1299 Parenteel van Jan I TEMPLERS

I Jan I TEMPLERS is geboren omstreeks 1299. Jan is overleden.

Notitie bij Jan: 04-09-1392 Illustre Lieve Vrouwe Broederschap in ’s-Hertogenbosch Authentieke kopieinv.nr. 164 f. 53v-54 199. feria quarta post diem Beati Egidii abbatisHertogenbosch beloofd te betalen aan Gijsbert, zoon van Rutger van Vlijmen:
04-09-1392 Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) Archieftitel: Aanwinsten, 1280 – 1981 Akte van overeenkomst, door Henricus zoon wijlen Michaël Jansz Tempeleer, met Giselbertus, zoon wijlen Ritger van Vlijmen en Giselbertus vrouw Jutta, overlanderijen in Nuenen,

Jan trouwde met N.N..

Kinderen van Jan en N.N.:

1 Mechtelt TEMPLERS, geboren omstreeks 1330. Volgt II-a.
2 Michaël TEMPLEER, geboren omstreeks 1336. Volgt II-b.
3 Jan II (Jhan) TEMPELAIR, geboren omstreeks 1340. Volgt II-c.

II-a Mechtelt TEMPLERS is geboren omstreeks 1330, dochter van
Jan I TEMPLERS (zie I) en N.N.. Mechtelt is overleden na 1399, minstens 69 jaar oud.

Notitie bij Mechtelt: 1399 Mechtelt beckers Jan Tempelers dochter, intredegeld Illustre Lieve Vrouwe Broederschap.
1405

Mechtelt:

(1) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1355 met Gerit van der AA. Gerit is een zoon van Willem van der AA en Heylwig Ottodr. van ZELISCHERM.
Gerit is overleden.

Notitie bij Gerit: 10 april 1405 (sexta post Judica) SAB, RA R 1184 fol.112
Jan van Dynter een pacht uit de goederen ter Heyden en te Welle in Nunen welke pacht Liesbeth nat dr. van w. Heer Gijsbert van Tuyl, ridder, had gekocht voor zich zelf en haar zoon Jan van Heer Rutger van Ouden, ridder, Heer van Honsoirde en welke pacht aan Jan van Dynter was aanverstorven door de dood van Jan zoon van Liesbeth en van wijlen Jan Bastart van Dynter broer van eerstgenoemde Jan, draagt Jan van Dynter over aan Willem van der Aa zoon wijlen Gerit Persoenssoen van Gestel met de brieven etc.

De hiergenoemde Jan van Dinther is dezelfde als genoemd in de akte van 12 jan. 1368 en is de zoon van Dirck van Dinther en een dochter van Goyart van Oss, ridder.
N.B.: Persoenssoen van Gestel betekent hier zoon van de pastoor van Gestel.

(2) trouwde, ten hoogste 60 jaar oud, vóór 1390 met Henrick BECKER.
Kind van Mechtelt en Gerit:

1 Willem TEMPLER alias Willem van der AA, geboren na 1361. Willem is overleden.

II-b Michaël TEMPLEER is geboren omstreeks 1336, zoon van
Jan I TEMPLERS (zie I) en N.N.. Michaël is overleden vóór 04-09-1392, ten hoogste 56 jaar oud.

Kinderen van Michaël uit onbekende relatie:

1 Hendricus TEMPLEER, geboren omstreeks 1367. Hendricus is overleden.
2 Yda TEMPLEER, geboren omstreeks 1381. Volgt III-a.

II-c Jan II (Jhan) TEMPELAIR is geboren omstreeks 1340, zoon van
Jan I TEMPLERS (zie I) en N.N.. Jan is overleden vóór 07-03-1396 in Nuenen, ten hoogste 56 jaar oud.

Notitie bij Jan: Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk bij Heusden, regesten, 1245 – 1631 225.
03-03-1396: Schepenen van Eindhoven, Wouter Jhanszn, Henrik Blake, Jhan Henrixzn en Henrik Henrixzn,oorkonden, dat Arnt Rutgerszn van der Lymbeke zich voor de richter en schepenen van Eindhoven heeft laten rechten vanwege een achterstallige pacht aan een stuk land de Bredeacker in de parochie van Nuenen, aan een akker de Halle en aan een beemd erbij de Stert aldaar, waarop Aernt voornoemd deze goederen verkocht heeft aan Jan Tempelair van Nuenen
Adressen:

Jan trouwde met N.N..

Kind van Jan en N.N.:

1 Jan III TEMPELAIR, geboren omstreeks 1360. Volgt III-b.

III-a Yda TEMPLEER is geboren omstreeks 1381, dochter van
Michaël TEMPLEER (zie II-b). Yda is overleden.
Yda begon een relatie met Wouter METTEN. Wouter is geboren omstreeks 1364 in Oerschot. Wouter is overleden.
III-b Jan III TEMPELAIR is geboren omstreeks 1360, zoon van
Jan II (Jhan) TEMPELAIR (zie II-c) en N.N.. Jan is overleden omstreeks 1428, ongeveer 68 jaar oud.

Notitie bij Jan: Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk bij Heusden, regesten, 1245 – 1631 227.
07-03-1396 Schepenen van Eindhoven, Jhan Henricszn en Henrik Blake, oorkonden, dat Jan Tempelair van Nuenen, zoon van wijlen Jhan Tempelair, opgedragen heeft aan Aernt Rutgerszn van der Lymbeke een stuk land de Bredeacker in de parochie van Nuenen, een akker de Halle en een beemd erbij de Stert aldaar

Jan trouwde met N.N..

Kind van Jan en N.N.:

1 Thomas Jan TEMPELER, geboren omstreeks 1391. Volgt IV.

IV Thomas Jan TEMPELER is geboren omstreeks 1391, zoon van
Jan III TEMPELAIR (zie III-b) en N.N.. Thomas is overleden.

Notitie bij Thomas: 20-03-1488 Schepenakte – Jan Zuermonts + Mechtelt dr. v. Maes Tempelers Maes Tempelers + Aleit dr. v. Aert Snoecx heeft erflic vercocht Ghijsbrecht Goessens die 1/2 van 1 buenre beempts in die wert over die aa (Helmond) e.z. erfg’n. v. Diryckvan Bruhese a.z. Jan van Gerwen voirt gelegen op die aa Jan Alaerts
Kinderen van Thomas uit onbekende relatie:

1 Catharina TEMPELERS, geboren omstreeks 1410. Volgt V-a.
2 Maes (Marten) Thomas Jan TEMPELERS, geboren omstreeks 1422 in Arle. Volgt V-b.

V-a Catharina TEMPELERS is geboren omstreeks 1410, dochter van
Thomas Jan TEMPELER (zie IV). Catharina is overleden.
Catharina trouwde met Willem die LOUW.

Notitie bij Willem: sticht een rente t.b.v. kosterij te Aarle uit een aantal goederen
V-b Maes (Marten) Thomas Jan TEMPELERS is geboren omstreeks 1422 in Arle, zoon van
Thomas Jan TEMPELER (zie IV). Maes is overleden vóór 24-08-1493, ten hoogste 71 jaar oud.

Notitie bij Maes: 24-09-1447: poorter van Helmond Thomas filius Johannis Tempelers de Arle, Anno 1447 Dominica ante Remigii
1468: Thomaes Templer Nuenen, intredegeld, Illustre Lieve Vrouwe Broederschap
20-03-1488: Schepenakte – Jan Zuermonts + Mechtelt dr. v. Maes Tempelers Maes Tempelers + Aleit dr. v. Aert Snoecx heeft erflic vercocht Ghijsbrecht Goessens die 1/2 van 1 buenre beempts in die wert over die aa (Helmond) e.z. erfg’n. v. Diryck van Bruhese a.z. Jan van Gerwen voirt gelegen op die aa Jan Alaerts
Adressen:

Maes:

(1) trouwde met Aleyt Aert SNOECX. Aleyt is geboren in Helmond, dochter van Aert SNOECX SANTVOORT en Ermgart SWEVERS.

Notitie bij Aleyt: 20-03-1488 Schepenakte – Jan Zuermonts + Mechtelt dr. v. Maes Tempelers Maes Tempelers + Aleit dr. v. Aert Snoecx heeft erflic vercocht Ghijsbrecht Goessens die 1/2 van 1 buenre beempts in die wert over die aa (Helmond) e.z. erfg’n. v. Diryckvan Bruhese a.z. Jan van Gerwen voirt gelegen op die aa Jan Alaerts
– Haar vader was Aert Snoecx, uit een van de belangrijkste Helmondse families.
(2) trouwde met Aleit Godardr Janszn TOPPENS. Aleit is geboren omstreeks 1400. Aleit is overleden.
(3) is de biologische vader van het kind van N.N..
Kinderen van Maes en Aleyt:

1 Aert Maes TEMPELERS, geboren omstreeks 1440. Volgt VI-a.
2 Mechtelt TEMPELER, geboren omstreeks 1442. Volgt VI-b.
3 Andries TEMPELERS, geboren omstreeks 1450. Andries is overleden na 28-05-1484, minstens 34 jaar oud.
4 Jan (Maes) TEMPELAIR, geboren omstreeks 1450. Volgt VI-c.

Kind van Maes en Aleit:

5 Aleit TEMPELERS, geboren omstreeks 1479. Volgt VI-d.

Kind van Maes en N.N.:

6 Lysbet TEMPELERS, geboren omstreeks 1480. Lysbet is overleden in 1503, ongeveer 23 jaar oud.

Notitie bij Lysbet: 16-01-1503: Schepenacte rhc te Ghijbenbeend, Matheus CELEN als voogd
>16-01-1503: Schepenakte – PETER u.s. heeft geloeft aan JAN TEMPELER, t.b.v. de kn. wijlen LIJSBET MAES TEMPELERS dochter (van de ’leste bedde’)

VI-a Aert Maes TEMPELERS is geboren omstreeks 1440, zoon van
Maes (Marten) Thomas Jan TEMPELERS (zie V-b) en Aleyt Aert SNOECX. Aert is overleden vóór 28-05-1484, ten hoogste 44 jaar oud.

Notitie bij Aert: 28-05-1484 Gherit van Diepenbeeck man van Aleit zijn huisvrouw weduwe v. Aert Tempelers Andries Tempeler voogd over de kn. v. Aert Tempelers

Aert trouwde met Aleit de VALKENAAR. Aleit is geboren omstreeks 1445, dochter van Symon VALKENERS. Aleit is overleden.
Aleit begon later een relatie met Gherit DIEPENBEECK.

Notitie bij Aleit: weduwe met kinderen op 28-05-1484
Kinderen van Aert en Aleit:

1 Aart TEMPELERS, geboren omstreeks 1468. Aart is overleden na 12-11-1526, minstens 58 jaar oud.

Notitie bij Aart: 12-11-1526: Schepenakte – AERT en MAES, gebr., zv w. SYMON TEMPELERS, JAN JANS soen van RIEL als m/m van ALEIT, en FRANS GERITS soen van BREY als m/m van MARGRIET, dochters van w. Symon voors., AERT en CATHERIJN, gezusters, ook dv w. Symon, zij allen mede voor HENRIK, MEEUS en JENNE, de minderjarige kinderen, hebben -in bijzijn van AERT TEMPELERS, hun oom- vercocht AERT VAN DEN HULSBERCH alias Boen( v?) en een huis met recht van de dijck, en een akker met weiveld geheten ’t Goirken, te Helmond opt Bijnderseynd neven erfe Herbert Jans soen van Wetten a.z. Mari van Rullen e.e. Jan Jans soen van Eyndhouts a.e. van erfe w. Theens Spessers../..Speffers tot strate toe. Last: 1 Rijnsgl en 3 lopen rogge jaarl.
2 Symon Aert TEMPELERS, geboren omstreeks 1469. Volgt VII-a.

3 Wouter TEMPELERS VALKENERS, geboren in 1470. Wouter is overleden.

Notitie bij Wouter: 11-04-1481: Schepenakte – Aert zn. v. Maes Tempelers man v. Aleit (z. Valkeners) Aleit dr. v. Symon Valkeners zn. v. Wouter Valkeners (z. Tempelers)

VI-b Mechtelt TEMPELER is geboren omstreeks 1442, dochter van
Maes (Marten) Thomas Jan TEMPELERS (zie V-b) en Aleyt Aert SNOECX. Mechtelt is overleden na 03-07-1491, minstens 49 jaar oud.

Notitie bij Mechtelt: 20-03-1488 Schepenakte – Jan Zuermonts + Mechtelt dr. v. Maes Tempelers Maes Tempelers + Aleit dr. v. Aert Snoecx heeft erflic vercocht Ghijsbrecht Goessens die 1/2 van 1 buenre beempts in die wert over die aa (Helmond) e.z. erfg’n. v. Diryckvan Bruhese a.z. Jan van Gerwen voirt gelegen op die aa Jan Alaerts
03-07-1491 Jan Zuermonts + Mechtelt dr. v. Maes Tempelers heeft erflic verrcocht Godert Henrics Smeets soen die voirs. 3 stucken lants grondcijns1 lopen rog der priesterscappen oft der kercken v. Helmont

Mechtelt trouwde met Jan ZUERMONTS.

VI-c Jan (Maes) TEMPELAIR is geboren omstreeks 1450, zoon van
Maes (Marten) Thomas Jan TEMPELERS (zie V-b) en Aleyt Aert SNOECX. Maes is overleden vóór 07-02-1536, ten hoogste 86 jaar oud.

Notitie bij Maes: 1473 Maes Tempeler in Nuenen, doodschuld betaald deels tijdens het leven, deels na de dood, Illustre Lieve Vrouwe Broederschap.
Familiewapen: 3 molenijzers, Jan daarvoor Marten van den Broeck genoemd
31-03-1484 Jan Maes Tempelers soen man v. Yda dr. v. Jan van Loen hebben ghesceiden ende gedeilt alsulken erfguede verstorven van Hillen (hun wettige moeder)
15-02-1491 getuigen bij verkoop e.d. als schepen van Helmond
00-00-1493 Jan zn. v. Maes Tempelersmede voir de kn. v. zijn broers Andries en AertHenric Nagels + Aleit dr. v. Maes TempelersJan Zuermonts + Mechtelt dr. v. Maes Tempelershebben gekendt ende gelijdt dat hem Aleit weduwe van Maes voirs. overgegevenheeft alsulken sceibrieve ende deylbrieve metten erfbrieve als zij onder had
> 15-01-1503: Schepenakte – PETER u.s. heeft geloeft aan JAN TEMPELER, t.b.v. de kn. wijlen LIJSBET MAES TEMPELERS dochter (van de ’leste bedde’)
21-07-1505: Schepenakte – JAN WOUTER DRIES soen (wilner?) heeft overgegeven aan JAN en AERT, gebr. zv wijlen DIERICX SNOECX en JAN soen wijlen MAES TEMPELERS een hoff (met tegenwoordig een huis erop) te Helmond aen Sinte Loyens poirt neven de stadtvest. e.e. Gerit Jan Vennemans soen a.e. die straet Vor. eig.: Margriet, dv Robbrechts van Grenenbroeck (’n’=’v’?), daarvoor Gerit soen wijlen Henric Celen, diens broer Jan en Claus Jan Vestarts soen en Lenart Peter Stippelmans soen, daarvoor jonckerDierijck Dobbelsteens en zijn vrouw, jouffrou Marie.
31-03-1505 getuigen bij akte van verkoop
13-10-1510 Meester JAN BECX, artist, van de eerste bedde, heeft gekendt ende
gelijdt dat JAN TEMPELER hem voldaan heeft een bep. geloefte. Get.. P.S./MvM 13
nov. (1510), 1510/1523
07-02-1536 CLAUS HENRICS soen van JEGKENDONCK alias van Rutt heeft vercocht aan YDE, de wed. van JAN TEMPELERS een mud rogge uit huysinge met eeusel daarbij te Helmond doir die Meyenpoirt neven erfe Gerits van Hasselt en Jan Baten erfe Peter Henric Peters
soen en aen die straet. Get.: u.s. Met voorw. 7 feb. 1536,
10-06-1537: Schepenakte – Wij, JAN TIELMANS en PETER WILLEM SWERTS soen, schepenen van Helmond, doen condt dat voor ons zijn gekomen de erfgenamen van w. JAN TEMPELER en w. YDA, zijn vrouw, en die hebben eendrachtig overgegeven aan FRANS DEN POIRTEReen stukje land te Helmond opt Hoegeynd neven die straet en rondom aen erfe des copers.
Beroep:
Schepen van Helmond

Maes trouwde, ten hoogste 34 jaar oud, vóór 31-03-1484 met Yda van LOEN. Yda is een dochter van Jan van LOEN.
Yda is overleden vóór 10-07-1537.

Kind van Maes en Yda:

1 Sijmon TEMPELAARS, geboren omstreeks 1470. Volgt VII-b.

VI-d Aleit TEMPELERS is geboren omstreeks 1479, dochter van
Maes (Marten) Thomas Jan TEMPELERS (zie V-b) en Aleit Godardr Janszn TOPPENS. Aleit is overleden.

Notitie bij Aleit: 16-01-1503: Schepenacte rhc te Ghijbenbeend, Matheus CELEN als voogd

Aleit trouwde met Henric NAGEL.

VII-a Symon Aert TEMPELERS is geboren omstreeks 1469, zoon van
Aert Maes TEMPELERS (zie VI-a) en Aleit de VALKENAAR. Symon is overleden vóór 12-11-1526, ten hoogste 57 jaar oud.

Notitie bij Symon: 25-02-1508: Schepenakte – SYMON soen wijlen AERT TEMPELERS heeft vercocht aan AERT TEMPELERS en diens kinderen, wettig verwekt bij GERTRUDE, dv. w. CRISTIAEN SLUYTERS, 2 vaet en 3 cop rogge uit een huis te Helmond opt Bijnderseynd neven erfe meester Philips Sweers en die straet. e.e./a.e. erfg.
09-02-1525: Schepenakte – LODEWICH soen w. HEYNEN STIJLS, zijn zuster LIJSBETH en zijn zoon PETER hebben vercocht aan SYMON TEMPELERS en zijn vrouw RUCHMOET
12-11-1526: Schepenakte – AERT en MAES, gebr., zv w. SYMON TEMPELERS, JAN JANS soen van RIEL als m/m van ALEIT, en FRANS GERITS soen van BREY als m/m van MARGRIET, dochters van w. Symon voors., AERT en CATHERIJN, gezusters, ook dv w. Symon, zij allen mede voor HENRIK, MEEUS en JENNE, de minderjarige kinderen, hebben -in bijzijn van AERT TEMPELERS, hun oom- vercocht AERT VAN DEN HULSBERCH alias Boen( v?) en een huis met recht van de dijck, en een akker met weiveld geheten ’t Goirken, te Helmondopt Bijnderseynd neven erfe Herbert Jans soen van Wetten a.z. Mari van Rullen e.e. Jan Jans soen van Eyndhouts a.e. van erfe w. Theens Spessers../..Speffers tot strate toe. Last: 1 Rijnsgl en 3 lopen rogge jaarl.

Symon trouwde met RUCHMOET. Zij is overleden na 09-02-1525.

Kinderen van Symon en RUCHMOET:

1 Art TEMPELERS, geboren omstreeks 1490. Volgt VIII-a.
2 Maes TEMPELERS, geboren omstreeks 1491. Maes is overleden na 12-11-1526, minstens 35 jaar oud.
3 Aleit TEMPELERS, geboren omstreeks 1492. Volgt VIII-b.
4 Margriet TEMPELERS, geboren omstreeks 1493. Volgt VIII-c.

VII-b Sijmon TEMPELAARS is geboren omstreeks 1470, zoon van
Jan (Maes) TEMPELAIR (zie VI-c) en Yda van LOEN. Sijmon is overleden vóór 23-06-1534, ten hoogste 64 jaar oud.

Kind van Sijmon uit onbekende relatie:

1 Jan VI Sijmon TEMPELAARS, geboren omstreeks 1518. Volgt VIII-d.

VIII-a Art TEMPELERS is geboren omstreeks 1490, zoon van
Symon Aert TEMPELERS (zie VII-a) en RUCHMOET. Art is overleden na 12-11-1526, minstens 36 jaar oud.

Notitie bij Art: Schepenakte – HENRICK KUYST, voogd zijner vrouw KATERINE, dv wijlen CORSTIAEN SLUYTERS, heeft vercocht aan HERBERT JANS soen van WETTEN, de helft van een stuk land te Helmond buyten der Meyen poirte. e.e. die straet e.e. Aerts Tempelaers a.e.erfg. Henrick Nagels 12 jan. u.s. (1501), 1500/1509
06- 03-1557: Schepenakte – JAN MARTENS soen van den PUT heeft vercocht aan JAN VAN OSS JANSs 2 peters jaarl. rente uit een huis te Helmond in de Heyestraet neven erf. Art die Jeger en die gemeynstraet. Vor. eig.: Jennicke, dv w. Art Templers, en Margrieta, wed. van Art Templers, daarvoor Baltezar heer Willem soen. Get. + datum u.s

Art trouwde met Margrieta N.N.. Margrieta is geboren omstreeks 1500. Margrieta is overleden vóór 06-03-1557, ten hoogste 57 jaar oud.
Margrieta is weduwe van Art TEMPLERS (±1498-vóór 1557).

Kinderen van Art en Margrieta:

1 Aliten TEMPELERS, geboren vóór 1506. Aliten is overleden.

Notitie bij Aliten: 1506 Illustre Lieve Vrouwe Broederscha,p achterstallig intredegeld
2 Aert Art TEMPLERS TEMPELAERS, geboren omstreeks 1520. Volgt IX-a.

VIII-b Aleit TEMPELERS is geboren omstreeks 1492, dochter van
Symon Aert TEMPELERS (zie VII-a) en RUCHMOET. Aleit is overleden na 12-11-1526, minstens 34 jaar oud.
Aleit begon een relatie met Jan Jans soen van RIEL. Jan is overleden.
VIII-c Margriet TEMPELERS is geboren omstreeks 1493, dochter van
Symon Aert TEMPELERS (zie VII-a) en RUCHMOET. Margriet is overleden na 12-11-1526, minstens 33 jaar oud.
Margriet begon een relatie met Frans Gerits BREY. Frans is overleden.
VIII-d Jan VI Sijmon TEMPELAARS is geboren omstreeks 1518, zoon van
Sijmon TEMPELAARS (zie VII-b). Jan is overleden omstreeks 1569, ongeveer 51 jaar oud.

Notitie bij Jan: trouwt in Someren en erft goederen van zijn schoonouders.
23-06-1534* Jan soen w. Symon Tempelers heeft gemechticht Willem Jan Tymmermans den Joncsten om in zijn naam te mogen manen, eisen en ontvangen cijnsen, pachten, renten en schulden die aan Jan toekomen, in prosesto Joh. Baptist 1534.
03-08-1552 Verkoop door Jan Sijmon Tempelers aan Reyner Jan Willems van een mander rogge erfpacht uit huis, hof, enz. in de Coninckstraet. Item nog uit zijn kindsdeel hem aangekomen na dood van Peter Goort Maes zijn huisvr. vader en nog zal aankomenna dood van Marike zijn huisvr. moeder
06-04-1553* Someren ORA65, f.113v Verkoop door Bartholomeus en Goort, gebroeders, Jenneke met geboren momb., Jan Jan Martens van de Venne als m&m van Ermgaert, Jan Sijmon Tempelers als m&m van Anna, Matheus Joordens als m&m van Geertruyt, Gielis Aert Willems als m&m van Oda, Hanrick van Rijn als m&m van Anthonia, Willem Goorts als m&m van Wilhelma en Jan Henricks Verhouven verwekt bij Jooste zijn huisvr.? allen broers en zusters, en kinderen van Peter Goort Maes verwekt bij Marie zijn huisvr. aan Joost Francken Verdiseldonck, Jan zijn broer en Heylke en Jutken zijn zusters, van huis, hof, enz. gelegen aent Slieven, ul Meester Dirrick van Kessel, al erfg. Matthijs van Barlo, uf Jan Joost Custers, af de straet. Item nog een stuk land gelegen omtrent de kerk.

Jan trouwde in Someren met Anna Peters MAES. Anna is een dochter van Peter Goort MAES en Marike N.N..

Kinderen van Jan en Anna:

1 Sijmon Jan TEMPLAR, geboren vóór 17-01-1542 in Schiedam. Volgt IX-b.
2 Merike Jans TEMPELERS, geboren na 17-01-1542. Merike is overleden.
3 Dirck jan TEMPELERS, geboren na 06-09-1557. Volgt IX-c.

IX-a Aert Art TEMPLERS TEMPELAERS is geboren omstreeks 1520, zoon van
Art TEMPELERS (zie VIII-a) en Margrieta N.N.. Aert is overleden vóór 14-11-1595, ten hoogste 75 jaar oud.

Notitie bij Aert: 03-02-1541: Schepenakte – ALAERT DIE VALCKENER heeft overgegeven aan AERT SIMON TEMPELAERS soen een zill land te Helmond in die Meyenstraet neven erfe Goyart Jan Goyarts soen en erfe der H.G. van Helmond e.e. gemeynen waterlaet a.e. straet. Vor. eig.: Belen, dv w. Jan Schentkens, haar (minderjarige) broer Cornelis, Jan Partelaers, Willem Cornelis van Eyck en Roef Schentkens, de laatsten als momboirs der genoemde kn. Last: een mud rogge erfpacht.
1509 Illustre Lieve Vrouwe Broederschap, achterstalig intredegeld
31-12-1578: Schepenakte – Wij, CLAES die VALCKENER en JAN MARTENS, schepenen der stad Helmond, certificeren dat voor ons gekomen zijn de eerzame ART TEMPLERS en zijn tweede vrouw MARYKE. Laatstgenoemde ligt ziek te bed, maar is wel bij haar verstand. Zij maken hun testament op. De vier kloosterorden, de kapelaan, de koster en de fabricke van St. Jan te ’s-Hertogenbosch zullen 1 stuiver krijgen. Voorts zetten de testamentmakers hun bezittingen op de langstlevende. Mocht Maryke eerder overlijden, dan is Art gehouden aan HANRICK AERTS den Jongen, getrouwd met AELKEN, een zuster van Maryke, 100 gl. te geven. PHILIPS, een neef van Maryke, wonend te Antwerpen, zal dan 50 gl. krijgen (indien hij eerder overlijdt, dan gaat dat bedrag naar de ArmenTafel van Helmondl Mocht Art eerder overlijden, dan zal Maryke aan zijn broers en zuster 150 gl. geven. Een tante van Maryke (haar ’moey’) krijgt samen met Aelken, de voors. zuster, de beste kleding. De H.G. kan in ieder geval 40 gl. tegemoet zien.
14-11-1595: Schepenakte – GERART van ERP bekent betaald te zijn door JAN MATHEUS ROEFFS voor de somma van 50 gl., voortkomende uit een testament door ART TEMPELAERS en diens vrouw MARIKEN HENRICK WOUTERS (die laatste is ’nu’ de vrouw van Jan voors.)

Aert trouwde met Mariken Hendrick WOUTERS.

Kind van Aert en Mariken:

1 Heilwich TEMPLERS. Heilwich is overleden.

IX-b Sijmon Jan TEMPLAR is geboren vóór 17-01-1542 in Schiedam, zoon van
Jan VI Sijmon TEMPELAARS (zie VIII-d) en Anna Peters MAES. Sijmon is overleden.

Notitie bij Sijmon: 17-01-1563* Belofte van betaling door Simon Jan Templers zich mede sterk makende voor Dirrick en Merike zijn onbej. broeder en zuster aan Jan Templers hun vader of zijn huisvrouw met de oeren of wett. erfg. van 68 gld.

Sijmon trouwde, minstens 24 jaar oud, omstreeks 1566 in Someren met Margriet Goort Reijnders (Grietje Bitters) op de CAMP. Grietje Bitters is geboren in Someren. Grietje Bitters trouwde later omstreeks 1580 in Someren met Jan Ard SANDERS alias Bitters.

Kinderen van Sijmon en Grietje Bitters:

1 Jenneke Simons TEMPELAAR. Jenneke is overleden.

Notitie bij Jenneke: genoemd op 15-07-1634
genoemd op 31-03-1638
2 Herman TEMPELAAR, geboren omstreeks 1574 in Poortugaal. Volgt X.

IX-c Dirck jan TEMPELERS is geboren na 06-09-1557, zoon van
Jan VI Sijmon TEMPELAARS (zie VIII-d) en Anna Peters MAES. Dirck is overleden vóór 23-02-1591, ten hoogste 33 jaar oud.
Dirck trouwde met Maria N.N.. Maria is overleden na 08-04-1591.

Notitie bij Maria: 23-02-1591 en 08-04-1591 genoemd in akte verkoop: nabij erf van Maria, weduwe Dirk Tempelaers
X Herman TEMPELAAR is geboren omstreeks 1574 in Poortugaal, zoon van
Sijmon Jan TEMPLAR (zie IX-b) en Margriet Goort Reijnders (Grietje Bitters) op de CAMP. Herman is overleden op 24-08-1644, ongeveer 70 jaar oud.
Herman trouwde met N.N..

Kinderen van Herman en N.N.:

1 Pieter TEMPELAAR, geboren in 1595. Volgt XI-a.
2 Simon Hermansz TEMPELAAR, geboren op 19-10-1608 in Poortugaal. Volgt XI-b.

XI-a Pieter TEMPELAAR is geboren in 1595, zoon van
Herman TEMPELAAR (zie X) en N.N.. Pieter is overleden.
Pieter begon een relatie met Jannigje JANS. Jannigje is geboren in 1595. Jannigje is overleden.
XI-b Simon Hermansz TEMPELAAR is geboren op 19-10-1608 in Poortugaal, zoon van
Herman TEMPELAAR (zie X) en N.N.. Simon is overleden na 27-09-1676 in Poortugaal, minstens 67 jaar oud.

Religie:
N.H.

Simon trouwde, 23 jaar oud, op 25-05-1632 in Poortugaal met Sijtje gilisdr N.N., ongeveer 22 jaar oud, nadat zij op 23-05-1632 in ondertrouw zijn gegaan. Sijtje is geboren omstreeks 1610 in Poortugaal. Sijtje is overleden.

Kinderen van Simon en Sijtje:

1 Jannetje Simonsd TEMPELAAR, geboren op 02-04-1633 in Poortugaal. Jannetje is overleden.
2 Arij Simonsz TEMPELAAR, geboren omstreeks 1637. Volgt XII-a.
3 Pieter Simons TEMPELAAR, geboren op 22-08-1639 in Poortugaal. Volgt XII-b.
4 Jillis Simonz TEMPELAAR, geboren op 03-05-1643 in Poortugaal. Jillis is overleden.
5 Cornelis Simonz TEMPELAAR, geboren op 12-11-1645 in Poortugaal. Volgt XII-c.
6 Arjaantje Simonsd TEMPELAAR, geboren in 1650 in Beemster. Volgt XII-d.
7 Margrietje Simonsd TEMPELAAR, geboren in 1655 in Oud-Beijerland. Volgt XII-e.
8 Jannetje Simonsd TEMPELAAR, geboren in 1660 in Oud-Beijerland. Volgt XII-f.

XII-a Arij Simonsz TEMPELAAR is geboren omstreeks 1637, zoon van
Simon Hermansz TEMPELAAR (zie XI-b) en Sijtje gilisdr N.N.. Arij is overleden op 10-02-1707 in Heenvliet, ongeveer 70 jaar oud.
Arij:

(1) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 10-12-1662 in O- Beijerland met Grietje Corstiaensdr. COTENIJ. Grietje is geboren in Desselchem (B). Grietje is overleden na 23-07-1680.
(2) trouwde, ongeveer 54 jaar oud, op 01-04-1691 in Heenvliet met Neeltie FUNS.
(3) trouwde, ongeveer 63 jaar oud, op 21-11-1700 in Heenvliet met Maria Hermansdr SCHREVELBERG.
XII-b Pieter Simons TEMPELAAR is geboren op 22-08-1639 in Poortugaal, zoon van
Simon Hermansz TEMPELAAR (zie XI-b) en Sijtje gilisdr N.N.. Pieter is overleden vóór 26-05-1704 in Poortugaal, ten hoogste 64 jaar oud.
Hij is begraven op 26-05-1704 in Poortugaal [bron: Archief Ned. Herv. Kerk Poortugaal].

Notitie bij overlijden van Pieter: rondom de kerk

Pieter trouwde met Geertruij Barens KERCKRINGH. Geertruij is geboren omstreeks 1645 in Poortugaal, dochter van Barent Gerritsz KERCKRINGH en Neeltgen Eliasdr N.N.. Geertruij is overleden op 13-08-1703 in Poortugaal, ongeveer 58 jaar oud.
Zij is begraven op 15-08-1703 in Poortugaal [bron: Archief Ned. Herv. Kerk Poortugaal].

Notitie bij overlijden van Geertruij: rondom de kerk 1-0-0
Kinderen van Pieter en Geertruij:

1 Neeltje Pieters TEMPELAAR, geboren in 1670. Volgt XIII-a.
2 Sijmon Pieterz TEMPELAAR, geboren in 1670 in Poortugaal. Volgt XIII-b.
3 Elias Pietrsz TEMPELAAR, geboren omstreeks 1675 in Poortugaal. Volgt XIII-c.
4 Gillis Pietersz TEMPELAAR, geboren omstreeks 1679 in Poortugaal. Volgt XIII-d.
5 Sijtie Pieters TEMPELAAR, geboren in 1685 in Poortugaal. Volgt XIII-e.
6 Gerrit Pietersz TEMPELAAR, geboren in 1687 in Poortugaal. Volgt XIII-f.

XII-c Cornelis Simonz TEMPELAAR is geboren op 12-11-1645 in Poortugaal, zoon van
Simon Hermansz TEMPELAAR (zie XI-b) en Sijtje gilisdr N.N.. Hij is gedoopt op 12-11-1645 in Poortugaal. Cornelis is overleden op 23-02-1726 in Poortugaal, 80 jaar oud.
Hij is begraven op 25-02-1726 in Poortugaal [bron: Archief Ned. Herv. Kerk Poortugaal].

Notitie bij overlijden van Cornelis: in de kerk 5-0-0
Beroep:
Uurwerkmaker / Veerman

Cornelis trouwde, 23 jaar oud, op 28-11-1668 in Poortugaal met Cijtje Michielz van STEENHOVEN, 26 jaar oud. Cijtje is geboren op 08-12-1641 in Poortugaal, dochter van Michiel Leendert van STEENHOVEN en Jannetje Eeuouts KNEGT. Cijtje is overleden op 26-04-1721 in Poortugaal, 79 jaar oud.
Zij is begraven op 30-04-1721 [bron: Archief Ned. Herv. Kerk Poortugaal].

Notitie bij overlijden van Cijtje: in de kerk 5-0-0
Kinderen van Cornelis en Cijtje:

1 Jannigje Cornelisd TEMPELAAR, geboren in 1666 in Poortugaal. Volgt XIII-g.
2 Simon Cornelisz TEMPELAAR, geboren op 07-04-1670 in Poortugaal. Hij is gedoopt op 07-04-1670 in Poortugaal. Simon is overleden.
3 Michiel Cornelisse TEMPELAAR, geboren op 29-11-1671 in Poortugaal. Volgt XIII-h.
4 Cijtje Cornelisd TEMPELAAR, geboren op 16-07-1673 in Poortugaal. Cijtje is overleden.
5 Trijntje Cornelisd TEMPELAAR, geboren op 24-03-1675 in Poortugaal. Trijntje is overleden.
6 Jelis Cornelisz TEMPELAAR, geboren op 31-01-1677 in Poortugaal. Hij is gedoopt op 09-07-1679 in Poortugaal. Jelis is overleden.
7 Jelis Cornelisz TEMPELAAR, geboren op 09-06-1679 in Poortugaal. Jelis is overleden.
8 Simon Cornelisz TEMPELAAR, geboren op 09-02-1681 in Poortugaal. Simon is overleden.
9 Cijtje Cornelisd TEMPELAAR, geboren op 31-01-1683 in Poortugaal. Cijtje is overleden.
10 Gillis (Jillis) Conelisz TEMPELAAR, geboren in 1684 in Poortugaal. Volgt XIII-i.

XII-d Arjaantje Simonsd TEMPELAAR is geboren in 1650 in Beemster, dochter van
Simon Hermansz TEMPELAAR (zie XI-b) en Sijtje gilisdr N.N.. Arjaantje is overleden.
Arjaantje begon een relatie met Dirk van der LEEUWENKAMP. Dirk is geboren in 1650. Dirk is overleden.
XII-e Margrietje Simonsd TEMPELAAR is geboren in 1655 in Oud-Beijerland, dochter van
Simon Hermansz TEMPELAAR (zie XI-b) en Sijtje gilisdr N.N.. Margrietje is overleden.
Margrietje trouwde, 31 of 32 jaar oud, op 13-09-1687 in Zuidland met Kornelis van SMAERDIJK, 31 of 32 jaar oud. Kornelis is geboren in 1655 in Stad aan ’t Haringvliet. Kornelis is overleden.
XII-f Jannetje Simonsd TEMPELAAR is geboren in 1660 in Oud-Beijerland, dochter van
Simon Hermansz TEMPELAAR (zie XI-b) en Sijtje gilisdr N.N.. Jannetje is overleden.
Jannetje trouwde, 29 of 30 jaar oud, op 05-11-1690 in Heenvliet met Maarten Leendertse RUSSEL, 29 of 30 jaar oud. Maarten is geboren in 1660 in Dirksland. Maarten is overleden.
XIII-a Neeltje Pieters TEMPELAAR is geboren in 1670, dochter van
Pieter Simons TEMPELAAR (zie XII-b) en Geertruij Barens KERCKRINGH. Neeltje is overleden op 02-08-1718 in Rhoon, 47 of 48 jaar oud.

Notitie bij Neeltje: Neeltje Pieters Tempelaar trouwde (1) 29 dec 1693, te RotterdamRochus Cornelisse Molenaar, overl. 2 aug 1718, Rhoon trouwde (2) na23 jan 1715, te Rhoon (verm.), Servaes de Vreugd.

Neeltje:

(1) trouwde in Rhoon met Servaes de VREUGD. Servaes is geboren in 1670. Servaes is overleden.
(2) trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 29-12-1693 in Rotterdam met Rochus Cornellisse MOLENAAR, 17 of 18 jaar oud. Rochus is geboren in 1675 in Rhoon. Rochus is overleden op 02-08-1718 in Rhoon, 42 of 43 jaar oud.
XIII-b Sijmon Pieterz TEMPELAAR is geboren in 1670 in Poortugaal, zoon van
Pieter Simons TEMPELAAR (zie XII-b) en Geertruij Barens KERCKRINGH. Sijmon is overleden.
Sijmon:

(1) trouwde met Leuntje PIETERSE. Leuntje is geboren in 1680. Leuntje is overleden.
(2) begon een relatie met Lijsbert THIJSE. Lijsbert is geboren in 1670. Lijsbert is overleden.
Kinderen van Sijmon en Leuntje:

1 Pieter Simonsz TEMPELAAR, geboren in 1703 in Dirksland. Pieter is overleden.
2 Pieter Simonsz TEMPELAAR, geboren op 05-09-1704 in Dirksland. Pieter is overleden.

Kinderen van Sijmon en Lijsbert:

3 Pieter Simonsz TEMPELAAR, geboren op 07-10-1695 in Oud-Beijerland. Pieter is overleden.
4 Barend Simonsz TEMPELAAR, geboren op 29-12-1697 in Oud-Beijerland. Barend is overleden.

XIII-c Elias Pietrsz TEMPELAAR is geboren omstreeks 1675 in Poortugaal, zoon van
Pieter Simons TEMPELAAR (zie XII-b) en Geertruij Barens KERCKRINGH. Elias is overleden.
Elias trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 20-12-1699 in Overschie [bron: DTB Overschie Trouw gereformeerd] met Neeltie Jansd WENSVEEN, ongeveer 24 jaar oud, nadat zij op 29-11-1699 in Overschie in ondertrouw zijn gegaan. Neeltie is geboren omstreeks 1675 in Schiebroek, dochter van Jan WENSVEEN. Neeltie is overleden, ongeveer 57 jaar oud.
Zij is begraven op 23-10-1732 in Overschie [bron: DTB Rotterdam].

Kinderen van Elias en Neeltie:

1 Pieter Elias TEMPELAAR, gedoopt op 21-03-1701 in Overschie. Volgt XIV-a.
2 Barend Elias TEMPELAAR, geboren in 02-1703 in Overschie. Volgt XIV-b.
3 Geertruij Elias TEMPELAAR. Zij is gedoopt op 29-07-1708 in Overschie [bron: DTB Rotterdam]. Geertruij is overleden.

XIII-d Gillis Pietersz TEMPELAAR is geboren omstreeks 1679 in Poortugaal, zoon van
Pieter Simons TEMPELAAR (zie XII-b) en Geertruij Barens KERCKRINGH. Gillis is overleden op 08-03-1724 in Poortugaal, ongeveer 45 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Gillis: Overledene Gillis Tempelaar
Plaats Rotterdam
Datum begraven 24-07-1705
Opmerkingen Westerkerkhof; Kikkersteeg
Bron DTB Rotterdam Begraven

Gillis trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 09-03-1704 in Bergschehoek [bron: DTB Bergschenhoek Trouw gereformeerd 1300-765T-415] met Jannetje Leenderts de HEIJ, 36 of 37 jaar oud, nadat zij op 15-02-1704 in Bergschehoek in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Bergschenhoek Trouw gereformeerd 1300-765T-415]. Jannetje is geboren in 1667 in Bergschehoek, dochter van Leendert de HEIJ. Jannetje is overleden op 04-11-1737 in Poortugaal, 69 of 70 jaar oud.

Kinderen van Gillis en Jannetje:

1 Feijsje Gillisd TEMPELAAR, geboren omstreeks 1704. Feijsje is overleden op 23-11-1717 in Poortugaal, ongeveer 13 jaar oud.
2 Geertruijd Gillisd TEMPELAAR, geboren omstreeks 1705. Geertruijd is overleden op 03-12-1720 in Poortugaal, ongeveer 15 jaar oud.
3 Pieter Gillesz TEMPELAAR, geboren omstreeks 1706 in Poortugaal. Volgt XIV-c.

XIII-e Sijtie Pieters TEMPELAAR is geboren in 1685 in Poortugaal, dochter van
Pieter Simons TEMPELAAR (zie XII-b) en Geertruij Barens KERCKRINGH. Sijtie is overleden.
Sijtie trouwde, 61 of 62 jaar oud, op 12-10-1747 met Herman BREE, 66 of 67 jaar oud. Herman is geboren in 1680 in Poortugaal. Herman is overleden.
XIII-f Gerrit Pietersz TEMPELAAR is geboren in 1687 in Poortugaal, zoon van
Pieter Simons TEMPELAAR (zie XII-b) en Geertruij Barens KERCKRINGH. Gerrit is overleden.
Gerrit:

(1) begon een relatie met Philipje Cornelisse NOORDERMEER. Philipje is geboren in 1680. Philipje is overleden.
(2) begon een relatie met Aaltje Janse PLASJE. Aaltje is geboren in 1700 in Nieuwehoorn. Aaltje is overleden.
Kinderen van Gerrit en Philipje:

1 Geertruijt TEMPELAAR. Zij is gedoopt op 26-12-1706 in Nieuwehoorn. Geertruijt is overleden.
2 Grietje TEMPELAAR. Zij is gedoopt op 24-02-1709 in Nieuwehoorn. Grietje is overleden.
3 Grietje TEMPELAAR, gedoopt op 15-05-1710 in Nieuwehoorn. Volgt XIV-d.
4 Cornelis Gerritz TEMPELAAR, geboren op 05-05-1712 in Nieuw Hellevoet. Volgt XIV-e.
5 Pieter TEMPELAAR. Hij is gedoopt op 30-12-1714 in Nieuwehoorn. Pieter is overleden.

Kind van Gerrit en Aaltje:

6 Geertruij TEMPELAAR. Zij is gedoopt op 19-09-1723 in Nieuwehoorn. Geertruij is overleden.

XIII-g Jannigje Cornelisd TEMPELAAR is geboren in 1666 in Poortugaal, dochter van
Cornelis Simonz TEMPELAAR (zie XII-c) en Cijtje Michielz van STEENHOVEN. Jannigje is overleden op 27-08-1756 in Poortugaal, 89 of 90 jaar oud.
Jannigje trouwde met Willem Jansz BERNARIS. Willem is geboren in 1665. Willem is overleden op 06-08-1716 in Poortugaal, 50 of 51 jaar oud.
XIII-h Michiel Cornelisse TEMPELAAR is geboren op 29-11-1671 in Poortugaal, zoon van
Cornelis Simonz TEMPELAAR (zie XII-c) en Cijtje Michielz van STEENHOVEN. Michiel is overleden op 04-08-1717 in Poortugaal, 45 jaar oud.

Notitie bij Michiel: Ook worden er nog kinderen zonder gegevens vermeld: Zeytje, Heyltje en Simon
Vermeld:
27

Michiel trouwde, 25 jaar oud, op 31-03-1697 in Poortugaal [bron: http://www.gahetna.nl/collectie/archief/inventaris/gahetnascan/eadid/3.04.16.115/inventarisnr/3.III/level/file/foto/NL-HaNA_3.04.16.115_3.III_0003/fotouuid/0f051978-c95c-4ca0-8573-3160e35a0a29/scan-index/5] met Aagje Gerritse TROOST, 18 jaar oud. Aagje is geboren op 03-03-1679 in Poortugaal, dochter van Gerrit Dirksz TROOST en Maartje BEIJEN. Aagje is overleden.

Kinderen van Michiel en Aagje:

1 Cornelis Michielsz. TEMPELAAR, geboren op 04-06-1699 in Poortugaal. Hij is gedoopt op 04-06-1699 in Poortugaal. Cornelis is overleden.
2 Simon Michielsz TEMPELAAR, geboren op 17-02-1701 in Poortugaal. Volgt XIV-f.
3 Maartje Michielsd TEMPELAAR, geboren op 14-03-1703 in Poortugaal. Zij is gedoopt op 14-03-1703 in Poortugaal. Maartje is overleden, 1 maand oud.
Zij is begraven op 30-04-1703 in Poortugaal [bron: Archief Ned. Herv. Kerk Poortugaal].

Notitie bij overlijden van Maartje: een kind van Micheil Tempelaar, kerkhof, 1-0-0
4 Dirk Mischielsz TEMPELAAR, geboren op 20-02-1707 in Poortugaal. Hij is gedoopt op 20-02-1707 in Poortugaal. Dirk is overleden.
5 Gerrit Michiels TEMPELAAR, geboren op 20-02-1707 in Poortugaal. Volgt XIV-g.
6 Michiel Michielsz TEMPELAAR, geboren in 01-1712 in Poortugaal. Michiel is overleden.
7 Beij Michielsd TEMPELAAR, geboren op 25-11-1713 in Poortugaal. Zij is gedoopt op 25-11-1713 in Poortugaal. Beij is overleden.
8 Cornelis Michielsz. TEMPELAAR, geboren op 25-11-1714 in Poortugaal. Volgt XIV-h.
9 Sijtje Michielsdr TEMPELAAR, geboren op 06-12-1715 in Poortugaal. Zij is gedoopt op 06-12-1715 in Poortugaal. Sijtje is overleden.

XIII-i Gillis (Jillis) Conelisz TEMPELAAR is geboren in 1684 in Poortugaal, zoon van
Cornelis Simonz TEMPELAAR (zie XII-c) en Cijtje Michielz van STEENHOVEN. Hij is gedoopt op 16-03-1684 in Poortugaal. Gillis is overleden op 16-10-1721 in Poortugaal, 36 of 37 jaar oud [bron: Aangegeven door Cornelis Symonsz Tempelaer. Impost pro deo].

