In de parentelen van de familie Tempelaar komen 2305 Personen voor. Mannen 1107 en vrouwen 1198. Opgenomen in het bestand worden personen met de familienaam Tempelaar en echtgenoten met vader en moeder.
De eerste tien generaties zijn tot stand gekomen door een genealogische stapeling.
Naast de (hoofd) parenteel komen nog vele parentelen voor, niet alle zijn weergegeven op de website, de grootste zijn vermeld.
Staat uw familienaam Tempelaar niet in een parenteel neem dan contact met ons op per e-mail Genealogie@Tempelaar.info
Stambomen
De geslachtsnaam wordt op verschillende manieren weergegeven Tempelaar, Tempelaar Litz, Tempelaars, Tempelaer, Tempelaers, Tempelair, tempeleers, Tempeleirs, Tempeler, Tempelers, Templar, Tempelars, Templeer, Templer en Templers. Naast deze geslachtsnamen is een aantal aliassen of schuilnamen gebruikt in verband met vervolging door geloofsovertuiging. Mede hierdoor zijn verschillende stambomen die vooralsnog niet op elkaar aansluiten.
Parentelen
Een parenteel is een weergave van een stamboom vanuit een bepaald persoon. Een parenteel kan dus ook een stukje stamboom zijn.
Let op: De parentelen hebben even de tijd nodig om te laden.
Spatie
De Parenteel van Jan Templers bestaat uit 1429 familieleden incl. echtgenoten en hun ouders. Thans zijn er 21 generaties vanaf de 13e eeuw tot heden 2019, totaal 720 jaar.
Voor 1600 is de familienaam terug te vinden in Brabant rondom Nuenen.
In de tiende generatie van deze parenteel is Simon Hermansz TEMPELAAR, geboren op 19 oktober 1608 in Poortugaal, de eerste stamvader waarvan de geboortedatum is gegeven.
Van 736 personen met de familienaam Tempelaar, in de 17e en 18e eeuw, zijn zeker een derde geboren of gedoopt op de Zuid-Hollandse Eilanden. 100 personen in Poortugaal. Inmiddels is de familienaam verspreid over de hele wereld.
In deze stamboom zijn opgenomen de vermeldingen van Frans Vlemmings ‘De Tempelers uit Aarle’ en Henk Tempelaar.
Spatie
Generaties die niet aansluiten (DEEL 2)

1435 Gijsbert TEMPELEAR
Hierin is opgenomen de vermeldingen van G.C.M. van Dijck ‘Joos van Cleve en Jeroen Bosch in huize Vezelaer’ uit De Brabantse Leeuw.
1480 Reynder TEMPLER
Van Reynder weten we pas meer na zijn trouwen, vermeld door G.L.Meesters TEMPELAER van Gestel naar Harlingen in Gens Nostra’. Van zijn nazaten weten we dat er welgestelde familieleden leefden in Harlingen zoals de apotheker, Tjeberius (Tjebbe) Reiners Tempelaar, voer in 1684 ter walvisvaart naar Groenland en was in 1700 dorpsrechter en chirurgijn te Molkwerum.
1570 Adriaen Janssen SPECKEN
Met achternamen als Specken, Tempelaer, Templer, den Templer, Tempeleers.
Voor verder onderzoek door Johannes Sijbom en Ellen Roeper, zie website TEMPELAARS
1600 Joannes Reynerus TEMPLERS
1665 Abraham TEMPELAERS
Met medewerking van Tom Tempelaar
1694 Jillis Jillis TEMPELAAR
De Zuid-Beijerlandse tak van 1694 tot 1751 heeft vooralsnog geen aansluiting, Jillis is een veel voorkomende voornaam, er zijn daardoor vele mogelijkheden.
1720 Peter (Pieter) TEMPELAAR
1767 Arij Simonsz TEMPELAAR
1865 Willem Johan TEMPELAAR
Willem Johan is overleden in Zwolle, kinderengeboren Anhem en zijn nazaten in Amsterdam
1900 Hank Tempelaar
Hank zijn geboorte datum weten we niet hij is overleden in 1996 in Mansfield, Ontario

DEEL 3
1565 Reinier TEMPELAERS
Abraham Tempelaers Rentmeester van geestelijke goederen over de quartiere van kempelant en stadthouder ect. begraven in de St. Jan te ‘s-Hertogenbosch.