaar en de Heraldiek. Tot slot een dankbetuiging aan de onderzoekers die een belangrijke rol hebben gehad tot de samenstelling van de Genealogie Tempelaar.

Archiefdocumenten Tempelaar
Uit ruim veertig archieven zijn stukken tekst overgenomen in het ‘Archief Tempelaar‘, waain interessante omschrijvingen van schouten, notarissen, rechters, de geslachtsnaam die hierin voorkomen zijn verzameld op datum en de voor- en achternaam zijn  “vet gedrukt”.
Aanvullingen zijn van harte welkom. genealogie@tempelaar.info