Beroep:
Uurwerkmaker / Veerman

Gillis:

(1) trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 23-02-1710 in Hekelingen met Catalijntje Gabriels BRAAT, 24 jaar oud. Catalijntje is geboren op 08-04-1685 in Oud-Beijerland, dochter van Gabriel Claesz BRAAT en Jannetje Jansd SCHUDDEBEURS. Catalijntje is overleden op 14-04-1731 in Poortugaal, 46 jaar oud [bron: Poortegaalse Bronnen].
(2) trouwde met Pietertje Jacobse VOGELAAR. Pietertje is geboren in 1694 in Zuid-Beijerland, dochter van Jacobus Janszoon VOGELAAR en Maaike van der LINDE. Zij is gedoopt op 20-06-1694 in Westmaas. Pietertje is overleden.
Pietertje trouwde later op 08-11-1716 in Westmaas met Dirk Bastiaan VERHAGEN.
Pietertje trouwde later in 1725 met Arij Bastiaanszoon SNIJDER.
Dit huwelijk werd ontbonden op 20-10-1725 in Zuid-Beijerland.

(3) trouwde met Pietertje VERHAGEN. Pietertje is geboren in 1694. Zij is gedoopt op 20-06-1694 in Westmaas.

Notitie bij de geboorte van Pietertje: doopgetuige Lydewij Jacobs van der Linde

Pietertje is overleden.

Kinderen van Gillis en Catalijntje:

1 Sijtje Jillisd TEMPELAAR, geboren in 1713 in Poortugaal. Volgt XIV-i.
2 Gabriël Gillisz TEMPELAAR, gedoopt op 07-03-1714 in Poortugaal. Volgt XIV-j.
3 Gerrit Gillisz TEMPELAAR. Hij is gedoopt op 07-04-1715 in Poortugaal. Gerrit is overleden.
4 Cornelis Gillisz TEMPELAAR. Hij is gedoopt op 28-02-1717 in Poortugaal. Cornelis is overleden.
5 Cornelis Gillisz TEMPELAAR. Hij is gedoopt op 23-07-1719 in Poortugaal. Cornelis is overleden.
6 Pieter Jillisz TEMPELAAR. Hij is gedoopt in 1720 in Poortugaal. Pieter is overleden.
7 Geertrui Jillisd TEMPELAAR, gedoopt op 21-09-1721 in Poortugaal. Volgt XIV-k.

XIV-a Pieter Elias TEMPELAAR is geboren [bron: DTB Rotterdam / DTB Overschie Doop gereformeerd], zoon van
Elias Pietrsz TEMPELAAR (zie XIII-c) en Neeltie Jansd WENSVEEN. Hij is gedoopt op 21-03-1701 in Overschie.

Notitie bij de geboorte van Pieter: Getuige Jannetie Pieters Tempelaar

Pieter is overleden, minstens 71 jaar oud.
Hij is begraven na 17-03-1773 in Overschie.

Notitie bij Pieter: Kinderen begraven
04-05-1732 Schiebroek, begraven gaarder
29-12-1732 Schiebroek, begraven gaarder
27-08-1736 begraven in gaarder
05-06-1740 begraven in gaarder
19-10-1747 onder den arm; uijt Schiebroek; in de kerk; A½ uur geluid
30-01-1749 Sciehbroek, begraven gaarder
26-03-1750 Schiebroek, begraven gaarder
19-10-1792 Schiebroek, begraven gaarder
15-10-1753 Schiebroek, begraven gaarder
04-02-1758 uijt Schiebroek; door versoek van de H.Geest Armmeesteren te Overschie; op ’t kerkhof
04-08-1758 uijt Schiebroek; onder den arm; op ’t kerkhof; A½ uur geluid
10-11-1769 Schiebroek, begraven gaarder
17-03-1773 ten verzoeke an H.Geest Armmeesteren van Overschie; op ’t kerkhof

Pieter:

(1) trouwde, 25 jaar oud, op 29-09-1726 in Overschie [bron: DTB Rotterdam inv. 14 Trouw gereformeerd] met Clara Andriesd van der KROON, 17 of 18 jaar oud, nadat zij op 06-09-1726 in Overschie in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Rotterdam inv. 14 Trouw gereformeerd]. Clara is geboren in 1708 in Schiebroek. Clara is overleden in 1737, 28 of 29 jaar oud.
Zij is begraven op 30-09-1737 in Schiebroek [bron: DTB Rotterdam inv. 4 Begraven gaarder].

(2) trouwde, 36 jaar oud, op 02-03-1738 in Hillergersberg [bron: DTB Rotterdam inv. 14 Trouw gereformeerd] met Trijntje Dirks van der VEER, nadat zij op 06-02-1738 in Schiebroek in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Rotterdam inv. 11 Trouw gaarder].

Notitie bij het huwelijk van Pieter en Trijntje:
pro deo

Trijntje is geboren in Overschie. Trijntje is overleden op 10-01-1745 in Overschie.
Zij is begraven op 22-01-1745 in Schiebroek [bron: DTB Rotterdam inv. 4 Begraven gaarder]. Trijntje is weduwe van Jacob DWALING (ovl. ±1737).

(3) trouwde, 44 jaar oud, op 24-02-1746 in Overschie [bron: DTB Rotterdam inv. 14 Trouw gereformeerd] met Maria Cornelisse BUIJTEWEG, 25 of 26 jaar oud, nadat zij op 24-02-1746 in Schiebroek in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Rotterdam inv. 11 Trouw gaarder]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 24-02-1746 [bron: DTB Rotterdam inv. 11 Trouw gaarder].

Notitie bij het huwelijk van Pieter en Maria:
pro deo
Een merkwaardige dag volgens de gegevens: ondertrouw in Schiebroek, trouwen in Overschie en kerkelijk eveneens in Overschie.

Maria is geboren in 1720 in Bleiswijk. Maria is overleden.

Kinderen van Pieter en Clara:

1 Elias Pieter TEMPELAAR, geboren op 09-02-1727 in Overschie. Hij is gedoopt op 09-02-1727 in Overschie [bron: DTB Rotterdam]. Elias is overleden in 1740, 12 of 13 jaar oud.
Hij is begraven op 26-08-1740 in Schiebroek [bron: DTB Rotterdam inv. 4 Begraven gaarder].
2 Anna Pieters TEMPELAAR, geboren op 25-12-1728 in Overschie. Zij is gedoopt op 25-12-1728 in Overschie [bron: DTB Rotterdam]. Anna is overleden in 1740, 11 of 12 jaar oud.
Zij is begraven op 26-08-1740 in Schiebroek [bron: DTB Rotterdam inv. 4 Begraven gaarder].

3 Neeltje Pieters TEMPELAAR, geboren op 12-03-1730 in Overschie. Zij is gedoopt op 12-03-1730 in Overschie [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd]. Neeltje is overleden vóór 29-12-1732 in Overschie, ten hoogste 2 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Neeltje: Begraven als N.n. in gaarder op 04-05-732 of 29-12-1732

4 Cornelia Pietersd TEMPELAAR, geboren op 16-12-1731 in Overschie. Zij is gedoopt op 16-12-1731 in Overschie [bron: DTB Rotterdam]. Cornelia is overleden vóór 29-12-1732 in Overschie, ten hoogste 1 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Cornelia: Begraven als N.n. in gaarderop 04-05-732 of 29-12-1732
5 Cornelis Pieters TEMPELAAR, geboren in 04-1733 in Overschie. Volgt XV-a.
6 Johannes Pieter TEMPELAAR, geboren vóór 17-10-1734 in Overschie. Volgt XV-b.
7 Neeltje Pieters TEMPELAAR, geboren in 1736. Zij is gedoopt op 01-07-1736 in Overschie [bron: DTB Rotterdam]. Neeltje is overleden.
8 Gerrit Pieter TEMPELAAR. Hij is gedoopt op 23-07-1737 in Overschie. Gerrit is overleden, 3 jaar oud.
Hij is begraven op 26-08-1740 in Schiebroek [bron: DTB Rotterdam inv. 4 Begraven gaarder].

Kinderen van Pieter en Trijntje:

9 Adrianus Pieter TEMPELAAR, geboren op 22-02-1739 in Overschie. Hij is gedoopt op 22-02-1739 in Overschie [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd]. Adrianus is overleden.

10 Gerrit Pieter TEMPELAAR, geboren in 1740. Hij is gedoopt op 13-03-1740 in Overschie [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd]. Gerrit is overleden op 26-08-1740 in Overschie, geen jaar oud [bron: DTB Rotterdam inv. 4 Begraven gaarder].

Notitie bij overlijden van Gerrit: overledene: oud A½ jaar; aangegeven door: Pieter Elias Tempelaar
11 Elias Pieter TEMPELAAR, geboren in 1741. Hij is gedoopt op 09-07-1741 in Overschie [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd]. Elias is overleden.
12 Adrianus Pieter TEMPELAAR, geboren in 1742. Hij is gedoopt op 28-10-1742 in Overschie [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd]. Adrianus is overleden.
13 Adriaantje Pieter TEMPELAAR, geboren in 1743. Zij is gedoopt op 20-10-1743 in Overschie [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd]. Adriaantje is overleden.
14 Treintje Pieter TEMPELAAR, geboren op 10-01-1745 in Overschie. Volgt XV-c.

Kinderen van Pieter en Maria:

15 Cornelis Pieter TEMPELAAR, geboren in 1746. Volgt XV-d.
16 Gerrit Pieter TEMPELAAR, geboren in 1747. Hij is gedoopt op 22-09-1747 in Overschie [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd]. Gerrit is overleden.
17 Gerrit TEMPELAAR, geboren in 1748. Hij is gedoopt op 22-09-1748 in Overschie [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd]. Bij de doop van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Cornelia Adrijsdr van der KROON. Gerrit is overleden.
18 Trientje Pieter TEMPELAAR, geboren in 1749. Zij is gedoopt op 21-12-1749 in Overschie [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd]. Trientje is overleden na 1774, minstens 25 jaar oud.
19 Neeltje Pieters TEMPELAAR, geboren in 1751. Volgt XV-e.
20 Gerrit Pieter TEMPELAAR, geboren in 1752. Hij is gedoopt op 18-06-1752 in Overschie [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd]. Gerrit is overleden.
21 Clara TEMPELAAR, geboren in 1753. Volgt XV-f.
22 Trijntje TEMPELAAR, geboren in 1754. Zij is gedoopt op 13-10-1754 in Overschie. Trijntje is overleden.
23 Gerrit TEMPELAAR, geboren in 1758. Hij is gedoopt op 04-06-1758 in Overschie [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd]. Gerrit is overleden.
24 Claartje Pieter TEMPELAAR, geboren in 1759. Volgt XV-g.
25 Antje Pieter TEMPELAAR, geboren in 1763. Zij is gedoopt op 20-03-1763 in Overschie [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd]. Antje is overleden.

XIV-b Barend Elias TEMPELAAR is geboren in 02-1703 in Overschie, zoon van
Elias Pietrsz TEMPELAAR (zie XIII-c) en Neeltie Jansd WENSVEEN. Hij is gedoopt op 11-02-1703 in Overschie [bron: DTB Overschie Doop gereformeerd]. Barend is overleden, 79 jaar oud.
Hij is begraven op 07-05-1782 in Overschie [bron: DTB Rotterdam inv. 6 Begraven kerk].

Notitie bij overlijden van Barend: voor rekening van de Diaconie Armen
Notitie bij Barend: Barend Elias heeft een kind begraven op
04-04-1738;
10-04-1738;
01-10-1739;
20-09-1740;
02-10-1740

Barend trouwde, 32 jaar oud, op 25-09-1735 in Overschie [bron: DTB Rotterdam inv. 14 Trouw gaarder] met Cornelia Andriese van der KROON, ongeveer 25 jaar oud, nadat zij op 02-09-1735 in Overschie in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Rotterdam inv. 14 Trouw gereformeerd].

Notitie bij het huwelijk van Barend en Cornelia:
beide pro deo

Cornelia is geboren omstreeks 1710 in Zoetermeer. Cornelia is overleden.

Kinderen van Barend en Cornelia:

1 Gerrit Barend TEMPELAAR, geboren op 01-04-1736 in Overschie. Hij is gedoopt op 01-04-1736 in Overschie [bron: DTB Rotterdam]. Gerrit is overleden.
2 Elias Barend TEMPELAAR, geboren op 27-10-1737 in Overschie. Hij is gedoopt op 27-10-1737 in Overschie [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd]. Elias is overleden.
3 Gerrit Barend TEMPELAAR, geboren op 30-11-1738 in Overschie. Hij is gedoopt op 30-11-1738 in Overschie [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd]. Gerrit is overleden.
4 Neeltje Barend TEMPELAAR, geboren op 05-01-1740 in Overschie. Zij is gedoopt op 06-01-1740 in Overschie [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd]. Neeltje is overleden.
5 Neeltje Barend TEMPELAAR, geboren in 08-1741 in Overschie. Volgt XV-h.
6 Gerritje Barend TEMPELAAR. Zij is gedoopt op 20-10-1743 in Overschie [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd]. Gerritje is overleden.

XIV-c Pieter Gillesz TEMPELAAR is geboren omstreeks 1706 in Poortugaal, zoon van
Gillis Pietersz TEMPELAAR (zie XIII-d) en Jannetje Leenderts de HEIJ. Pieter is overleden op 15-12-1779 in Poortugaal, ongeveer 73 jaar oud.
Pieter trouwde met Marijtje (Maria) LAGENDIJK. Marijtje is een dochter van Symon Ariensz LAGENDIJK en Leentje Jansdr van GELDER.
Zij is gedoopt op 10-10-1702 in IJselmonden. Marijtje is overleden op 02-12-1763 in Poortugaal, 61 jaar oud.

Kinderen van Pieter en Marijtje:

1 Leentje Pietersd TEMPELAAR, geboren op 05-12-1734 in Poortugaal. Leentje is overleden.
2 Jillis Pieters TEMPELAAR, geboren op 06-01-1737 in Poortugaal. Volgt XV-i.
3 Simon Pietersz TEMPELAAR, geboren in 08-1739 in Poortugaal. Volgt XV-j.
4 Jannetje Pietersd TEMPELAAR, geboren in Poortugaal. Volgt XV-k.
5 Leendert Pietersz TEMPELAAR, geboren op 13-06-1745 in Poortugaal. Volgt XV-l.

XIV-d Grietje TEMPELAAR, dochter van
Gerrit Pietersz TEMPELAAR (zie XIII-f) en Philipje Cornelisse NOORDERMEER. Zij is gedoopt op 15-05-1710 in Nieuwehoorn. Grietje is overleden.
Grietje:

(1) begon een relatie met Lodewijk DONKER. Lodewijk is geboren in 1700 in Piershil. Lodewijk is overleden.
(2) trouwde, 30 jaar oud, op 22-05-1740 met Cornelis Pieterse SOETEMAN, 59 of 60 jaar oud. Cornelis is geboren in 1680. Cornelis is overleden.
XIV-e Cornelis Gerritz TEMPELAAR is geboren op 05-05-1712 in Nieuw Hellevoet, zoon van
Gerrit Pietersz TEMPELAAR (zie XIII-f) en Philipje Cornelisse NOORDERMEER. Hij is gedoopt op 05-05-1712 in Nieuw Hellevoet. Cornelis is overleden.
Cornelis trouwde, 25 jaar oud, op 24-11-1737 in Nieuw Hellevoet met Lena Janse CARDON, 21 of 22 jaar oud. Lena is geboren in 1715 in Nieuwehoorn. Lena is overleden.

Kinderen van Cornelis en Lena:

1 Gerrit TEMPELAAR, geboren op 24-08-1738 in Nieuw Hellevoet. Hij is gedoopt op 24-08-1738 in Nieuw Hellevoet. Gerrit is overleden.
2 Jan TEMPELAAR, geboren op 15-01-1741 in Nieuw Hellevoet. Volgt XV-m.
3 Cornelis Cornelisz TEMPELAAR, geboren op 08-03-1744 in Rockanje. Volgt XV-n.
4 Pieter TEMPELAAR, geboren op 13-12-1750 in Rockanje. Pieter is overleden.

XIV-f Simon Michielsz TEMPELAAR is geboren op 17-02-1701 in Poortugaal, zoon van
Michiel Cornelisse TEMPELAAR (zie XIII-h) en Aagje Gerritse TROOST. Hij is gedoopt op 17-02-1701 in Poortugaal. Simon is overleden.
Simon trouwde met Cornelia MAASDAM. Cornelia is geboren op 22-06-1710 in Geervliet, dochter van Leendert Arijsz MAASDAM en Trijntje Cornelisse van der LINDEN. Cornelia is overleden op 22-06-1745 in Geervliet, 35 jaar oud.

Kinderen van Simon en Cornelia:

1 Trijntje TEMPELAAR. Zij is gedoopt op 21-12-1732 in Geervliet. Trijntje is overleden op 05-06-1819 in Geervliet, 86 jaar oud.
2 Aagje TEMPELAAR. Zij is gedoopt op 24-10-1734 in Geervliet. Aagje is overleden.
3 Aagje TEMPELAAR. Zij is gedoopt op 12-01-1736 in Geervliet. Aagje is overleden.
4 Michiel TEMPELAAR, geboren op 02-03-1738 in Geervliet. Hij is gedoopt op 02-03-1738 in Geervliet. Michiel is overleden in 1740, 1 of 2 jaar oud.
5 Leendert TEMPELAAR, geboren op 30-08-1739 in Geervliet. Hij is gedoopt op 30-08-1739 in Geervliet. Leendert is overleden.
6 Michiel TEMPELAAR, geboren op 26-02-1741 in Geervliet. Volgt XV-o.
7 Cornelis TEMPELAAR, geboren op 18-02-1742 in Geervliet. Hij is gedoopt op 18-02-1742 in Geervliet. Cornelis is overleden.
8 Leena TEMPELAAR. Zij is gedoopt op 03-03-1743 in Geervliet. Leena is overleden.
9 Cornelis Simonz TEMPELAAR, geboren op 07-06-1744 in Geervliet. Hij is gedoopt op 07-06-1744 in Geervliet. Cornelis is overleden.

XIV-g Gerrit Michiels TEMPELAAR is geboren op 20-02-1707 in Poortugaal, zoon van
Michiel Cornelisse TEMPELAAR (zie XIII-h) en Aagje Gerritse TROOST. Hij is gedoopt op 20-02-1707 in Poortugaal. Gerrit is overleden vóór 07-08-1754 in Poortugaal, ten hoogste 47 jaar oud.
Hij is begraven op 07-08-1754 in Poortugaal [bron: Archief Ned. Herv. Kerk Poortugaal].

Notitie bij overlijden van Gerrit: kerkhof 1-0-0 in de beurs 0-6-0

Gerrit trouwde, 21 jaar oud, op 14-11-1728 in Poortugaal [bron: http://www.gahetna.nl/collectie/archief/inventaris/gahetnascan/eadid/3.04.16.115/inventarisnr/3.III/level/file/foto/NL-HaNA_3.04.16.115_3.III_0003/fotouuid/0f051978-c95c-4ca0-8573-3160e35a0a29/scan-index/18] met Arjaantje van VLIET, 20 of 21 jaar oud, nadat zij op 22-10-1729 in Poortugaal in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Arjaantje:
Jonge dame van de Zijnkweg onder Oud beijerland, beijde alhier woonacgtig, zijn bij ons in ondertrou opgenoem, naa vertoog van voldoeninge aan het recht, op de 22 Octob. en zijn hier getrout den 14 Nov.

Arjaantje is geboren in 1707 in Oud-Beijerland, dochter van Cornelis van VLIET en Jaapje MEULENAAR. Zij is gedoopt op 19-01-1707 in Oud-Beijerland. Arjaantje is overleden op 05-10-1781 in Poortugaal, 73 of 74 jaar oud.

Kinderen van Gerrit en Arjaantje:

1 Aagje Gerrits TEMPELAAR, geboren in 1730 in Poortugaal. Zij is gedoopt op 15-01-1730 in Poortugaal. Aagje is overleden.
2 Michiel Gerritz TEMPELAAR, gedoopt op 22-07-1731 in Poortugaal. Volgt XV-p.
3 Jaapje Gerritd TEMPELAAR, geboren op 03-05-1733 in Poortugaal. Volgt XV-q.
4 Cornelis Gerritz TEMPELAAR, geboren op 29-08-1734 in Poortugaal. Volgt XV-r.
5 Sijtje Gerrit TEMPELAAR, geboren in 1737. Volgt XV-s.
6 Hendrik Gerritz TEMPELAAR, geboren op 01-02-1739 in Poortugaal. Volgt XV-t.
7 Dirk Gerritsz TEMPELAAR, geboren in 07-1743 in Poortugaal. Volgt XV-u.
8 Arij Gerritz TEMPELAAR, geboren in 1748 in Poortugaal. Hij is gedoopt op 07-07-1748 in Poortugaal. Arij is overleden.

XIV-h Cornelis Michielsz. TEMPELAAR is geboren op 25-11-1714 in Poortugaal, zoon van
Michiel Cornelisse TEMPELAAR (zie XIII-h) en Aagje Gerritse TROOST. Hij is gedoopt op 25-11-1714 in Poortugaal. Cornelis is overleden vóór 16-09-1763 in Kijfhoek, ten hoogste 48 jaar oud.
Cornelis trouwde, 19 jaar oud, op 21-11-1734 in Grote Lint [bron: http://www.gahetna.nl/collectie/archief/inventaris/gahetnascan/eadid/3.04.16.115/inventarisnr/3.III/level/file/foto/NL-HaNA_3.04.16.115_3.III_0003/fotouuid/0f051978-c95c-4ca0-8573-3160e35a0a29/scan-index/25] met Pietertje Hendriks de JONG, 21 jaar oud, nadat zij op 31-10-1734 in Grote Lint in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Pietertje:
Jonge dochter geboortigvan Heer Outslanns Ambacht anders Pieterman, en woonende onder Portugal, zijn bij ons in ondertou opgenomen, naa vertoog van voldoeninge aan het recht op den 29 Octob, en zijn in ’t Ambacht gertout.

Pietertje is geboren in 03-1713 in Kijfhoek. Pietertje is overleden op 26-04-1769 in Kijfhoek, 56 jaar oud.
Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-04-1769 [bron: Inkomsten op trouwen en begraven Kijfhoek 1696-1811 Folionr.:64v].

Kinderen van Cornelis en Pietertje:

1 Machiel Cornelisz TEMPELAAR, geboren op 04-09-1735 in Grote Lint. Hij is gedoopt op 04-09-1735 in Grote Lint. Machiel is overleden.
2 Aagje Cornelisd TEMPELAAR, geboren in 1737. Zij is gedoopt op 10-02-1737 in Kijfhoek. Aagje is overleden vóór 25-10-1739 in Kijfhoek, ten hoogste 2 jaar oud.
3 Aaltje Cornelisd TEMPELAAR, geboren op 10-02-1737 in Kijfhoek. Zij is gedoopt op 10-02-1737 in Kijfhoek. Aaltje is overleden vóór 25-10-1739, ten hoogste 2 jaar oud.
4 Hendrik Cornelisz TEMPELAAR, geboren op 30-06-1738 in Kijfhoek. Hij is gedoopt op 30-06-1738 in Kijfhoek. Hendrik is overleden.
5 Aaltje Cornelisd TEMPELAAR, geboren op 25-10-1739 in Rijsoort. Volgt XV-v.
6 Dirk Cornelisz TEMPELAAR, geboren op 23-08-1743 in Rijsoort. Volgt XV-w.
7 Leendert Cornelisz TEMPELAAR, geboren op 13-02-1746 in Rijsoort. Hij is gedoopt op 13-02-1746 in Rijsoort. Leendert is overleden.
8 Pieter Cornelisz TEMPELAAR, geboren omstreeks 1747 in Rotterdam. Volgt XV-x.
9 Arie Cornelisz TEMPELAAR, geboren op 14-02-1751 in Rijsoort. Volgt XV-y.
10 Pleun Cornelisz TEMPELAAR, geboren op 24-12-1752 in Kijfhoek. Volgt XV-z.
11 Cornelis Cornelisz TEMPELAAR, geboren op 04-05-1755 in Kijfhoek. Volgt XV-aa.
12 Geert Cornelisz TEMPELAAR, geboren op 04-02-1759 in Heerjansdam. Hij is gedoopt op 04-02-1759 in Heerjansdam. Geert is overleden.
13 Geert Cornelisz TEMPELAAR, geboren op 04-02-1760 in Kijfhoek. Hij is gedoopt op 04-02-1760 in Kijfhoek. Geert is overleden.

XIV-i Sijtje Jillisd TEMPELAAR is geboren in 1713 in Poortugaal, dochter van
Gillis (Jillis) Conelisz TEMPELAAR (zie XIII-i) en Catalijntje Gabriels BRAAT. Zij is gedoopt op 22-03-1713 in Poortugaal. Sijtje is overleden na 1753, minstens 40 jaar oud.
Sijtje trouwde, 17 of 18 jaar oud, op 30-12-1731 in Rhoon [bron: http://www.gahetna.nl/collectie/archief/inventaris/gahetnascan/eadid/3.04.16.115/inventarisnr/3.III/level/file/foto/NL-HaNA_3.04.16.115_3.III_0003/fotouuid/0f051978-c95c-4ca0-8573-3160e35a0a29/scan-index/22] met Leendert Willem HORDIJK, ongeveer 21 jaar oud, nadat zij op 07-12-1731 in Poortugaal in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van Sijtje en Leendert:
Jonge dame van Portugal, voldoeninge aan het recht, op den 7 Decemb. en zijn te Rhoon getrout.

Leendert is geboren omstreeks 1710 in Rhoon, zoon van Willem Ariensz HORDIJK en Machtveld Lucassa NAGELS. Leendert is overleden na 1753, minstens 43 jaar oud.

XIV-j Gabriël Gillisz TEMPELAAR, zoon van
Gillis (Jillis) Conelisz TEMPELAAR (zie XIII-i) en Catalijntje Gabriels BRAAT. Hij is gedoopt op 07-03-1714 in Poortugaal. Gabriël is overleden.
Gabriël trouwde, 22 jaar oud, op 17-07-1736 in Klaaswaal met Willemijntje Claase VERMEULEN. Willemijntje is geboren in Klaaswaal. Willemijntje is overleden op 16-03-1752 in Numansdorp.

Kind van Gabriël en Willemijntje:

1 Catrijnje TEMPELAAR, geboren in 03-1737 in Klaaswaal. Volgt XV-ab.

XIV-k Geertrui Jillisd TEMPELAAR, dochter van
Gillis (Jillis) Conelisz TEMPELAAR (zie XIII-i) en Catalijntje Gabriels BRAAT. Zij is gedoopt op 21-09-1721 in Poortugaal. Geertrui is overleden.
Geertrui:

(1) begon een relatie met Arij LAGENDIJK.

(2) trouwde, 26 jaar oud, op 12-05-1748 in Hekelingen met Jan MONSTER, ongeveer 28 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1720 in Spijkenisse, zoon van Pleun MONSTER en Cornelia Adrijsdr van der LINDEN. Jan is overleden vóór 1754 in Hekelingen, ten hoogste 34 jaar oud.

Beroep:
Arbeider
XV-a Cornelis Pieters TEMPELAAR is geboren in 04-1733 in Overschie, zoon van
Pieter Elias TEMPELAAR (zie XIV-a) en Clara Andriesd van der KROON. Hij is gedoopt op 26-04-1733 in Overschie [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd]. Cornelis is overleden na 1792, minstens 59 jaar oud.
Cornelis:

(1) trouwde met Antje Gerritse SCHUT. Antje is geboren in Nootdorp. Antje ging later in ondertrouw op 03-12-1774 in Overschie met Arij HOUWNIET.
(2) trouwde met Lena Janse KOSTER. Lena is geboren in Pijnacker. Lena trouwde later op 12-04-1778 [bron: DTB Rotterdam inv. 14 Trouw gereformeerd] met
Cornelis Pieter TEMPELAAR (geb. 1746), zie XV-d.
Kinderen van Cornelis en Antje:

1 Pieter TEMPELAAR, geboren in 1757. Hij is gedoopt op 16-10-1757 in Overschie [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd]. Pieter is overleden.
2 Claartje TEMPELAAR, geboren in 1759. Zij is gedoopt op 05-08-1759 in Overschie. Claartje is overleden.
3 Klaartje TEMPELAAR, geboren in 1761. Zij is gedoopt op 19-07-1761 in Overschie. Klaartje is overleden.
4 Klara TEMPELAAR, geboren in 1763. Zij is gedoopt op 12-01-1763 in Overschie. Klara is overleden.
5 Elias Cornelis TEMPELAAR, geboren op 03-04-1764 in Overschie. Volgt XVI-a.
6 Neeltje TEMPELAAR, geboren in 1767. Zij is gedoopt op 29-03-1767 in Overschie. Neeltje is overleden.
7 Pieter TEMPELAAR, geboren in 1768. Hij is gedoopt op 27-11-1768 in Overschie. Pieter is overleden.
8 Anna TEMPELAAR, geboren in 1769. Zij is gedoopt op 29-11-1769 in Overschie. Anna is overleden.
9 Pieter TEMPELAAR, geboren in 1770. Hij is gedoopt op 18-11-1770 in Overschie. Pieter is overleden.
10 Adrianus TEMPELAAR, geboren in 1772. Hij is gedoopt op 02-08-1772 in Overschie. Adrianus is overleden.

Kinderen van Cornelis en Lena:

11 Pieter TEMPELAAR, geboren op 20-05-1781 in Hillergersberg. Hij is gedoopt op 20-05-1781 in Hillergersberg. Pieter is overleden.
12 Antje TEMPELAAR, geboren op 11-08-1782 in Hillergersberg. Antje is overleden.
13 Trijntje TEMPELAAR, geboren op 28-11-1784 in Hillergersberg. Trijntje is overleden.
14 Jan TEMPELAAR, geboren op 31-01-1787 in Hillergersberg. Jan is overleden.
15 Johanna TEMPELAAR, geboren op 12-07-1789 in Hillergersberg. Johanna is overleden.
16 Pieter TEMPELAAR, geboren op 24-01-1792 in Hillergersberg. Hij is gedoopt op 29-01-1792 in Hillergersberg. Pieter is overleden.
17 Maria TEMPELAAR, geboren op 23-01-1793 in Hillergersberg [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd]. Zij is gedoopt op 30-01-1793 in Hillergersberg [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd]. Maria is overleden.

XV-b Johannes Pieter TEMPELAAR is geboren vóór 17-10-1734 in Overschie, zoon van
Pieter Elias TEMPELAAR (zie XIV-a) en Clara Andriesd van der KROON. Hij is gedoopt op 17-10-1734 in Overschie [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd]. Johannes is overleden na 1774, minstens 40 jaar oud.
Johannes:

(1) trouwde met Antje Teunisse van VELDEN. Antje is geboren in 1735 in Overschie. Antje is overleden.

Notitie bij Antje: VELZEN van/VELSE van/
(2) begon een relatie met Trijntje Dirksdr van der VEER.
Kinderen van Johannes en Antje:

1 Clara TEMPELAAR, gedoopt op 19-02-1758 in Overschie. Volgt XVI-b.
2 Leendert TEMPELAAR, geboren in Pijnacker. Hij is gedoopt op 01-01-1762 in Delft. Leendert is overleden.
3 TEMPELAAR, geboren op 21-11-1764 in Pijnacker. Zij is overleden.
4 Alida TEMPELAAR, gedoopt op 17-08-1766 in Pijnacker. Volgt XVI-c.
5 Hillebrand TEMPELAAR, geboren in 1770 in Nootdorp. Volgt XVI-d.
6 Johannes (Jan) TEMPELAAR, geboren in 1772 in Nootdorp. Volgt XVI-e.
7 Marinus TEMPELAAR. Hij is gedoopt op 02-07-1775 in Hillergersberg. Marinus is overleden.

XV-c Treintje Pieter TEMPELAAR is geboren op 10-01-1745 in Overschie, dochter van
Pieter Elias TEMPELAAR (zie XIV-a) en Trijntje Dirks van der VEER. Zij is gedoopt op 10-01-1745 in Overschie [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd]. Treintje is overleden.
Zij is begraven [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd]. Treintje trouwde, 31 jaar oud, op 27-09-1776 in Overschie met Pieter Hermanusse de GROOT, 30 of 31 jaar oud. Pieter is geboren in 1745 in Kralingen. Pieter is overleden.
XV-d Cornelis Pieter TEMPELAAR is geboren in 1746, zoon van
Pieter Elias TEMPELAAR (zie XIV-a) en Maria Cornelisse BUIJTEWEG. Hij is gedoopt op 14-08-1746 in Overschie [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd]. Cornelis is overleden.
Cornelis trouwde, 31 of 32 jaar oud, op 12-04-1778 [bron: DTB Rotterdam inv. 14 Trouw gereformeerd] met Lena Janse KOSTER, nadat zij op 21-03-1778 in Overschie in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Rotterdam inv. 11 Trouw gaarder].

Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Lena:
assestatie gegeven om te trouwen naar Hilgersberg 7 april 1778

Lena is geboren in Pijnacker. Lena trouwde voorheen met
Cornelis Pieters TEMPELAAR (1733-na 1792), zie XV-a.

XV-e Neeltje Pieters TEMPELAAR is geboren in 1751, dochter van
Pieter Elias TEMPELAAR (zie XIV-a) en Maria Cornelisse BUIJTEWEG. Zij is gedoopt op 07-02-1751 in Overschie [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd]. Neeltje is overleden.
Neeltje trouwde, 28 of 29 jaar oud, op 02-04-1780 in Rotterdam met Jan VRIJMOET, 29 of 30 jaar oud. Jan is geboren in 1750 in Berkel. Jan is overleden.

Kinderen van Neeltje en Jan:

1 Cornelis TEMPELAAR. Hij is gedoopt op 05-01-1772 in Overschie. Cornelis is overleden.

Notitie bij Cornelis: De vader is WAELER van, Cornelis Bastiaanse

2 Kornelia TEMPELAAR. Zij is gedoopt op 26-12-1774 in Overschie. Kornelia is overleden.

Notitie bij Kornelia: De vader is: HARTMAN, Kornelis

XV-f Clara TEMPELAAR is geboren in 1753, dochter van
Pieter Elias TEMPELAAR (zie XIV-a) en Maria Cornelisse BUIJTEWEG. Zij is gedoopt op 26-08-1753 in Overschie. Clara is overleden.
Clara trouwde met Willem VIS.
XV-g Claartje Pieter TEMPELAAR is geboren in 1759, dochter van
Pieter Elias TEMPELAAR (zie XIV-a) en Maria Cornelisse BUIJTEWEG. Zij is gedoopt op 09-12-1759 in Overschie [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd]. Claartje is overleden, minstens 26 jaar oud.
Zij is begraven na 1785.

Kind van Claartje uit onbekende relatie:

1 Marijntje TEMPELAAR. Zij is gedoopt op 06-11-1785 in Overschie. Marijntje is overleden.

Notitie bij Marijntje: De vader is: Maarten

XV-h Neeltje Barend TEMPELAAR is geboren in 08-1741 in Overschie, dochter van
Barend Elias TEMPELAAR (zie XIV-b) en Cornelia Andriese van der KROON. Zij is gedoopt op 06-08-1741 in Overschie [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd]. Neeltje is overleden.
Neeltje begon een relatie met Willem Hndrikse LOUISMAN. Willem is geboren in 1740 in Overschie. Willem is overleden.
XV-i Jillis Pieters TEMPELAAR is geboren op 06-01-1737 in Poortugaal, zoon van
Pieter Gillesz TEMPELAAR (zie XIV-c) en Marijtje (Maria) LAGENDIJK. Hij is gedoopt op 06-01-1737 in Poortugaal. Jillis is overleden op 29-08-1813 in Poortugaal, 76 jaar oud.
Jillis trouwde, 23 jaar oud, op 18-05-1760 in Poortugaal [bron: http://www.gahetna.nl/collectie/archief/inventaris/gahetnascan/eadid/3.04.16.115/inventarisnr/3.III/level/file/foto/NL-HaNA_3.04.16.115_3.III_0003/fotouuid/0f051978-c95c-4ca0-8573-3160e35a0a29/scan-index/45] met Cornelia Jacoba HOOGERWERF, 28 jaar oud, nadat zij op 24-04-1760 in Poortugaal in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van Jillis en Cornelia:
Jonge dame beijde geboortig van Portugal en alhier woonende, zijn bij ons in ondertrou opgenomen, naa vertoog van voldoeninge aan het recht, op de 24 April, en zijn hier getrot op de 18 Maij.

Cornelia is een dochter van Jacob Willemsz HOOGERWERF en Wilmpje Willemse PRINS.
Zij is gedoopt op 15-06-1731 in Poortugaal. Cornelia is overleden vóór 23-04-1796 in Poortugaal, ten hoogste 64 jaar oud.
Zij is begraven op 23-04-1796 in Poortugaal [bron: Archief Ned. Herv. Kerk Poortugaal].

Notitie bij overlijden van Cornelia: kerkhof 1-0-0, in de beurs 0-9-0
Kinderen van Jillis en Cornelia:

1 Marijtje Jillisdr TEMPELAAR. Zij is gedoopt op 08-05-1760 in Poortugaal. Marijtje is overleden vóór 1765 in Poortugaal, ten hoogste 5 jaar oud [bron: [S692] Poortugaalse Bronnen Deel III, Doop nr. 603.].
2 Willempje Jillisdr TEMPELAAR, gedoopt op 07-06-1761 in Poortugaal. Volgt XVI-f.
3 Jacob Jillesz TEMPELAAR, geboren op 04-01-1763 in Poortugaal. Volgt XVI-g.
4 Marijtje Jillisdr TEMPELAAR, gedoopt op 02-12-1764 in Poortugaal. Volgt XVI-h.
5 Ingetje Jillesd TEMPELAAR. Zij is gedoopt op 20-04-1766 in Poortugaal. Ingetje is overleden op 01-02-1833 in Poortugaal, 66 jaar oud.
6 Pietertje Jillisd TEMPELAAR, gedoopt op 16-10-1768 in Poortugaal. Volgt XVI-i.
7 Neeltje Jillisd TEMPELAAR, gedoopt op 20-01-1771 in Poortugaal. Volgt XVI-j.
8 Leentje Jillisd TEMPELAAR, geboren na 1771. Zij is gedoopt op 09-07-1775 in Poortugaal. Leentje is overleden.

XV-j Simon Pietersz TEMPELAAR is geboren in 08-1739 in Poortugaal, zoon van
Pieter Gillesz TEMPELAAR (zie XIV-c) en Marijtje (Maria) LAGENDIJK. Hij is gedoopt op 16-08-1739 in Poortugaal. Simon is overleden.
Simon trouwde, 27 jaar oud, op 02-11-1766 in Poortugaal [bron: [S135] Poortugaalse Bronnen Deel V, Huwelijk nr. 252.] met Lijsbeth Ariens de REUS, 31 jaar oud, nadat zij op 10-10-1766 in Poortugaal in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van Simon en Lijsbeth:
Jonge dochter van

Lijsbeth is geboren in Albrandswaard [bron: S692] Poortugaalse Bronnen Deel III, Doop nr. 198.], dochter van Arie Corsz de REUS en Ingetje Pieters KNEGT. Zij is gedoopt op 22-05-1735 in Poortugaal. Lijsbeth is overleden.

Kinderen van Simon en Lijsbeth:

1 Arij TEMPELAAR, geboren in 1768 in Poortugaal. Arij is overleden vóór 1770 in Poortugaal, ten hoogste 2 jaar oud [bron: S779] Poortugaal, Overlijden Burgerlijke Stand, Aktenummer: 2.].
2 Arij Simonsz TEMPELAAR, geboren in 1770 in Ridderkerk. Volgt XVI-k.

XV-k Jannetje Pietersd TEMPELAAR is geboren in Poortugaal, dochter van
Pieter Gillesz TEMPELAAR (zie XIV-c) en Marijtje (Maria) LAGENDIJK. Zij is gedoopt op 12-08-1742 in Poortugaal. Jannetje is overleden.
Jannetje trouwde in Poortugaal met Imand Sijmonsz van der SLUIJS, nadat zij op 06-04-1781 in Poortugaal in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van Jannetje en Imand:
06-04-1781 Zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen na vertooning dat zij in de C!: van onvermoogenden behoorden. J:D: beijde alhier en zijn geproclameert den 8-den 15-den en den 22-sten April. En getrouwt alhier.

Imand is een zoon van Sijmon Cornelisz van der SLUIJS en Marijtje Iemand KAMP.
Hij is gedoopt op 06-02-1724 in Poortugaal. Imand is overleden.

XV-l Leendert Pietersz TEMPELAAR is geboren op 13-06-1745 in Poortugaal, zoon van
Pieter Gillesz TEMPELAAR (zie XIV-c) en Marijtje (Maria) LAGENDIJK. Hij is gedoopt op 13-06-1745 in Poortugaal. Leendert is overleden op 17-04-1799 in Poortugaal, 53 jaar oud.
Leendert trouwde, 40 jaar oud, op 18-12-1785 in Poortugaal [bron: http://www.gahetna.nl/collectie/archief/inventaris/gahetnascan/eadid/3.04.16.115/inventarisnr/3.III/level/file/foto/NL-HaNA_3.04.16.115_3.III_0003/fotouuid/0f051978-c95c-4ca0-8573-3160e35a0a29/scan-index/80] met Cornelia Pietersd van BREE, 32 jaar oud, nadat zij op 02-12-1785 in Poortugaal in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van Leendert en Cornelia:
Zijn na blijk, dat Zij in de Classis van onvermogende behoorden bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen. Beijde alhier. En geproclameert den 4 den 11 en den 18 December, En getrout alhier.

Cornelia is een dochter van Pieter Hermens van BREE en Sara Joppen LANGSTRAAT.
Zij is gedoopt op 07-01-1753 in Poortugaal. Cornelia is overleden.

Kinderen van Leendert en Cornelia:

1 Pieter TEMPELAAR, geboren op 27-01-1788 in Poortugaal. Pieter is overleden.
2 Leendert TEMPELAAR, geboren op 26-08-1789 in Poortugaal. Volgt XVI-l.
3 Sarah TEMPELAAR, geboren op 01-01-1792 in Poortugaal. Volgt XVI-m.
4 Maria TEMPELAAR, geboren op 23-01-1793 in Hilgersberg. Volgt XVI-n.

XV-m Jan TEMPELAAR is geboren op 15-01-1741 in Nieuw Hellevoet, zoon van
Cornelis Gerritz TEMPELAAR (zie XIV-e) en Lena Janse CARDON. Jan is overleden op 29-12-1812 in Rockanje, 71 jaar oud.
Jan:

(1) trouwde, 24 jaar oud, op 31-03-1765 in Oostvoorne met Marijtje MONDERLING.
(2) trouwde, 55 jaar oud, op 22-04-1796 in Oostvoorne met Kaatje Willemse van der POST, 49 jaar oud. Kaatje is geboren op 19-02-1747 in Oostvoorne. Kaatje is overleden op 09-01-1814 in Rockanje, 66 jaar oud.
XV-n Cornelis Cornelisz TEMPELAAR is geboren op 08-03-1744 in Rockanje, zoon van
Cornelis Gerritz TEMPELAAR (zie XIV-e) en Lena Janse CARDON. Hij is gedoopt op 08-03-1744 in Nieuwehoorn. Cornelis is overleden.
Cornelis begon een relatie met Jannetje STOFFELS. Jannetje is geboren in 1745. Jannetje is overleden.

Kinderen van Cornelis en Jannetje:

1 Cornelia TEMPELAAR. Zij is gedoopt op 03-02-1771 in Rockanje. Cornelia is overleden.
2 Cornelis TEMPELAAR. Hij is gedoopt op 12-04-1772 in Nieuwehoorn. Cornelis is overleden.
3 Arendje TEMPELAAR. Zij is gedoopt op 27-11-1774 in Nieuwehoorn. Arendje is overleden.

XV-o Michiel TEMPELAAR is geboren op 26-02-1741 in Geervliet, zoon van
Simon Michielsz TEMPELAAR (zie XIV-f) en Cornelia MAASDAM. Hij is gedoopt op 26-02-1741 in Geervliet. Michiel is overleden op 08-12-1826 in Oud-Beijerland, 85 jaar oud.

Notitie bij Michiel: Beroep: Shepen/Leenman/Kerkmeester/Winkelier/Metselaar

Michiel trouwde in Oud-Beijerland met Anna Pieterse VERHAGEN. Anna is geboren in 1727 in Oud-Beijerland, dochter van Pieter Dirksz VERHAGEN en Maria Pietersd HOOGENBOOM. Zij is gedoopt op 28-04-1728 in Oud-Beijerland. Anna is overleden op 27-11-1799 in Oud-Beijerland, 71 of 72 jaar oud.

XV-p Michiel Gerritz TEMPELAAR, zoon van
Gerrit Michiels TEMPELAAR (zie XIV-g) en Arjaantje van VLIET. Hij is gedoopt op 22-07-1731 in Poortugaal. Michiel is overleden in 1790 in Poortugaal, 58 of 59 jaar oud.

Notitie bij Michiel: beroep: Bouwman. schepen

Michiel trouwde, 27 jaar oud, op 25-03-1759 in Hoogvliet met Maartje KNECHT, 27 jaar oud. Maartje is geboren op 10-06-1731 in Hoogvliet, dochter van Arij Rokus KNECHT (KNEGT) en Jaapje Cornelis VOOGT. Maartje is overleden op 07-11-1812 in Pernis, 81 jaar oud.

Kinderen van Michiel en Maartje:

1 Gerrit TEMPELAAR, geboren op 20-04-1760 in Poortugaal. Hij is gedoopt op 20-04-1760 in Poortugaal. Gerrit is overleden op 06-06-1764, 4 jaar oud.
2 Arij TEMPELAAR, geboren op 05-04-1761 in Poortugaal. Hij is gedoopt op 05-04-1761 in Poortugaal. Arij is overleden op 12-05-1761, 1 maand oud.
3 Arijaantje TEMPELAAR, geboren op 30-05-1762 in Poortugaal. Hij is gedoopt op 30-05-1762 in Poortugaal. Arijaantje is overleden.
4 Jaapje TEMPELAAR, geboren in 01-1764 in Poortugaal. Volgt XVI-o.
5 Gerrit TEMPELAAR, geboren op 12-01-1766 in Poortugaal. Hij is gedoopt op 12-01-1766 in Poortugaal. Gerrit is overleden.

XV-q Jaapje Gerritd TEMPELAAR is geboren op 03-05-1733 in Poortugaal, dochter van
Gerrit Michiels TEMPELAAR (zie XIV-g) en Arjaantje van VLIET. Jaapje is overleden.
Jaapje trouwde, 28 jaar oud, op 30-11-1761 in Poortugaal [bron: http://www.gahetna.nl/collectie/archief/inventaris/gahetnascan/eadid/3.04.16.115/inventarisnr/3.III/level/file/foto/NL-HaNA_3.04.16.115_3.III_0003/fotouuid/0f051978-c95c-4ca0-8573-3160e35a0a29/scan-index/46] met Tijs Pietersz de JONG, nadat zij op 07-11-1761 in Poortugaal in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van Jaapje en Tijs:
Jonge dochter van Portugal, alhier wonende, zijn bij ons in ondertrou opgenomen, naa vertoog van voldoenige aan het regt, op de 7 Novemver, en zijn hier getrout op den 30 november.

Tijs is geboren in Hoogvliet.

XV-r Cornelis Gerritz TEMPELAAR is geboren op 29-08-1734 in Poortugaal, zoon van
Gerrit Michiels TEMPELAAR (zie XIV-g) en Arjaantje van VLIET. Hij is gedoopt op 29-08-1734 in Poortugaal. Cornelis is overleden op 06-12-1808 in Piershil, 74 jaar oud.

Notitie bij Cornelis: Beroep: Diaken/Shepen/Armenmeester/Ouderling/Smid

Cornelis trouwde, 28 jaar oud, op 29-04-1763 in Piershil met Poulina DEKKER, 28 of 29 jaar oud. Poulina is geboren in 1734 in Piershil, dochter van Pleun DEKKER en Neeltie TROOST. Poulina is overleden op 02-01-1820 in Piershil, 85 of 86 jaar oud.

