Generatieschema

De eerste X generaties van Jan Templers komen veelal tot stand via kerkelijke gegevens, voor het inschatten van de geboortedatum is ‘genealogische stapeling’ ontwikkeld om de eerste X generaties op te kunnen bouwen.
De tweede X generaties na 1600 zijn makkelijker te vinden op internet en geven tevens meestal de geboortedatum.
De laatste generaties, ouder dan 100 jaar, zijn moeilijk te vinden. We hebben allen een probleem de ‘privacywet’.

Simon Herman geboren 1608 is de oudste stamvader waarvan met zekerheid de geboortedatum van is gegeven.
Hij is tevens de voorvader van heel veel nazaten met zijn twee zonen Pieter en Cornelis, waarvan lange stambomen tot heden bekend zijn.

Het is alweer een aantal jaren geleden dat ik een naamgenoot ontmoete met een gemeenschappelijke voorvader van ruim 400 jaar geleden.