XV-s Sijtje Gerrit TEMPELAAR is geboren in 1737, dochter van
Gerrit Michiels TEMPELAAR (zie XIV-g) en Arjaantje van VLIET. Zij is gedoopt op 14-10-1737 in Poortugaal. Sijtje is overleden.
Sijtje trouwde, 31 of 32 jaar oud, op 29-01-1769 in Poortugaal [bron: http://www.gahetna.nl/collectie/archief/inventaris/gahetnascan/eadid/3.04.16.115/inventarisnr/3.III/level/file/foto/NL-HaNA_3.04.16.115_3.III_0003/fotouuid/0f051978-c95c-4ca0-8573-3160e35a0a29/scan-index/54] met Joost Arijse VRIJHOF, 30 of 31 jaar oud, nadat zij op 06-01-1769 in Poortugaal in ondertrouw zijn gegaan. Joost is geboren in 1738. Hij is gedoopt op 26-10-1738 in Poortugaal. Joost is overleden.
XV-t Hendrik Gerritz TEMPELAAR is geboren op 01-02-1739 in Poortugaal, zoon van
Gerrit Michiels TEMPELAAR (zie XIV-g) en Arjaantje van VLIET. Hendrik is overleden op 04-04-1793 in IJselmonden, 54 jaar oud [bron: DTB Rotterdam inv. 4 Begraven gaarder , index nummer 010].
Hendrik trouwde, 35 jaar oud, op 01-05-1774 in IJselmonden [bron: DTB Rotterdam inv. 14 Trouw gereformeerd, index nummer 13] met Neettje Anthonijsdr van der LECK, nadat zij op 08-04-1774 in IJselmonden in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Rotterdam inv. 0 , index nummer 003].

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Neettje:
voor het touwen wonende onder West IJselmonden

Neettje trouwde later op 26-01-1794 in IJselmonden [bron: DTB Rotterdam inv. 14 Trouw gereformeerd , index nummer 002] met Bastiaan Japhethsz KLEIJNE.

XV-u Dirk Gerritsz TEMPELAAR is geboren in 07-1743 in Poortugaal, zoon van
Gerrit Michiels TEMPELAAR (zie XIV-g) en Arjaantje van VLIET. Hij is gedoopt op 07-07-1743 in Poortugaal. Dirk is overleden op 27-03-1810 in Mijnsheerenland, 66 jaar oud.

Notitie bij Dirk: Metselaar, winkelir, Armenmeester Diaken
Beroep:
metselaar. winkelier

Dirk trouwde, 29 jaar oud, op 23-05-1773 in Poortugaal [bron: http://www.gahetna.nl/collectie/archief/inventaris/gahetnascan/eadid/3.04.16.115/inventarisnr/3.III/level/file/foto/NL-HaNA_3.04.16.115_3.III_0003/fotouuid/0f051978-c95c-4ca0-8573-3160e35a0a29/scan-index/59] met Lijsbeth Pieters ROODENBURG, 26 jaar oud, nadat zij op 01-05-1773 in Poortugaal in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van Dirk en Lijsbeth:
Jonge man wonende te Mijnsheerenland van Moerkerke.

Lijsbeth is geboren in 01-1747 in Pernis, dochter van Pieter Cornelis ROODENBURG en Annetje ORANJE. Zij is gedoopt op 15-01-1747 in Pernis. Lijsbeth is overleden op 26-11-1802 in Mijnsheerenland, 55 jaar oud.

Kinderen van Dirk en Lijsbeth:

1 Gerrit TEMPELAAR, geboren op 03-09-1775 in Mijnsheerenland. Volgt XVI-p.
2 Annigje Dirks TEMPELAAR, geboren in 07-1778 in Mijnsheerenland. Volgt XVI-q.
3 Pieter Dirksz TEMPELAAR, geboren op 01-11-1780 in Mijnsheerenland. Volgt XVI-r.

XV-v Aaltje Cornelisd TEMPELAAR is geboren op 25-10-1739 in Rijsoort, dochter van
Cornelis Michielsz. TEMPELAAR (zie XIV-h) en Pietertje Hendriks de JONG. Zij is gedoopt op 25-10-1739 in Rijsoort. Aaltje is overleden.
Aaltje ging in ondertrouw, 23 jaar oud, op 16-09-1763 in Kijfhoek [bron: Inkomsten op trouwen en begraven Kijfhoek 1696-1811 Folionr.:23v] met Gerrit Jansz den OUDEN, 23 of 24 jaar oud. Gerrit is geboren in 1739. Gerrit is overleden.
XV-w Dirk Cornelisz TEMPELAAR is geboren op 23-08-1743 in Rijsoort, zoon van
Cornelis Michielsz. TEMPELAAR (zie XIV-h) en Pietertje Hendriks de JONG. Hij is gedoopt op 23-08-1743 in Rijsoort. Dirk is overleden.
Dirk ging in ondertrouw, 35 jaar oud, op 07-11-1778 in Kijfhoek [bron: Inkomsten op trouwen en begraven Kijfhoek 1696-1811 Folionr.:28v] met Anna Cornelia de SCHEPPER, 22 jaar oud. Anna is geboren op 09-02-1756 in Heerjansdam, dochter van Huijbert Pieterse de SCHEPPER en Barbera Ariense BOER. Anna is overleden.

Kinderen van Dirk en Anna:

1 Pietertje TEMPELAAR, geboren op 21-02-1779 in Rijsoort. Pietertje is overleden.
2 Cornelis TEMPELAAR. Hij is gedoopt op 04-06-1780 in Heeroudelandsambacht [bron: Doopboek Heeroudelandsambacht 1752-1811 Folionr:13]. Bij de doop van Cornelis was de volgende getuige aanwezig: Aaltje N.N.. Cornelis is overleden.
3 Ariaantje TEMPELAAR, geboren op 27-10-1782 in Ridderkerk. Ariaantje is overleden.
4 Pietertje TEMPELAAR, gedoopt op 27-10-1783 in Ridderkerk. Volgt XVI-s.

XV-x Pieter Cornelisz TEMPELAAR is geboren omstreeks 1747 in Rotterdam, zoon van
Cornelis Michielsz. TEMPELAAR (zie XIV-h) en Pietertje Hendriks de JONG. Pieter is overleden op 31-03-1810 in Ridderkerk, ongeveer 63 jaar oud.
Pieter trouwde, ongeveer 46 jaar oud, op 09-06-1793 in Hendrik Ido Ambacht met Maijke Cornelisdr. STEHOUWER, 19 jaar oud, nadat zij op 16-05-1793 in Sandelingen-Ambacht in ondertrouw zijn gegaan [bron: Inkomsten op trouwen en begraven Kijfhoek 1696-1811 Folionr.:32]. Maijke is geboren in Sandelingen-Ambacht. Zij is gedoopt op 15-08-1773 in Hendrik Ido Ambacht. Maijke is overleden op 20-11-1840 in Rijsoort, 67 jaar oud.
Maijke trouwde voorheen met Cornelis Ariens PUNT.

Kinderen van Pieter en Maijke:

1 Geertruij TEMPELAAR, geboren op 03-06-1794 in Sandelingen-Ambacht. Volgt XVI-t.
2 Cornelis Pietersz TEMPELAAR, geboren op 06-09-1798 in Sandelingen-Ambacht. Volgt XVI-u.
3 Pietertje TEMPELAAR, geboren op 01-04-1804 in Hendrik Ido Ambacht. Volgt XVI-v.
4 Kornelia TEMPELAAR, geboren op 17-04-1808 in Hendrik Ido Ambacht. Zij is gedoopt op 08-05-1808 in Hendrik Ido Ambacht. Kornelia is overleden.

XV-y Arie Cornelisz TEMPELAAR is geboren op 14-02-1751 in Rijsoort, zoon van
Cornelis Michielsz. TEMPELAAR (zie XIV-h) en Pietertje Hendriks de JONG. Hij is gedoopt op 17-02-1751 in Rijsoort. Arie is overleden.
Arie ging in ondertrouw, 27 jaar oud, op 11-04-1778 in Kijfhoek [bron: Inkomsten op trouwen en begraven Kijfhoek 1696-1811 Folionr.:28v] met Pleuntje Ariese van de GRAAF, 25 jaar oud. Zij is gedoopt op 25-06-1752 in Barendrecht. Pleuntje is overleden.

Kinderen van Arie en Pleuntje:

1 Cornelis Arie TEMPELAAR, geboren op 17-06-1780 in Rijsoort. Hij is gedoopt op 18-06-1780 in Rijsoort. Cornelis is overleden.
2 Johanna TEMPELAAR, geboren op 17-06-1787 in Rijsoort. Johanna is overleden.

XV-z Pleun Cornelisz TEMPELAAR is geboren op 24-12-1752 in Kijfhoek, zoon van
Cornelis Michielsz. TEMPELAAR (zie XIV-h) en Pietertje Hendriks de JONG. Hij is gedoopt op 24-12-1752 in Kijfhoek. Pleun is overleden.
Pleun begon een relatie met Marijgje Janse GROENEBOOM. Marijgje is geboren in 1766. Marijgje is overleden op 10-05-1846 in Piershil, 79 of 80 jaar oud.

Kind van Pleun en Marijgje:

1 Lijntje TEMPELAAR, geboren op 08-07-1798 in Hendrik Ido Ambacht. Zij is gedoopt op 15-07-1798 in Hendrik Ido Ambacht. Lijntje is overleden.

XV-aa Cornelis Cornelisz TEMPELAAR is geboren op 04-05-1755 in Kijfhoek, zoon van
Cornelis Michielsz. TEMPELAAR (zie XIV-h) en Pietertje Hendriks de JONG. Hij is gedoopt op 04-05-1755 in Kijfhoek. Cornelis is overleden op 12-02-1814 in Hendrik Ido Ambacht, 58 jaar oud.
Cornelis:

(1) ging in ondertrouw, 24 jaar oud, op 12-04-1780 in Hendrik Ido Ambacht [bron: Inkomsten op trouwen en begraven Kijfhoek 1696-1811 Folionr.:29] met Susanna Isaakse KRAMENBURGH, 19 of 20 jaar oud. Susanna is geboren in 1760 in Hendrik Ido Ambacht, dochter van Isaak Symonse KRAMENBURGH en Marijchje ABRAHAMSE. Susanna is overleden op 05-12-1794 in Hendrik Ido Ambacht, 33 of 34 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 40 jaar oud, omstreeks 1795 met Annigje Willems VERHOEVEN, ongeveer 32 jaar oud. Annigje is geboren omstreeks 1763 in Hendrik Ido Ambacht, dochter van Willem Pietersz VERHOEVEN en Grietje Jilisdr. van WEIJNEN. Zij is gedoopt op 13-07-1800 in Hendrik Ido Ambacht. Annigje is overleden op 28-11-1817 in Hendrik Ido Ambacht, ongeveer 54 jaar oud.
Kinderen van Cornelis en Susanna:

1 Isaak TEMPELAAR, geboren op 29-02-1784 in Hendrik Ido Ambacht. Volgt XVI-w.
2 Maria TEMPELAAR, geboren op 11-09-1789 in Hendrik Ido Ambacht. Volgt XVI-x.
3 Hendrik TEMPELAAR, geboren op 08-11-1790 in Hendrik Ido Ambacht. Hij is gedoopt op 14-11-1790 in Hendrik Ido Ambacht. Hendrik is overleden.
4 Hendrik TEMPELAAR, geboren op 19-07-1792 in Hendrik Ido Ambacht. Hij is gedoopt op 22-07-1792 in Hendrik Ido Ambacht. Hendrik is overleden.

Kinderen van Cornelis en Annigje:

5 Pietertje TEMPELAAR, geboren op 22-12-1796 in Hendrik Ido Ambacht. Volgt XVI-y.
6 Willem TEMPELAAR, geboren op 29-08-1798 in Hendrik Ido Ambacht. Hij is gedoopt op 02-09-1798 in Hendrik Ido Ambacht. Willem is overleden.
7 Willem Cornelisz TEMPELAAR, geboren op 09-07-1800 in Vogerland an kijfhoek. Volgt XVI-z.
8 Grietje TEMPELAAR, geboren op 27-09-1802 in Hendrik Ido Ambacht. Volgt XVI-aa.
9 Susanna TEMPELAAR, geboren op 12-11-1803 in Hendrik Ido Ambacht. Volgt XVI-ab.

XV-ab Catrijnje TEMPELAAR is geboren in 03-1737 in Klaaswaal, dochter van
Gabriël Gillisz TEMPELAAR (zie XIV-j) en Willemijntje Claase VERMEULEN. Zij is gedoopt op 16-03-1737 in Klaaswaal. Catrijnje is overleden op 04-01-1794 in Oud-Beijerland, 56 jaar oud.
Catrijnje trouwde, 24 jaar oud, op 30-08-1761 in Oud-Beijerland met Bastiaan SLUIJMER, 25 of 26 jaar oud. Bastiaan is geboren in 1735 in Oud-Beijerland. Bastiaan is overleden.
XVI-a Elias Cornelis TEMPELAAR is geboren op 03-04-1764 in Overschie, zoon van
Cornelis Pieters TEMPELAAR (zie XV-a) en Antje Gerritse SCHUT. Hij is gedoopt op 04-03-1764 in Overschie [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd]. Elias is overleden, 73 jaar oud [bron: [S860] Overschie, Overlijden Burgerlijke Stand, Aktenummer: 84.].
Hij is begraven op 05-11-1837 in Overschie. Elias trouwde, 25 jaar oud, op 28-02-1790 in Overschie [bron: DTB Rotterdam inv. 14 Trouw gereformeerd] met Geertrui van der STAR, 19 of 20 jaar oud, nadat zij op 12-02-1790 in Overschie in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Rotterdam inv. 14 Trouw gereformeerd]. Geertrui is geboren in 1770 in Overschie. Geertrui is overleden.

Kinderen van Elias en Geertrui:

1 Cornelis TEMPELAAR, geboren op 31-03-1791 in Overschie. Volgt XVII-a.
2 Grietje TEMPELAAR, geboren op 23-02-1793 in Overschie. Zij is gedoopt op 24-02-1793 in Overschie. Grietje is overleden.
3 Anna TEMPELAAR, geboren op 22-12-1794 in Overschie. Volgt XVII-b.
4 Johannes TEMPELAAR, geboren op 25-08-1797 in Overschie. Volgt XVII-c.
5 Grietje TEMPELAAR, geboren op 03-06-1800 in Overschie. Zij is gedoopt op 08-06-1800 in Overschie. Grietje is overleden.
6 Grietje (Margaretha) TEMPELAAR, geboren op 23-01-1802 in Overschie. Volgt XVII-d.
7 Lena TEMPELAAR, geboren op 21-02-1805 in Overschie. Volgt XVII-e.
8 Dirk TEMPELAAR, geboren op 08-11-1807 in Overschie. Hij is gedoopt op 11-11-1807 in Overschie. Dirk is overleden.
9 Elsje TEMPELAAR, geboren op 20-03-1811 in Overschie. Zij is gedoopt op 31-03-1811 in Overschie. Elsje is overleden.


doop__trouw_en_begraaf_registers__delft__ar0014_00031.png
1 Doop, Trouw en Begraaf Registers Delft AR0014 00031

XVI-b Clara TEMPELAAR (afb. 1), dochter van
Johannes Pieter TEMPELAAR (zie XV-b) en Antje Teunisse van VELDEN. Zij is gedoopt op 19-02-1758 in Overschie. Clara is overleden, 72 jaar oud [bron: [S1021] Schiebroek, Overlijden Burgerlijke Stand, Aktenummer: 1.].
Zij is begraven op 14-01-1831 in Schiebroek. Clara trouwde, 25 jaar oud, op 11-05-1783 in Overschie [bron: Doop, Trouw en Begraaf Registers | Delft | AR0014_00143, Ondertrouwboek Gerecht, 1777 – 1783] met Willem VIS, nadat zij op 26-04-1783 in Delft in ondertrouw zijn gegaan [bron: Doop, Trouw en Begraaf Registers | Delft | AR0014_00143, Ondertrouwboek Gerecht, 1777 – 1783].

Notitie bij het huwelijk van Clara en Willem:
.
Doop, Trouw en Begraaf Registers Delft AR0014_00031, Ondertrouwboeken Oude Kerk, met vermelding van trouwdatum (vanaf inv.nr. 23 de trouwdatum sporadisch), 1782-1791
Doop, Trouw en Begraaf Registers Delft AR0014_00143, Ondertrouwboek Gerecht, 1777 – 1783

Willem is geboren in van Hof van Delft.

XVI-c Alida TEMPELAAR, dochter van
Johannes Pieter TEMPELAAR (zie XV-b) en Antje Teunisse van VELDEN. Zij is gedoopt op 17-08-1766 in Pijnacker. Alida is overleden op 26-06-1835 in Schiedam, 68 jaar oud.
Alida:

(1) trouwde in Schiedam met Samuel den HELD. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 17-04-1794 in Schiedam. Samuel is geboren in 1769 in Schiedam. Samuel is overleden op 07-08-1832 in Rotterdam, 62 of 63 jaar oud.
(2) trouwde, 68 jaar oud, op 21-08-1834 in Schiedam met Arij SCHEURKOGEL, 71 jaar oud. Arij is geboren op 15-02-1763 in Schiedam. Hij is gedoopt op 20-02-1763 in Schiedam. Arij is overleden op 02-02-1852 in Schiedam, 88 jaar oud.
XVI-d Hillebrand TEMPELAAR is geboren in 1770 in Nootdorp, zoon van
Johannes Pieter TEMPELAAR (zie XV-b) en Antje Teunisse van VELDEN. Hillebrand is overleden.

Beroep:
Arbeider

Hillebrand:

(1) begon een relatie met Adriaantje van der GAAG (GAAUW). Adriaantje is geboren in 1770 in Maassluis. Adriaantje is overleden op 02-03-1805 in Overschie, 34 of 35 jaar oud [bron: DTB Rotterdam inv. 6 Begraven kerk].

Notitie bij overlijden van Adriaantje: voor rekening van de armen van Maassluis; op ’t kerkhof; ’t minste kleed
(2) trouwde, 46 of 47 jaar oud, op 02-02-1817 in Overschie met Maria van THOORN, 26 of 27 jaar oud. Maria is geboren in 1790 in Overschie, dochter van Adrianus van TOORN en Kniertje RIJDERVOORT. Maria is overleden.
Kinderen van Hillebrand en Adriaantje:

1 Antje TEMPELAAR, geboren in 1795 in Kethel. Volgt XVII-f.
2 Willempje TEMPELAAR, geboren op 13-07-1796 in Pijnacker. Volgt XVII-g.
3 Jannetje TEMPELAAR, geboren op 05-04-1798 in Overschie. Volgt XVII-h.
4 Arij TEMPELAAR, geboren op 10-05-1799 in Overschie [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd]. Hij is gedoopt op 12-05-1799 in Overschie [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd]. Arij is overleden.
5 Jan TEMPELAAR, geboren op 18-02-1805 in Overschie [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd]. Hij is gedoopt op 24-02-1805 in Overschie [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd]. Jan is overleden.

Kind van Hillebrand en Maria:

6 Neeltje TEMPELAAR, geboren op 28-12-1816 in Overschie. Volgt XVII-i.

XVI-e Johannes (Jan) TEMPELAAR is geboren in 1772 in Nootdorp, zoon van
Johannes Pieter TEMPELAAR (zie XV-b) en Antje Teunisse van VELDEN. Jan is overleden.
Jan ging in ondertrouw, 28 of 29 jaar oud, op 17-04-1801 in Overschie [bron: DTB Rotterdam inv. 14 Trouw gereformeerd] met Maria van der HELM, 25 of 26 jaar oud. Maria is geboren in 1775 in Berkel. Maria is overleden.
XVI-f Willempje Jillisdr TEMPELAAR, dochter van
Jillis Pieters TEMPELAAR (zie XV-i) en Cornelia Jacoba HOOGERWERF. Zij is gedoopt op 07-06-1761 in Poortugaal. Willempje is overleden op 13-12-1836 in Pernis, 75 jaar oud.
Willempje trouwde met Klaas MASTENBROEK. Hij is gedoopt op 21-06-1761 in Pernis. Klaas is overleden op 01-10-1846 in Pernis, 85 jaar oud.

Beroep:
Zeeman
XVI-g Jacob Jillesz TEMPELAAR is geboren op 04-01-1763 in Poortugaal, zoon van
Jillis Pieters TEMPELAAR (zie XV-i) en Cornelia Jacoba HOOGERWERF. Hij is gedoopt op 09-01-1763 in Poortugaal [bron: S692] Poortugaalse Bronnen Deel III, Doop nr. 640.]. Jacob is overleden op 08-11-1828 in Poortugaal, 65 jaar oud.
Jacob trouwde, 34 jaar oud, op 06-03-1797 in Pernis met Leentje Jansdr KOSTER, 25 of 26 jaar oud, nadat zij op 01-06-1792 in Pernis in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Rotterdam inv. 11 Trouw gaarder index nummer 001].

Notitie bij het huwelijk van Jacob en Leentje:
Anno 1792: Jonge dochter geboore en wonende onder Pernis, Te Pernis de 1e Junij in wettigen ondertrouw opgenomen, hebbe hier hunne drie Huwelijkse voorstellen gehad, en is hier van betoog gegeven na Pernis op den verlopen tijd.

Leentje is geboren in 1771 in Pernis, dochter van Jan Albertusz KOSTER en Neeltie Dirks KOSTER. Zij is gedoopt op 07-04-1771 in Pernis. Leentje is overleden op 06-08-1845 in Poortugaal, 73 of 74 jaar oud.

Kinderen van Jacob en Leentje:

1 Cornelia TEMPELAAR, geboren op 08-11-1794 in Poortugaal [bron: S692] Poortugaalse Bronnen Deel III, Doop nr. 1180.]. Cornelia is overleden op 24-11-1794 in Poortugaal, 16 dagen oud [bron: S779] Poortugaal, Overlijden Burgerlijke Stand, Aktenummer: 23.].
2 Neeltje TEMPELAAR, geboren op 22-01-1796 in Poortugaal [bron: S692] Poortugaalse Bronnen Deel III, Doop nr. 1207.]. Zij is gedoopt op 14-02-1796 in Poortugaal [bron: S692] Poortugaalse Bronnen Deel III, Doop nr. 1207.]. Neeltje is overleden.
3 Jan Jacobsz TEMPELAAR, geboren op 06-03-1797 in Poortugaal. Volgt XVII-j.
4 Jillis TEMPELAAR, geboren op 19-11-1798 in Poortugaal. Hij is gedoopt op 19-11-1798 in Poortugaal. Jillis is overleden op 11-04-1820 in Albrandswaard, 21 jaar oud.
5 Leendert TEMPELAAR, geboren op 07-09-1800 in Poortugaal. Leendert is overleden op 08-01-1891 in Poortugaal, 90 jaar oud.
6 Leendert TEMPELAAR, geboren op 19-04-1803 in Poortugaal. Hij is gedoopt op 01-05-1803 in Poortugaal. Leendert is overleden.
7 Neeltje TEMPELAAR, geboren op 29-09-1804 in Poortugaal. Volgt XVII-k.
8 Dirk Jabobsz TEMPELAAR, geboren op 04-06-1807 in Poortugaal. Volgt XVII-l.
9 Leendert TEMPELAAR, geboren op 30-10-1809 in Poortugaal. Hij is gedoopt op 31-10-1809 in Poortugaal. Leendert is overleden op 08-01-1891 in Poortugaal, 81 jaar oud.

XVI-h Marijtje Jillisdr TEMPELAAR, dochter van
Jillis Pieters TEMPELAAR (zie XV-i) en Cornelia Jacoba HOOGERWERF. Zij is gedoopt op 02-12-1764 in Poortugaal. Marijtje is overleden vóór 16-08-1805, ten hoogste 40 jaar oud.
Marijtje trouwde, 27 jaar oud, op 04-05-1792 in Ridderkerk met Korstiaan Ariensz van der PADT, 23 of 24 jaar oud. Korstiaan is geboren in 1768, zoon van Arie van der PADT en Neeltje RIJSDIJK. Hij is gedoopt op 31-07-1768 in Rijsoort. Korstiaan is overleden.
XVI-i Pietertje Jillisd TEMPELAAR, dochter van
Jillis Pieters TEMPELAAR (zie XV-i) en Cornelia Jacoba HOOGERWERF. Zij is gedoopt op 16-10-1768 in Poortugaal. Pietertje is overleden op 10-09-1857 in Poortugaal, 88 jaar oud.
Pietertje trouwde met Dirk van der PERK. Dirk is geboren in 1780. Dirk is overleden.
Dirk begon later een relatie met
Pietertje TEMPELAAR (geb. 1783), zie XVI-s.
XVI-j Neeltje Jillisd TEMPELAAR, dochter van
Jillis Pieters TEMPELAAR (zie XV-i) en Cornelia Jacoba HOOGERWERF. Zij is gedoopt op 20-01-1771 in Poortugaal. Neeltje is overleden.
Neeltje trouwde, 28 jaar oud, op 07-07-1799 in Poortugaal met Gerrit Simonsz BUIJZER. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 07-07-1799 in Poortugaal [bron: http://www.gahetna.nl/collectie/archief/inventaris/gahetnascan/eadid/3.04.16.115/inventarisnr/3.III/level/file/foto/NL-HaNA_3.04.16.115_3.III_0003/fotouuid/0f051978-c95c-4ca0-8573-3160e35a0a29/scan-index/101].

Notitie bij het huwelijk van Neeltje en Gerrit:
7 Julij Zijn na vertoond bewijs van des morgens voor het gerecht te zijn getroud, des namiddags in de Kerk in het huwelijken staat bevestigd.
XVI-k Arij Simonsz TEMPELAAR is geboren in 1770 in Ridderkerk, zoon van
Simon Pietersz TEMPELAAR (zie XV-j) en Lijsbeth Ariens de REUS. Hij is gedoopt in Ridderkerk. Arij is overleden op 13-02-1846 in Poortugaal, 75 of 76 jaar oud [bron: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/1698511].
Arij trouwde, 28 of 29 jaar oud, op 07-10-1799 in Westmaas met Maria Hendrikse van BAARE (BAREN), 20 of 21 jaar oud. Maria is geboren in 1778 in Westmaas, dochter van Hendrik van BAARE (BAREN) en Elisabeth van der BAK. Maria is overleden op 23-10-1843 in Poortugaal, 64 of 65 jaar oud [bron: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/1699952].

Kinderen van Arij en Maria:

1 Hendrik Arijsz TEMPELAAR, geboren op 14-12-1802 in Rhoon. Volgt XVII-m.
2 Elisabeth Arijsdr TEMPELAAR, geboren op 28-02-1807 in Spijkenisse. Elisabeth is overleden op 16-09-1831 in Poortugaal, 24 jaar oud.
3 Maria TEMPELAAR, geboren op 15-08-1810 in Spijkenisse. Maria is overleden.
4 Lena Arijsdr TEMPELAAR, geboren op 12-03-1814 in Poortugaal. Volgt XVII-n.

XVI-l Leendert TEMPELAAR is geboren op 26-08-1789 in Poortugaal, zoon van
Leendert Pietersz TEMPELAAR (zie XV-l) en Cornelia Pietersd van BREE. Leendert is overleden op 27-01-1857 in Brielle, 67 jaar oud.
Leendert begon een relatie met Klasijntje ROSMAN.
XVI-m Sarah TEMPELAAR is geboren op 01-01-1792 in Poortugaal, dochter van
Leendert Pietersz TEMPELAAR (zie XV-l) en Cornelia Pietersd van BREE. Sarah is overleden op 12-07-1859 in Brielle, 67 jaar oud.

Beroep:
huisvrouw

Sarah trouwde, 23 jaar oud, op 09-05-1815 in Brielle met Jacob Dirksz van TOLEDO, 23 jaar oud. Jacob is geboren op 02-10-1791 in Brielle, zoon van Dirk Cornelisz van TOLEDO en Arendje van den VOORDEN. Jacob is overleden op 17-01-1852 in Brielle, 60 jaar oud.

XVI-n Maria TEMPELAAR is geboren op 23-01-1793 in Hilgersberg, dochter van
Leendert Pietersz TEMPELAAR (zie XV-l) en Cornelia Pietersd van BREE. Zij is gedoopt op 18-02-1787 in Poortugaal. Maria is overleden op 06-07-1839 in Brielle, 46 jaar oud [bron: Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg inventarisnummer 1314 van toegang 110].
Maria trouwde, 15 jaar oud, op 16-04-1808 in Pernis [bron: DTB Rotterdam inv. 18 Ambachtstrouw , index nummer 001] met Klaas Machielsz KETTING, nadat zij op 25-03-1808 in Pernis in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Rotterdam inv. 18 Ambachtstrouw , index nummer 001]. Klaas is geboren in Pernis.
XVI-o Jaapje TEMPELAAR is geboren in 01-1764 in Poortugaal, dochter van
Michiel Gerritz TEMPELAAR (zie XV-p) en Maartje KNECHT. Zij is gedoopt op 22-01-1764 in Poortugaal. Jaapje is overleden op 23-02-1838 in Pernis, 74 jaar oud.
Jaapje trouwde, 20 of 21 jaar oud, in 1785 in Poortugaal [bron: http://www.gahetna.nl/collectie/archief/inventaris/gahetnascan/eadid/3.04.16.115/inventarisnr/3.III/level/file/foto/NL-HaNA_3.04.16.115_3.III_0003/fotouuid/0f051978-c95c-4ca0-8573-3160e35a0a29/scan-index/79] met Johannes Pieterse SPEELMAN, 23 of 24 jaar oud, nadat zij op 03-06-1785 in Poortugaal in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van Jaapje en Johannes:
Jonge dochter alhier, Mits de huwelijksche Proclamatien ook te Pernis voortgang hebben en geproclameerrt alhier de 12 – 19 en 26 Juni en getrout alhier.

Johannes is geboren in 1761 in Pernis, zoon van Pieter Eliasse SPEELMAN en Elisabeth Joh. VERMAAT. Hij is gedoopt op 26-12-1761 in Pernis. Johannes is overleden op 24-02-1826 in Pernis, 64 of 65 jaar oud.

Notitie bij Johannes: beroep: Timmerman,reder,schepen,diaken, 1791 Schout te Pernis
1826 Nalatenschap fl 100.00,–
Beroep:
Timmerman
XVI-p Gerrit TEMPELAAR is geboren op 03-09-1775 in Mijnsheerenland, zoon van
Dirk Gerritsz TEMPELAAR (zie XV-u) en Lijsbeth Pieters ROODENBURG. Hij is gedoopt op 17-09-1775 in Mijnsheerenland. Gerrit is overleden op 16-01-1820 in Mijnsheerenland, 44 jaar oud.
Gerrit trouwde met Aaltje Pieterse GROENEWEG. Aaltje is geboren in 1783 in Numansdorp. Zij is gedoopt op 26-10-1783 in Numansdorp. Aaltje is overleden op 08-08-1827 in Mijnsheerenland, 43 of 44 jaar oud.
XVI-q Annigje Dirks TEMPELAAR is geboren in 07-1778 in Mijnsheerenland, dochter van
Dirk Gerritsz TEMPELAAR (zie XV-u) en Lijsbeth Pieters ROODENBURG. Zij is gedoopt op 18-07-1778 in Mijnsheerenland. Annigje is overleden op 09-11-1810 in Mijnsheerenland, 32 jaar oud.

Beroep:
bakker/wethouder

Annigje begon een relatie met Willem Wouterse van WAASBERGEN. Willem is geboren in 1777 in Mijnsheerenland, zoon van Wouter Wouters van WAASBERGEN en Pieternella VISSER. Hij is gedoopt op 03-08-1777 in Mijnsheerenland. Willem is overleden op 22-08-1856 in Mijnsheerenland, 78 of 79 jaar oud.

XVI-r Pieter Dirksz TEMPELAAR is geboren op 01-11-1780 in Mijnsheerenland, zoon van
Dirk Gerritsz TEMPELAAR (zie XV-u) en Lijsbeth Pieters ROODENBURG. Hij is gedoopt op 04-11-1780 in Mijnsheerenland. Pieter is overleden op 10-05-1858 in Mijnsheerenland, 77 jaar oud.

Notitie bij Pieter: Onderwijzer
Beroep:
onderwijzer

Pieter trouwde, 28 jaar oud, op 02-07-1809 in Mijnsheerenland met Hendrina Hendriks van der BIE, 25 jaar oud. Hendrina is geboren op 13-10-1783 in Mijnsheerenland, dochter van Hendrik van der BIE en Johanna MEIJER. Hendrina is overleden op 03-09-1855 in Mijnsheerenland, 71 jaar oud.

Kinderen van Pieter en Hendrina:

1 Cornelis TEMPELAAR, geboren in Mijnsheerenland. Cornelis is overleden op 21-06-1838 in Mijnsheerenland.
2 Gerrit Christiaan TEMPELAAR, geboren in Mijnsheerenland. Gerrit is overleden.
3 Dirk TEMPELAAR, geboren op 25-11-1810 in Mijnsheerenland. Dirk is overleden op 30-12-1810 in Mijnsheerenland, 1 maand oud.
4 Dirk Hendrik TEMPELAAR, geboren op 18-01-1813 in Mijnsheerenland. Volgt XVII-o.
5 Hendrik Pietersz TEMPELAAR, geboren op 25-01-1815 in Mijnsheerenland. Volgt XVII-p.
6 Elisabeth TEMPELAAR, geboren op 08-04-1817 in Mijnsheerenland. Volgt XVII-q.
7 Johanna TEMPELAAR, geboren op 09-08-1819 in Mijnsheerenland. Volgt XVII-r.
8 Wilhelmina Christina TEMPELAAR, geboren op 14-12-1826 in Mijnsheerenland. Wilhelmina is overleden op 19-07-1853 in Mijnsheerenland, 26 jaar oud.
9 Margrieta TEMPELAAR, geboren op 23-02-1830 in Mijnsheerenland. Margrieta is overleden op 09-05-1846 in Mijnsheerenland, 16 jaar oud.

XVI-s Pietertje TEMPELAAR, dochter van
Dirk Cornelisz TEMPELAAR (zie XV-w) en Anna Cornelia de SCHEPPER. Zij is gedoopt op 27-10-1783 in Ridderkerk. Pietertje is overleden.
Pietertje begon een relatie met Dirk van der PERK. Dirk is geboren in 1780. Dirk is overleden.
Dirk is weduwnaar van
Pietertje Jillisd TEMPELAAR (1768-1857), zie XVI-i.

Kinderen van Pietertje en Dirk:

1 Jacob TEMPELAAR, geboren op 14-02-1804 in Barendrecht. Jacob is overleden.
2 Dirk TEMPELAAR, geboren op 29-05-1806 in Barendrecht. Dirk is overleden.

XVI-t Geertruij TEMPELAAR is geboren op 03-06-1794 in Sandelingen-Ambacht, dochter van
Pieter Cornelisz TEMPELAAR (zie XV-x) en Maijke Cornelisdr. STEHOUWER. Zij is gedoopt op 08-06-1794 in Sandelingen-Ambacht. Geertruij is overleden op 31-07-1864 in Oud Alblas, 70 jaar oud.
Geertruij trouwde, 28 jaar oud, op 20-12-1822 in Oud Alblas met Pieter Huberts de SPRONG, 23 jaar oud. Pieter is geboren op 17-03-1799 in Alblasserdam, zoon van Hubertes de SPRONG en Harmina Pietersdr KAMPHUIZEN. Pieter is overleden op 04-02-1836 in Oud Alblas, 36 jaar oud.
XVI-u Cornelis Pietersz TEMPELAAR is geboren op 06-09-1798 in Sandelingen-Ambacht, zoon van
Pieter Cornelisz TEMPELAAR (zie XV-x) en Maijke Cornelisdr. STEHOUWER. Hij is gedoopt op 09-09-1798 in Hendrik Ido Ambacht. Cornelis is overleden op 29-11-1873 in Hendrik Ido Ambacht, 75 jaar oud.
Cornelis trouwde, 26 jaar oud, op 11-11-1824 in Heer Oudelandt met Maria Bastiaanse GROENENDIJK, 23 of 24 jaar oud. Maria is geboren in 1800 in Heer Oudelandt. Maria is overleden.

Kinderen van Cornelis en Maria:

1 Pieter TEMPELAAR, geboren op 15-11-1825 in Heer Oudelandt. Volgt XVII-s.
2 Maria TEMPELAAR, geboren op 14-01-1827 in Heer Oudelandsambacht. Volgt XVII-t.
3 Bastiaan TEMPELAAR, geboren op 05-04-1831 in Heer Oudelandt. Bastiaan is overleden.
4 Bastiaan TEMPELAAR, geboren op 02-05-1833 in Heer Oudelandt. Bastiaan is overleden.
5 Pleun TEMPELAAR, geboren op 06-01-1835 in Heer Oudelandt. Pleun is overleden.
6 Maaike TEMPELAAR, geboren op 14-09-1837 in Heer Oudelandt. Maaike is overleden.

XVI-v Pietertje TEMPELAAR is geboren op 01-04-1804 in Hendrik Ido Ambacht, dochter van
Pieter Cornelisz TEMPELAAR (zie XV-x) en Maijke Cornelisdr. STEHOUWER. Zij is gedoopt op 08-04-1804 in Hendrik Ido Ambacht. Pietertje is overleden.
Pietertje trouwde met Pieter van PELT.
XVI-w Isaak TEMPELAAR is geboren op 29-02-1784 in Hendrik Ido Ambacht, zoon van
Cornelis Cornelisz TEMPELAAR (zie XV-aa) en Susanna Isaakse KRAMENBURGH. Isaak is overleden op 16-12-1829 in Grote Lindt, 45 jaar oud.
Isaak trouwde, 33 jaar oud, op 27-12-1817 in Hendrik Ido Ambacht met Jannigje DIJKSMAN, 26 jaar oud. Jannigje is geboren op 27-09-1791 in Hendrik Ido Ambacht, dochter van Willem Adriaanszn DIJKSMAN en Zijgje Willemse SAANEN. Zij is gedoopt op 02-10-1791 in Hendrik Ido Ambacht. Jannigje is overleden op 23-10-1869 in Zwijndrecht, 78 jaar oud.

Kinderen van Isaak en Jannigje:

1 Susanna TEMPELAAR, geboren in 1819 in Hendrik Ido Ambacht. Susanna is overleden.
2 Sijgje TEMPELAAR, geboren in 1820 in Hendrik Ido Ambacht. Sijgje is overleden.
3 Cornelia TEMPELAAR, geboren op 03-12-1820 in Sandelingen-Ambacht. Cornelia is overleden.
4 Willem TEMPELAAR, geboren op 03-11-1823 in Sandelingen-Ambacht. Willem is overleden op 21-03-1844 in Grote Lindt, 20 jaar oud.
5 Margrietje TEMPELAAR, geboren op 14-12-1824 in Sandelingen-Ambacht. Volgt XVII-u.

XVI-x Maria TEMPELAAR is geboren op 11-09-1789 in Hendrik Ido Ambacht, dochter van
Cornelis Cornelisz TEMPELAAR (zie XV-aa) en Susanna Isaakse KRAMENBURGH. Zij is gedoopt op 13-09-1789 in Hendrik Ido Ambacht. Maria is overleden op 15-09-1877 in IJselmonden, 88 jaar oud.
Maria trouwde, 27 jaar oud, op 17-05-1817 in IJselmonden met Ewout KNEGT, 27 jaar oud. Ewout is geboren op 07-08-1789 in IJselmonden, zoon van Dirk Eewits KNEGT en Pleuntje Ariense RIJSDIJK. Ewout is overleden op 16-10-1843 in IJselmonden, 54 jaar oud.
XVI-y Pietertje TEMPELAAR is geboren op 22-12-1796 in Hendrik Ido Ambacht, dochter van
Cornelis Cornelisz TEMPELAAR (zie XV-aa) en Annigje Willems VERHOEVEN. Zij is gedoopt op 25-12-1796 in Hendrik Ido Ambacht. Pietertje is overleden op 20-01-1821 in Hendrik Ido Ambacht, 24 jaar oud.
Pietertje begon een relatie met Dirk KAMERLING. Dirk is geboren in 1820. Dirk is overleden.
XVI-z Willem Cornelisz TEMPELAAR is geboren op 09-07-1800 in Vogerland an kijfhoek, zoon van
Cornelis Cornelisz TEMPELAAR (zie XV-aa) en Annigje Willems VERHOEVEN. Hij is gedoopt op 13-07-1800 in Vogerland an kijfhoek. Willem is overleden op 01-10-1865 in Hendrik Ido Ambacht, 65 jaar oud.

Beroep:
Horlogemaker en klokkesteller
Religie:
N.H. Geref

Willem:

(1) trouwde, 22 jaar oud, op 02-05-1823 in Hendrik Ido Ambacht met Yda ZOLEKAMP, 20 jaar oud. Yda is geboren op 01-07-1802 in Hendrik Ido Ambacht, dochter van Pieter ZOLEKAMP en Lijstbeth Teunissen van PELT. Zij is gedoopt op 11-07-1802 in Grote Lint. Yda is overleden op 01-05-1831 in Sanderij, 28 jaar oud.

Religie:
N.H. Geref
(2) trouwde, 34 jaar oud, op 20-11-1834 in Sandelingen-Ambacht met Teuntje Pieterse STEHOUWER, 24 jaar oud. Teuntje is geboren op 04-03-1810 in Sandelingen-Ambacht, dochter van Pieter Pietersz STEHOUWER en Joostje Jansdr van NES. Teuntje is overleden op 05-02-1888 in Dordrecht, 77 jaar oud.
Kinderen van Willem en Yda:

1 Annigje TEMPELAAR, geboren op 14-08-1823 in Sandelrijn. Zij is gedoopt op 07-09-1823 in Sandelrijn. Annigje is overleden op 03-01-1825 in Hendrik Ido Ambacht, 1 jaar oud.
2 Annigje TEMPELAAR, geboren op 04-11-1825 in Hendrik Ido Ambacht. Volgt XVII-v.
3 Elizabeth TEMPELAAR, geboren op 16-01-1828 in Hendrik Ido Ambacht. Volgt XVII-w.
4 Cornelis Willemsz TEMPELAAR, geboren op 22-01-1831 in Sandelrijn. Volgt XVII-x.

Kinderen van Willem en Teuntje:

5 Pieter TEMPELAAR, geboren op 08-09-1835 in Ridderkerk. Pieter is overleden op 25-11-1841 in Ridderkerk, 6 jaar oud.
6 Isaak TEMPELAAR, geboren op 19-09-1836 in Ridderkerk. Isaak is overleden op 03-11-1836 in Ridderkerk, 1 maand oud.
7 Jozina TEMPELAAR, geboren op 14-05-1838 in Ridderkerk. Jozina is overleden op 18-02-1856 in Hendrik Ido Ambacht, 17 jaar oud.
8 Pietertje TEMPELAAR, geboren op 15-05-1838 in Ridderkerk. Pietertje is overleden op 27-08-1839 in Ridderkerk, 1 jaar oud.
9 Pietertje TEMPELAAR, geboren op 21-06-1839 in Ridderkerk. Pietertje is overleden.
10 Pietertje TEMPELAAR, geboren op 29-12-1840 in Ridderkerk. Pietertje is overleden op 19-01-1841 in Ridderkerk, 21 dagen oud.
11 Pietertje TEMPELAAR, geboren op 05-04-1842 in Ridderkerk. Pietertje is overleden op 30-04-1842 in Ridderkerk, 25 dagen oud.
12 Pieter TEMPELAAR, geboren op 10-07-1843 in Ridderkerk. Volgt XVII-y.
13 Pietertje TEMPELAAR, geboren op 16-12-1845 in Ridderkerk. Pietertje is overleden op 05-09-1849 in Ridderkerk, 3 jaar oud.
14 Isaak TEMPELAAR, geboren op 19-09-1846 in Ridderkerk. Isaak is overleden.
15 Josina TEMPELAAR, geboren op 16-06-1848 in Ridderkerk. Josina is overleden op 19-02-1856 in Hendrik Ido Ambacht, 7 jaar oud.
16 Pieternella TEMPELAAR, geboren op 05-08-1850 in Hendrik Ido Ambacht. Pieternella is overleden op 21-05-1852 in Hendrik Ido Ambacht, 1 jaar oud.
17 Wilhelmina TEMPELAAR, geboren op 15-09-1851 in Hendrik Ido Ambacht. Volgt XVII-z.

XVI-aa Grietje TEMPELAAR is geboren op 27-09-1802 in Hendrik Ido Ambacht, dochter van
Cornelis Cornelisz TEMPELAAR (zie XV-aa) en Annigje Willems VERHOEVEN. Zij is gedoopt op 03-10-1802 in Hendrik Ido Ambacht. Grietje is overleden op 12-12-1867 in Hendrik Ido Ambacht, 65 jaar oud.
Grietje trouwde met Jan BUITENDIJK. Jan is geboren op 03-09-1799 in Hendrik Ido Ambacht. Jan is overleden op 11-10-1862 in Hendrik Ido Ambacht, 63 jaar oud.
XVI-ab Susanna TEMPELAAR is geboren op 12-11-1803 in Hendrik Ido Ambacht, dochter van
Cornelis Cornelisz TEMPELAAR (zie XV-aa) en Annigje Willems VERHOEVEN. Zij is gedoopt op 20-11-1803 in Hendrik Ido Ambacht. Susanna is overleden.
Susanna begon een relatie met Arie VISSER. Arie is geboren op 26-04-1798 in Dordrecht. Arie is overleden.
XVII-a Cornelis TEMPELAAR is geboren op 31-03-1791 in Overschie, zoon van
Elias Cornelis TEMPELAAR (zie XVI-a) en Geertrui van der STAR. Hij is gedoopt op 03-04-1791 in Overschie. Cornelis is overleden.
Cornelis begon een relatie met Aafje VERGUNST. Aafje is geboren in 1788 in Alphen, dochter van Hendrik VERGUNST en Kaatje BUITENWEG. Aafje is overleden.
XVII-b Anna TEMPELAAR is geboren op 22-12-1794 in Overschie, dochter van
Elias Cornelis TEMPELAAR (zie XVI-a) en Geertrui van der STAR. Zij is gedoopt op 28-12-1794 in Overschie. Anna is overleden.
Anna trouwde, 29 jaar oud, op 16-06-1824 in Overschie met REUSBROEK, 28 of 29 jaar oud. Hij is geboren in 1795. Hij is overleden.
XVII-c Johannes TEMPELAAR is geboren op 25-08-1797 in Overschie [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd], zoon van
Elias Cornelis TEMPELAAR (zie XVI-a) en Geertrui van der STAR. Hij is gedoopt op 27-08-1797 in Overschie [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd].

Notitie bij de geboorte van Johannes: geboren onder de poorterij der stad Rotterdam

Johannes is overleden.

Beroep:
Sjorder

Johannes trouwde, 25 of 26 jaar oud, in 1823 met Trijntje SCHEL, 23 of 24 jaar oud. Trijntje is geboren op 08-02-1799 in Rotterdam. Trijntje is overleden.

Kinderen van Johannes en Trijntje:

1 Johanna Wilhelmina Maria TEMPELAAR, geboren op 08-02-1799 in Rotterdam. Johanna is overleden.
2 Johannes Elias TEMPELAAR, geboren op 10-06-1826 in Rotterdam. Volgt XVIII-a.
3 Hendrica TEMPELAAR, geboren op 14-03-1829 in Rotterdam [bron: Rotterdam Akte Jaar 1829 Nummer b129]. Hendrica is overleden op 30-10-1829 in Rotterdam, 7 maanden oud [bron: Rotterdam Akte Jaar 1829 Nummer b129].
4 Hendrik TEMPELAAR, geboren op 15-12-1839 in Rotterdam. Volgt XVIII-b.

XVII-d Grietje (Margaretha) TEMPELAAR is geboren op 23-01-1802 in Overschie, dochter van
Elias Cornelis TEMPELAAR (zie XVI-a) en Geertrui van der STAR. Zij is gedoopt op 31-01-1802 in Overschie. Margaretha is overleden op 04-11-1848 in Rotterdam, 46 jaar oud.
Margaretha trouwde, 22 jaar oud, op 27-06-1824 in Overschie met Hendrikus Johannes van HATEREN, 18 jaar oud. Hendrikus is geboren op 24-11-1805 in Varik. Hendrikus is overleden op 23-01-1835 in Rotterdam, 29 jaar oud.
XVII-e Lena TEMPELAAR is geboren op 21-02-1805 in Overschie, dochter van
Elias Cornelis TEMPELAAR (zie XVI-a) en Geertrui van der STAR. Zij is gedoopt op 24-02-1805 in Overschie. Lena is overleden op 17-08-1879 in Overschie, 74 jaar oud.
Lena trouwde, 21 jaar oud, op 02-08-1826 in Overschie met van MUNSTER, 25 of 26 jaar oud. Hij is geboren in 1800. Hij is overleden.
XVII-f Antje TEMPELAAR is geboren in 1795 in Kethel, dochter van
Hillebrand TEMPELAAR (zie XVI-d) en Adriaantje van der GAAG (GAAUW). Antje is overleden.
Antje trouwde, 34 of 35 jaar oud, op 21-07-1830 in Rotterdam [bron: Rotterdam Akte Jaar 1830 Nummer a170] met Andries FOKKE, 27 of 28 jaar oud. Andries is geboren in 1802 in Rotterdam, zoon van Emst FOKKE en Leentje WENSFORT. Andries is overleden.
XVII-g Willempje TEMPELAAR is geboren op 13-07-1796 in Pijnacker, dochter van
Hillebrand TEMPELAAR (zie XVI-d) en Adriaantje van der GAAG (GAAUW). Zij is gedoopt op 17-07-1796 in Pijnacker [bron: DTB Pijnacker inv. 4, folio 62]. Willempje is overleden.
Willempje trouwde, 21 jaar oud, op 30-11-1817 in Pijnacker [bron: Pijnacker Akte Jaar 1817 Nummer 10] met Leendert ROODENBURG, 35 of 36 jaar oud. Leendert is geboren in 1781 in Rijswijk, zoon van Leendert ROODENBURG en Adriana van der WERVER. Leendert is overleden.
XVII-h Jannetje TEMPELAAR is geboren op 05-04-1798 in Overschie [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd], dochter van
Hillebrand TEMPELAAR (zie XVI-d) en Adriaantje van der GAAG (GAAUW). Zij is gedoopt op 08-04-1798 in Overschie [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd].

Notitie bij de geboorte van Jannetje: geboren onder de poorterij van Delff

Jannetje is overleden.
Jannetje trouwde, 27 jaar oud, op 29-05-1825 in Overschie met den ENTER, 24 of 25 jaar oud. Hij is geboren in 1800. Hij is overleden.

XVII-i Neeltje TEMPELAAR is geboren op 28-12-1816 in Overschie, dochter van
Hillebrand TEMPELAAR (zie XVI-d) en Maria van THOORN. Neeltje is overleden.
Neeltje trouwde, 33 jaar oud, op 06-11-1850 in Overschie met Jan GARDIJN, 37 of 38 jaar oud. Jan is geboren in 1812 in Delft. Jan is overleden.
XVII-j Jan Jacobsz TEMPELAAR is geboren op 06-03-1797 in Poortugaal [bron: [S692] Poortugaalse Bronnen Deel III, Doop nr. 1227.], zoon van
Jacob Jillesz TEMPELAAR (zie XVI-g) en Leentje Jansdr KOSTER. Hij is gedoopt op 06-03-1797 in Poortugaal. Jan is overleden op 23-01-1863 in Putershoek, 65 jaar oud [bron: [S692] Poortugaalse Bronnen Deel III, Doop nr. 1227.].

Beroep:
Arbeider

Jan trouwde, 24 jaar oud, op 15-06-1821 in Albrandswaard [bron: S328] Albrandswaard, Huwelijk Burgerlijke Stand, Aktenummer: 1.] met Pieternella de JONG, 24 jaar oud. Pieternella is geboren op 06-11-1796 in Barendrecht, dochter van Frans de JONG en Maartje KOSTER. Zij is gedoopt op 20-11-1796 in Barendrecht. Pieternella is overleden.

Kinderen van Jan en Pieternella:

1 Maartje TEMPELAAR, geboren op 24-10-1822 in Albrandswaard. Maartje is overleden.
2 Leentje TEMPELAAR, geboren op 16-05-1825 in Poortugaal. Volgt XVIII-c.
3 Jaapje TEMPELAAR, geboren op 08-09-1828 in Albrandswaard. Jaapje is overleden op 19-12-1828 in Albrandswaard, 3 maanden oud.

XVII-k Neeltje TEMPELAAR is geboren op 29-09-1804 in Poortugaal, dochter van
Jacob Jillesz TEMPELAAR (zie XVI-g) en Leentje Jansdr KOSTER. Neeltje is overleden op 18-10-1859 in Pernis, 55 jaar oud.
Neeltje trouwde, 26 jaar oud, op 23-04-1831 in Pernis met Jacob van der STEEN, 21 jaar oud. Jacob is geboren op 30-09-1809 in Pernis, zoon van Arie van der STEEN en Jannetje KOSTER. Jacob is overleden op 12-11-1888 in Pernis, 79 jaar oud.
XVII-l Dirk Jabobsz TEMPELAAR is geboren op 04-06-1807 in Poortugaal [bron: [S692] Poortugaalse Bronnen Deel III, Doop nr. 1432.], zoon van
Jacob Jillesz TEMPELAAR (zie XVI-g) en Leentje Jansdr KOSTER. Hij is gedoopt op 06-06-1807 in Poortugaal [bron: [S692] Poortugaalse Bronnen Deel III, Doop nr. 1432.]. Dirk is overleden op 24-07-1874 in Poortugaal, 67 jaar oud [bron: S779] Poortugaal, Overlijden Burgerlijke Stand, Aktenummer: 17.].

Beroep:
Arbeider

Dirk:

(1) trouwde, 27 jaar oud, op 08-05-1835 in Albrandswaard [bron: [S328] Albrandswaard, Huwelijk Burgerlijke Stand, Aktenummer: 1.] met Neeltje Willemsdr den BOER, 24 jaar oud. Neeltje is geboren op 28-04-1811 in Pernis [bron: [S680] Rotterdam, DTB inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 001.], dochter van Willem Andriesz den BOER en Tona Meesdr van BERGEN. Zij is gedoopt op 02-06-1811 in Pernis [bron: [S680] Rotterdam, DTB inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 001.]. Neeltje is overleden op 01-11-1848 in Poortugaal, 37 jaar oud [bron: [S779] Poortugaal, Overlijden Burgerlijke Stand, Aktenummer: 27.].
(2) trouwde, 42 jaar oud, op 08-03-1850 in Pernis [bron: [S8] Pernis, Huwelijk Burgerlijke Stand, Aktenummer: 3.] met Martha van der ENT, 39 jaar oud. Martha is geboren op 04-02-1811 in Rhoon, dochter van Adranus van der ENT en Maaike BERGHOUT. Martha is overleden op 19-12-1890 in Poortugaal, 79 jaar oud.
Kinderen van Dirk en Neeltje:

1 Jaapje TEMPELAAR, geboren op 07-09-1835 in Poortugaal. Volgt XVIII-d.
2 Willem TEMPELAAR, geboren op 14-08-1836 in Pernis [bron: S412] Pernis, Geboorte Burgerlijke Stand, Aktenummer: 41.]. Willem is overleden op 04-09-1836 in Pernis, 21 dagen oud [bron: [S823] Pernis, Overlijden Burgerlijke Stand, Aktenummer: 33.].
3 Teuna TEMPELAAR, geboren op 19-04-1840 in Albrandswaard. Volgt XVIII-e.
4 Jacob TEMPELAAR, geboren op 12-01-1842 in Poortugaal [bron: [S736] Poortugaal, Geboorte Burgerlijke Stand, Aktenummer: 1.]. Jacob is overleden op 25-01-1842 in Poortugaal, 13 dagen oud [bron: [S779] Poortugaal, Overlijden Burgerlijke Stand, Aktenummer: 3.].
5 Willem TEMPELAAR, geboren [bron: S736] Poortugaal, Geboorte Burgerlijke Stand, Aktenummer: 47.]. Hij is gedoopt op 08-12-1842 in Poortugaal. Willem is overleden op 19-09-1843 in Poortugaal, 9 maanden oud [bron: S779] Poortugaal, Overlijden Burgerlijke Stand, Aktenummer: 21.].

Kinderen van Dirk en Martha:

6 Jacob TEMPELAAR, geboren op 11-12-1851 in Poortugaal. Volgt XVIII-f.
7 Jilles TEMPELAAR, geboren op 12-10-1853 in Poortugaal. Volgt XVIII-g.

XVII-m Hendrik Arijsz TEMPELAAR is geboren op 14-12-1802 in Rhoon [bron: S80] Rhoonse Bronnen Deel II, Doop nr. 1368.], zoon van
Arij Simonsz TEMPELAAR (zie XVI-k) en Maria Hendrikse van BAARE (BAREN). Hij is gedoopt op 20-12-1802 in Rhoon. Hendrik is overleden vóór 05-1834, ten hoogste 31 jaar oud.

Beroep:
Schippersknecht

Hendrik trouwde, 26 jaar oud, op 03-04-1829 in Pernis [bron: [S8] Pernis, Huwelijk Burgerlijke Stand, Aktenummer: 2.] met Maartje NOORDZIJ, 23 jaar oud. Maartje is geboren op 27-03-1806 in Pernis, dochter van Arij Arijsz NOORDZIJ en Dirkje Jansdr KRIJGER. Zij is gedoopt op 20-04-1806 in Pernis. Maartje is overleden op 06-10-1881 in Pernis, 75 jaar oud [bron: [S823] Pernis, Overlijden Burgerlijke Stand, Aktenummer: 48.].

Kinderen van Hendrik en Maartje:

1 Hendrikje TEMPELAAR.
2 Arie Hendriksz TEMPELAAR, geboren op 07-10-1829 in Pernis. Volgt XVIII-h.
3 Maria Hendricsd TEMPELAAR, geboren op 19-12-1830 in Pernis [bron: [S412] Pernis, Geboorte Burgerlijke Stand, Aktenummer: 61.]. Maria is overleden op 23-06-1831 in Pernis, 6 maanden oud [bron: S823] Pernis, Overlijden Burgerlijke Stand, Aktenummer: 8.].
4 Hendrik Hendriksz TEMPELAAR, geboren op 24-08-1832 in Pernis. Volgt XVIII-i.
5 Willem TEMPELAAR, geboren op 15-08-1836 in Pernis. Willem is overleden.

XVII-n Lena Arijsdr TEMPELAAR is geboren op 12-03-1814 in Poortugaal, dochter van
Arij Simonsz TEMPELAAR (zie XVI-k) en Maria Hendrikse van BAARE (BAREN). Zij is gedoopt op 13-03-1814 in Poortugaal. Lena is overleden op 14-12-1852 in Rotterdam, Charlois, 38 jaar oud.
Lena trouwde, 24 jaar oud, op 05-05-1838 in Poortugaal met Cornelis LAGENDIJK, 23 jaar oud. Cornelis is geboren op 14-04-1815 in Poortugaal, zoon van Gerrit LAGENDIJK en Maaijke Cornelisdr LEVERING. Cornelis is overleden op 23-01-1881 in Dordrecht, 65 jaar oud.
XVII-o Dirk Hendrik TEMPELAAR is geboren op 18-01-1813 in Mijnsheerenland, zoon van
Pieter Dirksz TEMPELAAR (zie XVI-r) en Hendrina Hendriks van der BIE. Dirk is overleden op 30-03-1877 in Mijnsheerenland, 64 jaar oud.

Beroep:
onderwijzer

Dirk trouwde, 34 of 35 jaar oud, in 1848 in Mijnsheerenland met Pieternella de WAAL, 27 of 28 jaar oud. Pieternella is geboren op 07-11-1820 in Dordrecht. Pieternella is overleden op 28-11-1893 in Rotterdam, 73 jaar oud.

Kinderen van Dirk en Pieternella:

1 Hendrik Pieter TEMPELAAR, geboren in Mijnsheerenland. Hendrik is overleden op 10-07-1877 in Rotterdam.
2 Pieternella Hendrika TEMPELAAR, geboren op 16-01-1849 in Mijnsheerenland. Pieternella is overleden op 26-01-1879 in Rotterdam, 30 jaar oud.
3 Pieter Hendrik TEMPELAAR, geboren op 08-10-1850 in Mijnsheerenland. Pieter is overleden op 16-11-1881 in Rotterdam, 31 jaar oud.
4 Adrianus Franqois TEMPELAAR, geboren op 02-11-1855 in Mijnsheerenland. Volgt XVIII-j.
5 Hendrina Maria TEMPELAAR, geboren op 26-03-1859 in Mijnsheerenland. Volgt XVIII-k.
6 Maria Geertrui Willemina TEMPELAAR, geboren in 1862 in Mijnsheerenland. Maria is overleden op 19-11-1863 in Mijnsheerenland, 0 of 1 jaar oud.

XVII-p Hendrik Pietersz TEMPELAAR is geboren op 25-01-1815 in Mijnsheerenland, zoon van
Pieter Dirksz TEMPELAAR (zie XVI-r) en Hendrina Hendriks van der BIE. Hendrik is overleden op 21-10-1885 in Wieldrecht, 70 jaar oud.

Beroep:
hoofdonderwijzer

Hendrik trouwde, 25 jaar oud, op 06-08-1840 in ’s-Gravendeel met Jaapje MOL, 23 jaar oud. Jaapje is geboren op 20-01-1817 in ’s-Gravendeel, dochter van Arie Hendriksz MOL en Woutrina VERVOORN. Jaapje is overleden op 08-01-1893 in Wieldrecht, 75 jaar oud.

Kinderen van Hendrik en Jaapje:

1 Pieter TEMPELAAR, geboren op 29-12-1840 in ’s-Gravendeel. Volgt XVIII-l.
2 Adriana TEMPELAAR, geboren op 14-04-1842 in ’s-Gravendeel. Volgt XVIII-m.
3 Arie TEMPELAAR, geboren op 26-03-1845 in Wieldrecht. Volgt XVIII-n.
4 Hendrina Magrita TEMPELAAR, geboren op 26-01-1847 in Wieldrecht. Hendrina is overleden op 18-07-1847 in Wieldrecht, 5 maanden oud.
5 Cornelis TEMPELAAR, geboren op 20-08-1848 in Wieldrecht. Cornelis is overleden op 30-10-1848 in Wieldrecht, 2 maanden oud.
6 Hend(e)rina Margritha TEMPELAAR, geboren op 22-09-1849 in Wieldrecht. Volgt XVIII-o.
7 Pieternella TEMPELAAR, geboren op 01-08-1851 in Wieldrecht. Volgt XVIII-p.
8 Anna Maria TEMPELAAR, geboren op 03-10-1853 in Wieldrecht. Volgt XVIII-q.
9 Cornelis TEMPELAAR, geboren op 12-06-1855 in Wieldrecht. Volgt XVIII-r.
10 Hendrik TEMPELAAR, geboren op 26-03-1857 in Wieldrecht. Hendrik is overleden op 06-10-1857 in Dubbeldam, 6 maanden oud.
11 Aaltje TEMPELAAR, geboren op 07-09-1859 in Dubbeldam. Volgt XVIII-s.
12 Hendrik TEMPELAAR, geboren op 11-11-1861 in Wieldrecht. Hendrik is overleden op 04-05-1862 in Dubbeldam, 5 maanden oud.

XVII-q Elisabeth TEMPELAAR is geboren op 08-04-1817 in Mijnsheerenland, dochter van
Pieter Dirksz TEMPELAAR (zie XVI-r) en Hendrina Hendriks van der BIE. Elisabeth is overleden op 01-01-1893 in Mijnsheerenland, 75 jaar oud.
Elisabeth trouwde, 21 jaar oud, op 13-05-1838 in Mijnsheerenland met Gerrit DIRKSE, 25 jaar oud. Gerrit is geboren op 04-01-1813 in Mijnsheerenland, zoon van Reinier Gerrit DIRKSE en Adriana BREMKEN. Gerrit is overleden op 04-01-1866 in Mijnsheerenland, 53 jaar oud.

Notitie bij Gerrit: Beroep: timmerman
Beroep:
Timmerman
XVII-r Johanna TEMPELAAR is geboren op 09-08-1819 in Mijnsheerenland, dochter van
Pieter Dirksz TEMPELAAR (zie XVI-r) en Hendrina Hendriks van der BIE. Johanna is overleden.
Johanna begon een relatie met Maarten VOGELAAR. Maarten is geboren op 16-04-1815 in Puttershoek. Maarten is overleden op 08-02-1878 in Mijnsheerenland, 62 jaar oud.
XVII-s Pieter TEMPELAAR is geboren op 15-11-1825 in Heer Oudelandt, zoon van
Cornelis Pietersz TEMPELAAR (zie XVI-u) en Maria Bastiaanse GROENENDIJK. Pieter is overleden op 22-11-1879 in Hendrik Ido Ambacht, 54 jaar oud.
Pieter trouwde, 27 jaar oud, op 22-01-1853 in Hendrik Ido Ambacht met Maria van WIERINGEN, 25 jaar oud. Maria is geboren op 12-01-1828 in Hendrik Ido Ambacht. Maria is overleden op 16-02-1892 in Ridderkerk, 64 jaar oud.

Kinderen van Pieter en Maria:

1 Maaike TEMPELAAR, geboren in Hendrik Ido Ambacht.
2 Arie TEMPELAAR, geboren op 20-10-1856 in Hendrik Ido Ambacht. Volgt XVIII-t.
3 Maaike Maria TEMPELAAR, geboren op 07-01-1860 in Hendrik Ido Ambacht. Volgt XVIII-u.
4 Maria TEMPELAAR, geboren op 20-04-1865 in Ridderkerk. Maria is overleden.
5 Pieter Cornelis TEMPELAAR, geboren op 29-09-1869 in Ridderkerk. Pieter is overleden op 17-09-1876 in Ridderkerk, 6 jaar oud.
6 Marinus TEMPELAAR, geboren op 21-06-1875 in Ridderkerk. Volgt XVIII-v.

XVII-t Maria TEMPELAAR is geboren op 14-01-1827 in Heer Oudelandsambacht, dochter van
Cornelis Pietersz TEMPELAAR (zie XVI-u) en Maria Bastiaanse GROENENDIJK. Maria is overleden op 28-11-1885 in Hendrik Ido Ambacht, 58 jaar oud.
Maria trouwde met Arij de GELDER. Arij is geboren in 1825 in Heer Oudelandt. Arij is overleden.
XVII-u Margrietje TEMPELAAR is geboren op 14-12-1824 in Sandelingen-Ambacht, dochter van
Isaak TEMPELAAR (zie XVI-w) en Jannigje DIJKSMAN. Margrietje is overleden.
Margrietje trouwde, 34 jaar oud, op 29-04-1859 in Numansdorp [bron: Huwelijksakten Numansdorp1 akt 13] met Jan BESTEMAN, 35 jaar oud. Jan is geboren op 04-10-1823 in Numansdorp, zoon van Jacob Jansz BESTEMAN en Leena Mattheusd ’t HOOFT. Hij is gedoopt op 12-10-1823 in Numansdorp. Jan is overleden op 11-09-1903 in Numansdorp, 79 jaar oud.
Jan is weduwnaar van Neeltje Cornelia BOOT (ovl. vóór 1859).
XVII-v Annigje TEMPELAAR is geboren op 04-11-1825 in Hendrik Ido Ambacht, dochter van
Willem Cornelisz TEMPELAAR (zie XVI-z) en Yda ZOLEKAMP. Zij is gedoopt op 05-11-1825 in Hendrik Ido Ambacht. Annigje is overleden op 13-01-1887 in Alblasserdam, 61 jaar oud.
Annigje trouwde met Martinus RIJKEE.
XVII-w Elizabeth TEMPELAAR is geboren op 16-01-1828 in Hendrik Ido Ambacht, dochter van
Willem Cornelisz TEMPELAAR (zie XVI-z) en Yda ZOLEKAMP. Zij is gedoopt op 03-02-1828 in Hendrik Ido Ambacht. Elizabeth is overleden op 04-02-1908 in Alblasserdam, 80 jaar oud.
Elizabeth trouwde met Adrianus Gerardus RIJKE. Adrianus is geboren in 1825. Adrianus is overleden.
XVII-x Cornelis Willemsz TEMPELAAR is geboren op 22-01-1831 in Sandelrijn, zoon van
Willem Cornelisz TEMPELAAR (zie XVI-z) en Yda ZOLEKAMP. Hij is gedoopt op 24-01-1831 in Sandelrijn. Cornelis is overleden op 19-01-1912 in Zwijndrecht, 80 jaar oud.

Beroep:
Horlogemaker/Koster

Cornelis:

(1) trouwde, 22 jaar oud, op 10-11-1853 in Hendrik Ido Ambacht met Anna BEZEMER, 22 jaar oud. Anna is geboren op 12-02-1831 in Hendrik Ido Ambacht, dochter van Arie BEZEMER en Lena van LOON. Anna is overleden op 30-01-1892 in Zwijndrecht, 60 jaar oud.

Beroep:
Dienstbode
(2) trouwde, 53 jaar oud, op 24-05-1884 in Zwijndrecht met Alida ANDRIESSEN, 46 jaar oud. Alida is geboren op 29-03-1838 in Nootdorp, dochter van Nicolaas Frans Egbert Pieter ANDRIESSEN en Adriana van ROSMALEN. Alida is overleden op 28-03-1925 in Zwijndrecht, 86 jaar oud.
Alida begon eerder een relatie met Leendert MADERN.
Kinderen van Cornelis en Anna:

1 Ida TEMPELAAR, geboren op 01-08-1854 in Zwijndrecht. Volgt XVIII-w.
2 Arie TEMPELAAR, geboren op 10-10-1856 in Zwijndrecht. Volgt XVIII-x.
3 Willem TEMPELAAR, geboren op 29-01-1859 in Zwijndrecht. Volgt XVIII-y.
4 Helena TEMPELAAR, geboren op 17-07-1860 in Zwijndrecht. Zij is gedoopt op 17-08-1860 in Zwijndrecht. Helena is overleden op 21-01-1864 in Zwijndrecht, 3 jaar oud.
5 Cornelis TEMPELAAR, geboren op 29-10-1863 in Zwijndrecht. Hij is gedoopt op 29-10-1863 in Zwijndrecht. Cornelis is overleden op 21-01-1864 in Zwijndrecht, 2 maanden oud.
6 Pieternella TEMPELAAR, geboren op 27-01-1865 in Zwijndrecht. Volgt XVIII-z.
7 Margrieta TEMPELAAR, geboren op 19-10-1867 in Zwijndrecht. Volgt XVIII-aa.
8 Leendert Pieter TEMPELAAR, geboren op 04-05-1872 in Zwijndrecht. Volgt XVIII-ab.

XVII-y Pieter TEMPELAAR is geboren op 10-07-1843 in Ridderkerk, zoon van
Willem Cornelisz TEMPELAAR (zie XVI-z) en Teuntje Pieterse STEHOUWER. Pieter is overleden op 09-07-1871 in Zwijndrecht, 27 jaar oud.

Beroep:
Horlogemaker

Pieter trouwde, 23 jaar oud, op 16-05-1867 in Hendrik Ido Ambacht met Dirkje de VOS, 19 jaar oud. Dirkje is geboren op 10-02-1848 in Alblasserdam. Dirkje is overleden op 19-04-1871 in Zwijndrecht, 23 jaar oud.

XVII-z Wilhelmina TEMPELAAR is geboren op 15-09-1851 in Hendrik Ido Ambacht, dochter van
Willem Cornelisz TEMPELAAR (zie XVI-z) en Teuntje Pieterse STEHOUWER. Wilhelmina is overleden op 12-11-1887 in Dordrecht, 36 jaar oud.
Wilhelmina trouwde, 19 jaar oud, op 07-07-1871 in Zwijndrecht met Sijmen In’t VELD, 21 jaar oud. Sijmen is geboren op 11-01-1850 in Strijen. Sijmen is overleden op 20-06-1943, 93 jaar oud.
XVIII-a Johannes Elias TEMPELAAR is geboren op 10-06-1826 in Rotterdam, zoon van
Johannes TEMPELAAR (zie XVII-c) en Trijntje SCHEL. Johannes is overleden.
Johannes trouwde, 24 jaar oud, op 29-01-1851 in Rotterdam [bron: Rotterdam Akte Jaar 1851 Nummer a33v/42] met Wilhelmina Maria KERVEZEE, 29 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 29-01-1822 in Rotterdam, dochter van Pieter KERVEZEE en Maria Willemina ZOUTHOORN. Wilhelmina is overleden.

Kinderen van Johannes en Wilhelmina:

1 Johanna Wilhelmina Maria TEMPELAAR, geboren op 24-02-1851 in Rotterdam [bron: Rotterdam Akte Jaar 1851 Nummer a146v]. Johanna is overleden.
2 Pieternella TEMPELAAR, geboren op 05-09-1853 in Rotterdam [bron: Rotterdam Akte Jaar 1853 Nummer d046v]. Pieternella is overleden.
3 Wilhelmina Catharina TEMPELAAR, geboren op 06-05-1856 in Rotterdam [bron: Rotterdam Akte Jaar 1856 Nummer b175v]. Wilhelmina is overleden.
4 Johannes TEMPELAAR, geboren op 28-07-1858 in Rotterdam [bron: Rotterdam Akte Jaar 1858 Nummer d151v]. Johannes is overleden.
5 Antonie Pieter TEMPELAAR, geboren op 23-02-1861 in Rotterdam [bron: Rotterdam Akte Jaar 1861 Nummer a159v]. Antonie is overleden.
6 Antonie Pieter TEMPELAAR, geboren op 18-06-1862 in Rotterdam [bron: Rotterdam Akte Jaar 1862 Nummer c090]. Antonie is overleden.
7 Maria Wilhelmina TEMPELAAR, geboren op 20-06-1864 in Rotterdam. Volgt XIX-a.
8 Johanna Wilhelmina Maria TEMPELAAR, geboren op 03-05-1867 in Rotterdam. Johanna is overleden.

XVIII-b Hendrik TEMPELAAR is geboren op 15-12-1839 in Rotterdam [bron: Rotterdam Akte Jaar 1867 Nummer b195v], zoon van
Johannes TEMPELAAR (zie XVII-c) en Trijntje SCHEL. Hendrik is overleden.

Beroep:
Steendrukker

Hendrik trouwde, 23 jaar oud, op 22-04-1863 in Rotterdam [bron: Rotterdam Akte Jaar 1863 Nummer b009] met Johanna Josina RITTENER, 24 jaar oud. Johanna is geboren op 31-12-1838 in Middelburg, dochter van Simon Cornelis RITTENER en Johanna Maria DHOND. Johanna is overleden.

Kinderen van Hendrik en Johanna:

1 Chatarina Johanna TEMPELAAR, geboren op 08-09-1863 in Rotterdam [bron: Rotterdam Akte Jaar 1863 Nummer d152v]. Chatarina is overleden op 17-03-1872 in Rotterdam, 8 jaar oud.
2 Johanna Maria TEMPELAAR, geboren op 03-05-1867 in Rotterdam [bron: Rotterdam Akte Jaar 1867 Nummer b195v]. Johanna is overleden.
3 Hendrik TEMPELAAR, geboren op 13-01-1869 in Rotterdam [bron: Rotterdam Akte Jaar 1869 Nummer a050v]. Hendrik is overleden op 22-01-1870 in Rotterdam, 1 jaar oud.
4 Hendrik TEMPELAAR, geboren op 30-10-1871 in Rotterdam [bron: Rotterdam Akte Jaar 1871 Nummer e199v]. Hendrik is overleden op 16-03-1872 in Rotterdam, 4 maanden oud.
5 Hendrik TEMPELAAR, geboren op 05-06-1874 in Rotterdam [bron: Rotterdam Akte Jaar 1874 Nummer c173v]. Hendrik is overleden op 02-09-1875 in Rotterdam, 1 jaar oud.

XVIII-c Leentje TEMPELAAR is geboren op 16-05-1825 in Poortugaal, dochter van
Jan Jacobsz TEMPELAAR (zie XVII-j) en Pieternella de JONG. Leentje is overleden.
Leentje trouwde, 24 jaar oud, op 12-12-1849 in Barendrecht met Hendrik LAMMERS, 31 of 32 jaar oud. Hendrik is geboren in 1817 in Godschalksoord. Hendrik is overleden.
XVIII-d Jaapje TEMPELAAR is geboren op 07-09-1835 in Poortugaal, dochter van
Dirk Jabobsz TEMPELAAR (zie XVII-l) en Neeltje Willemsdr den BOER. Jaapje is overleden op 27-01-1917 in Pernis, 81 jaar oud.
Jaapje trouwde, 1 jaar oud, op 18-04-1837 in Rhoon [bron: [S34] Rhoon, Huwelijk Burgerlijke Stand, Aktenummer: 2.] met Klaas HESS, 16 dagen oud. Klaas is geboren op 02-04-1837 in Rhoon, zoon van Arij Johannesz HESS en Pietertje Claasdr van der GAARDEN. Klaas is overleden op 05-12-1893 in Pernis, 56 jaar oud.
XVIII-e Teuna TEMPELAAR is geboren op 19-04-1840 in Albrandswaard, dochter van
Dirk Jabobsz TEMPELAAR (zie XVII-l) en Neeltje Willemsdr den BOER. Teuna is overleden op 16-11-1923 in Pernis, 83 jaar oud.
Teuna trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1864 in Pernis [bron: [S142] Poortugaal, Huwelijk Burgerlijke Stand, Aktenummer: 5.] met Adrianus DESJARDIJN, 24 of 25 jaar oud. Adrianus is geboren op 11-01-1839 in Pernis, zoon van Nicolaas Davidsz DESJARDIJN en Janna Willemsdr ’t HART. Adrianus is overleden op 21-05-1921 in Pernis, 82 jaar oud.
XVIII-f Jacob TEMPELAAR is geboren op 11-12-1851 in Poortugaal, zoon van
Dirk Jabobsz TEMPELAAR (zie XVII-l) en Martha van der ENT. Jacob is overleden op 21-09-1941 in Delft, 89 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1941 Nummer 560].
Jacob:

(1) trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1875 met Elisabeth Alida van GELDER.
(2) trouwde, 56 jaar oud, op 26-06-1908 in Poortugaal met Neeltje BUIZER, 38 jaar oud. Neeltje is geboren op 28-07-1869 in Poortugaal. Neeltje is overleden.
Kind van Jacob en Elisabeth:

1 Dirk Adrianus TEMPELAAR, geboren op 08-11-1882 in Poortugaal. Dirk is overleden op 31-12-1884 in Poortugaal, 2 jaar oud.

XVIII-g Jilles TEMPELAAR is geboren op 12-10-1853 in Poortugaal [bron: S736] Poortugaal, Geboorte Burgerlijke Stand, Aktenummer: 29.], zoon van
Dirk Jabobsz TEMPELAAR (zie XVII-l) en Martha van der ENT. Jilles is overleden op 23-05-1934 in Poortugaal, 80 jaar oud.
Jilles:

(1) trouwde, 36 jaar oud, op 19-07-1890 in Poortugaal [bron: [S142] Poortugaal, Huwelijk Burgerlijke Stand, Aktenummer: 7.] met Jacoba van DIEIJEN, 39 jaar oud. Jacoba is geboren op 02-11-1850 in Poortugaal [bron: [S736] Poortugaal, Geboorte Burgerlijke Stand, Aktenummer: 38.], dochter van Willem van DIEIJEN en Geertruij van der STOEP. Jacoba is overleden op 06-12-1905 in Poortugaal, 55 jaar oud [bron: [S779] Poortugaal, Overlijden Burgerlijke Stand, Aktenummer: 19.].
(2) trouwde, 24 jaar oud, op 10-08-1878 in Poortugaal [bron: S142] Poortugaal, Huwelijk Burgerlijke Stand, Aktenummer: 8.] met Willempje HAZEJAGER, 22 jaar oud. Willempje is geboren op 26-12-1855 in Poortugaal, dochter van Daniel HAZEJAGER en Willempje BUIZER. Willempje is overleden op 27-09-1889 in Poortugaal, 33 jaar oud.
Kinderen van Jilles en Jacoba:

1 Willempje TEMPELAAR, geboren op 07-03-1892 in Poortugaal. Willempje is overleden op 24-02-1893 in Poortugaal, 11 maanden oud.
2 Jacoba TEMPELAAR, geboren op 30-09-1894 in Poortugaal. Volgt XIX-e.

Kinderen van Jilles en Willempje:

3 Dirk TEMPELAAR, geboren op 09-01-1879 in Poortugaal. Volgt XIX-b.
4 Willempje TEMPELAAR, geboren op 12-02-1881 in Poortugaal. Zij is gedoopt op 21-02-1891 in Poortugaal. Willempje is overleden op 20-02-1891 in Poortugaal, 10 jaar oud.
5 Martha TEMPELAAR, geboren op 08-04-1883 in Poortugaal. Martha is overleden op 12-01-1887 in Poortugaal, 3 jaar oud.
6 Jannetje TEMPELAAR, geboren op 13-05-1885 in Poortugaal. Volgt XIX-c.
7 Daniel TEMPELAAR, geboren op 04-08-1888 in Poortugaal. Volgt XIX-d.

XVIII-h Arie Hendriksz TEMPELAAR is geboren op 07-10-1829 in Pernis [bron: S412] Pernis, Geboorte Burgerlijke Stand, Aktenummer: 50.], zoon van
Hendrik Arijsz TEMPELAAR (zie XVII-m) en Maartje NOORDZIJ. Arie is overleden op 16-08-1858 in Pernis, 28 jaar oud [bron: [S823] Pernis, Overlijden Burgerlijke Stand, Aktenummer: 43.].

Notitie bij Arie: Relatie: Arie VANTIELEN

Arie trouwde, 26 jaar oud, op 12-10-1855 in Pernis met Maria van GELDEREN, 27 jaar oud. Maria is geboren op 08-07-1828 in Pernis, dochter van Janna van GELDEREN. Maria is overleden.

Kinderen van Arie en Maria:

1 Hendrik Arie TEMPELAAR, geboren op 20-07-1857 in Pernis [bron: [S412] Pernis, Geboorte Burgerlijke Stand, Aktenummer: 41.]. Hendrik is overleden op 24-10-1859 in Pernis, 2 jaar oud [bron: [S823] Pernis, Overlijden Burgerlijke Stand, Aktenummer: 85.].
2 Matheus TEMPELAAR, geboren op 27-09-1858 in Pernis. Matheus is overleden.
3 Aartje Hendrika TEMPELAAR, geboren op 11-03-1873 in Pernis. Aartje is overleden.
4 Martina Aartje Hendrika TEMPELAAR, geboren op 10-04-1876 in Pernis. Volgt XIX-f.

XVIII-i Hendrik Hendriksz TEMPELAAR is geboren op 24-08-1832 in Pernis [bron: [S412] Pernis, Geboorte Burgerlijke Stand, Aktenummer: 20.], zoon van
Hendrik Arijsz TEMPELAAR (zie XVII-m) en Maartje NOORDZIJ. Hendrik is overleden op 17-10-1832 in Pernis, 1 maand oud [bron: S823] Pernis, Overlijden Burgerlijke Stand, Aktenummer: 21.].
Hendrik begon een relatie met Ariaantje NOORDZIJ. Ariaantje is geboren in 1860 in Pernis. Ariaantje is overleden.

Kind van Hendrik en Ariaantje:

1 Adrianus TEMPELAAR, geboren in Pernis. Volgt XIX-g.

XVIII-j Adrianus Franqois TEMPELAAR is geboren op 02-11-1855 in Mijnsheerenland, zoon van
Dirk Hendrik TEMPELAAR (zie XVII-o) en Pieternella de WAAL. Adrianus is overleden.

Beroep:
Timmerman

Adrianus trouwde, 27 jaar oud, op 22-11-1882 in Rotterdam [bron: Rotterdam Akte Jaar 1882 Nummer g005] met Wilhelmina Frederica van der NEUT, 27 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 12-03-1855 in Breukelen, dochter van Jan van der NEUT en Jansje POSTMAN. Wilhelmina is overleden.

Kinderen van Adrianus en Wilhelmina:

1 Dirk Hendrik TEMPELAAR, geboren op 15-12-1883 in Delfshaven. Volgt XIX-h.
2 Jansje TEMPELAAR, geboren op 20-12-1885 in Delfshaven. Jansje is overleden op 25-11-1888 in Rotterdam, 2 jaar oud.
3 Jan Pieter TEMPELAAR, geboren op 07-05-1887 in Rotterdam. Volgt XIX-i.
4 Petronella Jansje TEMPELAAR, geboren op 02-09-1889 in Rotterdam. Petronella is overleden.
5 Adrianus Franqois TEMPELAAR, geboren op 24-01-1892 in Rotterdam. Volgt XIX-j.
6 Wilhelm Frederik TEMPELAAR, geboren op 05-01-1894 in Rotterdam. Volgt XIX-k.
7 Pieter Hendrik TEMPELAAR, geboren op 13-02-1895 in Rotterdam. Pieter is overleden op 01-05-1895 in Rotterdam, 2 maanden oud.
8 Hendrina Maria TEMPELAAR, geboren op 03-08-1896 in Rotterdam. Volgt XIX-l.
9 Jansje TEMPELAAR, geboren op 17-04-1899 in Rotterdam. Jansje is overleden op 02-08-1899 in Rotterdam, 3 maanden oud.

XVIII-k Hendrina Maria TEMPELAAR is geboren op 26-03-1859 in Mijnsheerenland, dochter van
Dirk Hendrik TEMPELAAR (zie XVII-o) en Pieternella de WAAL. Hendrina is overleden op 07-01-1929 in Rotterdam, 69 jaar oud.
Hendrina trouwde, 24 jaar oud, op 16-05-1883 in Rotterdam [bron: Rotterdam Akte Jaar 1883 Nummer c25v] met Huibert SCHUDDEBEURS, 28 of 29 jaar oud. Huibert is geboren in 1854 in Bleiswijk, zoon van Pieter SCHUDDEBEURS en Adriaantje STRYDHORST. Huibert is overleden.
XVIII-l Pieter TEMPELAAR is geboren op 29-12-1840 in ’s-Gravendeel, zoon van
Hendrik Pietersz TEMPELAAR (zie XVII-p) en Jaapje MOL. Pieter is overleden op 21-04-1897 in Dubbeldam, 56 jaar oud.

Beroep:
Timmerman

Pieter trouwde, 24 jaar oud, op 24-05-1865 in Dubbeldam [bron: 257 Burgerlijke stand en bevolking van Dubbeldam akt 16 inv 2-c] met Woutrina in ’t VELD, 20 jaar oud. Woutrina is geboren op 30-06-1844 in Mijl, dochter van Hendrik in ’t VELD en Luiksje in ’t VELD. Woutrina is overleden op 09-11-1896 in Wieldrecht, 52 jaar oud.

Kinderen van Pieter en Woutrina:

1 Hendrik TEMPELAAR, geboren op 28-04-1866 in Dubbeldam. Hendrik is overleden op 13-12-1866 in Dubbeldam, 7 maanden oud.
2 Luikje TEMPELAAR, geboren op 28-10-1867 in Dubbeldam. Luikje is overleden op 12-08-1868 in Dubbeldam, 9 maanden oud.
3 Hendrik TEMPELAAR, geboren op 20-04-1869 in Dubbeldam. Hendrik is overleden op 24-09-1873 in Dubbeldam, 4 jaar oud.
4 Luiksje TEMPELAAR, geboren op 05-09-1870 in Dubbeldam. Volgt XIX-m.
5 Jacob TEMPELAAR, geboren op 09-02-1873 in Dubbeldam. Jacob is overleden op 06-05-1873 in Dubbeldam, 2 maanden oud.
6 Adriana Jacoba TEMPELAAR, geboren op 14-10-1874 in Dubbeldam. Volgt XIX-n.
7 Hendrika TEMPELAAR, geboren op 05-12-1875 in Dubbeldam. Hendrika is overleden op 21-04-1894 in Dubbeldam, 18 jaar oud.
8 Pietertje TEMPELAAR, geboren op 11-08-1877 in Dubbeldam. Volgt XIX-o.
9 Jacoba Adriana TEMPELAAR, geboren op 24-06-1880 in Dubbeldam. Jacoba is overleden op 21-12-1880 in Dubbeldam, 5 maanden oud.
10 Jacoba Adriana TEMPELAAR, geboren op 11-11-1881 in Dubbeldam. Volgt XIX-p.
11 Margritha TEMPELAAR, geboren op 31-03-1883 in Dubbeldam. Margritha is overleden op 18-02-1886 in Dubbeldam, 2 jaar oud.
12 Hendrik TEMPELAAR, geboren op 21-10-1884 in Dubbeldam. Hendrik is overleden op 13-02-1886 in Dubbeldam, 1 jaar oud.
13 Hendrik TEMPELAAR, geboren op 01-04-1886 in Dubbeldam. Volgt XIX-q.
14 Hendrina Magritha TEMPELAAR, geboren op 23-11-1888 in Dubbeldam. Volgt XIX-r.

XVIII-m Adriana TEMPELAAR is geboren op 14-04-1842 in ’s-Gravendeel, dochter van
Hendrik Pietersz TEMPELAAR (zie XVII-p) en Jaapje MOL. Adriana is overleden op 21-08-1864 in ’s-Gravendeel, 22 jaar oud.
Adriana trouwde, 21 jaar oud, op 17-03-1864 in Dubbeldam [bron: 257 Burgerlijke stand en bevolking van Dubbeldam akt 2 inv 2-c] met Pieter AARDOOM, 24 jaar oud. Pieter is geboren op 30-05-1839 in ’s-Gravendeel, zoon van Teunis AARDOOM en Anna VISSER. Pieter is overleden op 11-12-1912 in Dordrecht, 73 jaar oud.
XVIII-n Arie TEMPELAAR is geboren op 26-03-1845 in Wieldrecht, zoon van
Hendrik Pietersz TEMPELAAR (zie XVII-p) en Jaapje MOL. Arie is overleden op 20-10-1897 in Nieuw-Lekkerland, 52 jaar oud.

Beroep:
Boekhouder

Arie trouwde, 25 jaar oud, op 26-08-1870 in Alblasserdam [bron: Stadsarchief Dordrecht / DiEP akt 27] met Cornelia Neeltje VERSCHOOR, 23 jaar oud. Cornelia is geboren op 16-05-1847 in Krimpen aan den Lek, dochter van Jan VERSCHOOR en Elizabeth Christina van HALEWIJN. Cornelia is overleden op 21-12-1923 in Rotterdam, 76 jaar oud.

Kinderen van Arie en Cornelia:

1 Jacoba Adriana TEMPELAAR, geboren op 26-03-1871 in Krimpen aan den Lek. Jacoba is overleden op 20-11-1897 in Nieuw-Lekkerland, 26 jaar oud.
2 Jan Albertus Christinus TEMPELAAR, geboren op 30-06-1873 in Nieuw-Lekkerland. Volgt XIX-s.
3 Hendrik Arie TEMPELAAR, geboren op 19-05-1876 in Hendrik Ido Ambacht. Volgt XIX-t.
4 Elisabeth Christina Johanna TEMPELAAR, geboren op 03-10-1878 in Nieuw-Lekkerkerk. Volgt XIX-u.
5 Arie Cornelis TEMPELAAR, geboren op 09-10-1881 in Kinderdijk. Volgt XIX-v.
6 Cornelis Pieter TEMPELAAR, geboren op 22-12-1883 in Nieuw-Lekkerkerk. Volgt XIX-w.
7 Pieter Cornelis TEMPELAAR, geboren op 01-02-1886 in Rotterdam. Volgt XIX-x.
8 Petronella Hendrika TEMPELAAR, geboren op 03-06-1889 in Nieuw-Lekkerkerk. Volgt XIX-y.

XVIII-o Hend(e)rina Margritha TEMPELAAR is geboren op 22-09-1849 in Wieldrecht, dochter van
Hendrik Pietersz TEMPELAAR (zie XVII-p) en Jaapje MOL. Hend(e)rina is overleden op 24-12-1948 in Mijnsheerenland, 99 jaar oud.
Hend(e)rina trouwde, 23 jaar oud, op 28-11-1872 in Mijnsheerenland met Hendrikus DIRKSE, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hend(e)rina en Hendrikus:
Echtpaar was neef en nicht

Hendrikus is geboren op 18-05-1849 in Mijnsheerenland. Hendrikus is overleden op 04-10-1909 in Mijnsheerenland, 60 jaar oud.

Kind van Hend(e)rina en Hendrikus:

1 Gerrit DIRKSE, geboren op 25-05-1873 in Mijnsheerenland. Volgt XIX-z.

XVIII-p Pieternella TEMPELAAR is geboren op 01-08-1851 in Wieldrecht, dochter van
Hendrik Pietersz TEMPELAAR (zie XVII-p) en Jaapje MOL. Zij is gedoopt op 02-08-1851. Pieternella is overleden op 27-01-1913 in Hillegom, 61 jaar oud.
Zij is begraven in Sliedrecht.

Notitie bij overlijden van Pieternella: Algemene Begraafplaats Thorbeckelaan Sliedrecht

Pieternella trouwde, 20 jaar oud, op 06-04-1872 in Sliedrecht met Bastiaan VISSER, 31 jaar oud. Bastiaan is geboren op 11-11-1840 in Sliedrecht, zoon van Gijsbert VISSER en Grietje BOER. Bastiaan is overleden op 05-07-1933 in Sliedrecht, 92 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Bastiaan: Algemene Begraafplaats Thorbeckelaan Sliedrecht
XVIII-q Anna Maria TEMPELAAR is geboren op 03-10-1853 in Wieldrecht, dochter van
Hendrik Pietersz TEMPELAAR (zie XVII-p) en Jaapje MOL. Anna is overleden op 24-03-1925 in Dubbeldam, 71 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Anna: Algemene Begraafplaats Zuidendijk 270 3319 LK Dubbeldam

Anna trouwde, 25 jaar oud, op 01-05-1879 in Dubbeldam [bron: 257 Burgerlijke stand en bevolking van Dubbeldam inv 2-d] met Huig SCHOONDERWOERD, 26 jaar oud. Huig is geboren op 01-09-1852 in Streefkerk, zoon van Klaas SCHOONDERWOERD en Teuntje de DRUIJN. Huig is overleden op 19-07-1926 in Dubbeldam, 73 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Huig: Algemene Begraafplaats Zuidendijk 270 3319 LK Dubbeldam
XVIII-r Cornelis TEMPELAAR is geboren op 12-06-1855 in Wieldrecht, zoon van
Hendrik Pietersz TEMPELAAR (zie XVII-p) en Jaapje MOL. Cornelis is overleden op 14-04-1925 in Dubbeldam, 69 jaar oud.

Beroep:
Timmerman

Cornelis trouwde, 28 jaar oud, op 06-06-1884 in Sprang Capelle [bron: BS – Sprang Capelle – huwelijken 1811-1918 BS Huwelijken inventarisnummer diverse] met Johanna Christina VOS, 24 jaar oud. Johanna is geboren op 19-01-1860 in Sprang, dochter van Dirk VOS en Johanna ROS. Johanna is overleden op 01-02-1927 in Driebergen, 67 jaar oud.
Zij is begraven in Utrechtse heuvelrug.

Kinderen van Cornelis en Johanna:

1 Jacoba TEMPELAAR, geboren op 25-02-1885 in Dubbeldam. Volgt XIX-aa.
2 Johanna Christina TEMPELAAR, geboren op 24-05-1886 in Dubbeldam. Volgt XIX-ab.
3 Hendrik TEMPELAAR, geboren op 27-02-1889 in Dubbeldam. Volgt XIX-ac.
4 Maria TEMPELAAR, geboren op 25-01-1891 in Dubbeldam. Volgt XIX-ad.
5 Dirk TEMPELAAR, geboren op 03-12-1892 in Dubbeldam. Dirk is overleden op 17-03-1921 in Dubbeldam, 28 jaar oud.

6 Adriana Pieternella TEMPELAAR, geboren op 08-05-1894 in Dubbeldam. Adriana is overleden op 06-05-1945 in Gouda, 50 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Adriana: Stichting Oude Begraafplaats Prins Hendrikstraat 1 2802 JA Gouda
7 Maurits Willem TEMPELAAR, geboren op 05-01-1896 in Dubbeldam. Volgt XIX-ae.
8 Hendrina Margritha TEMPELAAR, geboren op 06-09-1897 in Dubbeldam. Hendrina is overleden op 20-02-1898 in Dubbeldam, 5 maanden oud.

XVIII-s Aaltje TEMPELAAR is geboren op 07-09-1859 in Dubbeldam, dochter van
Hendrik Pietersz TEMPELAAR (zie XVII-p) en Jaapje MOL. Aaltje is overleden op 27-11-1940 in Utrecht, 81 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Aaltje: Algemene Begraafplaats Essenhof Nassauweg 200 3314 JR Dordrecht

Aaltje trouwde, 29 jaar oud, op 08-08-1889 in Dubbeldam [bron: 257 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht inv 2-e] met Arie van HALEWIJN, 26 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Aaltje en Arie:
Algemene Begraafplaats Essenhof Nassauweg 200 3314 JR Dordrecht

Arie is geboren op 20-10-1862 in Krimpen aan den Lek, zoon van Pieter Abraham van HALEWIJN en Geertje KALKMAN. Arie is overleden op 27-11-1934 in Dordrecht, 72 jaar oud.

Notitie bij Arie: Onderwijzer
XVIII-t Arie TEMPELAAR is geboren op 20-10-1856 in Hendrik Ido Ambacht, zoon van
Pieter TEMPELAAR (zie XVII-s) en Maria van WIERINGEN. Arie is overleden op 02-01-1909 in Rotterdam, 52 jaar oud.

Beroep:
Magezijnknecht

Arie trouwde met Pietertje ROOS. Pietertje is geboren op 06-08-1857 in Ridderkerk. Pietertje is overleden.

Kinderen van Arie en Pietertje:

1 Pietertje TEMPELAAR, geboren op 12-05-1886 in Ridderkerk. Volgt XIX-af.
2 Pieter TEMPELAAR, geboren op 06-09-1888 in Ridderkerk. Pieter is overleden.
3 Geertje TEMPELAAR, geboren op 02-03-1896 in Rotterdam. Geertje is overleden.
4 Arie TEMPELAAR, geboren op 04-04-1899 in Rotterdam. Arie is overleden.

XVIII-u Maaike Maria TEMPELAAR is geboren op 07-01-1860 in Hendrik Ido Ambacht, dochter van
Pieter TEMPELAAR (zie XVII-s) en Maria van WIERINGEN. Maaike is overleden op 02-09-1922 in Ridderkerk, 62 jaar oud.
Maaike:

(1) trouwde met Wilhelmus VINGERLING. Wilhelmus is geboren op 07-10-1861 in Rotterdam. Wilhelmus is overleden.
(2) trouwde met Meeuwis VERMEER.
XVIII-v Marinus TEMPELAAR is geboren op 21-06-1875 in Ridderkerk, zoon van
Pieter TEMPELAAR (zie XVII-s) en Maria van WIERINGEN. Marinus is overleden.
Marinus begon een relatie met Cornelia STOLK. Cornelia is geboren op 30-06-1875 in Hendrik Ido Ambacht. Cornelia is overleden op 22-11-1951 in Ridderkerk, 76 jaar oud.

Kinderen van Marinus en Cornelia:

1 Pieter TEMPELAAR, geboren op 31-12-1897 in Ridderkerk. Volgt XIX-ag.
2 Lijntje TEMPELAAR, geboren op 13-07-1900 in Ridderkerk. Volgt XIX-ah.
3 Gerrit TEMPELAAR, geboren op 18-12-1902 in Ridderkerk. Volgt XIX-ai.
4 Arie TEMPELAAR, geboren op 03-01-1904 in Ridderkerk. Volgt XIX-aj.
5 Marinus TEMPELAAR, geboren op 11-07-1906 in Ridderkerk. Marinus is overleden.
6 Jan TEMPELAAR, geboren op 25-05-1908 in Ridderkerk. Jan is overleden.
7 Meeuwes TEMPELAAR, geboren op 19-10-1911 in Ridderkerk. Meeuwes is overleden.
8 Leendert TEMPELAAR, geboren op 03-08-1916 in Rotterdam. Leendert is overleden.
9 Maria TEMPELAAR, geboren op 29-03-1918 in Ridderkerk. Volgt XIX-ak.

XVIII-w Ida TEMPELAAR is geboren op 01-08-1854 in Zwijndrecht, dochter van
Cornelis Willemsz TEMPELAAR (zie XVII-x) en Anna BEZEMER. Zij is gedoopt op 01-08-1854 in Zwijndrecht. Ida is overleden op 09-08-1934 in Zwijndrecht, 80 jaar oud [bron: Regionaal Archief Dordrecht, toegang 256, inv.nrs. 202-232+824-831 (open data)].
Ida trouwde, 21 jaar oud, op 24-05-1876 in Zwijndrecht met Hendrik SCHEURWATER, 23 jaar oud. Hendrik is geboren op 16-05-1853 in Zwijndrecht, zoon van Hendrik SCHEURWATER en Pietertje van LOON. Hendrik is overleden op 26-09-1927 in Zwijndrecht, 74 jaar oud.
XVIII-x Arie TEMPELAAR is geboren op 10-10-1856 in Zwijndrecht, zoon van
Cornelis Willemsz TEMPELAAR (zie XVII-x) en Anna BEZEMER. Arie is overleden op 04-05-1940 in Zwijndrecht, 83 jaar oud.

Notitie bij Arie: van 1891 – 1932 koster van de Geref.kerk te Zwijndrecht
Beroep:
Tuinder / Koster

Arie trouwde, 26 jaar oud, op 19-04-1883 in Zwijndrecht met Maaike TROMP, 19 jaar oud. Maaike is geboren op 24-03-1864 in Zwijndrecht, dochter van Adrianus TROMP en Cornelia BAKKER. Maaike is overleden op 04-07-1941 in Zwijndrecht, 77 jaar oud.

Kinderen van Arie en Maaike:

1 Anna TEMPELAAR, geboren op 28-10-1883 in Zwijndrecht. Volgt XIX-al.
2 Adrianes TEMPELAAR, geboren op 22-02-1885 in Zwijndrecht. Volgt XIX-am.
3 Cornelis Arie TEMPELAAR, geboren op 27-11-1887 in Zwijndrecht. Volgt XIX-an.
4 Hendrik TEMPELAAR, geboren op 13-05-1889 in Zwijndrecht. Volgt XIX-ao.
5 Jasper TEMPELAAR, geboren op 28-04-1891 in Zwijndrecht. Volgt XIX-ap.
6 Cornelia TEMPELAAR, geboren op 06-12-1893 in Zwijndrecht. Volgt XIX-aq.
7 Ida TEMPELAAR, geboren op 17-08-1895 in Zwijndrecht. Volgt XIX-ar.
8 Arie TEMPELAAR, geboren op 19-03-1902 in Zwijndrecht. Volgt XIX-as.
9 Maartje TEMPELAAR, geboren op 11-08-1906 in Zwijndrecht. Volgt XIX-at.

XVIII-y Willem TEMPELAAR is geboren op 29-01-1859 in Zwijndrecht, zoon van
Cornelis Willemsz TEMPELAAR (zie XVII-x) en Anna BEZEMER. Hij is gedoopt op 29-01-1859 in Zwijndrecht. Willem is overleden op 19-09-1943 in Rotterdam, 84 jaar oud.
Hij is begraven [bron: Kerkhof oude NH – Kerk, Zwijndrech].

Notitie bij overlijden van Willem: Kerkhof oude NH – Kerk Kerkstraat Zwijndrecht
Beroep:
Tuinman/Tuinder

Willem trouwde, 22 jaar oud, op 12-05-1881 in Zwijndrecht met Kaatje BLOK, 22 jaar oud. Kaatje is geboren op 04-08-1858 in Ridderkerk, dochter van Cornelis BLOK en Teuntje HOOGERWERF. Kaatje is overleden op 16-08-1921 in Zwijndrecht, 63 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Kaatje: Kerkhof oude NH – Kerk Kerkstraat Zwijndrecht
Kinderen van Willem en Kaatje:

1 Cornelis TEMPELAAR, geboren op 20-03-1882 in Zwijndrecht. Volgt XIX-au.
2 Teuntje TEMPELAAR, geboren omstreeks 1883 in Zwijndrecht. Teuntje is overleden.
3 Tuintje TEMPELAAR, geboren op 18-03-1885 in Zwijndrecht. Volgt XIX-av.
4 Anna TEMPELAAR, geboren op 26-01-1889 in Zwijndrecht. Volgt XIX-aw.
5 Ida TEMPELAAR, geboren op 30-06-1891 in Zwijndrecht. Volgt XIX-ax.
6 Hendrik TEMPELAAR, geboren op 26-06-1894 in Zwijndrecht. Hendrik is overleden.
7 Cornelia TEMPELAAR, geboren op 05-12-1895 in Zwijndrecht. Volgt XIX-ay.
8 Pieternella TEMPELAAR, geboren op 30-01-1899 in Zwijndrecht. Volgt XIX-az.

XVIII-z Pieternella TEMPELAAR is geboren op 27-01-1865 in Zwijndrecht, dochter van
Cornelis Willemsz TEMPELAAR (zie XVII-x) en Anna BEZEMER. Zij is gedoopt op 27-01-1865 in Zwijndrecht. Pieternella is overleden op 19-03-1939 in Zwijndrecht, 74 jaar oud [bron: Regionaal Archief Dordrecht, toegang 256, inv.nrs. 202-232+824-831 (open data)].

Notitie bij overlijden van Pieternella: Kerkhof oude NH – Kerk Kerkstraat Zwijndrecht

Pieternella trouwde, 21 jaar oud, op 08-04-1886 in Zwijndrecht met Dirk den BOER, 22 jaar oud. Dirk is geboren op 08-04-1864 in Zwijndrecht, zoon van George Frederik Gottlieb den BOER en Johanna den AREND. Dirk is overleden op 02-11-1929 in Zwijndrecht, 65 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Dirk: Kerkhof oude NH – Kerk Kerkstraat Zwijndrecht
Beroep:
Tuinder
XVIII-aa Margrieta TEMPELAAR is geboren op 19-10-1867 in Zwijndrecht, dochter van
Cornelis Willemsz TEMPELAAR (zie XVII-x) en Anna BEZEMER. Zij is gedoopt op 19-10-1867 in Zwijndrecht. Margrieta is overleden op 10-01-1949 in Rotterdam, 81 jaar oud.
Margrieta trouwde, 24 jaar oud, op 12-05-1892 in Zwijndrecht met Hendrik van LOON, 22 jaar oud. Hendrik is geboren op 22-06-1869 in Zwijndrecht, zoon van Dirk van LOON en Aaltje van PELT. Hendrik is overleden op 02-05-1949 in Rotterdam, 79 jaar oud.
XVIII-ab Leendert Pieter TEMPELAAR is geboren op 04-05-1872 in Zwijndrecht, zoon van
Cornelis Willemsz TEMPELAAR (zie XVII-x) en Anna BEZEMER. Leendert is overleden op 21-10-1958 in Zwijndrecht, 86 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Leendert: Begraafplaats Jeroen Boschlaan Jeroen Boschlaan 26 3331 HS Zwijndrecht
Beroep:
Tuinman/Tuinder

Leendert trouwde, 19 jaar oud, op 03-02-1892 in Zwijndrecht met Adriana de HORN, 17 jaar oud. Adriana is geboren op 26-12-1874 in Zwijndrecht, dochter van Cornelis de HORN en Anna STOLK. Adriana is overleden op 05-02-1961 in Zwijndrecht, 86 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Adriana: Begraafplaats Jeroen Boschlaan Jeroen Boschlaan 26 3331 HS Zwijndrecht
Kinderen van Leendert en Adriana:

1 Anna TEMPELAAR, geboren op 02-04-1899 in Zwijndrecht. Anna is overleden op 24-11-1975 in Rotterdam, 76 jaar oud.
2 Cornelis TEMPELAAR, geboren op 19-08-1900 in Zwijndrecht. Volgt XIX-ba.
3 Arie TEMPELAAR, geboren op 06-12-1902 in Zwijndrecht. Volgt XIX-bb.
4 Ida TEMPELAAR, geboren op 25-03-1904 in Zwijndrecht. Ida is overleden op 29-03-1980 in Arizona, Amerika, 76 jaar oud.
5 Hendrik TEMPELAAR, geboren op 26-12-1905 in Zwijndrecht. Hendrik is overleden op 09-07-1906 in Zwijndrecht, 6 maanden oud.
6 Hendrik TEMPELAAR, geboren op 23-06-1907 in Zwijndrecht. Volgt XIX-bc.
7 Adriana TEMPELAAR, geboren op 20-07-1910 in Zwijndrecht. Adriana is overleden op 27-05-1911 in Zwijndrecht, 10 maanden oud.
8 Leendert Pieter TEMPELAAR, geboren op 12-10-1912 in Zwijndrecht. Volgt XIX-bd.
9 Adrianus TEMPELAAR, geboren op 03-06-1915 in Zwijndrecht. Volgt XIX-be.
10 Willem TEMPELAAR, geboren op 26-06-1916 in Zwijdrecht. Willem is overleden op 22-08-1917 in Zwijndrecht, 1 jaar oud.
11 Willem TEMPELAAR, geboren op 04-12-1917 in Zwijndrecht. Volgt XIX-bf.

XIX-a Maria Wilhelmina TEMPELAAR is geboren op 20-06-1864 in Rotterdam [bron: Rotterdam Akte Jaar 1864 Nummer c136], dochter van
Johannes Elias TEMPELAAR (zie XVIII-a) en Wilhelmina Maria KERVEZEE. Maria is overleden op 12-11-1940 in Rotterdam, 76 jaar oud.
Maria trouwde met Johannes Jacobus KORBEE. Johannes is geboren op 06-09-1860 in Kralingen. Johannes is overleden.
XIX-b Dirk TEMPELAAR is geboren op 09-01-1879 in Poortugaal [bron: S736] Poortugaal, Geboorte Burgerlijke Stand, Aktenummer: 3.], zoon van
Jilles TEMPELAAR (zie XVIII-g) en Willempje HAZEJAGER. Dirk is overleden op 30-07-1963 in Vlaardingen, 84 jaar oud.
Hij is begraven op 02-08-1963 in Vlaardingen.

Notitie bij Dirk: Tuinman bij de Gemeentelijke Plantsoenen-dienst te Vlaardingen

Dirk:

(1) trouwde, 27 jaar oud, op 29-08-1906 in Vlaardingen met Helena van IJPEREN, 25 jaar oud. Helena is geboren op 11-10-1880 in Vlaardingen, dochter van Gerrit van IJPEREN. Helena is overleden op 14-08-1916 in Vlaardingen, 35 jaar oud.
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 05-12-1917 in Vlaardingen met Cornelia van IJPEREN, 25 jaar oud. Cornelia is geboren op 20-02-1892 in Vlaardingen, dochter van Petronella SCHRUIJER. Cornelia is overleden op 24-12-1967 in Vlaardingen, 75 jaar oud.
Zij is begraven op 28-12-1967 in Vlaardingen.
Kind van Dirk en Helena:

1 Jillis TEMPELAAR, geboren op 19-03-1908 in Vlaardingen. Volgt XX-a.

Kinderen van Dirk en Cornelia:

2 Frank TEMPELAAR, geboren op 15-06-1918 in Vlaardingen. Volgt XX-b.
3 Dirk TEMPELAAR, geboren op 19-03-1920 in Vlaardingen. Volgt XX-c.
4 Petronella TEMPELAAR, geboren op 22-01-1922 in Vlaardingen. Volgt XX-d.
5 Willem TEMPELAAR, geboren in 1924 in Vlaardingen. Willem is overleden op 07-12-1996 in Vlaardingen, 71 of 72 jaar oud.
6 Cornelis Leendert TEMPELAAR, geboren op 20-10-1927 in Vlaardingen. Volgt XX-e.

XIX-c Jannetje TEMPELAAR is geboren op 13-05-1885 in Poortugaal, dochter van
Jilles TEMPELAAR (zie XVIII-g) en Willempje HAZEJAGER. Jannetje is overleden op 06-11-1934 in Hoogvliet, 49 jaar oud.
Jannetje trouwde met Bastiaan van der ENGEL. Bastiaan is geboren in 1880, zoon van Pieter van den ENGEL en Maaike van den BERG. Bastiaan is overleden.
XIX-d Daniel TEMPELAAR is geboren op 04-08-1888 in Poortugaal, zoon van
Jilles TEMPELAAR (zie XVIII-g) en Willempje HAZEJAGER. Daniel is overleden.
Daniel trouwde, 33 of 34 jaar oud, in 1922 met Sijtje SJOUW.
XIX-e Jacoba TEMPELAAR is geboren op 30-09-1894 in Poortugaal, dochter van
Jilles TEMPELAAR (zie XVIII-g) en Jacoba van DIEIJEN. Jacoba is overleden.
Jacoba trouwde met Arie van NOORDT. Arie is geboren in 1892. Arie is overleden.
XIX-f Martina Aartje Hendrika TEMPELAAR is geboren op 10-04-1876 in Pernis, dochter van
Arie Hendriksz TEMPELAAR (zie XVIII-h) en Maria van GELDEREN. Martina is overleden op 18-02-1954 in Pernis, 77 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Martina: Begraafplaats Pernis Ring 548 Pernis

Martina trouwde, 21 jaar oud, op 10-03-1898 in Pernis met Reinier de RUIJTER, 23 jaar oud. Reinier is geboren op 04-01-1875 in Poortugaal. Reinier is overleden op 26-03-1953 in Pernis, 78 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Reinier: Begraafplaats Pernis Ring 548 Pernis
Beroep:
Veldarbeider
XIX-g Adrianus TEMPELAAR is geboren in Pernis, zoon van
Hendrik Hendriksz TEMPELAAR (zie XVIII-i) en Ariaantje NOORDZIJ. Adrianus is overleden.
Adrianus begon een relatie met Cornelia van RIET. Cornelia is geboren omstreeks 1890. Cornelia is overleden.
XIX-h Dirk Hendrik TEMPELAAR is geboren op 15-12-1883 in Delfshaven, zoon van
Adrianus Franqois TEMPELAAR (zie XVIII-j) en Wilhelmina Frederica van der NEUT. Dirk is overleden op 15-05-1962 in Rotterdam, 78 jaar oud.

Beroep:
Referendaris

Dirk trouwde, 30 jaar oud, op 09-10-1914 in De Bilt met Alida MARCUS, 23 jaar oud. Alida is geboren op 01-01-1891 in Rotterdam. Alida is overleden op 11-06-1985 in Rotterdam, 94 jaar oud.

XIX-i Jan Pieter TEMPELAAR is geboren op 07-05-1887 in Rotterdam, zoon van
Adrianus Franqois TEMPELAAR (zie XVIII-j) en Wilhelmina Frederica van der NEUT. Jan is overleden op 05-08-1940 in Rotterdam, 53 jaar oud.

Beroep:
Stoffeerder

Jan trouwde, 26 jaar oud, op 12-11-1913 in Utrecht [bron: Archief locatie Het Utrechts Archief Algemeen Toegangnr: 463 Inventarisnr: 263] met Martha Maria van der LINDEN, 26 jaar oud. Martha is geboren op 03-03-1887 in Utrecht [bron: Utrechts Archief Algemeen Toegangnr: 481 Inventarisnr: 132], dochter van Johannes LINDEN van der en Elisabbeth Hendrika WEL van der. Martha is overleden in Utrecht ?.

Kinderen van Jan en Martha:

1 Wilhelmina Frederika TEMPELAAR, geboren op 23-09-1913 in Rotterdam. Wilhelmina is overleden.
2 Pieter Cornelis TEMPELAAR, geboren op 06-06-1915 in Rotterdam. Pieter is overleden.

XIX-j Adrianus Franqois TEMPELAAR is geboren op 24-01-1892 in Rotterdam, zoon van
Adrianus Franqois TEMPELAAR (zie XVIII-j) en Wilhelmina Frederica van der NEUT. Adrianus is overleden op 24-04-1919 in Rotterdam, 27 jaar oud.
Adrianus trouwde, 21 jaar oud, op 11-06-1913 in Rotterdam [bron: Rotterdam Akte Jaar 1913 Nummer k19v] met Caterina van TRIET.

Kinderen van Adrianus en Caterina:

1 Wilhelm Frederik TEMPELAAR.
2 Pieter Cornelis TEMPELAAR.
3 Wilhelmina Frederica TEMPELAAR, geboren op 23-09-1913 in Rotterdam. Wilhelmina is overleden.
4 Adranus Franqois TEMPELAAR, geboren op 11-12-1918 in Rotterdam. Adranus is overleden.

XIX-k Wilhelm Frederik TEMPELAAR is geboren op 05-01-1894 in Rotterdam, zoon van
Adrianus Franqois TEMPELAAR (zie XVIII-j) en Wilhelmina Frederica van der NEUT. Wilhelm is overleden op 15-02-1948 in Rotterdam, 54 jaar oud.
Wilhelm trouwde, 39 jaar oud, op 01-02-1933 in Rotterdam met Wilhelmina Rosetta van REIJSWOUD, 37 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 19-03-1895 in Rotterdam, dochter van Arie van REIJSWOUD en Rosetta van REIJSWOUD. Wilhelmina is overleden op 08-03-1974 in Rotterdam, 78 jaar oud.
XIX-l Hendrina Maria TEMPELAAR is geboren op 03-08-1896 in Rotterdam, dochter van
Adrianus Franqois TEMPELAAR (zie XVIII-j) en Wilhelmina Frederica van der NEUT. Hendrina is overleden op 21-10-1899 in Rotterdam, 3 jaar oud.
Hendrina begon een relatie met SCHUDDEBEURS.
XIX-m Luiksje TEMPELAAR is geboren op 05-09-1870 in Dubbeldam, dochter van
Pieter TEMPELAAR (zie XVIII-l) en Woutrina in ’t VELD. Luiksje is overleden op 16-12-1897, 27 jaar oud.
Luiksje trouwde, 20 jaar oud, op 23-07-1891 in Dubbeldam [bron: 257 Burgerlijke stand en bevolking van Dubbeldam inv 2-e] met Adrianus TROMPETTER, 29 of 30 jaar oud. Adrianus is geboren in 1861 in Dubbeldam, zoon van Arie TROMPETTER en Maria SMAAL. Adrianus is overleden.
XIX-n Adriana Jacoba TEMPELAAR is geboren op 14-10-1874 in Dubbeldam, dochter van
Pieter TEMPELAAR (zie XVIII-l) en Woutrina in ’t VELD. Adriana is overleden op 29-11-1958 in Vlaardingen, 84 jaar oud.
Zij is begraven op 02-12-1958 in Vlaardingen. Adriana trouwde, 21 jaar oud, op 30-04-1896 in Dubbeldam [bron: 257 Burgerlijke stand en bevolking van Dubbeldam 2-e] met Jacob BARENDREGT, 22 jaar oud. Jacob is geboren op 08-02-1874 in ’s-Gravendeel, zoon van Willem BARENDREGT en Pleuntje OVERWEEL. Jacob is overleden op 27-09-1929 in Vlaardingen, 55 jaar oud.
XIX-o Pietertje TEMPELAAR is geboren op 11-08-1877 in Dubbeldam, dochter van
Pieter TEMPELAAR (zie XVIII-l) en Woutrina in ’t VELD. Pietertje is overleden op 16-02-1945 in Dordrecht, 67 jaar oud [bron: Regionaal Archief Dordrecht, toegang 256, inv.nrs. 202-232+824-831 (open data)].
Zij is begraven op 20-02-1945 in Dordrecht. Pietertje trouwde, 22 jaar oud, op 02-08-1900 in Dubbeldam [bron: Huwelijksakten Dubbeldam 1898-1911inv 2-f] met
Gerrit DIRKSE
, 27 jaar oud. Zie XIX-z voor persoonsgegevens van Gerrit.
XIX-p Jacoba Adriana TEMPELAAR is geboren op 11-11-1881 in Dubbeldam, dochter van
Pieter TEMPELAAR (zie XVIII-l) en Woutrina in ’t VELD. Jacoba is overleden op 03-07-1925 in Dubbeldam, 43 jaar oud.
Jacoba trouwde, 36 jaar oud, op 30-05-1918 in Dubbeldam [bron: 257 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht inv 2-g] met Bastiaan NAAKTGEBOREN, 38 jaar oud. Bastiaan is geboren op 15-03-1880 in Dubbeldam, zoon van Bastiaan NAAKTGEBOREN en Geertje BRAND. Bastiaan is overleden op 24-12-1949 in Dubbeldam, 69 jaar oud.
XIX-q Hendrik TEMPELAAR is geboren op 01-04-1886 in Dubbeldam, zoon van
Pieter TEMPELAAR (zie XVIII-l) en Woutrina in ’t VELD. Hendrik is overleden op 15-03-1972 in ’s-Gravenhage, 85 jaar oud.
Hij is begraven in ’s-Gravendeel.

Beroep:
aannemer/timmerman

Hendrik trouwde, 31 jaar oud, op 26-09-1917 in Mijnsheerenland met Aaltje DIRKSE. Aaltje is geboren in Mijnsheerenland. Aaltje is overleden op 22-01-1971 in Dordrecht.
Zij is begraven in ’s-Gravendeel.

Kinderen van Hendrik en Aaltje:

1 Pieter Hendricis TEMPELAAR, geboren op 28-07-1918 in Dordrecht. Pieter is overleden op 22-10-2006 in Santpoort, 88 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Pieter: Begraafplaats Westerveld Duin en Kruidbergerweg 2-6 1985 HG Driehuis
2 Hendrina Magrieta TEMPELAAR, geboren op 15-09-1919 in Dordrecht. Volgt XX-f.
3 Hendrik TEMPELAAR, geboren op 06-07-1929 in Dordrecht. Volgt XX-g.

XIX-r Hendrina Magritha TEMPELAAR is geboren op 23-11-1888 in Dubbeldam, dochter van
Pieter TEMPELAAR (zie XVIII-l) en Woutrina in ’t VELD. Hendrina is overleden op 24-04-1982 in Zevenbergen, 93 jaar oud.
Zij is begraven op 28-04-1982 in ’s-Gravendeel. Hendrina trouwde, 31 jaar oud, op 10-06-1920 in Dubbeldam [bron: Huwelijksakten Dubbeldam 1912-1923 inv 2-g] met Cornelis REEDIJK, 31 jaar oud. Cornelis is geboren op 04-03-1889 in ’s-Gravendeel, zoon van Pleun REEDIJK en Jacoba BRAND. Cornelis is overleden op 13-02-1973 in Dordrecht, 83 jaar oud.
Hij is begraven op 17-02-1973 in ’s-Gravendeel.

Beroep:
adjudant
XIX-s Jan Albertus Christinus TEMPELAAR is geboren op 30-06-1873 in Nieuw-Lekkerland, zoon van
Arie TEMPELAAR (zie XVIII-n) en Cornelia Neeltje VERSCHOOR. Jan is overleden op 14-09-1944 in Amsterdam, 71 jaar oud.

Notitie bij Jan: Bron: Gedenkboek korps officieren van de technische dienst der Koninklijke Marine 1 januari 1824-1 januari 1977.
Beroep:
(Marine officier)

Jan trouwde met Jacoba KROON. Jacoba is geboren op 09-02-1877 in Den Helder. Jacoba is overleden op 20-04-1959 in ’s-Gravenhage, 82 jaar oud.

Kinderen van Jan en Jacoba:

1 Arie TEMPELAAR, geboren op 02-08-1897 in Amsterdam. Arie is overleden.
2 Elisabeth TEMPELAAR, geboren op 15-09-1901 in Amsterdam. Volgt XX-h.
3 Jannetje TEMPELAAR, geboren in 1903 in Amsterdam. Volgt XX-i.
4 Pieter TEMPELAAR, geboren op 11-01-1903 in Amsterdam. Pieter is overleden.
5 Hendrik-Jan TEMPELAAR, geboren op 09-01-1909 in Maassluis. Volgt XX-j.
6 Jacoba Johanna TEMPELAAR, geboren op 20-10-1913 in Medam Sumatra N.I.. Volgt XX-k.

XIX-t Hendrik Arie TEMPELAAR is geboren op 19-05-1876 in Hendrik Ido Ambacht, zoon van
Arie TEMPELAAR (zie XVIII-n) en Cornelia Neeltje VERSCHOOR. Hendrik is overleden op 27-07-1937 in ’s-Gravenhage, 61 jaar oud.
Hendrik trouwde, 22 of 23 jaar oud, in 1899 met Marigje MES, 22 of 23 jaar oud. Marigje is geboren op 10-01-1876 in Lekkerkerk. Marigje is overleden op 27-07-1937, 61 jaar oud.

Kinderen van Hendrik en Marigje:

1 Hendrika TEMPELAAR, geboren op 23-04-1897 in JAVA. Hendrika is overleden.
2 Govert Arie TEMPELAAR, geboren op 08-11-1902 in Sukabumi Java. Volgt XX-l.

XIX-u Elisabeth Christina Johanna TEMPELAAR is geboren op 03-10-1878 in Nieuw-Lekkerkerk, dochter van
Arie TEMPELAAR (zie XVIII-n) en Cornelia Neeltje VERSCHOOR. Elisabeth is overleden op 25-10-1950 in Deventer, 72 jaar oud.
Elisabeth trouwde, 27 jaar oud, op 09-01-1906 in Zwolle met Elzo Jan WIND, 26 jaar oud. Elzo is geboren op 15-08-1879 in ’s-Gravenhage, zoon van Jan WIND en Trijntje de VRIES. Elzo is overleden op 20-09-1963 in Zeist, 84 jaar oud.
XIX-v Arie Cornelis TEMPELAAR is geboren op 09-10-1881 in Kinderdijk, zoon van
Arie TEMPELAAR (zie XVIII-n) en Cornelia Neeltje VERSCHOOR. Arie is overleden op 06-03-1945 in Tjimahi Centr. Kamp Hosp., 63 jaar oud [bron: Oorlogsgravenstichting].
Hij is begraven in Nederlands ereveld Leuwigajah, Cimahi, Indonesie. Arie trouwde, 37 jaar oud, op 28-12-1918 in Bandoeng met Frederica Jeannette SIJNJA, 36 jaar oud. Frederica is geboren op 21-11-1882 in Magantan. Frederica is overleden.

Kinderen van Arie en Frederica:

1 Pieter Cornelis TEMPELAAR, geboren op 30-11-1919 in Tandjang. Volgt XX-m.
2 Henriette Adriana Maria TEMPELAAR, geboren op 30-03-1921 in Tandjung Karang, Lampung, Sumatra, Indonesia. Volgt XX-n.

XIX-w Cornelis Pieter TEMPELAAR is geboren op 22-12-1883 in Nieuw-Lekkerkerk, zoon van
Arie TEMPELAAR (zie XVIII-n) en Cornelia Neeltje VERSCHOOR. Cornelis is overleden op 12-12-1957 in Almelo, 73 jaar oud.

Beroep:
Bankbeamte

Cornelis trouwde, 27 jaar oud, op 16-08-1911 in Enschede [bron: Huwelijksakte, Aktenummer: 186] met Geertruida Eliza Ewina Constantina MUNCH, 24 of 25 jaar oud. Geertruida is geboren in 1886 in Almelo, dochter van Frederik Willem MUNCH en Geziena van HEEK. Geertruida is overleden op 30-09-1976 in Bussum, 89 of 90 jaar oud.

Beroep:
(Apothecary’s Assistant.)
Kinderen van Cornelis en Geertruida:

1 Geziena C TEMPELAAR, geboren op 29-07-1912 in Almelo. Volgt XX-o.
2 Cornelius Willem Frederik TEMPELAAR, geboren op 16-04-1915 in Almelo. Volgt XX-p.
3 Willem Frederik TEMPELAAR, geboren op 30-10-1917 in Almelo. Volgt XX-q.

XIX-x Pieter Cornelis TEMPELAAR is geboren op 01-02-1886 in Rotterdam, zoon van
Arie TEMPELAAR (zie XVIII-n) en Cornelia Neeltje VERSCHOOR. Pieter is overleden op 27-04-1918 in NED-INDIE, 32 jaar oud.

Notitie bij Pieter: Bij volmacht

Pieter trouwde, 27 jaar oud, op 11-03-1913 in Zwolle / Buitenzorg met Jantiena Johanna GERDING, 22 of 23 jaar oud. Jantiena is geboren in 1890 in Doetinchem, dochter van Hendrik GERDING en Anna Loisa Gezina TJASSENS. Jantiena is overleden.

XIX-y Petronella Hendrika TEMPELAAR is geboren op 03-06-1889 in Nieuw-Lekkerkerk, dochter van
Arie TEMPELAAR (zie XVIII-n) en Cornelia Neeltje VERSCHOOR. Petronella is overleden.
Petronella trouwde, 26 jaar oud, op 19-04-1916 in Almelo met Willelm Georg SCHRIJVER, 26 of 27 jaar oud. Willelm is geboren in 1889 in Almelo, zoon van Johan Coenraad SCHRIJVER en Janna NIEBUIR-KUITER. Willelm is overleden.
XIX-z Gerrit DIRKSE is geboren op 25-05-1873 in Mijnsheerenland, zoon van Hendrikus DIRKSE en
Hend(e)rina Margritha TEMPELAAR (zie XVIII-o). Gerrit is overleden op 26-07-1929 in Dubbeldam, 56 jaar oud.

Beroep:
Timmerman

Gerrit trouwde, 27 jaar oud, op 02-08-1900 in Dubbeldam [bron: Huwelijksakten Dubbeldam 1898-1911inv 2-f] met
Pietertje TEMPELAAR
, 22 jaar oud. Zie XIX-o voor persoonsgegevens van Pietertje.

XIX-aa Jacoba TEMPELAAR is geboren op 25-02-1885 in Dubbeldam, dochter van
Cornelis TEMPELAAR (zie XVIII-r) en Johanna Christina VOS. Jacoba is overleden op 26-06-1953 in Avenhorn, 68 jaar oud.
Jacoba trouwde, 33 jaar oud, op 08-05-1918 in Dubbeldam met Teunis REEDIJK, 37 jaar oud. Teunis is geboren op 07-02-1881 in ’s-Gravendeel. Teunis is overleden op 18-02-1952 in ’s-Gravendeel, 71 jaar oud.
XIX-ab Johanna Christina TEMPELAAR is geboren op 24-05-1886 in Dubbeldam, dochter van
Cornelis TEMPELAAR (zie XVIII-r) en Johanna Christina VOS. Johanna is overleden in 1965, 78 of 79 jaar oud.
Johanna trouwde, 22 jaar oud, op 24-10-1908 in Dubbeldam [bron: 257 Burgerlijke stand en bevolking van Dubbeldam] met Adrianus Pieter HOOGENBOEZEM, 24 of 25 jaar oud. Adrianus is geboren in 1883 in Rotterdam, zoon van Willem Teunis HOOGENBOEZEM en Elisabeth FLUYT. Adrianus is overleden in 1952, 68 of 69 jaar oud.
XIX-ac Hendrik TEMPELAAR is geboren op 27-02-1889 in Dubbeldam, zoon van
Cornelis TEMPELAAR (zie XVIII-r) en Johanna Christina VOS. Hendrik is overleden op 10-01-1979 in Dubbeldam, 89 jaar oud.

Notitie bij Hendrik: Naar NED-INDIE geweest

Hendrik trouwde met SUSHOL. Zij is geboren in 1890. Zij is overleden.

XIX-ad Maria TEMPELAAR is geboren op 25-01-1891 in Dubbeldam, dochter van
Cornelis TEMPELAAR (zie XVIII-r) en Johanna Christina VOS. Maria is overleden op 07-12-1976 in Dubbeldam, 85 jaar oud.
Maria trouwde, 24 jaar oud, op 09-04-1915 in Dubbeldam [bron: 257 Burgerlijke stand en bevolking van Dubbeldam Akt 7 inv 2-g] met Willem Frederik van der KODDE, 25 of 26 jaar oud. Willem is geboren in 1889, zoon van Willem Frederik van der KODDE en Lieuwkje KROMSIGT. Willem is overleden op 16-05-1959 in Heilo, 69 of 70 jaar oud.
XIX-ae Maurits Willem TEMPELAAR is geboren op 05-01-1896 in Dubbeldam, zoon van
Cornelis TEMPELAAR (zie XVIII-r) en Johanna Christina VOS. Maurits is overleden op 30-01-1945 in Bandoeng, Soekamiskin gevangenis, 49 jaar oud [bron: Oorlogsgravenstichting].
Hij is begraven in Nederlands ereveld Pandu, Bandung, Indonesie.

Notitie bij overlijden van Maurits: Beroep Adm.
Notitie bij Maurits: Interneringskamp

Maurits trouwde, 33 jaar oud, op 12-06-1929 in Bendoedjo(JAVA) / [bron: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dubbeldam akt 163 inv 200] met Cornelia de ROOIJ, 29 of 30 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Maurits en Cornelia:
Huwelijk bij volmacht

Cornelia is geboren in 1899 in Dubbeldam, dochter van Bastiaan de ROOIJ en Huibertje SCHIPPER. Cornelia is overleden.

Notitie bij Cornelia: Trouwde bij vomacht.
XIX-af Pietertje TEMPELAAR is geboren op 12-05-1886 in Ridderkerk, dochter van
Arie TEMPELAAR (zie XVIII-t) en Pietertje ROOS. Pietertje is overleden.
Pietertje trouwde, 18 jaar oud, op 15-06-1904 [bron: Rotterdam Akte Jaar 1904 Nummer g8] met Johannes Hendrikus Wilhelmus van der RANDE, ongeveer 18 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1886, zoon van Marinus Antonius van der RANDE. Johannes is overleden.
XIX-ag Pieter TEMPELAAR is geboren op 31-12-1897 in Ridderkerk, zoon van
Marinus TEMPELAAR (zie XVIII-v) en Cornelia STOLK. Pieter is overleden.

Notitie bij Pieter: Beroep Marinestoker

Pieter trouwde, 21 jaar oud, op 10-10-1919 in Ridderkerk met Alida Adriaantje de JONG, 20 jaar oud. Alida is geboren op 20-03-1899 in Ridderkerk. Alida is overleden.

Kinderen van Pieter en Alida:

1 TEMPELAAR, levenloos geboren zoon, geboren op 16-03-1920 in Vlissingen [bron: Overlijdensakten Vlissingen 1811-1942].
2 Willem Henderik (Bill) TEMPELAAR, geboren op 24-10-1922 in Vlissingen. Volgt XX-r.

XIX-ah Lijntje TEMPELAAR is geboren op 13-07-1900 in Ridderkerk, dochter van
Marinus TEMPELAAR (zie XVIII-v) en Cornelia STOLK. Lijntje is overleden op 27-07-1987, 87 jaar oud.
Zij is begraven in Zwijndrecht. Lijntje trouwde met VOGEL.

Notitie bij het huwelijk van Lijntje en VOGEL:
Begraafplaats Jeroen Boschlaan Jeroen Boschlaan 26 3331 HS Zwijndrecht

Hij is geboren in 1900. Hij is overleden.

XIX-ai Gerrit TEMPELAAR is geboren op 18-12-1902 in Ridderkerk, zoon van
Marinus TEMPELAAR (zie XVIII-v) en Cornelia STOLK. Gerrit is overleden op 26-10-1991 in Hendrik Ido Ambacht, 88 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Gerrit: Algemene Begraafplaats Achterambacht Achterambachtseweg 8b 3342 LB Hendrik-Ido-Ambacht

Gerrit trouwde met Hendrika de JONG. Hendrika is geboren in Hendrik Ido Ambacht.

Kind van Gerrit en Hendrika:

1 Marinus Jan TEMPELAAR, geboren op 16-08-1933 in Hendrik Ido Ambacht. Marinus is overleden op 17-04-2005 in Hendrik Ido Ambacht, 71 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Marinus: Algemene Begraafplaats Achterambacht Achterambachtseweg 8b 3342 LB Hendrik-Ido-Ambacht

XIX-aj Arie TEMPELAAR is geboren op 03-01-1904 in Ridderkerk, zoon van
Marinus TEMPELAAR (zie XVIII-v) en Cornelia STOLK. Arie is overleden.
Arie:

(1) trouwde, 24 jaar oud, op 16-08-1928 in Dordrecht [bron: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht inv 199] met Maria van HULST, 22 jaar oud. Maria is geboren op 28-07-1906 in Rotterdam, dochter van Cornelis van HULST en Adriaantje van der REE-DOOLAART. Maria is overleden op 29-10-1940 in Zwijndrecht, 34 jaar oud.
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 11-07-1941 in Zwijndrecht met Martha Jaapje TUK, 35 jaar oud. Martha is geboren op 25-11-1905 in ’s-Gravendeel, dochter van Gerrit TUK en Dirkje de VLAMING. Martha is overleden.
Kind van Arie en Maria:

1 Marinus Arie TEMPELAAR, geboren op 14-10-1930 in Dordrecht. Volgt XX-s.

XIX-ak Maria TEMPELAAR is geboren op 29-03-1918 in Ridderkerk, dochter van
Marinus TEMPELAAR (zie XVIII-v) en Cornelia STOLK. Maria is overleden op 02-01-2001, 82 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Maria: Algemene Begraafplaats Essenhof Nassauweg 200 3314 JR Dordrecht

Maria begon een relatie met Bastiaan GOUDSWAARD. Bastiaan is geboren in 1915. Bastiaan is overleden.

XIX-al Anna TEMPELAAR is geboren op 28-10-1883 in Zwijndrecht, dochter van
Arie TEMPELAAR (zie XVIII-x) en Maaike TROMP. Anna is overleden.
Anna trouwde met A van DALEN. A is geboren in 1880. A is overleden.
XIX-am Adrianes TEMPELAAR is geboren op 22-02-1885 in Zwijndrecht, zoon van
Arie TEMPELAAR (zie XVIII-x) en Maaike TROMP. Adrianes is overleden op 25-01-1947 in Zwijndrecht, 61 jaar oud.

Notitie bij Adrianes: Ringdijk 57 Zwijndrecht
Beroep:
Tuinman/Tuinder

Adrianes trouwde, 26 jaar oud, op 13-07-1911 in Zwijndrecht met Teuntje van der NET, 19 jaar oud. Teuntje is geboren op 20-01-1892 in Zwijndrecht. Teuntje is overleden.

Kinderen van Adrianes en Teuntje:

1 Maaike TEMPELAAR, geboren op 05-07-1912 in Zwijndrecht. Maaike is overleden op 22-03-1923 in Zwijndrecht, 10 jaar oud.
2 Maria TEMPELAAR, geboren op 19-01-1913 in Zwijndrecht. Maria is overleden op 20-08-1932, 19 jaar oud.
3 Anna TEMPELAAR, geboren op 19-06-1915 in Zwijndrecht. Anna is overleden op 19-06-1915 in Zwijndrecht, geen dag oud.
4 Anna TEMPELAAR, geboren op 25-07-1916 in Zwijndrecht. Anna is overleden.
5 Trijntje TEMPELAAR, geboren op 06-08-1918 in Zwijndrecht. Volgt XX-t.
6 Arie TEMPELAAR, geboren op 23-05-1920 in Zwijndrecht.
7 Teunis TEMPELAAR, geboren op 22-05-1924 in Zwijndrecht. Teunis is overleden op 01-07-1931, 7 jaar oud.
8 Adriana TEMPELAAR, geboren op 03-01-1931 in Zwijndrecht. Adriana is overleden op 23-12-1931 in Zwijndrecht, 11 maanden oud.

9 Adrianus TEMPELAAR, geboren op 07-09-1932 in Zwijndrecht. Adrianus is overleden op 02-10-1985 in Wijndrecht, 53 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Adrianus: Begraafplaats Jeroen Boschlaan Jeroen Boschlaan 26 3331 HS Zwijndrecht
10 Teuntje TEMPELAAR, geboren op 09-05-1934 in Zwijndrecht. Teuntje is overleden op 27-04-1939 in Zwijndrecht, 4 jaar oud.

XIX-an Cornelis Arie TEMPELAAR is geboren op 27-11-1887 in Zwijndrecht, zoon van
Arie TEMPELAAR (zie XVIII-x) en Maaike TROMP. Cornelis is overleden.

Notitie bij Cornelis: Rotterdweg 306 Zwijndrecht

Cornelis trouwde, 22 jaar oud, op 19-05-1910 in Zwijndrecht met Wilhelmina van DRUNEN, 23 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 27-01-1887 in Zwijndrecht, dochter van Teunis van DRUNEN en Adriaantje PLUIMERT. Wilhelmina is overleden.

Kinderen van Cornelis en Wilhelmina:

1 Arie Leendert TEMPELAAR, geboren op 19-09-1910 in Zwijndrecht. Arie is overleden.
2 Cornelia Wilhelmina TEMPELAAR, geboren op 10-01-1912 in Zwijndrecht. Volgt XX-u.
3 Leendert Arie TEMPELAAR, geboren op 02-01-1914 in Zwijndrecht. Leendert is overleden.
4 Maaike Jasperina TEMPELAAR, geboren op 29-12-1914 in Zwijndrecht. Volgt XX-v.

5 Arie Leendert TEMPELAAR, geboren op 21-06-1917 in Zwijndrecht. Arie is overleden op 07-06-1989 in Zwijndrecht, 71 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Arie: Begraafplaats Jeroen Boschlaan Jeroen Boschlaan 26 3331 HS Zwijndrecht
Notitie bij Arie: da Costastr 125 Zwijndrecht
6 Gerda TEMPELAAR, geboren op 20-04-1925 in Zwijndrecht. Gerda is overleden op 14-05-1925 in Dordrecht, 24 dagen oud.

XIX-ao Hendrik TEMPELAAR is geboren op 13-05-1889 in Zwijndrecht, zoon van
Arie TEMPELAAR (zie XVIII-x) en Maaike TROMP. Hendrik is overleden op 10-06-1963 in Zwijndrecht, 74 jaar oud.
Hendrik trouwde, 29 jaar oud, op 12-09-1918 in Zwijndrecht met Elisabeth van LOON, 20 jaar oud. Elisabeth is geboren op 03-10-1897 in Ridderkerk, dochter van Huig van LOON en Barbera Lena STOOP. Elisabeth is overleden op 28-08-1987 in Zwijndrecht, 89 jaar oud.

Kinderen van Hendrik en Elisabeth:

1 Arie TEMPELAAR, geboren op 31-07-1919 in Barendrecht. Volgt XX-w.
2 Huig TEMPELAAR, geboren op 14-09-1920 in Barendrecht. Volgt XX-x.
3 Adrianus TEMPELAAR, geboren op 10-08-1927 in Zwijndrecht. Volgt XX-y.
4 Teunis TEMPELAAR, geboren op 17-07-1931 in Zwijndrecht. Teunis is overleden op 06-01-2008 in Dordrecht, 76 jaar oud.
Hij is begraven [bron: Algemene Begraafplaats, Dubbeldam].

Notitie bij overlijden van Teunis: Algemene Begraafplaats Zuidendijk 270 3319 LK Dubbeldam

XIX-ap Jasper TEMPELAAR is geboren op 28-04-1891 in Zwijndrecht, zoon van
Arie TEMPELAAR (zie XVIII-x) en Maaike TROMP. Jasper is overleden op 03-11-1942 in Zwijndrecht, 51 jaar oud.
Jasper:

(1) trouwde, 25 of 26 jaar oud, in 1917 met Jacoba BAKKER, 20 of 21 jaar oud. Jacoba is geboren op 09-02-1896 in Hendrik Ido Ambacht, dochter van Jan BAKKER en Hermina den BOEF. Jacoba is overleden op 06-08-1919 in Zwijndrecht, 23 jaar oud.
(2) trouwde, 29 jaar oud, op 24-02-1921 in Dubbeldam [bron: 257 Burgerlijke stand en bevolking van Dubbeldam inv 2-g] met Lijntje van TOL, 23 jaar oud. Lijntje is geboren op 22-08-1897 in Dubbeldam, dochter van Embrecht van TOL en Maaike MOLENDIJK. Lijntje is overleden.
Kind van Jasper en Jacoba:

1 Maaike TEMPELAAR, geboren op 18-12-1917 in Hendrik Ido Ambacht. Volgt XX-z.

Kinderen van Jasper en Lijntje:

2 Anna TEMPELAAR, geboren op 12-09-1922 in Dordrecht. Volgt XX-aa.

3 Embrecht TEMPELAAR, geboren op 03-04-1927 in Zwijndrecht. Embrecht is overleden op 25-10-2000, 73 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Embrecht: Algemene Begraafplaats Achterambacht Achterambachtseweg 8b 3342 LB Hendrik-Ido-Ambacht

XIX-aq Cornelia TEMPELAAR is geboren op 06-12-1893 in Zwijndrecht, dochter van
Arie TEMPELAAR (zie XVIII-x) en Maaike TROMP. Cornelia is overleden.
Cornelia begon een relatie met SLUITERS. Hij is geboren in 1890. Hij is overleden.
XIX-ar Ida TEMPELAAR is geboren op 17-08-1895 in Zwijndrecht, dochter van
Arie TEMPELAAR (zie XVIII-x) en Maaike TROMP. Ida is overleden op 14-10-1982 in Armeide, 87 jaar oud.
Ida trouwde, 28 jaar oud, op 22-08-1923 in Zwijndrecht [bron: ARCHIEF: GENLIAS/WIEWASWIE (7)] met Adrianus Francinus de VROOME, 28 jaar oud. Adrianus is geboren op 11-10-1894 in Ameide [bron: SITE: Bidprentjes/Geboorteprentjes/Huwelijksadvertenties Internet (3) – – – – – – –], zoon van Arie de VROOME en Geertruida Aleida de BOER. Adrianus is overleden op 20-08-1984 in Ameide, 89 jaar oud [bron: SITE: Bidprentjes/Geboorteprentjes/Huwelijksadvertenties Internet (3) – – – – – – –].
XIX-as Arie TEMPELAAR is geboren op 19-03-1902 in Zwijndrecht, zoon van
Arie TEMPELAAR (zie XVIII-x) en Maaike TROMP. Arie is overleden.
Arie trouwde, 22 jaar oud, op 26-02-1925 in Zwijndrecht met Bastiaantje EUSER, 25 jaar oud. Bastiaantje is geboren op 15-06-1899 in Zwijndrecht, dochter van Adrianus EUSER en Josina van DALEN. Bastiaantje is overleden.

Kinderen van Arie en Bastiaantje:

1 Arie TEMPELAAR, geboren op 10-10-1925 in Zwijndrecht. Volgt XX-ab.
2 Josina TEMPELAAR, geboren op 14-11-1928 in Zwijndrecht. Volgt XX-ac.
3 Adrianus TEMPELAAR, geboren op 13-04-1933 in Zwijndrecht. Volgt XX-ad.

XIX-at Maartje TEMPELAAR is geboren op 11-08-1906 in Zwijndrecht, dochter van
Arie TEMPELAAR (zie XVIII-x) en Maaike TROMP. Maartje is overleden op 11-02-1931 in Zwijndrecht, 24 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Maartje: Kerkhof oude NH – Kerk Kerkstraat Zwijndrecht

Maartje trouwde met Arie Arnoldus ZEVENBERGEN.

XIX-au Cornelis TEMPELAAR is geboren op 20-03-1882 in Zwijndrecht, zoon van
Willem TEMPELAAR (zie XVIII-y) en Kaatje BLOK. Cornelis is overleden op 30-09-1971 in Dordrecht, 89 jaar oud.

Beroep:
Boekdrukker

Cornelis trouwde, 22 jaar oud, op 01-09-1904 in Zwijndrecht met Maria Stijntje de VORMER, 20 jaar oud. Maria is geboren op 07-06-1884 in Zwijndrecht, dochter van Adrianus de VORMER en Elisabeth VALK. Maria is overleden op 04-10-1969 in Dordrecht, 85 jaar oud.

Kinderen van Cornelis en Maria:

1 Kaatje TEMPELAAR, geboren op 27-01-1906 in Dordrecht. Kaatje is overleden op 20-04-1996 in Utrecht, 90 jaar oud.

Beroep:
Winkeljuffrouw
2 Adrianus TEMPELAAR, geboren op 15-06-1909 in Dordrecht. Volgt XX-ae.
3 Willem TEMPELAAR, geboren op 26-03-1917 in Dordrecht. Volgt XX-af.
4 Elisabeth TEMPELAAR, geboren op 20-08-1918 in Dordrecht. Elisabeth is overleden op 17-12-2004 in Dordrecht, 86 jaar oud.
Zij is begraven [bron: Algemene Begraafplaats Essenhof, Dordrecht].

Notitie bij overlijden van Elisabeth: Algemene Begraafplaats Essenhof Nassauweg 200 3314 JR Dordrecht
Beroep:
Costuumnaaister

5 Maria Cornelia TEMPELAAR, geboren op 23-08-1925 in Dordrecht. Maria is overleden op 07-05-2009, 83 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Maria: Algemene Begraafplaats De Ommering Oprelseweg 1 3202 LD Spijkenisse
6 Cornelis Marinus TEMPELAAR, geboren op 07-01-1928 in Dordrecht. Volgt XX-ag.

XIX-av Tuintje TEMPELAAR is geboren op 18-03-1885 in Zwijndrecht, dochter van
Willem TEMPELAAR (zie XVIII-y) en Kaatje BLOK. Tuintje is overleden.
Tuintje trouwde, 23 jaar oud, op 26-11-1908 in Zwijndrecht met Arie VERHEIJ, 32 jaar oud. Arie is geboren op 21-02-1876 in Oude Tonge. Arie is overleden op 20-09-1949 in Zwijndrecht, 73 jaar oud.
XIX-aw Anna TEMPELAAR is geboren op 26-01-1889 in Zwijndrecht, dochter van
Willem TEMPELAAR (zie XVIII-y) en Kaatje BLOK. Anna is overleden.
Anna trouwde met Aart in ’t VELD. Aart is geboren in 1889. Aart is overleden.
XIX-ax Ida TEMPELAAR is geboren op 30-06-1891 in Zwijndrecht, dochter van
Willem TEMPELAAR (zie XVIII-y) en Kaatje BLOK. Ida is overleden op 24-03-1961 in Zwijndrecht, 69 jaar oud.
Ida trouwde, 24 jaar oud, op 29-07-1915 in Zwijndrecht met Gerrit Hendrik de HAAS, 21 jaar oud. Gerrit is geboren op 30-10-1893 in Zwijndrecht, zoon van Pieter de HAAS en Cornelia HUBERS. Gerrit is overleden.
XIX-ay Cornelia TEMPELAAR is geboren op 05-12-1895 in Zwijndrecht, dochter van
Willem TEMPELAAR (zie XVIII-y) en Kaatje BLOK. Cornelia is overleden.
Cornelia trouwde, 25 jaar oud, op 07-07-1921 in Zwijndrecht met Willem Gerrit VALK, 25 jaar oud. Willem is geboren op 04-02-1896 in IJselmonden, zoon van Jacobus VALK en Cornelia KLEINGELD. Willem is overleden.

Beroep:
Politie agent
XIX-az Pieternella TEMPELAAR is geboren op 30-01-1899 in Zwijndrecht, dochter van
Willem TEMPELAAR (zie XVIII-y) en Kaatje BLOK. Pieternella is overleden op 28-03-1988, 89 jaar oud.
Zij is begraven in Rotterdam.

Notitie bij overlijden van Pieternella: Zuiderbegraafplaats Slinge 50 3084 EB Rotterdam

Pieternella trouwde met Jurfaas Cornelis KOOIMAN. Jurfaas is geboren op 02-06-1898 in Zwijndrecht. Jurfaas is overleden op 04-11-1951, 53 jaar oud.
Hij is begraven in Rotterdam.

Notitie bij overlijden van Jurfaas: Zuiderbegraafplaats Slinge 50 3084 EB Rotterdam
XIX-ba Cornelis TEMPELAAR is geboren op 19-08-1900 in Zwijndrecht, zoon van
Leendert Pieter TEMPELAAR (zie XVIII-ab) en Adriana de HORN. Cornelis is overleden op 11-06-1988 in Zwijndrecht, 87 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Cornelis: Begraafplaats Jeroen Boschlaan Jeroen Boschlaan 26 3331 HS Zwijndrecht

Cornelis trouwde met Elsje BAAN.

Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Elsje:
Begraafplaats Jeroen Boschlaan Jeroen Boschlaan 26 3331 HS Zwijndrecht

Elsje is geboren op 30-05-1899 in Zwijndrecht, dochter van Jan BAAN en Sophia van NOORT. Elsje is overleden op 09-01-1992 in Zwijndrecht, 92 jaar oud.

XIX-bb Arie TEMPELAAR is geboren op 06-12-1902 in Zwijndrecht, zoon van
Leendert Pieter TEMPELAAR (zie XVIII-ab) en Adriana de HORN. Arie is overleden op 05-10-1990 in Zwijdrecht, 87 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Arie: Begraafplaats Jeroen Boschlaan Jeroen Boschlaan 26 3331 HS Zwijndrecht

Arie trouwde, 29 jaar oud, op 17-03-1932 in Zwijndrecht met Goverina van ’t HOFF, 25 jaar oud. Goverina is geboren op 28-10-1906 in Zwijndrecht, dochter van Willelm Philip van ’t HOFF en Pietje BEZOOIJEN. Goverina is overleden op 30-04-1979 in Zwijndrecht, 72 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Goverina: Begraafplaats Jeroen Boschlaan Jeroen Boschlaan 26 3331 HS Zwijndrecht
XIX-bc Hendrik TEMPELAAR is geboren op 23-06-1907 in Zwijndrecht, zoon van
Leendert Pieter TEMPELAAR (zie XVIII-ab) en Adriana de HORN. Hendrik is overleden op 08-09-1976 in Zwijndrecht, 69 jaar oud.
Hendrik trouwde, 29 jaar oud, op 16-07-1936 in Zwijndrecht met Sophia BAAN, 28 jaar oud. Sophia is geboren op 14-03-1908 in Zwijndrecht, dochter van Jan BAAN en Sophia van NOORT. Sophia is overleden op 28-08-1996 in Zwijndrecht, 88 jaar oud.

Kind van Hendrik en Sophia:


leen_en_jan.jpg
2 Leen en Jan

1 Leendert Pieter TEMPELAAR (afb. 2), geboren op 10-04-1938 in Zwijndrecht. Leendert is overleden op 09-04-2017 in Zwijndrecht, 78 jaar oud.

XIX-bd Leendert Pieter TEMPELAAR is geboren op 12-10-1912 in Zwijndrecht, zoon van
Leendert Pieter TEMPELAAR (zie XVIII-ab) en Adriana de HORN. Leendert is overleden op 21-05-2001 in Dordrecht, 88 jaar oud.
Hij is begraven op 26-05-2001 in Dordrecht [bron: Algemene Begraafplaats, Dubbeldam].

Notitie bij overlijden van Leendert: Algemene Begraafplaats Zuidendijk 270 3319 LK Dubbeldam

Leendert trouwde, 29 jaar oud, op 18-11-1941 in Ridderkerk met Pieternella BERKMAN, 24 jaar oud. Pieternella is geboren op 19-10-1917 in Rotterdam, dochter van Adrianus BERKMAN en Willemijntje Maria BREDIUS. Pieternella is overleden op 14-12-1997 in Dubbeldam, 80 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Pieternella: Algemene Begraafplaats Zuidendijk 270 3319 LK Dubbeldam
XIX-be Adrianus TEMPELAAR is geboren op 03-06-1915 in Zwijndrecht, zoon van
Leendert Pieter TEMPELAAR (zie XVIII-ab) en Adriana de HORN. Adrianus is overleden.
Adrianus trouwde, 25 jaar oud, op 24-08-1940 in Zwijndrecht met Neeltje van AALST, 24 jaar oud. Neeltje is geboren op 15-09-1915 in Dordrecht, dochter van Willem van AALST en Belalina Jacoba SEPTER. Neeltje is overleden op 07-04-2004 in Zwijndrecht, 88 jaar oud.

Kind van Adrianus en Neeltje:

1 Leendert Pieter TEMPELAAR, geboren op 31-12-1940 in Zwijndrecht. Leendert is overleden op 03-11-1996, 55 jaar oud.

XIX-bf Willem TEMPELAAR is geboren op 04-12-1917 in Zwijndrecht, zoon van
Leendert Pieter TEMPELAAR (zie XVIII-ab) en Adriana de HORN. Willem is overleden op 15-11-2000, 82 jaar oud.
Hij is begraven in Dubbeldam.

Notitie bij overlijden van Willem: Algemene Begraafplaats Zuidendijk 270 3319 LK Dubbeldam

Willem trouwde, 20 jaar oud, op 24-06-1938 in Zwijndrecht met Hilletje BEZEMER, 20 jaar oud. Hilletje is geboren op 08-06-1918 in Zwijndrecht, dochter van Pieter BEZEMER en Elisabeth van BREUGEL. Hilletje is overleden op 13-09-1962 in Dubbeldam, 44 jaar oud.

Kind van Willem en Hilletje:

1 Elisabeth Adriana TEMPELAAR, geboren op 01-11-1946 in Hendrik Ido Ambacht. Elisabeth is overleden op 13-05-2008 in Puttershoek, 61 jaar oud.
Zij is begraven [bron: Algemene Begraafplaats ’De Essenhof’, Puttershoek].

Notitie bij overlijden van Elisabeth: Algemene Begraafplaats ’De Essenhof’ Sportlaan 2 3297 TG Puttershoek

XX-a Jillis TEMPELAAR is geboren op 19-03-1908 in Vlaardingen, zoon van
Dirk TEMPELAAR (zie XIX-b) en Helena van IJPEREN. Jillis is overleden op 23-07-1975 in Arnhem, 67 jaar oud.

Notitie bij Jillis: brievenbesteller
Beroep:
Postbode

Jillis trouwde, 29 jaar oud, op 08-09-1937 in Heteren met Johanna BOEKELMAN, 28 jaar oud. Johanna is geboren op 25-02-1909 in Heteren. Johanna is overleden op 19-10-2006 in Arnhem, 97 jaar oud.

Notitie bij Johanna: Ze woonden eerst in Vlaardingen, vanaf 1949 in Arnhem; daarna weer in Heteren
XX-b Frank TEMPELAAR is geboren op 15-06-1918 in Vlaardingen, zoon van
Dirk TEMPELAAR (zie XIX-b) en Cornelia van IJPEREN. Frank is overleden op 28-12-1997 in Vlaardingen, 79 jaar oud.

Beroep:
Meubelmaker

Frank trouwde in Vlaardingen met Sophia Wilhelmina van IJPEREN. Sophia is geboren in 1920 in Vlaardingen. Sophia is overleden op 09-12-2001 in Vlaardingen, 80 of 81 jaar oud.

Beroep:
Dienstbode
Kind van Frank en Sophia:

1 Janneke TEMPELAAR, geboren op 12-05-1946 in Vlaardingen. Janneke is overleden op 16-02-1992 in Vlaardingen, 45 jaar oud.

XX-c Dirk TEMPELAAR is geboren op 19-03-1920 in Vlaardingen, zoon van
Dirk TEMPELAAR (zie XIX-b) en Cornelia van IJPEREN. Dirk is overleden op 20-07-2001 in Vlaardingen, 81 jaar oud.

Beroep:
Meubelmaker

Dirk trouwde met Margrietha van der PLANK. Margrietha is geboren op 08-11-1921 in Vlaardingen, dochter van Gerrit Pieter van der PLANK en Neeltje ROMIJN. Margrietha is overleden op 21-11-1998 in Vlaardingen, 77 jaar oud.

Kinderen van Dirk en Margrietha:

1 Dirk TEMPELAAR, geboren op 17-05-1945 in Vlaardingen.
2 Gerrit Nelis TEMPELAAR, geboren op 27-12-1946 in Vlaardingen. Gerrit is overleden op 07-07-1955 in Vlaardingen, 8 jaar oud.

XX-d Petronella TEMPELAAR is geboren op 22-01-1922 in Vlaardingen, dochter van
Dirk TEMPELAAR (zie XIX-b) en Cornelia van IJPEREN. Petronella is overleden op 24-03-1995 in Vlaardingen, 73 jaar oud.
Zij is begraven op 30-03-1995 in Vlaardingen. Petronella trouwde, 22 jaar oud, op 05-05-1944 in Vlaardingen met Johannes van der VELDEN, 23 jaar oud. Johannes is geboren op 25-08-1920 in Vlaardingen. Johannes is overleden op 05-04-1985 in Vlaardingen, 64 jaar oud.
Hij is begraven op 10-04-1985 in Vlaardingen.
XX-e Cornelis Leendert TEMPELAAR is geboren op 20-10-1927 in Vlaardingen, zoon van
Dirk TEMPELAAR (zie XIX-b) en Cornelia van IJPEREN. Cornelis is overleden op 21-02-1990 in Vlaardingen, 62 jaar oud.

Beroep:
Meubelmaker/Verkoper

Cornelis trouwde, 26 jaar oud, op 07-04-1954 in Vlaardingen met Adriana van ’t HOF, 23 jaar oud. Adriana is geboren op 02-11-1930 in Vlaardingen. Adriana is overleden op 27-03-1981, 50 jaar oud.

Kinderen van Cornelis en Adriana:

1 Adrianus H TEMPELAAR, geboren op 23-11-1957 in Vlaardingen. Adrianus is overleden op 27-03-1981, 23 jaar oud.
2 Robert P TEMPELAAR, geboren op 06-07-1964 in Vlaardingen. Robert is overleden op 27-03-1981, 16 jaar oud.

XX-f Hendrina Magrieta TEMPELAAR is geboren op 15-09-1919 in Dordrecht, dochter van
Hendrik TEMPELAAR (zie XIX-q) en Aaltje DIRKSE. Hendrina is overleden op 18-11-2002 in Dordrecht, 83 jaar oud.
Zij is begraven op 22-11-2002 in Dordrecht [bron: Algemene Begraafplaats, Dubbeldam]. Hendrina trouwde, 25 jaar oud, op 22-11-1944 in Dordrecht met Jan Cornelis AARDOOM, 24 of 25 jaar oud. Jan is geboren in 1919. Jan is overleden op 15-08-1985, 65 of 66 jaar oud.

Notitie bij Jan: bakker te Wieldrecht
XX-g Hendrik TEMPELAAR is geboren op 06-07-1929 in Dordrecht, zoon van
Hendrik TEMPELAAR (zie XIX-q) en Aaltje DIRKSE. Hendrik is overleden op 07-09-2017 in Dordrecht, 88 jaar oud.

Notitie bij Hendrik: Timmerman te Wieldrecht

Hendrik trouwde, 37 jaar oud, op 13-12-1966 met Wijntje Maria van der STELT, 36 of 37 jaar oud. Wijntje is geboren in 1929. Wijntje is overleden op 27-02-2016, 86 of 87 jaar oud.

XX-h Elisabeth TEMPELAAR is geboren op 15-09-1901 in Amsterdam, dochter van
Jan Albertus Christinus TEMPELAAR (zie XIX-s) en Jacoba KROON. Elisabeth is overleden in 1975, 73 of 74 jaar oud.
Elisabeth trouwde met PAANS. Hij is geboren in 1897. Hij is overleden in 2009, 111 of 112 jaar oud.
XX-i Jannetje TEMPELAAR is geboren in 1903 in Amsterdam, dochter van
Jan Albertus Christinus TEMPELAAR (zie XIX-s) en Jacoba KROON. Jannetje is overleden in 1942, 38 of 39 jaar oud.
Jannetje:

(1) trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1927 met Frans van NUNEN.
(2) trouwde, 29 of 30 jaar oud, in 1933 met Marinus Adriaan van de LINDE.
Kind van Jannetje en Marinus:

1 Marinus Adriaan TEMPELAAR, geboren in 1935. Marinus is overleden in 2010, 74 of 75 jaar oud.

XX-j Hendrik-Jan TEMPELAAR is geboren op 09-01-1909 in Maassluis, zoon van
Jan Albertus Christinus TEMPELAAR (zie XIX-s) en Jacoba KROON. Hendrik-Jan is overleden op 21-01-1975 in Msterdam, 66 jaar oud.
Hendrik-Jan begon een relatie met Anna Christina LANGBROEK.

Kind van Hendrik-Jan en Anna:

1 Jan Albertus Christiaan TEMPELAAR, geboren op 13-11-1927 in Velsen. Jan is overleden op 09-04-2010 in Amsterdam, 82 jaar oud.

XX-k Jacoba Johanna TEMPELAAR is geboren op 20-10-1913 in Medam Sumatra N.I., dochter van
Jan Albertus Christinus TEMPELAAR (zie XIX-s) en Jacoba KROON. Jacoba is overleden op 07-12-1995 in ’s-Gravenhage, 82 jaar oud.
Jacoba trouwde met Victor Emile Rene ALBERTS. Victor is geboren op 16-01-1911 in Den Haag. Victor is overleden op 08-08-1995 in Hamburg, 84 jaar oud.
XX-l Govert Arie TEMPELAAR is geboren op 08-11-1902 in Sukabumi Java, zoon van
Hendrik Arie TEMPELAAR (zie XIX-t) en Marigje MES. Govert is overleden.
Govert trouwde met Josephine Wlodzimiera WOJCZYNSKI (WAYEZYIESKA). Josephine is geboren op 13-09-1905 in Zürich Zwitserland. Josephine is overleden op 31-08-1945 in Samarang, kamp Lampersarie, 39 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Josephine: Zij is begraven te Nederlands ereveld Kalibanteng, Semarang, Indonesie
XX-m Pieter Cornelis TEMPELAAR is geboren op 30-11-1919 in Tandjang, zoon van
Arie Cornelis TEMPELAAR (zie XIX-v) en Frederica Jeannette SIJNJA. Pieter is overleden op 16-03-2009 in Groningen, 89 jaar oud.
Pieter trouwde, 23 jaar oud, op 29-09-1943 in Maartensdijk met Johanna Maria van ROSSUM, 20 jaar oud. Johanna is geboren op 15-01-1923 in Utrecht. Johanna is overleden op 25-01-2008 in Utrecht, 85 jaar oud.

Kind van Pieter en Johanna:

1 Pieter Willem TEMPELAAR, geboren op 21-03-1949 in Maartensdijk. Pieter is overleden op 21-03-1949 in Maartensdijk, geen dag oud.

XX-n Henriette Adriana Maria TEMPELAAR is geboren op 30-03-1921 in Tandjung Karang, Lampung, Sumatra, Indonesia, dochter van
Arie Cornelis TEMPELAAR (zie XIX-v) en Frederica Jeannette SIJNJA. Henriette is overleden in 2010 in Wassenaar, 88 of 89 jaar oud.
Henriette trouwde, 21 jaar oud, op 04-11-1942 in JAVA met Jaap ASSELEN, 21 of 22 jaar oud. Jaap is geboren in 1920. Jaap is overleden.
XX-o Geziena C TEMPELAAR is geboren op 29-07-1912 in Almelo, dochter van
Cornelis Pieter TEMPELAAR (zie XIX-w) en Geertruida Eliza Ewina Constantina MUNCH. Geziena is overleden.
Geziena trouwde, 21 jaar oud, op 24-06-1934 in Almelo met J.C.Theo MARIUS, 23 of 24 jaar oud. J.C.Theo is geboren in 1910. J.C.Theo is overleden.
XX-p Cornelius Willem Frederik TEMPELAAR is geboren op 16-04-1915 in Almelo, zoon van
Cornelis Pieter TEMPELAAR (zie XIX-w) en Geertruida Eliza Ewina Constantina MUNCH. Cornelius is overleden op 02-03-1987 in Bergen op Zoom, 71 jaar oud.

Notitie bij Cornelius: Bedrijfsleider

Cornelius trouwde met Anna Louisa KERKER. Anna is geboren in 1915. Anna is overleden.

XX-q Willem Frederik TEMPELAAR is geboren op 30-10-1917 in Almelo, zoon van
Cornelis Pieter TEMPELAAR (zie XIX-w) en Geertruida Eliza Ewina Constantina MUNCH. Willem is overleden op 25-12-1987 in Westzaan, 70 jaar oud.

Beroep:
Fabrieksdirecteur

Willem begon een relatie met Grietje ENGELSMAN. Grietje is geboren op 17-04-1920.

XX-r Willem Henderik (Bill) TEMPELAAR is geboren op 24-10-1922 in Vlissingen, zoon van
Pieter TEMPELAAR (zie XIX-ag) en Alida Adriaantje de JONG. Bill is overleden op 11-03-1990 in Burlington, Ontario, Canada, 67 jaar oud.

Notitie bij Bill: \Kraanmachinist

Bill trouwde, 25 jaar oud, op 19-05-1948 in Vlaardingen met Cornelia de NEEF, 23 jaar oud. Cornelia is geboren op 11-06-1924 in Vlaardingen. Cornelia is overleden op 19-02-2012 in Fergus, Ontario, Canada, 87 jaar oud.

XX-s Marinus Arie TEMPELAAR is geboren op 14-10-1930 in Dordrecht, zoon van
Arie TEMPELAAR (zie XIX-aj) en Maria van HULST. Marinus is overleden op 18-10-2000, 70 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Marinus: Algemene Begraafplaats Achterambacht Achterambachtseweg 8b 3342 LB Hendrik-Ido-Ambacht

Marinus trouwde met Aantje Neeltje DORST. Aantje is geboren op 23-06-1931. Aantje is overleden op 22-04-2015 in Hendrik Ido Ambacht, 83 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Aantje: Algemene Begraafplaats Achterambacht, Hendrik-Ido-Ambacht
XX-t Trijntje TEMPELAAR is geboren op 06-08-1918 in Zwijndrecht, dochter van
Adrianes TEMPELAAR (zie XIX-am) en Teuntje van der NET. Trijntje is overleden op 20-05-2002 in Dordrecht, 83 jaar oud.
Zij is begraven op 24-05-2002 in Dordrecht [bron: Algemene Begraafplaats Essenhof, Dordrecht].

Notitie bij overlijden van Trijntje: Algemene Begraafplaats Essenhof Nassauweg 200 3314 JR Dordrecht
Beroep:
Dienstbode

Trijntje trouwde, 18 jaar oud, op 02-10-1936 in Zwijndrecht met Otto Juriaan de MAN, 29 jaar oud. Otto is geboren op 16-04-1907 in Sleeuwijk. Otto is overleden.

XX-u Cornelia Wilhelmina TEMPELAAR is geboren op 10-01-1912 in Zwijndrecht, dochter van
Cornelis Arie TEMPELAAR (zie XIX-an) en Wilhelmina van DRUNEN. Cornelia is overleden in 1990, 77 of 78 jaar oud.
Cornelia trouwde, 20 jaar oud, op 30-06-1932 in Zwijndrecht met Arie BEKS, 24 jaar oud. Arie is geboren op 04-02-1908 in Strijen, zoon van Gerrit BEKS en Lijntje SINTEKLAAS. Arie is overleden.

Beroep:
Wegwerker
XX-v Maaike Jasperina TEMPELAAR is geboren op 29-12-1914 in Zwijndrecht, dochter van
Cornelis Arie TEMPELAAR (zie XIX-an) en Wilhelmina van DRUNEN. Maaike is overleden op 16-04-1968 in Dordrecht, 53 jaar oud.
Maaike trouwde, 17 jaar oud, op 04-02-1932 in Zwijndrecht met Nicolaas SIMONS, 23 jaar oud. Nicolaas is geboren op 02-06-1908 in Dordrecht, zoon van Adrianus SIMONS en Neeltje van GOG. Nicolaas is overleden op 12-03-1945 in Mathausen Oostenrijk, 36 jaar oud.
XX-w Arie TEMPELAAR is geboren op 31-07-1919 in Barendrecht, zoon van
Hendrik TEMPELAAR (zie XIX-ao) en Elisabeth van LOON. Arie is overleden op 01-02-2011 in Zwijndrecht, 91 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Arie: Begraafplaats Jeroen Boschlaan Jeroen Boschlaan 26 3331 HS Zwijndrecht
Beroep:
Lasser

Arie trouwde, 29 jaar oud, op 06-07-1949 in Zwijndrecht met Elsje KRUIJS, 30 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Arie en Elsje:
Begraafplaats Jeroen Boschlaan Jeroen Boschlaan 26 3331 HS Zwijndrecht

Elsje is geboren op 11-04-1919 in Zwijndrecht, dochter van Jan Gerrit KRUIJS en Jeanne Therese Julie van HULST. Elsje is overleden op 08-03-2013 in Zwijndrecht, 93 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Elsje: Begraafplaats Jeroen Boschlaan Jeroen Boschlaan 26 3331 HS Zwijndrecht
XX-x Huig TEMPELAAR is geboren op 14-09-1920 in Barendrecht, zoon van
Hendrik TEMPELAAR (zie XIX-ao) en Elisabeth van LOON. Huig is overleden op 08-11-2003 in Zwijndrecht, 83 jaar oud.
Hij is begraven op 13-11-2003 in Zwijndrecht. Huig trouwde, 27 jaar oud, op 19-08-1948 in Zwijndrecht met Aagje VOOGD, 19 jaar oud. Aagje is geboren op 22-09-1928 in Zwijndrecht, dochter van Pieter VOOGD en Adriana VISSER. Aagje is overleden op 25-08-1998, 69 jaar oud.
XX-y Adrianus TEMPELAAR is geboren op 10-08-1927 in Zwijndrecht, zoon van
Hendrik TEMPELAAR (zie XIX-ao) en Elisabeth van LOON. Adrianus is overleden op 13-10-2002 in Dordrecht, 75 jaar oud.
Hij is begraven op 17-10-2002 in Dordrecht.

Notitie bij overlijden van Adrianus: Begraafplaats Jeroen Boschlaan Jeroen Boschlaan 26 3331 HS Zwijndrecht
Beroep:
Tuinder

Adrianus trouwde, 23 jaar oud, op 10-08-1950 in Zwijndrecht met Maaike van der LINDEN, 22 jaar oud. Maaike is geboren op 09-01-1928 in Zwijndrecht, dochter van Arie van der LINDEN en Cornelia Hendrika van DUINEN. Maaike is overleden op 04-02-2009 in Zwijdrecht, 81 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Maaike: Begraafplaats Jeroen Boschlaan Jeroen Boschlaan 26 3331 HS Zwijndrecht
XX-z Maaike TEMPELAAR is geboren op 18-12-1917 in Hendrik Ido Ambacht, dochter van
Jasper TEMPELAAR (zie XIX-ap) en Jacoba BAKKER. Maaike is overleden.
Maaike trouwde, 24 jaar oud, op 13-06-1942 in Zwijndrecht met Jan Arie MONSTER, 31 jaar oud. Jan is geboren op 12-11-1910 in Zwijndrecht, zoon van Gerrit MONSTER en Adriana van der HEUVEL. Jan is overleden op 04-12-1981 in Zwijndrecht, 71 jaar oud.

Beroep:
Fabrieks arb & Chauffeur
XX-aa Anna TEMPELAAR is geboren op 12-09-1922 in Dordrecht, dochter van
Jasper TEMPELAAR (zie XIX-ap) en Lijntje van TOL. Anna is overleden op 29-06-1971, 48 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Anna: Begraafplaats Jeroen Boschlaan Jeroen Boschlaan 26 3331 HS Zwijndrecht

Anna trouwde in Zwijndrecht met Anton van HALEM. Anton is geboren op 05-03-1919 in Ridderkerk, zoon van Adrianus van HALEM en Teuna Bastiaantje ALDERLIESTEN. Anton is overleden op 28-05-1994, 75 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Anton: Begraafplaats Jeroen Boschlaan Jeroen Boschlaan 26 3331 HS Zwijndrecht
XX-ab Arie TEMPELAAR is geboren op 10-10-1925 in Zwijndrecht, zoon van
Arie TEMPELAAR (zie XIX-as) en Bastiaantje EUSER. Arie is overleden op 21-01-2008 in Zwijndrecht, 82 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Arie: Begraafplaats Jeroen Boschlaan Jeroen Boschlaan 26 3331 HS Zwijndrecht
Kind van Arie uit onbekende relatie:

1 Arie TEMPELAAR, geboren op 03-11-1952 in Zwijndrecht. Arie is overleden op 09-05-1982 in Zwijndrecht, 29 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Arie: Begraafplaats Jeroen Boschlaan Jeroen Boschlaan 26 3331 HS Zwijndrecht

XX-ac Josina TEMPELAAR is geboren op 14-11-1928 in Zwijndrecht, dochter van
Arie TEMPELAAR (zie XIX-as) en Bastiaantje EUSER. Josina is overleden op 19-10-2007, 78 jaar oud.
Josina trouwde, 19 jaar oud, op 02-09-1948 in Zwijndrecht met Jacobus REIERKERK, 25 jaar oud. Jacobus is geboren op 21-03-1923 in Hendrik Ido Ambacht, zoon van Cornelis REIERKERK en Hendrika van GAMEREN. Jacobus is overleden op 02-06-2004 in Zwijndrecht, 81 jaar oud.
XX-ad Adrianus TEMPELAAR is geboren op 13-04-1933 in Zwijndrecht, zoon van
Arie TEMPELAAR (zie XIX-as) en Bastiaantje EUSER. Adrianus is overleden op 18-11-2017 in Sliedrecht, 84 jaar oud.

Notitie bij Adrianus: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Adrianus begon een relatie met Johanna NEUTEGEM. Johanna is overleden op 10-05-2003.

XX-ae Adrianus TEMPELAAR is geboren op 15-06-1909 in Dordrecht, zoon van
Cornelis TEMPELAAR (zie XIX-au) en Maria Stijntje de VORMER. Adrianus is overleden op 19-11-1991 in Dordrecht, 82 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Adrianus: Algemene Begraafplaats Essenhof Nassauweg 200 3314 JR Dordrecht
Beroep:
Typograaf/Boekdrukker

Adrianus trouwde, 25 jaar oud, op 25-10-1934 in Dordrecht met Johanna MAASKANT, 23 jaar oud. Johanna is geboren op 11-11-1910 in Dordrecht. Johanna is overleden op 10-05-1991 in Dordrecht, 80 jaar oud.
Zij is begraven in Dordrecht.

XX-af Willem TEMPELAAR is geboren op 26-03-1917 in Dordrecht, zoon van
Cornelis TEMPELAAR (zie XIX-au) en Maria Stijntje de VORMER. Willem is overleden op 05-08-1986 in Dordrecht, 69 jaar oud.
Willem trouwde, 28 jaar oud, op 17-10-1945 in Dordrecht met Trijntje BOERSMA, 25 jaar oud. Trijntje is geboren op 05-01-1920 in Drachten, dochter van Riemer BOERSMA en Antje MEER van der. Trijntje is overleden op 18-01-1998 in Dordrecht, 78 jaar oud.

Kinderen van Willem en Trijntje:

1 Riemer Cornelis TEMPELAAR, geboren op 06-05-1953. Volgt XXI.

2 Marinus Willem TEMPELAAR, geboren op 15-10-1955 in Dordrecht. Marinus is overleden op 07-06-1998 in Dordrecht, 42 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Marinus: Algemene Begraafplaats Essenhof Nassauweg 200 3314 JR Dordrecht

XX-ag Cornelis Marinus TEMPELAAR is geboren op 07-01-1928 in Dordrecht, zoon van
Cornelis TEMPELAAR (zie XIX-au) en Maria Stijntje de VORMER. Cornelis is overleden op 04-09-1987 in Eindhoven, 59 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Cornelis: Begraafplaats Woensel Baffinlaan 1 Eindhoven
Kind van Cornelis uit onbekende relatie:

1 Cornelia Antonia TEMPELAAR, geboren op 02-07-1954 in Amsterdam. Cornelia is overleden op 14-03-1984 in ’s-Hertogenbosch, 29 jaar oud.

XXI Riemer Cornelis TEMPELAAR is geboren op 06-05-1953, zoon van
Willem TEMPELAAR (zie XX-af) en Trijntje BOERSMA. Riemer trouwde op 29-06-78 in ’s-Gravendeel met Marjolijn OVERWATER. Marjolijn is geboren op 22-03-1956 in ’s-Gravendeel.

Index (1059 personen)

AA, Gerit van der [Partner van II-a]  II-a
AA, Willem van der [Schoonvader van II-a]  II-a
AALST, Neeltje van (*15-09-1915, †07-04-2004) [Partner van XIX-be]  XIX-be
AALST, Willem van [Schoonvader van XIX-be]  XIX-be
AARDOOM, Jan Cornelis (*1919, †15-08-1985) [Partner van XX-f]  XX-f
AARDOOM, Pieter (*30-05-1839, †11-12-1912) [Partner van XVIII-m]  XVIII-m
AARDOOM, Teunis [Schoonvader van XVIII-m]  XVIII-m
ABRAHAMSE, Marijchje [Schoonmoeder van XV-aa]  XV-aa
ALBERTS, Victor Emile Rene (*16-01-1911, †08-08-1995) [Partner van XX-k]  XX-k
ALDERLIESTEN, Teuna Bastiaantje [Schoonmoeder van XX-aa]  XX-aa
ANDRIESSEN, Alida (*29-03-1838, †28-03-1925) [Partner van XVII-x]  XVII-x
ANDRIESSEN, Nicolaas Frans Egbert Pieter [Schoonvader van XVII-x]  XVII-x
AREND, Johanna den [Schoonmoeder van XVIII-z]  XVIII-z
ASSELEN, Jaap (*1920) [Partner van XX-n]  XX-n
BAAN, Elsje (*30-05-1899, †09-01-1992) [Partner van XIX-ba]  XIX-ba
BAAN, Jan [Schoonvader van XIX-bc]  XIX-bc
BAAN, Jan [Schoonvader van XIX-ba]  XIX-ba
BAAN, Sophia (*14-03-1908, †28-08-1996) [Partner van XIX-bc]  XIX-bc
BAARE (BAREN), Hendrik van [Schoonvader van XVI-k]  XVI-k
BAARE (BAREN), Maria Hendrikse van (*1778, †23-10-1843) [Partner van XVI-k]  XVI-k; XVII-m; XVII-n
BAK, Elisabeth van der [Schoonmoeder van XVI-k]  XVI-k
BAKKER, Cornelia [Schoonmoeder van XVIII-x]  XVIII-x
BAKKER, Jacoba (*09-02-1896, †06-08-1919) [Partner van XIX-ap]  XIX-ap; XX-z
BAKKER, Jan [Schoonvader van XIX-ap]  XIX-ap
BARENDREGT, Jacob (*08-02-1874, †27-09-1929) [Partner van XIX-n]  XIX-n
BARENDREGT, Willem [Schoonvader van XIX-n]  XIX-n
BECKER, Henrick [Partner van II-a]  II-a
BEIJEN, Maartje (*<1665) [Schoonmoeder van XIII-h]  XIII-h
BEKS, Arie (*04-02-1908) [Partner van XX-u]  XX-u
BEKS, Gerrit [Schoonvader van XX-u]  XX-u
BERG, Maaike van den [Schoonmoeder van XIX-c]  XIX-c
BERGEN, Tona Meesdr van (*13-09-1798, †06-10-1848) [Schoonmoeder van XVII-l]  XVII-l
BERGHOUT, Maaike (*30-07-1775, †06-02-1855) [Schoonmoeder van XVII-l]  XVII-l
BERKMAN, Adrianus [Schoonvader van XIX-bd]  XIX-bd
BERKMAN, Pieternella (*19-10-1917, †14-12-1997) [Partner van XIX-bd]  XIX-bd
BERNARIS, Willem Jansz (*1665, †06-08-1716) [Partner van XIII-g]  XIII-g
BESTEMAN, Jacob Jansz (*18-03-1798, †15-05-1852) [Schoonvader van XVII-u]  XVII-u
BESTEMAN, Jan (*04-10-1823, †11-09-1903) [Partner van XVII-u]  XVII-u
BEZEMER, Anna (*12-02-1831, †30-01-1892) [Partner van XVII-x]  XVII-x; XVIII-w; XVIII-x; XVIII-y; XVIII-z; XVIII-aa; XVIII-ab
BEZEMER, Arie (*30-12-1798, †02-06-1871) [Schoonvader van XVII-x]  XVII-x
BEZEMER, Hilletje (*08-06-1918, †13-09-1962) [Partner van XIX-bf]  XIX-bf
BEZEMER, Pieter [Schoonvader van XIX-bf]  XIX-bf
BEZOOIJEN, Pietje [Schoonmoeder van XIX-bb]  XIX-bb
BIE, Hendrik van der [Schoonvader van XVI-r]  XVI-r
BIE, Hendrina Hendriks van der (*13-10-1783, †03-09-1855) [Partner van XVI-r]  XVI-r; XVII-o; XVII-p; XVII-q; XVII-r
BLOK, Cornelis [Schoonvader van XVIII-y]  XVIII-y
BLOK, Kaatje (*04-08-1858, †16-08-1921) [Partner van XVIII-y]  XVIII-y; XIX-au; XIX-av; XIX-aw; XIX-ax; XIX-ay; XIX-az
BOEKELMAN, Johanna (*25-02-1909, †19-10-2006) [Partner van XX-a]  XX-a
BOER, Barbera Ariense [Schoonmoeder van XV-w]  XV-w
BOER, Dirk den (*08-04-1864, †02-11-1929) [Partner van XVIII-z]  XVIII-z
BOER, Geertruida Aleida de [Schoonmoeder van XIX-ar]  XIX-ar
BOER, George Frederik Gottlieb den [Schoonvader van XVIII-z]  XVIII-z
BOER, Grietje (*01-03-1819, †07-05-1893) [Schoonmoeder van XVIII-p]  XVIII-p
BOER, Neeltje Willemsdr den (*28-04-1811, †01-11-1848) [Partner van XVII-l]  XVII-l; XVIII-d; XVIII-e
BOER, Willem Andriesz den (*15-03-1785, †12-11-1828) [Schoonvader van XVII-l]  XVII-l
BOERSMA, Riemer [Schoonvader van XX-af]  XX-af
BOERSMA, Trijntje (*05-01-1920, †18-01-1998) [Partner van XX-af]  XX-af; XXI
BOOT, Neeltje Cornelia (†<1859)  XVII-u
BRAAT, Catalijntje Gabriels (*08-04-1685, †14-04-1731) [Partner van XIII-i]  XIII-i; XIV-i; XIV-j; XIV-k
BRAAT, Gabriel Claesz (*±1655, †27-03-1719) [Schoonvader van XIII-i]  XIII-i
BRAND, Geertje [Schoonmoeder van XIX-p]  XIX-p
BRAND, Jacoba [Schoonmoeder van XIX-r]  XIX-r
BREDIUS, Willemijntje Maria [Schoonmoeder van XIX-bd]  XIX-bd
BREE, Cornelia Pietersd van (~07-01-1753) [Partner van XV-l]  XV-l; XVI-l; XVI-m; XVI-n
BREE, Herman (*1680) [Partner van XIII-e]  XIII-e
BREE, Pieter Hermens van [Schoonvader van XV-l]  XV-l
BREMKEN, Adriana [Schoonmoeder van XVII-q]  XVII-q
BREUGEL, Elisabeth van [Schoonmoeder van XIX-bf]  XIX-bf
BREY, Frans Gerits [Partner van VIII-c]  VIII-c
BUIJTEWEG, Maria Cornelisse (*1720) [Partner van XIV-a]  XIV-a; XV-d; XV-e; XV-f; XV-g
BUIJZER, Gerrit Simonsz [Partner van XVI-j]  XVI-j
BUITENDIJK, Jan (*03-09-1799, †11-10-1862) [Partner van XVI-aa]  XVI-aa
BUITENWEG, Kaatje [Schoonmoeder van XVII-a]  XVII-a
BUIZER, Neeltje (*28-07-1869) [Partner van XVIII-f]  XVIII-f
BUIZER, Willempje (~01-10-1829, †04-10-1859) [Schoonmoeder van XVIII-g]  XVIII-g
CAMP, Margriet Goort Reijnders (Grietje Bitters) op de [Partner van IX-b]  IX-b; X
CARDON, Lena Janse (*1715) [Partner van XIV-e]  XIV-e; XV-m; XV-n
COTENIJ, Grietje Corstiaensdr. (†>23-07-1680) [Partner van XII-a]  XII-a
DALEN, A van (*1880) [Partner van XIX-al]  XIX-al
DALEN, Josina van [Schoonmoeder van XIX-as]  XIX-as
DEKKER, Pleun [Schoonvader van XV-r]  XV-r
DEKKER, Poulina (*1734, †02-01-1820) [Partner van XV-r]  XV-r
den BOEF, Hermina [Schoonmoeder van XIX-ap]  XIX-ap
DESJARDIJN, Adrianus (*11-01-1839, †21-05-1921) [Partner van XVIII-e]  XVIII-e
DESJARDIJN, Nicolaas Davidsz (*06-02-1793, †16-01-1841) [Schoonvader van XVIII-e]  XVIII-e
DHOND, Johanna Maria [Schoonmoeder van XVIII-b]  XVIII-b
die LOUW, Willem [Partner van V-a]  V-a
DIEIJEN, Jacoba van (*02-11-1850, †06-12-1905) [Partner van XVIII-g]  XVIII-g; XIX-e
DIEIJEN, Willem van (*±1811, †10-02-1879) [Schoonvader van XVIII-g]  XVIII-g
DIEPENBEECK, Gherit  VI-a
DIJKSMAN, Jannigje (*27-09-1791, †23-10-1869) [Partner van XVI-w]  XVI-w; XVII-u
DIJKSMAN, Willem Adriaanszn (*10-05-1744) [Schoonvader van XVI-w]  XVI-w
DIRKSE, Aaltje (†22-01-1971) [Partner van XIX-q]  XIX-q; XX-f; XX-g
DIRKSE, Gerrit (*04-01-1813, †04-01-1866) [Partner van XVII-q]  XVII-q
DIRKSE, Gerrit (*25-05-1873, †26-07-1929) [Nummer XIX-z]  XIX-o; XIX-z
DIRKSE, Hendrikus (*18-05-1849, †04-10-1909) [Partner van XVIII-o]  XVIII-o; XIX-z
DIRKSE, Reinier Gerrit [Schoonvader van XVII-q]  XVII-q
DONKER, Lodewijk (*1700) [Partner van XIV-d]  XIV-d
DORST, Aantje Neeltje (*23-06-1931, †22-04-2015) [Partner van XX-s]  XX-s
DRUIJN, Teuntje de [Schoonmoeder van XVIII-q]  XVIII-q
DRUNEN, Teunis van [Schoonvader van XIX-an]  XIX-an
DRUNEN, Wilhelmina van (*27-01-1887) [Partner van XIX-an]  XIX-an; XX-u; XX-v
DUINEN, Cornelia Hendrika van [Schoonmoeder van XX-y]  XX-y
DWALING, Jacob (†±1737)  XIV-a
ENGEL, Bastiaan van der (*1880) [Partner van XIX-c]  XIX-c
ENGEL, Pieter van den [Schoonvader van XIX-c]  XIX-c
ENGELSMAN, Grietje (*17-04-1920) [Partner van XX-q]  XX-q
ENT, Adranus van der (*16-09-1770, †16-10-1855) [Schoonvader van XVII-l]  XVII-l
ENT, Martha van der (*04-02-1811, †19-12-1890) [Partner van XVII-l]  XVII-l; XVIII-f; XVIII-g
ENTER, den (*1800) [Partner van XVII-h]  XVII-h
EUSER, Adrianus [Schoonvader van XIX-as]  XIX-as
EUSER, Bastiaantje (*15-06-1899) [Partner van XIX-as]  XIX-as; XX-ab; XX-ac; XX-ad
FLUYT, Elisabeth (*1855, †1932) [Schoonmoeder van XIX-ab]  XIX-ab
FOKKE, Andries (*1802) [Partner van XVII-f]  XVII-f
FOKKE, Emst [Schoonvader van XVII-f]  XVII-f
FUNS, Neeltie [Partner van XII-a]  XII-a
GAAG (GAAUW), Adriaantje van der (*1770, †02-03-1805) [Partner van XVI-d]  XVI-d; XVII-f; XVII-g; XVII-h
GAARDEN, Pietertje Claasdr van der (*29-03-1800, †20-02-1870) [Schoonmoeder van XVIII-d]  XVIII-d
GAMEREN, Hendrika van [Schoonmoeder van XX-ac]  XX-ac
GARDIJN, Jan (*1812) [Partner van XVII-i]  XVII-i
GELDER, Arij de (*1825) [Partner van XVII-t]  XVII-t
GELDER, Elisabeth Alida van [Partner van XVIII-f]  XVIII-f
GELDER, Leentje Jansdr van (*1673, †1715) [Schoonmoeder van XIV-c]  XIV-c
GELDEREN, Janna van [Schoonmoeder van XVIII-h]  XVIII-h
GELDEREN, Maria van (*08-07-1828) [Partner van XVIII-h]  XVIII-h; XIX-f
GERDING, Hendrik [Schoonvader van XIX-x]  XIX-x
GERDING, Jantiena Johanna (*1890) [Partner van XIX-x]  XIX-x
GOG, Neeltje van [Schoonmoeder van XX-v]  XX-v
GOUDSWAARD, Bastiaan (*1915) [Partner van XIX-ak]  XIX-ak
GRAAF, Pleuntje Ariese van de (~25-06-1752) [Partner van XV-y]  XV-y
GROENEBOOM, Marijgje Janse (*1766, †10-05-1846) [Partner van XV-z]  XV-z
GROENENDIJK, Maria Bastiaanse (*1800) [Partner van XVI-u]  XVI-u; XVII-s; XVII-t
GROENEWEG, Aaltje Pieterse (*1783, †08-08-1827) [Partner van XVI-p]  XVI-p
GROOT, Pieter Hermanusse de (*1745) [Partner van XV-c]  XV-c
HAAS, Gerrit Hendrik de (*30-10-1893) [Partner van XIX-ax]  XIX-ax
HAAS, Pieter de [Schoonvader van XIX-ax]  XIX-ax
HALEM, Adrianus van [Schoonvader van XX-aa]  XX-aa
HALEM, Anton van (*05-03-1919, †28-05-1994) [Partner van XX-aa]  XX-aa
HALEWIJN, Arie van (*20-10-1862, †27-11-1934) [Partner van XVIII-s]  XVIII-s
HALEWIJN, Elizabeth Christina van (*11-09-1818, †22-10-1895) [Schoonmoeder van XVIII-n]  XVIII-n
HALEWIJN, Pieter Abraham van [Schoonvader van XVIII-s]  XVIII-s
HART, Janna Willemsdr ’t (~22-08-1798, []14-01-1879) [Schoonmoeder van XVIII-e]  XVIII-e
HATEREN, Hendrikus Johannes van (*24-11-1805, †23-01-1835) [Partner van XVII-d]  XVII-d
HAZEJAGER, Daniel (*±1825, †10-02-1898) [Schoonvader van XVIII-g]  XVIII-g
HAZEJAGER, Willempje (*26-12-1855, †27-09-1889) [Partner van XVIII-g]  XVIII-g; XIX-b; XIX-c; XIX-d
HEEK, Geziena van (*1855, []1935) [Schoonmoeder van XIX-w]  XIX-w
HEIJ, Jannetje Leenderts de (*1667, †04-11-1737) [Partner van XIII-d]  XIII-d; XIV-c
HEIJ, Leendert de [Schoonvader van XIII-d]  XIII-d
HELD, Samuel den (*1769, †07-08-1832) [Partner van XVI-c]  XVI-c
HELM, Maria van der (*1775) [Partner van XVI-e]  XVI-e
HESS, Arij Johannesz (*27-11-1799, †27-12-1847) [Schoonvader van XVIII-d]  XVIII-d
HESS, Klaas (*02-04-1837, †05-12-1893) [Partner van XVIII-d]  XVIII-d
HEUVEL, Adriana van der (*14-09-1886) [Schoonmoeder van XX-z]  XX-z
HOF, Adriana van ’t (*02-11-1930, †27-03-1981) [Partner van XX-e]  XX-e
HOFF, Goverina van ’t (*28-10-1906, †30-04-1979) [Partner van XIX-bb]  XIX-bb
HOFF, Willelm Philip van ’t [Schoonvader van XIX-bb]  XIX-bb
HOOFT, Leena Mattheusd ’t (*22-08-1792) [Schoonmoeder van XVII-u]  XVII-u
HOOGENBOEZEM, Adrianus Pieter (*1883, †1952) [Partner van XIX-ab]  XIX-ab
HOOGENBOEZEM, Willem Teunis (*1853, †1908) [Schoonvader van XIX-ab]  XIX-ab
HOOGENBOOM, Maria Pietersd (~03-12-1688) [Schoonmoeder van XV-o]  XV-o
HOOGERWERF, Cornelia Jacoba (~15-06-1731, †<23-04-1796) [Partner van XV-i]  XV-i; XVI-f; XVI-g; XVI-h; XVI-i; XVI-j
HOOGERWERF, Jacob Willemsz (*30-09-1674) [Schoonvader van XV-i]  XV-i
HOOGERWERF, Teuntje [Schoonmoeder van XVIII-y]  XVIII-y
HORDIJK, Leendert Willem (*±1710, †>1753) [Partner van XIV-i]  XIV-i
HORDIJK, Willem Ariensz (*1660, †1710) [Schoonvader van XIV-i]  XIV-i
HORN, Adriana de (*26-12-1874, †05-02-1961) [Partner van XVIII-ab]  XVIII-ab; XIX-ba; XIX-bb; XIX-bc; XIX-bd; XIX-be; XIX-bf
HORN, Cornelis de [Schoonvader van XVIII-ab]  XVIII-ab
HOUWNIET, Arij  XV-a
HUBERS, Cornelia [Schoonmoeder van XIX-ax]  XIX-ax
HULST, Cornelis van [Schoonvader van XIX-aj]  XIX-aj
HULST, Jeanne Therese Julie van [Schoonmoeder van XX-w]  XX-w
HULST, Maria van (*28-07-1906, †29-10-1940) [Partner van XIX-aj]  XIX-aj; XX-s
IJPEREN, Cornelia van (*20-02-1892, †24-12-1967) [Partner van XIX-b]  XIX-b; XX-b; XX-c; XX-d; XX-e
IJPEREN, Gerrit van (*29-12-1845, †10-01-1913) [Schoonvader van XIX-b]  XIX-b
IJPEREN, Helena van (*11-10-1880, †14-08-1916) [Partner van XIX-b]  XIX-b; XX-a
IJPEREN, Sophia Wilhelmina van (*1920, †09-12-2001) [Partner van XX-b]  XX-b
In’t VELD, Sijmen (*11-01-1850, †20-06-1943) [Partner van XVII-z]  XVII-z
JANS, Jannigje (*1595) [Partner van XI-a]  XI-a
JONG, Alida Adriaantje de (*20-03-1899) [Partner van XIX-ag]  XIX-ag; XX-r
JONG, Frans de [Schoonvader van XVII-j]  XVII-j
JONG, Hendrika de [Partner van XIX-ai]  XIX-ai
JONG, Pieternella de (*06-11-1796) [Partner van XVII-j]  XVII-j; XVIII-c
JONG, Pietertje Hendriks de (*?-03-1713, †26-04-1769) [Partner van XIV-h]  XIV-h; XV-v; XV-w; XV-x; XV-y; XV-z; XV-aa
JONG, Tijs Pietersz de [Partner van XV-q]  XV-q
KALKMAN, Geertje [Schoonmoeder van XVIII-s]  XVIII-s
KAMERLING, Dirk (*1820) [Partner van XVI-y]  XVI-y
KAMP, Marijtje Iemand [Schoonmoeder van XV-k]  XV-k
KAMPHUIZEN, Harmina Pietersdr (*1765, †04-01-1830) [Schoonmoeder van XVI-t]  XVI-t
KERCKRINGH, Barent Gerritsz (†28-08-1675) [Schoonvader van XII-b]  XII-b
KERCKRINGH, Geertruij Barens (*±1645, †13-08-1703) [Partner van XII-b]  XII-b; XIII-a; XIII-b; XIII-c; XIII-d; XIII-e; XIII-f
KERKER, Anna Louisa (*1915) [Partner van XX-p]  XX-p
KERVEZEE, Pieter [Schoonvader van XVIII-a]  XVIII-a
KERVEZEE, Wilhelmina Maria (*29-01-1822) [Partner van XVIII-a]  XVIII-a; XIX-a
KETTING, Klaas Machielsz [Partner van XVI-n]  XVI-n
KLEIJNE, Bastiaan Japhethsz  XV-t
KLEINGELD, Cornelia [Schoonmoeder van XIX-ay]  XIX-ay
KNECHT, Maartje (*10-06-1731, †07-11-1812) [Partner van XV-p]  XV-p; XVI-o
KNECHT (KNEGT), Arij Rokus [Schoonvader van XV-p]  XV-p
KNEGT, Dirk Eewits (*21-09-1749, †13-05-1806) [Schoonvader van XVI-x]  XVI-x
KNEGT, Ewout (*07-08-1789, †16-10-1843) [Partner van XVI-x]  XVI-x
KNEGT, Ingetje Pieters (*22-03-1699, †17-01-1786) [Schoonmoeder van XV-j]  XV-j
KNEGT, Jannetje Eeuouts [Schoonmoeder van XII-c]  XII-c
KODDE, Willem Frederik van der [Schoonvader van XIX-ad]  XIX-ad
KODDE, Willem Frederik van der (*1889, †16-05-1959) [Partner van XIX-ad]  XIX-ad
KOOIMAN, Jurfaas Cornelis (*02-06-1898, †04-11-1951) [Partner van XIX-az]  XIX-az
KORBEE, Johannes Jacobus (*06-09-1860) [Partner van XIX-a]  XIX-a
KOSTER, Jan Albertusz (*09-01-1736, †1807) [Schoonvader van XVI-g]  XVI-g
KOSTER, Jannetje (~01-04-1758, †05-06-1821) [Schoonmoeder van XVII-k]  XVII-k
KOSTER, Leentje Jansdr (*1771, †06-08-1845) [Partner van XVI-g]  XVI-g; XVII-j; XVII-k; XVII-l
KOSTER, Lena Janse [Partner van XV-a] [Partner van XV-d]  XV-a; XV-d
KOSTER, Maartje [Schoonmoeder van XVII-j]  XVII-j
KOSTER, Neeltie Dirks (*28-08-1740, †06-01-1825) [Schoonmoeder van XVI-g]  XVI-g
KRAMENBURGH, Isaak Symonse [Schoonvader van XV-aa]  XV-aa
KRAMENBURGH, Susanna Isaakse (*1760, †05-12-1794) [Partner van XV-aa]  XV-aa; XVI-w; XVI-x
KRIJGER, Dirkje Jansdr (*21-08-1763, †15-04-1831) [Schoonmoeder van XVII-m]  XVII-m
KROMSIGT, Lieuwkje [Schoonmoeder van XIX-ad]  XIX-ad
KROON, Clara Andriesd van der (*1708, †1737) [Partner van XIV-a]  XIV-a; XV-a; XV-b
KROON, Cornelia Adrijsdr van der [Getuige bij doop van zoon van XIV-a]  XIV-a,17
KROON, Cornelia Andriese van der (*±1710) [Partner van XIV-b]  XIV-b; XV-h
KROON, Jacoba (*09-02-1877, †20-04-1959) [Partner van XIX-s]  XIX-s; XX-h; XX-i; XX-j; XX-k
KRUIJS, Elsje (*11-04-1919, †08-03-2013) [Partner van XX-w]  XX-w
KRUIJS, Jan Gerrit [Schoonvader van XX-w]  XX-w
LAGENDIJK, Arij [Partner van XIV-k]  XIV-k
LAGENDIJK, Cornelis (*14-04-1815, †23-01-1881) [Partner van XVII-n]  XVII-n
LAGENDIJK, Gerrit (~21-05-1769) [Schoonvader van XVII-n]  XVII-n
LAGENDIJK, Marijtje (Maria) (~10-10-1702, †02-12-1763) [Partner van XIV-c]  XIV-c; XV-i; XV-j; XV-k; XV-l
LAGENDIJK, Symon Ariensz (*±1668, †1721) [Schoonvader van XIV-c]  XIV-c
LAMMERS, Hendrik (*1817) [Partner van XVIII-c]  XVIII-c
LANGBROEK, Anna Christina [Partner van XX-j]  XX-j
LANGSTRAAT, Sara Joppen [Schoonmoeder van XV-l]  XV-l
LECK, Neettje Anthonijsdr van der [Partner van XV-t]  XV-t
LEEUWENKAMP, Dirk van der (*1650) [Partner van XII-d]  XII-d
LEVERING, Maaijke Cornelisdr (~05-05-1776) [Schoonmoeder van XVII-n]  XVII-n
LINDE, Maaike van der [Schoonmoeder van XIII-i]  XIII-i
LINDE, Marinus Adriaan van de [Partner van XX-i]  XX-i
LINDEN, Arie van der [Schoonvader van XX-y]  XX-y
LINDEN, Cornelia Adrijsdr van der [Schoonmoeder van XIV-k]  XIV-k
LINDEN, Maaike van der (*09-01-1928, †04-02-2009) [Partner van XX-y]  XX-y
LINDEN, Martha Maria van der (*03-03-1887) [Partner van XIX-i]  XIX-i
LINDEN, Trijntje Cornelisse van der [Schoonmoeder van XIV-f]  XIV-f
LINDEN van der, Johannes [Schoonvader van XIX-i]  XIX-i
LOEN, Jan van [Schoonvader van VI-c]  VI-c
LOEN, Yda van (†<10-07-1537) [Partner van VI-c]  VI-c; VII-b
LOON, Dirk van (*06-05-1842, †27-10-1917) [Schoonvader van XVIII-aa]  XVIII-aa
LOON, Elisabeth van (*03-10-1897, †28-08-1987) [Partner van XIX-ao]  XIX-ao; XX-w; XX-x; XX-y
LOON, Hendrik van (*22-06-1869, †02-05-1949) [Partner van XVIII-aa]  XVIII-aa
LOON, Huig van [Schoonvader van XIX-ao]  XIX-ao
LOON, Lena van (*15-06-1795, †01-08-1834) [Schoonmoeder van XVII-x]  XVII-x
LOON, Pietertje van [Schoonmoeder van XVIII-w]  XVIII-w
LOUISMAN, Willem Hndrikse (*1740) [Partner van XV-h]  XV-h
MAASDAM, Cornelia (*22-06-1710, †22-06-1745) [Partner van XIV-f]  XIV-f; XV-o
MAASDAM, Leendert Arijsz [Schoonvader van XIV-f]  XIV-f
MAASKANT, Johanna (*11-11-1910, †10-05-1991) [Partner van XX-ae]  XX-ae
MADERN, Leendert  XVII-x
MAES, Anna Peters [Partner van VIII-d]  VIII-d; IX-b; IX-c
MAES, Peter Goort [Schoonvader van VIII-d]  VIII-d
MAN, Otto Juriaan de (*16-04-1907) [Partner van XX-t]  XX-t
MARCUS, Alida (*01-01-1891, †11-06-1985) [Partner van XIX-h]  XIX-h
MARIUS, J.C.Theo (*1910) [Partner van XX-o]  XX-o
MASTENBROEK, Klaas (~21-06-1761, †01-10-1846) [Partner van XVI-f]  XVI-f
MEER van der, Antje [Schoonmoeder van XX-af]  XX-af
MEIJER, Johanna [Schoonmoeder van XVI-r]  XVI-r
MES, Marigje (*10-01-1876, †27-07-1937) [Partner van XIX-t]  XIX-t; XX-l
METTEN, Wouter (*±1364) [Partner van III-a]  III-a
MEULENAAR, Jaapje [Schoonmoeder van XIV-g]  XIV-g
MOL, Arie Hendriksz [Schoonvader van XVII-p]  XVII-p
MOL, Jaapje (*20-01-1817, †08-01-1893) [Partner van XVII-p]  XVII-p; XVIII-l; XVIII-m; XVIII-n; XVIII-o; XVIII-p; XVIII-q; XVIII-r; XVIII-s
MOLENAAR, Rochus Cornellisse (*1675, †02-08-1718) [Partner van XIII-a]  XIII-a
MOLENDIJK, Maaike [Schoonmoeder van XIX-ap]  XIX-ap
MONDERLING, Marijtje [Partner van XV-m]  XV-m
MONSTER, Gerrit (*24-11-1882) [Schoonvader van XX-z]  XX-z
MONSTER, Jan (*±1720, †<1754) [Partner van XIV-k]  XIV-k
MONSTER, Jan Arie (*12-11-1910, †04-12-1981) [Partner van XX-z]  XX-z
MONSTER, Pleun [Schoonvader van XIV-k]  XIV-k
MUNCH, Frederik Willem (*1851, []1923) [Schoonvader van XIX-w]  XIX-w
MUNCH, Geertruida Eliza Ewina Constantina (*1886, †30-09-1976) [Partner van XIX-w]  XIX-w; XX-o; XX-p; XX-q
MUNSTER, van (*1800) [Partner van XVII-e]  XVII-e
N.N. [Partner van X]  X; XI-a; XI-b
N.N. [Biologisch kind met V-b]  V-b
N.N. [Partner van I]  I; II-a; II-b; II-c
N.N. [Partner van II-c]  II-c; III-b
N.N. [Partner van III-b]  III-b; IV
N.N., Aaltje [Getuige bij doop van zoon van XV-w]  XV-w,2
N.N., Margrieta (*±1500, †<06-03-1557) [Partner van VIII-a]  VIII-a; IX-a
N.N., Maria (†>08-04-1591) [Partner van IX-c]  IX-c
N.N., Marike [Schoonmoeder van VIII-d]  VIII-d
N.N., Neeltgen Eliasdr [Schoonmoeder van XII-b]  XII-b
N.N., Sijtje gilisdr (*±1610) [Partner van XI-b]  XI-b; XII-a; XII-b; XII-c; XII-d; XII-e; XII-f
NAAKTGEBOREN, Bastiaan [Schoonvader van XIX-p]  XIX-p
NAAKTGEBOREN, Bastiaan (*15-03-1880, †24-12-1949) [Partner van XIX-p]  XIX-p
NAGEL, Henric [Partner van VI-d]  VI-d
NAGELS, Machtveld Lucassa (†1717) [Schoonmoeder van XIV-i]  XIV-i
NEEF, Cornelia de (*11-06-1924, †19-02-2012) [Partner van XX-r]  XX-r
NES, Joostje Jansdr van (~13-10-1782, †08-05-1818) [Schoonmoeder van XVI-z]  XVI-z
NET, Teuntje van der (*20-01-1892) [Partner van XIX-am]  XIX-am; XX-t
NEUT, Jan van der [Schoonvader van XVIII-j]  XVIII-j
NEUT, Wilhelmina Frederica van der (*12-03-1855) [Partner van XVIII-j]  XVIII-j; XIX-h; XIX-i; XIX-j; XIX-k; XIX-l
NEUTEGEM, Johanna (†10-05-2003) [Partner van XX-ad]  XX-ad
NIEBUIR-KUITER, Janna [Schoonmoeder van XIX-y]  XIX-y
NOORDERMEER, Philipje Cornelisse (*1680) [Partner van XIII-f]  XIII-f; XIV-d; XIV-e
NOORDT, Arie van (*1892) [Partner van XIX-e]  XIX-e
NOORDZIJ, Ariaantje (*1860) [Partner van XVIII-i]  XVIII-i; XIX-g
NOORDZIJ, Arij Arijsz (*16-05-1762) [Schoonvader van XVII-m]  XVII-m
NOORDZIJ, Maartje (*27-03-1806, †06-10-1881) [Partner van XVII-m]  XVII-m; XVIII-h; XVIII-i
NOORT, Sophia van [Schoonmoeder van XIX-bc]  XIX-bc
NOORT, Sophia van [Schoonmoeder van XIX-ba]  XIX-ba
NUNEN, Frans van [Partner van XX-i]  XX-i
ORANJE, Annetje [Schoonmoeder van XV-u]  XV-u
OUDEN, Gerrit Jansz den (*1739) [Partner van XV-v]  XV-v
OVERWATER, Marjolijn (*22-03-1956) [Partner van XXI]  XXI
OVERWEEL, Pleuntje [Schoonmoeder van XIX-n]  XIX-n
PAANS (*1897, †2009) [Partner van XX-h]  XX-h
PADT, Arie van der (*23-01-1797) [Schoonvader van XVI-h]  XVI-h
PADT, Korstiaan Ariensz van der (*1768) [Partner van XVI-h]  XVI-h
PELT, Aaltje van (*05-08-1845, †11-10-1891) [Schoonmoeder van XVIII-aa]  XVIII-aa
PELT, Lijstbeth Teunissen van (~24-12-1780, †04-05-1813) [Schoonmoeder van XVI-z]  XVI-z
PELT, Pieter van [Partner van XVI-v]  XVI-v
PERK, Dirk van der (*1780) [Partner van XVI-i] [Partner van XVI-s]  XVI-i; XVI-s
PIETERSE, Leuntje (*1680) [Partner van XIII-b]  XIII-b
PLANK, Gerrit Pieter van der (*18-04-1890, †16-05-1970) [Schoonvader van XX-c]  XX-c
PLANK, Margrietha van der (*08-11-1921, †21-11-1998) [Partner van XX-c]  XX-c
PLASJE, Aaltje Janse (*1700) [Partner van XIII-f]  XIII-f
PLUIMERT, Adriaantje [Schoonmoeder van XIX-an]  XIX-an
POST, Kaatje Willemse van der (*19-02-1747, †09-01-1814) [Partner van XV-m]  XV-m
POSTMAN, Jansje [Schoonmoeder van XVIII-j]  XVIII-j
PRINS, Wilmpje Willemse (†1770) [Schoonmoeder van XV-i]  XV-i
PUNT, Cornelis Ariens  XV-x
RANDE, Johannes Hendrikus Wilhelmus van der (*±1886) [Partner van XIX-af]  XIX-af
RANDE, Marinus Antonius van der [Schoonvader van XIX-af]  XIX-af
REEDIJK, Cornelis (*04-03-1889, †13-02-1973) [Partner van XIX-r]  XIX-r
REEDIJK, Pleun [Schoonvader van XIX-r]  XIX-r
REEDIJK, Teunis (*07-02-1881, †18-02-1952) [Partner van XIX-aa]  XIX-aa
REE-DOOLAART, Adriaantje van der [Schoonmoeder van XIX-aj]  XIX-aj
REIERKERK, Cornelis [Schoonvader van XX-ac]  XX-ac
REIERKERK, Jacobus (*21-03-1923, †02-06-2004) [Partner van XX-ac]  XX-ac
REIJSWOUD, Arie van (*25-12-1851, †08-05-1910) [Schoonvader van XIX-k]  XIX-k
REIJSWOUD, Rosetta van [Schoonmoeder van XIX-k]  XIX-k
REIJSWOUD, Wilhelmina Rosetta van (*19-03-1895, †08-03-1974) [Partner van XIX-k]  XIX-k
REUS, Arie Corsz de (†1786) [Schoonvader van XV-j]  XV-j
REUS, Lijsbeth Ariens de (~22-05-1735) [Partner van XV-j]  XV-j; XVI-k
REUSBROEK (*1795) [Partner van XVII-b]  XVII-b
RIEL, Jan Jans soen van [Partner van VIII-b]  VIII-b
RIET, Cornelia van (*±1890) [Partner van XIX-g]  XIX-g
RIJDERVOORT, Kniertje [Schoonmoeder van XVI-d]  XVI-d
RIJKE, Adrianus Gerardus (*1825) [Partner van XVII-w]  XVII-w
RIJKEE, Martinus [Partner van XVII-v]  XVII-v
RIJSDIJK, Neeltje (*27-04-1797) [Schoonmoeder van XVI-h]  XVI-h
RIJSDIJK, Pleuntje Ariense (*24-10-1745) [Schoonmoeder van XVI-x]  XVI-x
RITTENER, Johanna Josina (*31-12-1838) [Partner van XVIII-b]  XVIII-b
RITTENER, Simon Cornelis [Schoonvader van XVIII-b]  XVIII-b
ROMIJN, Neeltje (*25-09-1888, †28-11-1925) [Schoonmoeder van XX-c]  XX-c
ROODENBURG, Leendert [Schoonvader van XVII-g]  XVII-g
ROODENBURG, Leendert (*1781) [Partner van XVII-g]  XVII-g
ROODENBURG, Lijsbeth Pieters (*?-01-1747, †26-11-1802) [Partner van XV-u]  XV-u; XVI-p; XVI-q; XVI-r
ROODENBURG, Pieter Cornelis [Schoonvader van XV-u]  XV-u
ROOIJ, Bastiaan de [Schoonvader van XIX-ae]  XIX-ae
ROOIJ, Cornelia de (*1899) [Partner van XIX-ae]  XIX-ae
ROOS, Pietertje (*06-08-1857) [Partner van XVIII-t]  XVIII-t; XIX-af
ROS, Johanna [Schoonmoeder van XVIII-r]  XVIII-r
ROSMALEN, Adriana van [Schoonmoeder van XVII-x]  XVII-x
ROSMAN, Klasijntje [Partner van XVI-l]  XVI-l
ROSSUM, Johanna Maria van (*15-01-1923, †25-01-2008) [Partner van XX-m]  XX-m
RUCHMOET (†>09-02-1525) [Partner van VII-a]  VII-a; VIII-a; VIII-b; VIII-c
RUIJTER, Reinier de (*04-01-1875, †26-03-1953) [Partner van XIX-f]  XIX-f
RUSSEL, Maarten Leendertse (*1660) [Partner van XII-f]  XII-f
SAANEN, Zijgje Willemse (*12-04-1750) [Schoonmoeder van XVI-w]  XVI-w
SANDERS alias Bitters, Jan Ard  IX-b
SCHEL, Trijntje (*08-02-1799) [Partner van XVII-c]  XVII-c; XVIII-a; XVIII-b
SCHEPPER, Anna Cornelia de (*09-02-1756) [Partner van XV-w]  XV-w; XVI-s
SCHEPPER, Huijbert Pieterse de [Schoonvader van XV-w]  XV-w
SCHEURKOGEL, Arij (*15-02-1763, †02-02-1852) [Partner van XVI-c]  XVI-c
SCHEURWATER, Hendrik (*1812, †13-07-1877) [Schoonvader van XVIII-w]  XVIII-w
SCHEURWATER, Hendrik (*16-05-1853, †26-09-1927) [Partner van XVIII-w]  XVIII-w
SCHIPPER, Huibertje [Schoonmoeder van XIX-ae]  XIX-ae
SCHOONDERWOERD, Huig (*01-09-1852, †19-07-1926) [Partner van XVIII-q]  XVIII-q
SCHOONDERWOERD, Klaas [Schoonvader van XVIII-q]  XVIII-q
SCHREVELBERG, Maria Hermansdr [Partner van XII-a]  XII-a
SCHRIJVER, Johan Coenraad [Schoonvader van XIX-y]  XIX-y
SCHRIJVER, Willelm Georg (*1889) [Partner van XIX-y]  XIX-y
SCHRUIJER, Petronella (*02-01-1871, †02-07-1926) [Schoonmoeder van XIX-b]  XIX-b
SCHUDDEBEURS [Partner van XIX-l]  XIX-l
SCHUDDEBEURS, Huibert (*1854) [Partner van XVIII-k]  XVIII-k
SCHUDDEBEURS, Jannetje Jansd (†1689) [Schoonmoeder van XIII-i]  XIII-i
SCHUDDEBEURS, Pieter [Schoonvader van XVIII-k]  XVIII-k
SCHUT, Antje Gerritse [Partner van XV-a]  XV-a; XVI-a
SEPTER, Belalina Jacoba [Schoonmoeder van XIX-be]  XIX-be
SIJNJA, Frederica Jeannette (*21-11-1882) [Partner van XIX-v]  XIX-v; XX-m; XX-n
SIMONS, Adrianus [Schoonvader van XX-v]  XX-v
SIMONS, Nicolaas (*02-06-1908, †12-03-1945) [Partner van XX-v]  XX-v
SINTEKLAAS, Lijntje [Schoonmoeder van XX-u]  XX-u
SJOUW, Sijtje [Partner van XIX-d]  XIX-d
SLUIJMER, Bastiaan (*1735) [Partner van XV-ab]  XV-ab
SLUIJS, Imand Sijmonsz van der (~06-02-1724) [Partner van XV-k]  XV-k
SLUIJS, Sijmon Cornelisz van der [Schoonvader van XV-k]  XV-k
SLUITERS (*1890) [Partner van XIX-aq]  XIX-aq
SMAAL, Maria [Schoonmoeder van XIX-m]  XIX-m
SMAERDIJK, Kornelis van (*1655) [Partner van XII-e]  XII-e
SNIJDER, Arij Bastiaanszoon  XIII-i
SNOECX, Aleyt Aert [Partner van V-b]  V-b; VI-a; VI-b; VI-c
SNOECX SANTVOORT, Aert (*±1380) [Schoonvader van V-b]  V-b
SOETEMAN, Cornelis Pieterse (*1680) [Partner van XIV-d]  XIV-d
SPEELMAN, Johannes Pieterse (*1761, †24-02-1826) [Partner van XVI-o]  XVI-o
SPEELMAN, Pieter Eliasse (*±1727, †1790) [Schoonvader van XVI-o]  XVI-o
SPRONG, Hubertes de (*1766, †22-02-1831) [Schoonvader van XVI-t]  XVI-t
SPRONG, Pieter Huberts de (*17-03-1799, †04-02-1836) [Partner van XVI-t]  XVI-t
STAR, Geertrui van der (*1770) [Partner van XVI-a]  XVI-a; XVII-a; XVII-b; XVII-c; XVII-d; XVII-e
STEEN, Arie van der (~14-08-1785, †18-01-1817) [Schoonvader van XVII-k]  XVII-k
STEEN, Jacob van der (*30-09-1809, †12-11-1888) [Partner van XVII-k]  XVII-k
STEENHOVEN, Cijtje Michielz van (*08-12-1641, †26-04-1721) [Partner van XII-c]  XII-c; XIII-g; XIII-h; XIII-i
STEENHOVEN, Michiel Leendert van [Schoonvader van XII-c]  XII-c
STEHOUWER, Maijke Cornelisdr. (~15-08-1773, †20-11-1840) [Partner van XV-x]  XV-x; XVI-t; XVI-u; XVI-v
STEHOUWER, Pieter Pietersz (*08-12-1775, †08-06-1839) [Schoonvader van XVI-z]  XVI-z
STEHOUWER, Teuntje Pieterse (*04-03-1810, †05-02-1888) [Partner van XVI-z]  XVI-z; XVII-y; XVII-z
STELT, Wijntje Maria van der (*1929, †27-02-2016) [Partner van XX-g]  XX-g
STOEP, Geertruij van der (*15-09-1823, †28-05-1865) [Schoonmoeder van XVIII-g]  XVIII-g
STOFFELS, Jannetje (*1745) [Partner van XV-n]  XV-n
STOLK, Anna [Schoonmoeder van XVIII-ab]  XVIII-ab
STOLK, Cornelia (*30-06-1875, †22-11-1951) [Partner van XVIII-v]  XVIII-v; XIX-ag; XIX-ah; XIX-ai; XIX-aj; XIX-ak
STOOP, Barbera Lena [Schoonmoeder van XIX-ao]  XIX-ao
STRYDHORST, Adriaantje [Schoonmoeder van XVIII-k]  XVIII-k
SUSHOL (*1890) [Partner van XIX-ac]  XIX-ac
SWEVERS, Ermgart (*±1380) [Schoonmoeder van V-b]  V-b
TEMPELAAR (*21-11-1764) [Dochter van XV-b]  XV-b,3
TEMPELAAR (levenloos *16-03-1920) [Zoon van XIX-ag]  XIX-ag,1
TEMPELAAR, Aagje (~24-10-1734) [Dochter van XIV-f]  XIV-f,2
TEMPELAAR, Aagje (~12-01-1736) [Dochter van XIV-f]  XIV-f,3
TEMPELAAR, Aagje Cornelisd (*1737, †<25-10-1739) [Dochter van XIV-h]  XIV-h,2
TEMPELAAR, Aagje Gerrits (*1730) [Dochter van XIV-g]  XIV-g,1
TEMPELAAR, Aaltje (*07-09-1859, †27-11-1940) [Nummer XVIII-s]  XVIII-s
TEMPELAAR, Aaltje Cornelisd (*10-02-1737, †<25-10-1739) [Dochter van XIV-h]  XIV-h,3
TEMPELAAR, Aaltje Cornelisd (*25-10-1739) [Nummer XV-v]  XV-v
TEMPELAAR, Aartje Hendrika (*11-03-1873) [Dochter van XVIII-h]  XVIII-h,3
TEMPELAAR, Adranus Franqois (*11-12-1918) [Zoon van XIX-j]  XIX-j,4
TEMPELAAR, Adriaantje Pieter (*1743) [Dochter van XIV-a]  XIV-a,13
TEMPELAAR, Adriana (*14-04-1842, †21-08-1864) [Nummer XVIII-m]  XVIII-m
TEMPELAAR, Adriana (*20-07-1910, †27-05-1911) [Dochter van XVIII-ab]  XVIII-ab,7
TEMPELAAR, Adriana (*03-01-1931, †23-12-1931) [Dochter van XIX-am]  XIX-am,8
TEMPELAAR, Adriana Jacoba (*14-10-1874, †29-11-1958) [Nummer XIX-n]  XIX-n
TEMPELAAR, Adriana Pieternella (*08-05-1894, †06-05-1945) [Dochter van XVIII-r]  XVIII-r,6
TEMPELAAR, Adrianes (*22-02-1885, †25-01-1947) [Nummer XIX-am]  XIX-am; XX-t
TEMPELAAR, Adrianus [Nummer XIX-g]  XIX-g
TEMPELAAR, Adrianus (*1772) [Zoon van XV-a]  XV-a,10
TEMPELAAR, Adrianus (*15-06-1909, †19-11-1991) [Nummer XX-ae]  XX-ae
TEMPELAAR, Adrianus (*03-06-1915) [Nummer XIX-be]  XIX-be
TEMPELAAR, Adrianus (*10-08-1927, †13-10-2002) [Nummer XX-y]  XX-y
TEMPELAAR, Adrianus (*07-09-1932, †02-10-1985) [Zoon van XIX-am]  XIX-am,9
TEMPELAAR, Adrianus (*13-04-1933, †18-11-2017) [Nummer XX-ad]  XX-ad
TEMPELAAR, Adrianus Franqois (*02-11-1855) [Nummer XVIII-j]  XVIII-j; XIX-h; XIX-i; XIX-j; XIX-k; XIX-l
TEMPELAAR, Adrianus Franqois (*24-01-1892, †24-04-1919) [Nummer XIX-j]  XIX-j
TEMPELAAR, Adrianus H (*23-11-1957, †27-03-1981) [Zoon van XX-e]  XX-e,1
TEMPELAAR, Adrianus Pieter (*22-02-1739) [Zoon van XIV-a]  XIV-a,9
TEMPELAAR, Adrianus Pieter (*1742) [Zoon van XIV-a]  XIV-a,12
TEMPELAAR, Alida (~17-08-1766, †26-06-1835) [Nummer XVI-c]  XVI-c
TEMPELAAR, Anna (*1769) [Dochter van XV-a]  XV-a,8
TEMPELAAR, Anna (*22-12-1794) [Nummer XVII-b]  XVII-b
TEMPELAAR, Anna (*28-10-1883) [Nummer XIX-al]  XIX-al
TEMPELAAR, Anna (*26-01-1889) [Nummer XIX-aw]  XIX-aw
TEMPELAAR, Anna (*02-04-1899, †24-11-1975) [Dochter van XVIII-ab]  XVIII-ab,1
TEMPELAAR, Anna (*19-06-1915, †19-06-1915) [Dochter van XIX-am]  XIX-am,3
TEMPELAAR, Anna (*25-07-1916) [Dochter van XIX-am]  XIX-am,4
TEMPELAAR, Anna (*12-09-1922, †29-06-1971) [Nummer XX-aa]  XX-aa
TEMPELAAR, Anna Maria (*03-10-1853, †24-03-1925) [Nummer XVIII-q]  XVIII-q
TEMPELAAR, Anna Pieters (*25-12-1728, †1740) [Dochter van XIV-a]  XIV-a,2
TEMPELAAR, Annigje (*14-08-1823, †03-01-1825) [Dochter van XVI-z]  XVI-z,1
TEMPELAAR, Annigje (*04-11-1825, †13-01-1887) [Nummer XVII-v]  XVII-v
TEMPELAAR, Annigje Dirks (*?-07-1778, †09-11-1810) [Nummer XVI-q]  XVI-q
TEMPELAAR, Antje (*11-08-1782) [Dochter van XV-a]  XV-a,12
TEMPELAAR, Antje (*1795) [Nummer XVII-f]  XVII-f
TEMPELAAR, Antje Pieter (*1763) [Dochter van XIV-a]  XIV-a,25
TEMPELAAR, Antonie Pieter (*23-02-1861) [Zoon van XVIII-a]  XVIII-a,5
TEMPELAAR, Antonie Pieter (*18-06-1862) [Zoon van XVIII-a]  XVIII-a,6
TEMPELAAR, Arendje (~27-11-1774) [Dochter van XV-n]  XV-n,3
TEMPELAAR, Ariaantje (*27-10-1782) [Dochter van XV-w]  XV-w,3
TEMPELAAR, Arie (*26-03-1845, †20-10-1897) [Nummer XVIII-n]  XVIII-n; XIX-s; XIX-t; XIX-u; XIX-v; XIX-w; XIX-x; XIX-y
TEMPELAAR, Arie (*10-10-1856, †04-05-1940) [Nummer XVIII-x]  XVIII-x; XIX-al; XIX-am; XIX-an; XIX-ao; XIX-ap; XIX-aq; XIX-ar; XIX-as; XIX-at
TEMPELAAR, Arie (*20-10-1856, †02-01-1909) [Nummer XVIII-t]  XVIII-t; XIX-af
TEMPELAAR, Arie (*02-08-1897) [Zoon van XIX-s]  XIX-s,1
TEMPELAAR, Arie (*04-04-1899) [Zoon van XVIII-t]  XVIII-t,4
TEMPELAAR, Arie (*19-03-1902) [Nummer XIX-as]  XIX-as; XX-ab; XX-ac; XX-ad
TEMPELAAR, Arie (*06-12-1902, †05-10-1990) [Nummer XIX-bb]  XIX-bb
TEMPELAAR, Arie (*03-01-1904) [Nummer XIX-aj]  XIX-aj; XX-s
TEMPELAAR, Arie (*31-07-1919, †01-02-2011) [Nummer XX-w]  XX-w
TEMPELAAR, Arie (*23-05-1920) [Zoon van XIX-am]  XIX-am,6
TEMPELAAR, Arie (*10-10-1925, †21-01-2008) [Nummer XX-ab]  XX-ab
TEMPELAAR, Arie (*03-11-1952, †09-05-1982) [Zoon van XX-ab]  XX-ab,1
TEMPELAAR, Arie Cornelis (*09-10-1881, †06-03-1945) [Nummer XIX-v]  XIX-v; XX-m; XX-n
TEMPELAAR, Arie Cornelisz (*14-02-1751) [Nummer XV-y]  XV-y
TEMPELAAR, Arie Hendriksz (*07-10-1829, †16-08-1858) [Nummer XVIII-h]  XVIII-h; XIX-f
TEMPELAAR, Arie Leendert (*19-09-1910) [Zoon van XIX-an]  XIX-an,1
TEMPELAAR, Arie Leendert (*21-06-1917, †07-06-1989) [Zoon van XIX-an]  XIX-an,5
TEMPELAAR, Arij (*05-04-1761, †12-05-1761) [Zoon van XV-p]  XV-p,2
TEMPELAAR, Arij (*1768, †<1770) [Zoon van XV-j]  XV-j,1
TEMPELAAR, Arij (*10-05-1799) [Zoon van XVI-d]  XVI-d,4
TEMPELAAR, Arij Gerritz (*1748) [Zoon van XIV-g]  XIV-g,8
TEMPELAAR, Arij Simonsz (*±1637, †10-02-1707) [Nummer XII-a]  XII-a
TEMPELAAR, Arij Simonsz (*1770, †13-02-1846) [Nummer XVI-k]  XVI-k; XVII-m; XVII-n
TEMPELAAR, Arijaantje (*30-05-1762) [Zoon van XV-p]  XV-p,3
TEMPELAAR, Arjaantje Simonsd (*1650) [Nummer XII-d]  XII-d
TEMPELAAR, Barend Elias (*?-02-1703, []07-05-1782) [Nummer XIV-b]  XIV-b; XV-h
TEMPELAAR, Barend Simonsz (*29-12-1697) [Zoon van XIII-b]  XIII-b,4
TEMPELAAR, Bastiaan (*05-04-1831) [Zoon van XVI-u]  XVI-u,3
TEMPELAAR, Bastiaan (*02-05-1833) [Zoon van XVI-u]  XVI-u,4
TEMPELAAR, Beij Michielsd (*25-11-1713) [Dochter van XIII-h]  XIII-h,7
TEMPELAAR, Catrijnje (*?-03-1737, †04-01-1794) [Nummer XV-ab]  XV-ab
TEMPELAAR, Chatarina Johanna (*08-09-1863, †17-03-1872) [Dochter van XVIII-b]  XVIII-b,1
TEMPELAAR, Cijtje Cornelisd (*16-07-1673) [Dochter van XII-c]  XII-c,4
TEMPELAAR, Cijtje Cornelisd (*31-01-1683) [Dochter van XII-c]  XII-c,9
TEMPELAAR, Claartje (*1759) [Dochter van XV-a]  XV-a,2
TEMPELAAR, Claartje Pieter (*1759, []>1785) [Nummer XV-g]  XV-g
TEMPELAAR, Clara (*1753) [Nummer XV-f]  XV-f
TEMPELAAR, Clara (~19-02-1758, []14-01-1831) [Nummer XVI-b]  XVI-b
TEMPELAAR, Cornelia (~03-02-1771) [Dochter van XV-n]  XV-n,1
TEMPELAAR, Cornelia (*08-11-1794, †24-11-1794) [Dochter van XVI-g]  XVI-g,1
TEMPELAAR, Cornelia (*03-12-1820) [Dochter van XVI-w]  XVI-w,3
TEMPELAAR, Cornelia (*06-12-1893) [Nummer XIX-aq]  XIX-aq
TEMPELAAR, Cornelia (*05-12-1895) [Nummer XIX-ay]  XIX-ay
TEMPELAAR, Cornelia Antonia (*02-07-1954, †14-03-1984) [Dochter van XX-ag]  XX-ag,1
TEMPELAAR, Cornelia Pietersd (*16-12-1731, †<29-12-1732) [Dochter van XIV-a]  XIV-a,4
TEMPELAAR, Cornelia Wilhelmina (*10-01-1912, †1990) [Nummer XX-u]  XX-u
TEMPELAAR, Cornelis (†21-06-1838) [Zoon van XVI-r]  XVI-r,1
TEMPELAAR, Cornelis (*18-02-1742) [Zoon van XIV-f]  XIV-f,7
TEMPELAAR, Cornelis (~05-01-1772) [Zoon van XV-e]  XV-e,1
TEMPELAAR, Cornelis (~12-04-1772) [Zoon van XV-n]  XV-n,2
TEMPELAAR, Cornelis (~04-06-1780) [Zoon van XV-w]  XV-w,2
TEMPELAAR, Cornelis (*31-03-1791) [Nummer XVII-a]  XVII-a
TEMPELAAR, Cornelis (*20-08-1848, †30-10-1848) [Zoon van XVII-p]  XVII-p,5
TEMPELAAR, Cornelis (*12-06-1855, †14-04-1925) [Nummer XVIII-r]  XVIII-r; XIX-aa; XIX-ab; XIX-ac; XIX-ad; XIX-ae
TEMPELAAR, Cornelis (*29-10-1863, †21-01-1864) [Zoon van XVII-x]  XVII-x,5
TEMPELAAR, Cornelis (*20-03-1882, †30-09-1971) [Nummer XIX-au]  XIX-au; XX-ae; XX-af; XX-ag
TEMPELAAR, Cornelis (*19-08-1900, †11-06-1988) [Nummer XIX-ba]  XIX-ba
TEMPELAAR, Cornelis Arie (*17-06-1780) [Zoon van XV-y]  XV-y,1
TEMPELAAR, Cornelis Arie (*27-11-1887) [Nummer XIX-an]  XIX-an; XX-u; XX-v
TEMPELAAR, Cornelis Cornelisz (*08-03-1744) [Nummer XV-n]  XV-n
TEMPELAAR, Cornelis Cornelisz (*04-05-1755, †12-02-1814) [Nummer XV-aa]  XV-aa; XVI-w; XVI-x; XVI-y; XVI-z; XVI-aa; XVI-ab
TEMPELAAR, Cornelis Gerritz (*05-05-1712) [Nummer XIV-e]  XIV-e; XV-m; XV-n
TEMPELAAR, Cornelis Gerritz (*29-08-1734, †06-12-1808) [Nummer XV-r]  XV-r
TEMPELAAR, Cornelis Gillisz (~28-02-1717) [Zoon van XIII-i]  XIII-i,4
TEMPELAAR, Cornelis Gillisz (~23-07-1719) [Zoon van XIII-i]  XIII-i,5
TEMPELAAR, Cornelis Leendert (*20-10-1927, †21-02-1990) [Nummer XX-e]  XX-e
TEMPELAAR, Cornelis Marinus (*07-01-1928, †04-09-1987) [Nummer XX-ag]  XX-ag
TEMPELAAR, Cornelis Michielsz. (*04-06-1699) [Zoon van XIII-h]  XIII-h,1
TEMPELAAR, Cornelis Michielsz. (*25-11-1714, †<16-09-1763) [Nummer XIV-h]  XIV-h; XV-v; XV-w; XV-x; XV-y; XV-z; XV-aa
TEMPELAAR, Cornelis Pieter (*1746) [Nummer XV-d]  XV-a; XV-d
TEMPELAAR, Cornelis Pieter (*22-12-1883, †12-12-1957) [Nummer XIX-w]  XIX-w; XX-o; XX-p; XX-q
TEMPELAAR, Cornelis Pieters (*?-04-1733, †>1792) [Nummer XV-a]  XV-a; XV-d; XVI-a
TEMPELAAR, Cornelis Pietersz (*06-09-1798, †29-11-1873) [Nummer XVI-u]  XVI-u; XVII-s; XVII-t
TEMPELAAR, Cornelis Simonz (*12-11-1645, †23-02-1726) [Nummer XII-c]  XII-c; XIII-g; XIII-h; XIII-i
TEMPELAAR, Cornelis Simonz (*07-06-1744) [Zoon van XIV-f]  XIV-f,9
TEMPELAAR, Cornelis Willemsz (*22-01-1831, †19-01-1912) [Nummer XVII-x]  XVII-x; XVIII-w; XVIII-x; XVIII-y; XVIII-z; XVIII-aa; XVIII-ab
TEMPELAAR, Cornelius Willem Frederik (*16-04-1915, †02-03-1987) [Nummer XX-p]  XX-p
TEMPELAAR, Daniel (*04-08-1888) [Nummer XIX-d]  XIX-d
TEMPELAAR, Dirk (*29-05-1806) [Zoon van XVI-s]  XVI-s,2
TEMPELAAR, Dirk (*08-11-1807) [Zoon van XVI-a]  XVI-a,8
TEMPELAAR, Dirk (*25-11-1810, †30-12-1810) [Zoon van XVI-r]  XVI-r,3
TEMPELAAR, Dirk (*09-01-1879, †30-07-1963) [Nummer XIX-b]  XIX-b; XX-a; XX-b; XX-c; XX-d; XX-e
TEMPELAAR, Dirk (*03-12-1892, †17-03-1921) [Zoon van XVIII-r]  XVIII-r,5
TEMPELAAR, Dirk (*19-03-1920, †20-07-2001) [Nummer XX-c]  XX-c
TEMPELAAR, Dirk (*17-05-1945) [Zoon van XX-c]  XX-c,1
TEMPELAAR, Dirk Adrianus (*08-11-1882, †31-12-1884) [Zoon van XVIII-f]  XVIII-f,1
TEMPELAAR, Dirk Cornelisz (*23-08-1743) [Nummer XV-w]  XV-w; XVI-s
TEMPELAAR, Dirk Gerritsz (*?-07-1743, †27-03-1810) [Nummer XV-u]  XV-u; XVI-p; XVI-q; XVI-r
TEMPELAAR, Dirk Hendrik (*18-01-1813, †30-03-1877) [Nummer XVII-o]  XVII-o; XVIII-j; XVIII-k
TEMPELAAR, Dirk Hendrik (*15-12-1883, †15-05-1962) [Nummer XIX-h]  XIX-h
TEMPELAAR, Dirk Jabobsz (*04-06-1807, †24-07-1874) [Nummer XVII-l]  XVII-l; XVIII-d; XVIII-e; XVIII-f; XVIII-g
TEMPELAAR, Dirk Mischielsz (*20-02-1707) [Zoon van XIII-h]  XIII-h,4
TEMPELAAR, Elias Barend (*27-10-1737) [Zoon van XIV-b]  XIV-b,2
TEMPELAAR, Elias Cornelis (*03-04-1764, []05-11-1837) [Nummer XVI-a]  XVI-a; XVII-a; XVII-b; XVII-c; XVII-d; XVII-e
TEMPELAAR, Elias Pieter (*09-02-1727, †1740) [Zoon van XIV-a]  XIV-a,1
TEMPELAAR, Elias Pieter (*1741) [Zoon van XIV-a]  XIV-a,11
TEMPELAAR, Elias Pietrsz (*±1675) [Nummer XIII-c]  XIII-c; XIV-a; XIV-b
TEMPELAAR, Elisabeth (*08-04-1817, †01-01-1893) [Nummer XVII-q]  XVII-q
TEMPELAAR, Elisabeth (*15-09-1901, †1975) [Nummer XX-h]  XX-h
TEMPELAAR, Elisabeth (*20-08-1918, †17-12-2004) [Dochter van XIX-au]  XIX-au,4
TEMPELAAR, Elisabeth Adriana (*01-11-1946, †13-05-2008) [Dochter van XIX-bf]  XIX-bf,1
TEMPELAAR, Elisabeth Arijsdr (*28-02-1807, †16-09-1831) [Dochter van XVI-k]  XVI-k,2
TEMPELAAR, Elisabeth Christina Johanna (*03-10-1878, †25-10-1950) [Nummer XIX-u]  XIX-u
TEMPELAAR, Elizabeth (*16-01-1828, †04-02-1908) [Nummer XVII-w]  XVII-w
TEMPELAAR, Elsje (*20-03-1811) [Dochter van XVI-a]  XVI-a,9
TEMPELAAR, Embrecht (*03-04-1927, †25-10-2000) [Zoon van XIX-ap]  XIX-ap,3
TEMPELAAR, Feijsje Gillisd (*±1704, †23-11-1717) [Dochter van XIII-d]  XIII-d,1
TEMPELAAR, Frank (*15-06-1918, †28-12-1997) [Nummer XX-b]  XX-b
TEMPELAAR, Gabriël Gillisz (~07-03-1714) [Nummer XIV-j]  XIV-j; XV-ab
TEMPELAAR, Geert Cornelisz (*04-02-1759) [Zoon van XIV-h]  XIV-h,12
TEMPELAAR, Geert Cornelisz (*04-02-1760) [Zoon van XIV-h]  XIV-h,13
TEMPELAAR, Geertje (*02-03-1896) [Dochter van XVIII-t]  XVIII-t,3
TEMPELAAR, Geertrui Jillisd (~21-09-1721) [Nummer XIV-k]  XIV-k
TEMPELAAR, Geertruij (~19-09-1723) [Dochter van XIII-f]  XIII-f,6
TEMPELAAR, Geertruij (*03-06-1794, †31-07-1864) [Nummer XVI-t]  XVI-t
TEMPELAAR, Geertruij Elias (~29-07-1708) [Dochter van XIII-c]  XIII-c,3
TEMPELAAR, Geertruijd Gillisd (*±1705, †03-12-1720) [Dochter van XIII-d]  XIII-d,2
TEMPELAAR, Geertruijt (~26-12-1706) [Dochter van XIII-f]  XIII-f,1
TEMPELAAR, Gerda (*20-04-1925, †14-05-1925) [Dochter van XIX-an]  XIX-an,6
TEMPELAAR, Gerrit (*24-08-1738) [Zoon van XIV-e]  XIV-e,1
TEMPELAAR, Gerrit (*1748) [Zoon van XIV-a]  XIV-a,17
TEMPELAAR, Gerrit (*1758) [Zoon van XIV-a]  XIV-a,23
TEMPELAAR, Gerrit (*20-04-1760, †06-06-1764) [Zoon van XV-p]  XV-p,1
TEMPELAAR, Gerrit (*12-01-1766) [Zoon van XV-p]  XV-p,5
TEMPELAAR, Gerrit (*03-09-1775, †16-01-1820) [Nummer XVI-p]  XVI-p
TEMPELAAR, Gerrit (*18-12-1902, †26-10-1991) [Nummer XIX-ai]  XIX-ai
TEMPELAAR, Gerrit Barend (*01-04-1736) [Zoon van XIV-b]  XIV-b,1
TEMPELAAR, Gerrit Barend (*30-11-1738) [Zoon van XIV-b]  XIV-b,3
TEMPELAAR, Gerrit Christiaan [Zoon van XVI-r]  XVI-r,2
TEMPELAAR, Gerrit Gillisz (~07-04-1715) [Zoon van XIII-i]  XIII-i,3
TEMPELAAR, Gerrit Michiels (*20-02-1707, †<07-08-1754) [Nummer XIV-g]  XIV-g; XV-p; XV-q; XV-r; XV-s; XV-t; XV-u
TEMPELAAR, Gerrit Nelis (*27-12-1946, †07-07-1955) [Zoon van XX-c]  XX-c,2
TEMPELAAR, Gerrit Pieter (~23-07-1737, []26-08-1740) [Zoon van XIV-a]  XIV-a,8
TEMPELAAR, Gerrit Pieter (*1740, †26-08-1740) [Zoon van XIV-a]  XIV-a,10
TEMPELAAR, Gerrit Pieter (*1747) [Zoon van XIV-a]  XIV-a,16
TEMPELAAR, Gerrit Pieter (*1752) [Zoon van XIV-a]  XIV-a,20
TEMPELAAR, Gerrit Pietersz (*1687) [Nummer XIII-f]  XIII-f; XIV-d; XIV-e
TEMPELAAR, Gerritje Barend (~20-10-1743) [Dochter van XIV-b]  XIV-b,6
TEMPELAAR, Geziena C (*29-07-1912) [Nummer XX-o]  XX-o
TEMPELAAR, Gillis (Jillis) Conelisz (*1684, †16-10-1721) [Nummer XIII-i]  XIII-i; XIV-i; XIV-j; XIV-k
TEMPELAAR, Gillis Pietersz (*±1679, †08-03-1724) [Nummer XIII-d]  XIII-d; XIV-c
TEMPELAAR, Govert Arie (*08-11-1902) [Nummer XX-l]  XX-l
TEMPELAAR, Grietje (~24-02-1709) [Dochter van XIII-f]  XIII-f,2
TEMPELAAR, Grietje (~15-05-1710) [Nummer XIV-d]  XIV-d
TEMPELAAR, Grietje (*23-02-1793) [Dochter van XVI-a]  XVI-a,2
TEMPELAAR, Grietje (*03-06-1800) [Dochter van XVI-a]  XVI-a,5
TEMPELAAR, Grietje (Margaretha) (*23-01-1802, †04-11-1848) [Nummer XVII-d]  XVII-d
TEMPELAAR, Grietje (*27-09-1802, †12-12-1867) [Nummer XVI-aa]  XVI-aa
TEMPELAAR, Helena (*17-07-1860, †21-01-1864) [Dochter van XVII-x]  XVII-x,4
TEMPELAAR, Hend(e)rina Margritha (*22-09-1849, †24-12-1948) [Nummer XVIII-o]  XVIII-o; XIX-z
TEMPELAAR, Hendrica (*14-03-1829, †30-10-1829) [Dochter van XVII-c]  XVII-c,3
TEMPELAAR, Hendrik (*08-11-1790) [Zoon van XV-aa]  XV-aa,3
TEMPELAAR, Hendrik (*19-07-1792) [Zoon van XV-aa]  XV-aa,4
TEMPELAAR, Hendrik (*15-12-1839) [Nummer XVIII-b]  XVIII-b
TEMPELAAR, Hendrik (*26-03-1857, †06-10-1857) [Zoon van XVII-p]  XVII-p,10
TEMPELAAR, Hendrik (*11-11-1861, †04-05-1862) [Zoon van XVII-p]  XVII-p,12
TEMPELAAR, Hendrik (*28-04-1866, †13-12-1866) [Zoon van XVIII-l]  XVIII-l,1
TEMPELAAR, Hendrik (*13-01-1869, †22-01-1870) [Zoon van XVIII-b]  XVIII-b,3
TEMPELAAR, Hendrik (*20-04-1869, †24-09-1873) [Zoon van XVIII-l]  XVIII-l,3
TEMPELAAR, Hendrik (*30-10-1871, †16-03-1872) [Zoon van XVIII-b]  XVIII-b,4
TEMPELAAR, Hendrik (*05-06-1874, †02-09-1875) [Zoon van XVIII-b]  XVIII-b,5
TEMPELAAR, Hendrik (*21-10-1884, †13-02-1886) [Zoon van XVIII-l]  XVIII-l,12
TEMPELAAR, Hendrik (*01-04-1886, †15-03-1972) [Nummer XIX-q]  XIX-q; XX-f; XX-g
TEMPELAAR, Hendrik (*27-02-1889, †10-01-1979) [Nummer XIX-ac]  XIX-ac
TEMPELAAR, Hendrik (*13-05-1889, †10-06-1963) [Nummer XIX-ao]  XIX-ao; XX-w; XX-x; XX-y
TEMPELAAR, Hendrik (*26-06-1894) [Zoon van XVIII-y]  XVIII-y,6
TEMPELAAR, Hendrik (*26-12-1905, †09-07-1906) [Zoon van XVIII-ab]  XVIII-ab,5
TEMPELAAR, Hendrik (*23-06-1907, †08-09-1976) [Nummer XIX-bc]  XIX-bc
TEMPELAAR, Hendrik (*06-07-1929, †07-09-2017) [Nummer XX-g]  XX-g
TEMPELAAR, Hendrik Arie (*20-07-1857, †24-10-1859) [Zoon van XVIII-h]  XVIII-h,1
TEMPELAAR, Hendrik Arie (*19-05-1876, †27-07-1937) [Nummer XIX-t]  XIX-t; XX-l
TEMPELAAR, Hendrik Arijsz (*14-12-1802, †<?-05-1834) [Nummer XVII-m]  XVII-m; XVIII-h; XVIII-i
TEMPELAAR, Hendrik Cornelisz (*30-06-1738) [Zoon van XIV-h]  XIV-h,4
TEMPELAAR, Hendrik Gerritz (*01-02-1739, †04-04-1793) [Nummer XV-t]  XV-t
TEMPELAAR, Hendrik Hendriksz (*24-08-1832, †17-10-1832) [Nummer XVIII-i]  XVIII-i; XIX-g
TEMPELAAR, Hendrik Pieter (†10-07-1877) [Zoon van XVII-o]  XVII-o,1
TEMPELAAR, Hendrik Pietersz (*25-01-1815, †21-10-1885) [Nummer XVII-p]  XVII-p; XVIII-l; XVIII-m; XVIII-n; XVIII-o; XVIII-p; XVIII-q; XVIII-r; XVIII-s
TEMPELAAR, Hendrika (*05-12-1875, †21-04-1894) [Dochter van XVIII-l]  XVIII-l,7
TEMPELAAR, Hendrika (*23-04-1897) [Dochter van XIX-t]  XIX-t,1
TEMPELAAR, Hendrik-Jan (*09-01-1909, †21-01-1975) [Nummer XX-j]  XX-j
TEMPELAAR, Hendrikje [Dochter van XVII-m]  XVII-m,1
TEMPELAAR, Hendrina Magrieta (*15-09-1919, †18-11-2002) [Nummer XX-f]  XX-f
TEMPELAAR, Hendrina Magrita (*26-01-1847, †18-07-1847) [Dochter van XVII-p]  XVII-p,4
TEMPELAAR, Hendrina Magritha (*23-11-1888, †24-04-1982) [Nummer XIX-r]  XIX-r
TEMPELAAR, Hendrina Margritha (*06-09-1897, †20-02-1898) [Dochter van XVIII-r]  XVIII-r,8
TEMPELAAR, Hendrina Maria (*26-03-1859, †07-01-1929) [Nummer XVIII-k]  XVIII-k
TEMPELAAR, Hendrina Maria (*03-08-1896, †21-10-1899) [Nummer XIX-l]  XIX-l
TEMPELAAR, Henriette Adriana Maria (*30-03-1921, †2010) [Nummer XX-n]  XX-n
TEMPELAAR, Herman (*±1574, †24-08-1644) [Nummer X]  X; XI-a; XI-b
TEMPELAAR, Hillebrand (*1770) [Nummer XVI-d]  XVI-d; XVII-f; XVII-g; XVII-h; XVII-i
TEMPELAAR, Huig (*14-09-1920, †08-11-2003) [Nummer XX-x]  XX-x
TEMPELAAR, Ida (*01-08-1854, †09-08-1934) [Nummer XVIII-w]  XVIII-w
TEMPELAAR, Ida (*30-06-1891, †24-03-1961) [Nummer XIX-ax]  XIX-ax
TEMPELAAR, Ida (*17-08-1895, †14-10-1982) [Nummer XIX-ar]  XIX-ar
TEMPELAAR, Ida (*25-03-1904, †29-03-1980) [Dochter van XVIII-ab]  XVIII-ab,4
TEMPELAAR, Ingetje Jillesd (~20-04-1766, †01-02-1833) [Dochter van XV-i]  XV-i,5
TEMPELAAR, Isaak (*29-02-1784, †16-12-1829) [Nummer XVI-w]  XVI-w; XVII-u
TEMPELAAR, Isaak (*19-09-1836, †03-11-1836) [Zoon van XVI-z]  XVI-z,6
TEMPELAAR, Isaak (*19-09-1846) [Zoon van XVI-z]  XVI-z,14
TEMPELAAR, Jaapje (*?-01-1764, †23-02-1838) [Nummer XVI-o]  XVI-o
TEMPELAAR, Jaapje (*08-09-1828, †19-12-1828) [Dochter van XVII-j]  XVII-j,3
TEMPELAAR, Jaapje (*07-09-1835, †27-01-1917) [Nummer XVIII-d]  XVIII-d
TEMPELAAR, Jaapje Gerritd (*03-05-1733) [Nummer XV-q]  XV-q
TEMPELAAR, Jacob (*14-02-1804) [Zoon van XVI-s]  XVI-s,1
TEMPELAAR, Jacob (*12-01-1842, †25-01-1842) [Zoon van XVII-l]  XVII-l,4
TEMPELAAR, Jacob (*11-12-1851, †21-09-1941) [Nummer XVIII-f]  XVIII-f
TEMPELAAR, Jacob (*09-02-1873, †06-05-1873) [Zoon van XVIII-l]  XVIII-l,5
TEMPELAAR, Jacob Jillesz (*04-01-1763, †08-11-1828) [Nummer XVI-g]  XVI-g; XVII-j; XVII-k; XVII-l
TEMPELAAR, Jacoba (*25-02-1885, †26-06-1953) [Nummer XIX-aa]  XIX-aa
TEMPELAAR, Jacoba (*30-09-1894) [Nummer XIX-e]  XIX-e
TEMPELAAR, Jacoba Adriana (*26-03-1871, †20-11-1897) [Dochter van XVIII-n]  XVIII-n,1
TEMPELAAR, Jacoba Adriana (*24-06-1880, †21-12-1880) [Dochter van XVIII-l]  XVIII-l,9
TEMPELAAR, Jacoba Adriana (*11-11-1881, †03-07-1925) [Nummer XIX-p]  XIX-p
TEMPELAAR, Jacoba Johanna (*20-10-1913, †07-12-1995) [Nummer XX-k]  XX-k
TEMPELAAR, Jan (*15-01-1741, †29-12-1812) [Nummer XV-m]  XV-m
TEMPELAAR, Jan (*31-01-1787) [Zoon van XV-a]  XV-a,14
TEMPELAAR, Jan (*18-02-1805) [Zoon van XVI-d]  XVI-d,5
TEMPELAAR, Jan (*25-05-1908) [Zoon van XVIII-v]  XVIII-v,6
TEMPELAAR, Jan Albertus Christiaan (*13-11-1927, †09-04-2010) [Zoon van XX-j]  XX-j,1
TEMPELAAR, Jan Albertus Christinus (*30-06-1873, †14-09-1944) [Nummer XIX-s]  XIX-s; XX-h; XX-i; XX-j; XX-k
TEMPELAAR, Jan Jacobsz (*06-03-1797, †23-01-1863) [Nummer XVII-j]  XVII-j; XVIII-c
TEMPELAAR, Jan Pieter (*07-05-1887, †05-08-1940) [Nummer XIX-i]  XIX-i
TEMPELAAR, Janneke (*12-05-1946, †16-02-1992) [Dochter van XX-b]  XX-b,1
TEMPELAAR, Jannetje (*05-04-1798) [Nummer XVII-h]  XVII-h
TEMPELAAR, Jannetje (*13-05-1885, †06-11-1934) [Nummer XIX-c]  XIX-c
TEMPELAAR, Jannetje (*1903, †1942) [Nummer XX-i]  XX-i
TEMPELAAR, Jannetje Pietersd (~12-08-1742) [Nummer XV-k]  XV-k
TEMPELAAR, Jannetje Simonsd (*02-04-1633) [Dochter van XI-b]  XI-b,1
TEMPELAAR, Jannetje Simonsd (*1660) [Nummer XII-f]  XII-f
TEMPELAAR, Jannigje Cornelisd (*1666, †27-08-1756) [Nummer XIII-g]  XIII-g
TEMPELAAR, Jansje (*20-12-1885, †25-11-1888) [Dochter van XVIII-j]  XVIII-j,2
TEMPELAAR, Jansje (*17-04-1899, †02-08-1899) [Dochter van XVIII-j]  XVIII-j,9
TEMPELAAR, Jasper (*28-04-1891, †03-11-1942) [Nummer XIX-ap]  XIX-ap; XX-z; XX-aa
TEMPELAAR, Jelis Cornelisz (*31-01-1677) [Zoon van XII-c]  XII-c,6
TEMPELAAR, Jelis Cornelisz (*09-06-1679) [Zoon van XII-c]  XII-c,7
TEMPELAAR, Jenneke Simons [Dochter van IX-b]  IX-b,1
TEMPELAAR, Jilles (*12-10-1853, †23-05-1934) [Nummer XVIII-g]  XVIII-g; XIX-b; XIX-c; XIX-d; XIX-e
TEMPELAAR, Jillis (*19-11-1798, †11-04-1820) [Zoon van XVI-g]  XVI-g,4
TEMPELAAR, Jillis (*19-03-1908, †23-07-1975) [Nummer XX-a]  XX-a
TEMPELAAR, Jillis Pieters (*06-01-1737, †29-08-1813) [Nummer XV-i]  XV-i; XVI-f; XVI-g; XVI-h; XVI-i; XVI-j
TEMPELAAR, Jillis Simonz (*03-05-1643) [Zoon van XI-b]  XI-b,4
TEMPELAAR, Johanna (*17-06-1787) [Dochter van XV-y]  XV-y,2
TEMPELAAR, Johanna (*12-07-1789) [Dochter van XV-a]  XV-a,15
TEMPELAAR, Johanna (*09-08-1819) [Nummer XVII-r]  XVII-r
TEMPELAAR, Johanna Christina (*24-05-1886, †1965) [Nummer XIX-ab]  XIX-ab
TEMPELAAR, Johanna Maria (*03-05-1867) [Dochter van XVIII-b]  XVIII-b,2
TEMPELAAR, Johanna Wilhelmina Maria (*08-02-1799) [Dochter van XVII-c]  XVII-c,1
TEMPELAAR, Johanna Wilhelmina Maria (*24-02-1851) [Dochter van XVIII-a]  XVIII-a,1
TEMPELAAR, Johanna Wilhelmina Maria (*03-05-1867) [Dochter van XVIII-a]  XVIII-a,8
TEMPELAAR, Johannes (Jan) (*1772) [Nummer XVI-e]  XVI-e
TEMPELAAR, Johannes (*25-08-1797) [Nummer XVII-c]  XVII-c; XVIII-a; XVIII-b
TEMPELAAR, Johannes (*28-07-1858) [Zoon van XVIII-a]  XVIII-a,4
TEMPELAAR, Johannes Elias (*10-06-1826) [Nummer XVIII-a]  XVIII-a; XIX-a
TEMPELAAR, Johannes Pieter (*<17-10-1734, †>1774) [Nummer XV-b]  XV-b; XVI-b; XVI-c; XVI-d; XVI-e
TEMPELAAR, Josina (*16-06-1848, †19-02-1856) [Dochter van XVI-z]  XVI-z,15
TEMPELAAR, Josina (*14-11-1928, †19-10-2007) [Nummer XX-ac]  XX-ac
TEMPELAAR, Jozina (*14-05-1838, †18-02-1856) [Dochter van XVI-z]  XVI-z,7
TEMPELAAR, Kaatje (*27-01-1906, †20-04-1996) [Dochter van XIX-au]  XIX-au,1
TEMPELAAR, Klaartje (*1761) [Dochter van XV-a]  XV-a,3
TEMPELAAR, Klara (*1763) [Dochter van XV-a]  XV-a,4
TEMPELAAR, Kornelia (~26-12-1774) [Dochter van XV-e]  XV-e,2
TEMPELAAR, Kornelia (*17-04-1808) [Dochter van XV-x]  XV-x,4
TEMPELAAR, Leena (~03-03-1743) [Dochter van XIV-f]  XIV-f,8
TEMPELAAR, Leendert (*30-08-1739) [Zoon van XIV-f]  XIV-f,5
TEMPELAAR, Leendert (~01-01-1762) [Zoon van XV-b]  XV-b,2
TEMPELAAR, Leendert (*26-08-1789, †27-01-1857) [Nummer XVI-l]  XVI-l
TEMPELAAR, Leendert (*07-09-1800, †08-01-1891) [Zoon van XVI-g]  XVI-g,5
TEMPELAAR, Leendert (*19-04-1803) [Zoon van XVI-g]  XVI-g,6
TEMPELAAR, Leendert (*30-10-1809, †08-01-1891) [Zoon van XVI-g]  XVI-g,9
TEMPELAAR, Leendert (*03-08-1916) [Zoon van XVIII-v]  XVIII-v,8
TEMPELAAR, Leendert Arie (*02-01-1914) [Zoon van XIX-an]  XIX-an,3
TEMPELAAR, Leendert Cornelisz (*13-02-1746) [Zoon van XIV-h]  XIV-h,7
TEMPELAAR, Leendert Pieter (*04-05-1872, †21-10-1958) [Nummer XVIII-ab]  XVIII-ab; XIX-ba; XIX-bb; XIX-bc; XIX-bd; XIX-be; XIX-bf
TEMPELAAR, Leendert Pieter (*12-10-1912, †21-05-2001) [Nummer XIX-bd]  XIX-bd
TEMPELAAR, Leendert Pieter (*10-04-1938, †09-04-2017) [Zoon van XIX-bc]  XIX-bc,1
TEMPELAAR, Leendert Pieter (*31-12-1940, †03-11-1996) [Zoon van XIX-be]  XIX-be,1
TEMPELAAR, Leendert Pietersz (*13-06-1745, †17-04-1799) [Nummer XV-l]  XV-l; XVI-l; XVI-m; XVI-n
TEMPELAAR, Leentje (*16-05-1825) [Nummer XVIII-c]  XVIII-c
TEMPELAAR, Leentje Jillisd (*>1771) [Dochter van XV-i]  XV-i,8
TEMPELAAR, Leentje Pietersd (*05-12-1734) [Dochter van XIV-c]  XIV-c,1
TEMPELAAR, Lena (*21-02-1805, †17-08-1879) [Nummer XVII-e]  XVII-e
TEMPELAAR, Lena Arijsdr (*12-03-1814, †14-12-1852) [Nummer XVII-n]  XVII-n
TEMPELAAR, Lijntje (*08-07-1798) [Dochter van XV-z]  XV-z,1
TEMPELAAR, Lijntje (*13-07-1900, †27-07-1987) [Nummer XIX-ah]  XIX-ah
TEMPELAAR, Luikje (*28-10-1867, †12-08-1868) [Dochter van XVIII-l]  XVIII-l,2
TEMPELAAR, Luiksje (*05-09-1870, †16-12-1897) [Nummer XIX-m]  XIX-m
TEMPELAAR, Maaike [Dochter van XVII-s]  XVII-s,1
TEMPELAAR, Maaike (*14-09-1837) [Dochter van XVI-u]  XVI-u,6
TEMPELAAR, Maaike (*05-07-1912, †22-03-1923) [Dochter van XIX-am]  XIX-am,1
TEMPELAAR, Maaike (*18-12-1917) [Nummer XX-z]  XX-z
TEMPELAAR, Maaike Jasperina (*29-12-1914, †16-04-1968) [Nummer XX-v]  XX-v
TEMPELAAR, Maaike Maria (*07-01-1860, †02-09-1922) [Nummer XVIII-u]  XVIII-u
TEMPELAAR, Maartje (*24-10-1822) [Dochter van XVII-j]  XVII-j,1
TEMPELAAR, Maartje (*11-08-1906, †11-02-1931) [Nummer XIX-at]  XIX-at
TEMPELAAR, Maartje Michielsd (*14-03-1703, []30-04-1703) [Dochter van XIII-h]  XIII-h,3
TEMPELAAR, Machiel Cornelisz (*04-09-1735) [Zoon van XIV-h]  XIV-h,1
TEMPELAAR, Margrieta (*23-02-1830, †09-05-1846) [Dochter van XVI-r]  XVI-r,9
TEMPELAAR, Margrieta (*19-10-1867, †10-01-1949) [Nummer XVIII-aa]  XVIII-aa
TEMPELAAR, Margrietje (*14-12-1824) [Nummer XVII-u]  XVII-u
TEMPELAAR, Margrietje Simonsd (*1655) [Nummer XII-e]  XII-e
TEMPELAAR, Margritha (*31-03-1883, †18-02-1886) [Dochter van XVIII-l]  XVIII-l,11
TEMPELAAR, Maria (*11-09-1789, †15-09-1877) [Nummer XVI-x]  XVI-x
TEMPELAAR, Maria (*23-01-1793) [Dochter van XV-a]  XV-a,17
TEMPELAAR, Maria (*23-01-1793, †06-07-1839) [Nummer XVI-n]  XVI-n
TEMPELAAR, Maria (*15-08-1810) [Dochter van XVI-k]  XVI-k,3
TEMPELAAR, Maria (*14-01-1827, †28-11-1885) [Nummer XVII-t]  XVII-t
TEMPELAAR, Maria (*20-04-1865) [Dochter van XVII-s]  XVII-s,4
TEMPELAAR, Maria (*25-01-1891, †07-12-1976) [Nummer XIX-ad]  XIX-ad
TEMPELAAR, Maria (*19-01-1913, †20-08-1932) [Dochter van XIX-am]  XIX-am,2
TEMPELAAR, Maria (*29-03-1918, †02-01-2001) [Nummer XIX-ak]  XIX-ak
TEMPELAAR, Maria Cornelia (*23-08-1925, †07-05-2009) [Dochter van XIX-au]  XIX-au,5
TEMPELAAR, Maria Geertrui Willemina (*1862, †19-11-1863) [Dochter van XVII-o]  XVII-o,6
TEMPELAAR, Maria Hendricsd (*19-12-1830, †23-06-1831) [Dochter van XVII-m]  XVII-m,3
TEMPELAAR, Maria Wilhelmina (*20-06-1864, †12-11-1940) [Nummer XIX-a]  XIX-a
TEMPELAAR, Marijntje (~06-11-1785) [Dochter van XV-g]  XV-g,1
TEMPELAAR, Marijtje Jillisdr (~08-05-1760, †<1765) [Dochter van XV-i]  XV-i,1
TEMPELAAR, Marijtje Jillisdr (~02-12-1764, †<16-08-1805) [Nummer XVI-h]  XVI-h
TEMPELAAR, Marinus (~02-07-1775) [Zoon van XV-b]  XV-b,7
TEMPELAAR, Marinus (*21-06-1875) [Nummer XVIII-v]  XVIII-v; XIX-ag; XIX-ah; XIX-ai; XIX-aj; XIX-ak
TEMPELAAR, Marinus (*11-07-1906) [Zoon van XVIII-v]  XVIII-v,5
TEMPELAAR, Marinus Adriaan (*1935, †2010) [Zoon van XX-i]  XX-i,1
TEMPELAAR, Marinus Arie (*14-10-1930, †18-10-2000) [Nummer XX-s]  XX-s
TEMPELAAR, Marinus Jan (*16-08-1933, †17-04-2005) [Zoon van XIX-ai]  XIX-ai,1
TEMPELAAR, Marinus Willem (*15-10-1955, †07-06-1998) [Zoon van XX-af]  XX-af,2
TEMPELAAR, Martha (*08-04-1883, †12-01-1887) [Dochter van XVIII-g]  XVIII-g,5
TEMPELAAR, Martina Aartje Hendrika (*10-04-1876, †18-02-1954) [Nummer XIX-f]  XIX-f
TEMPELAAR, Matheus (*27-09-1858) [Zoon van XVIII-h]  XVIII-h,2
TEMPELAAR, Maurits Willem (*05-01-1896, †30-01-1945) [Nummer XIX-ae]  XIX-ae
TEMPELAAR, Meeuwes (*19-10-1911) [Zoon van XVIII-v]  XVIII-v,7
TEMPELAAR, Michiel (*02-03-1738, †1740) [Zoon van XIV-f]  XIV-f,4
TEMPELAAR, Michiel (*26-02-1741, †08-12-1826) [Nummer XV-o]  XV-o
TEMPELAAR, Michiel Cornelisse (*29-11-1671, †04-08-1717) [Nummer XIII-h]  XIII-h; XIV-f; XIV-g; XIV-h
TEMPELAAR, Michiel Gerritz (~22-07-1731, †1790) [Nummer XV-p]  XV-p; XVI-o
TEMPELAAR, Michiel Michielsz (*?-01-1712) [Zoon van XIII-h]  XIII-h,6
TEMPELAAR, Neeltje (*1767) [Dochter van XV-a]  XV-a,6
TEMPELAAR, Neeltje (*22-01-1796) [Dochter van XVI-g]  XVI-g,2
TEMPELAAR, Neeltje (*29-09-1804, †18-10-1859) [Nummer XVII-k]  XVII-k
TEMPELAAR, Neeltje (*28-12-1816) [Nummer XVII-i]  XVII-i
TEMPELAAR, Neeltje Barend (*05-01-1740) [Dochter van XIV-b]  XIV-b,4
TEMPELAAR, Neeltje Barend (*?-08-1741) [Nummer XV-h]  XV-h
TEMPELAAR, Neeltje Jillisd (~20-01-1771) [Nummer XVI-j]  XVI-j
TEMPELAAR, Neeltje Pieters (*1670, †02-08-1718) [Nummer XIII-a]  XIII-a
TEMPELAAR, Neeltje Pieters (*12-03-1730, †<29-12-1732) [Dochter van XIV-a]  XIV-a,3
TEMPELAAR, Neeltje Pieters (*1736) [Dochter van XIV-a]  XIV-a,7
TEMPELAAR, Neeltje Pieters (*1751) [Nummer XV-e]  XV-e
TEMPELAAR, Petronella (*22-01-1922, †24-03-1995) [Nummer XX-d]  XX-d
TEMPELAAR, Petronella Hendrika (*03-06-1889) [Nummer XIX-y]  XIX-y
TEMPELAAR, Petronella Jansje (*02-09-1889) [Dochter van XVIII-j]  XVIII-j,4
TEMPELAAR, Pieter (*1595) [Nummer XI-a]  XI-a
TEMPELAAR, Pieter (~30-12-1714) [Zoon van XIII-f]  XIII-f,5
TEMPELAAR, Pieter (*13-12-1750) [Zoon van XIV-e]  XIV-e,4
TEMPELAAR, Pieter (*1757) [Zoon van XV-a]  XV-a,1
TEMPELAAR, Pieter (*1768) [Zoon van XV-a]  XV-a,7
TEMPELAAR, Pieter (*1770) [Zoon van XV-a]  XV-a,9
TEMPELAAR, Pieter (*20-05-1781) [Zoon van XV-a]  XV-a,11
TEMPELAAR, Pieter (*27-01-1788) [Zoon van XV-l]  XV-l,1
TEMPELAAR, Pieter (*24-01-1792) [Zoon van XV-a]  XV-a,16
TEMPELAAR, Pieter (*15-11-1825, †22-11-1879) [Nummer XVII-s]  XVII-s; XVIII-t; XVIII-u; XVIII-v
TEMPELAAR, Pieter (*08-09-1835, †25-11-1841) [Zoon van XVI-z]  XVI-z,5
TEMPELAAR, Pieter (*29-12-1840, †21-04-1897) [Nummer XVIII-l]  XVIII-l; XIX-m; XIX-n; XIX-o; XIX-p; XIX-q; XIX-r
TEMPELAAR, Pieter (*10-07-1843, †09-07-1871) [Nummer XVII-y]  XVII-y
TEMPELAAR, Pieter (*06-09-1888) [Zoon van XVIII-t]  XVIII-t,2
TEMPELAAR, Pieter (*31-12-1897) [Nummer XIX-ag]  XIX-ag; XX-r
TEMPELAAR, Pieter (*11-01-1903) [Zoon van XIX-s]  XIX-s,4
TEMPELAAR, Pieter Cornelis [Zoon van XIX-j]  XIX-j,2
TEMPELAAR, Pieter Cornelis (*29-09-1869, †17-09-1876) [Zoon van XVII-s]  XVII-s,5
TEMPELAAR, Pieter Cornelis (*01-02-1886, †27-04-1918) [Nummer XIX-x]  XIX-x
TEMPELAAR, Pieter Cornelis (*06-06-1915) [Zoon van XIX-i]  XIX-i,2
TEMPELAAR, Pieter Cornelis (*30-11-1919, †16-03-2009) [Nummer XX-m]  XX-m
TEMPELAAR, Pieter Cornelisz (*±1747, †31-03-1810) [Nummer XV-x]  XV-x; XVI-t; XVI-u; XVI-v
TEMPELAAR, Pieter Dirksz (*01-11-1780, †10-05-1858) [Nummer XVI-r]  XVI-r; XVII-o; XVII-p; XVII-q; XVII-r
TEMPELAAR, Pieter Elias (~21-03-1701, []>17-03-1773) [Nummer XIV-a]  XIV-a; XV-a; XV-b; XV-c; XV-d; XV-e; XV-f; XV-g
TEMPELAAR, Pieter Gillesz (*±1706, †15-12-1779) [Nummer XIV-c]  XIV-c; XV-i; XV-j; XV-k; XV-l
TEMPELAAR, Pieter Hendricis (*28-07-1918, †22-10-2006) [Zoon van XIX-q]  XIX-q,1
TEMPELAAR, Pieter Hendrik (*08-10-1850, †16-11-1881) [Zoon van XVII-o]  XVII-o,3
TEMPELAAR, Pieter Hendrik (*13-02-1895, †01-05-1895) [Zoon van XVIII-j]  XVIII-j,7
TEMPELAAR, Pieter Jillisz (~1720) [Zoon van XIII-i]  XIII-i,6
TEMPELAAR, Pieter Simons (*22-08-1639, †<26-05-1704) [Nummer XII-b]  XII-b; XIII-a; XIII-b; XIII-c; XIII-d; XIII-e; XIII-f
TEMPELAAR, Pieter Simonsz (*07-10-1695) [Zoon van XIII-b]  XIII-b,3
TEMPELAAR, Pieter Simonsz (*1703) [Zoon van XIII-b]  XIII-b,1
TEMPELAAR, Pieter Simonsz (*05-09-1704) [Zoon van XIII-b]  XIII-b,2
TEMPELAAR, Pieter Willem (*21-03-1949, †21-03-1949) [Zoon van XX-m]  XX-m,1
TEMPELAAR, Pieternella (*05-08-1850, †21-05-1852) [Dochter van XVI-z]  XVI-z,16
TEMPELAAR, Pieternella (*01-08-1851, †27-01-1913) [Nummer XVIII-p]  XVIII-p
TEMPELAAR, Pieternella (*05-09-1853) [Dochter van XVIII-a]  XVIII-a,2
TEMPELAAR, Pieternella (*27-01-1865, †19-03-1939) [Nummer XVIII-z]  XVIII-z
TEMPELAAR, Pieternella (*30-01-1899, †28-03-1988) [Nummer XIX-az]  XIX-az
TEMPELAAR, Pieternella Hendrika (*16-01-1849, †26-01-1879) [Dochter van XVII-o]  XVII-o,2
TEMPELAAR, Pietertje (*21-02-1779) [Dochter van XV-w]  XV-w,1
TEMPELAAR, Pietertje (~27-10-1783) [Nummer XVI-s]  XVI-i; XVI-s
TEMPELAAR, Pietertje (*22-12-1796, †20-01-1821) [Nummer XVI-y]  XVI-y
TEMPELAAR, Pietertje (*01-04-1804) [Nummer XVI-v]  XVI-v
TEMPELAAR, Pietertje (*15-05-1838, †27-08-1839) [Dochter van XVI-z]  XVI-z,8
TEMPELAAR, Pietertje (*21-06-1839) [Dochter van XVI-z]  XVI-z,9
TEMPELAAR, Pietertje (*29-12-1840, †19-01-1841) [Dochter van XVI-z]  XVI-z,10
TEMPELAAR, Pietertje (*05-04-1842, †30-04-1842) [Dochter van XVI-z]  XVI-z,11
TEMPELAAR, Pietertje (*16-12-1845, †05-09-1849) [Dochter van XVI-z]  XVI-z,13
TEMPELAAR, Pietertje (*11-08-1877, †16-02-1945) [Nummer XIX-o]  XIX-o; XIX-z
TEMPELAAR, Pietertje (*12-05-1886) [Nummer XIX-af]  XIX-af
TEMPELAAR, Pietertje Jillisd (~16-10-1768, †10-09-1857) [Nummer XVI-i]  XVI-i; XVI-s
TEMPELAAR, Pleun (*06-01-1835) [Zoon van XVI-u]  XVI-u,5
TEMPELAAR, Pleun Cornelisz (*24-12-1752) [Nummer XV-z]  XV-z
TEMPELAAR, Riemer Cornelis (*06-05-1953) [Nummer XXI]  XXI
TEMPELAAR, Robert P (*06-07-1964, †27-03-1981) [Zoon van XX-e]  XX-e,2
TEMPELAAR, Sarah (*01-01-1792, †12-07-1859) [Nummer XVI-m]  XVI-m
TEMPELAAR, Sijgje (*1820) [Dochter van XVI-w]  XVI-w,2
TEMPELAAR, Sijmon Pieterz (*1670) [Nummer XIII-b]  XIII-b
TEMPELAAR, Sijtie Pieters (*1685) [Nummer XIII-e]  XIII-e
TEMPELAAR, Sijtje Gerrit (*1737) [Nummer XV-s]  XV-s
TEMPELAAR, Sijtje Jillisd (*1713, †>1753) [Nummer XIV-i]  XIV-i
TEMPELAAR, Sijtje Michielsdr (*06-12-1715) [Dochter van XIII-h]  XIII-h,9
TEMPELAAR, Simon Cornelisz (*07-04-1670) [Zoon van XII-c]  XII-c,2
TEMPELAAR, Simon Cornelisz (*09-02-1681) [Zoon van XII-c]  XII-c,8
TEMPELAAR, Simon Hermansz (*19-10-1608, †>27-09-1676) [Nummer XI-b]  XI-b; XII-a; XII-b; XII-c; XII-d; XII-e; XII-f
TEMPELAAR, Simon Michielsz (*17-02-1701) [Nummer XIV-f]  XIV-f; XV-o
TEMPELAAR, Simon Pietersz (*?-08-1739) [Nummer XV-j]  XV-j; XVI-k
TEMPELAAR, Susanna (*12-11-1803) [Nummer XVI-ab]  XVI-ab
TEMPELAAR, Susanna (*1819) [Dochter van XVI-w]  XVI-w,1
TEMPELAAR, Teuna (*19-04-1840, †16-11-1923) [Nummer XVIII-e]  XVIII-e
TEMPELAAR, Teunis (*22-05-1924, †01-07-1931) [Zoon van XIX-am]  XIX-am,7
TEMPELAAR, Teunis (*17-07-1931, †06-01-2008) [Zoon van XIX-ao]  XIX-ao,4
TEMPELAAR, Teuntje (*±1883) [Dochter van XVIII-y]  XVIII-y,2
TEMPELAAR, Teuntje (*09-05-1934, †27-04-1939) [Dochter van XIX-am]  XIX-am,10
TEMPELAAR, Treintje Pieter (*10-01-1745) [Nummer XV-c]  XV-c
TEMPELAAR, Trientje Pieter (*1749, †>1774) [Dochter van XIV-a]  XIV-a,18
TEMPELAAR, Trijntje (~21-12-1732, †05-06-1819) [Dochter van XIV-f]  XIV-f,1
TEMPELAAR, Trijntje (*1754) [Dochter van XIV-a]  XIV-a,22
TEMPELAAR, Trijntje (*28-11-1784) [Dochter van XV-a]  XV-a,13
TEMPELAAR, Trijntje (*06-08-1918, †20-05-2002) [Nummer XX-t]  XX-t
TEMPELAAR, Trijntje Cornelisd (*24-03-1675) [Dochter van XII-c]  XII-c,5
TEMPELAAR, Tuintje (*18-03-1885) [Nummer XIX-av]  XIX-av
TEMPELAAR, Wilhelm Frederik [Zoon van XIX-j]  XIX-j,1
TEMPELAAR, Wilhelm Frederik (*05-01-1894, †15-02-1948) [Nummer XIX-k]  XIX-k
TEMPELAAR, Wilhelmina (*15-09-1851, †12-11-1887) [Nummer XVII-z]  XVII-z
TEMPELAAR, Wilhelmina Catharina (*06-05-1856) [Dochter van XVIII-a]  XVIII-a,3
TEMPELAAR, Wilhelmina Christina (*14-12-1826, †19-07-1853) [Dochter van XVI-r]  XVI-r,8
TEMPELAAR, Wilhelmina Frederica (*23-09-1913) [Dochter van XIX-j]  XIX-j,3
TEMPELAAR, Wilhelmina Frederika (*23-09-1913) [Dochter van XIX-i]  XIX-i,1
TEMPELAAR, Willem (*29-08-1798) [Zoon van XV-aa]  XV-aa,6
TEMPELAAR, Willem (*03-11-1823, †21-03-1844) [Zoon van XVI-w]  XVI-w,4
TEMPELAAR, Willem (*14-08-1836, †04-09-1836) [Zoon van XVII-l]  XVII-l,2
TEMPELAAR, Willem (*15-08-1836) [Zoon van XVII-m]  XVII-m,5
TEMPELAAR, Willem (~08-12-1842, †19-09-1843) [Zoon van XVII-l]  XVII-l,5
TEMPELAAR, Willem (*29-01-1859, †19-09-1943) [Nummer XVIII-y]  XVIII-y; XIX-au; XIX-av; XIX-aw; XIX-ax; XIX-ay; XIX-az
TEMPELAAR, Willem (*26-06-1916, †22-08-1917) [Zoon van XVIII-ab]  XVIII-ab,10
TEMPELAAR, Willem (*26-03-1917, †05-08-1986) [Nummer XX-af]  XX-af; XXI
TEMPELAAR, Willem (*04-12-1917, †15-11-2000) [Nummer XIX-bf]  XIX-bf
TEMPELAAR, Willem (*1924, †07-12-1996) [Zoon van XIX-b]  XIX-b,5
TEMPELAAR, Willem Cornelisz (*09-07-1800, †01-10-1865) [Nummer XVI-z]  XVI-z; XVII-v; XVII-w; XVII-x; XVII-y; XVII-z
TEMPELAAR, Willem Frederik (*30-10-1917, †25-12-1987) [Nummer XX-q]  XX-q
TEMPELAAR, Willem Henderik (Bill) (*24-10-1922, †11-03-1990) [Nummer XX-r]  XX-r
TEMPELAAR, Willempje (*13-07-1796) [Nummer XVII-g]  XVII-g
TEMPELAAR, Willempje (*12-02-1881, †20-02-1891) [Dochter van XVIII-g]  XVIII-g,4
TEMPELAAR, Willempje (*07-03-1892, †24-02-1893) [Dochter van XVIII-g]  XVIII-g,1
TEMPELAAR, Willempje Jillisdr (~07-06-1761, †13-12-1836) [Nummer XVI-f]  XVI-f
TEMPELAARS, Jan VI Sijmon (*±1518, †±1569) [Nummer VIII-d]  VIII-d; IX-b; IX-c
TEMPELAARS, Sijmon (*±1470, †<23-06-1534) [Nummer VII-b]  VII-b; VIII-d
TEMPELAIR, Jan (Maes) (*±1450, †<07-02-1536) [Nummer VI-c]  VI-c; VII-b
TEMPELAIR, Jan II (Jhan) (*±1340, †<07-03-1396) [Nummer II-c]  II-c; III-b
TEMPELAIR, Jan III (*±1360, †±1428) [Nummer III-b]  III-b; IV
TEMPELER, Mechtelt (*±1442, †>03-07-1491) [Nummer VI-b]  VI-b
TEMPELER, Thomas Jan (*±1391) [Nummer IV]  IV; V-a; V-b
TEMPELERS, Aart (*±1468, †>12-11-1526) [Zoon van VI-a]  VI-a,1
TEMPELERS, Aert Maes (*±1440, †<28-05-1484) [Nummer VI-a]  VI-a; VII-a
TEMPELERS, Aleit (*±1479) [Nummer VI-d]  VI-d
TEMPELERS, Aleit (*±1492, †>12-11-1526) [Nummer VIII-b]  VIII-b
TEMPELERS, Aliten (*<1506) [Dochter van VIII-a]  VIII-a,1
TEMPELERS, Andries (*±1450, †>28-05-1484) [Zoon van V-b]  V-b,3
TEMPELERS, Art (*±1490, †>12-11-1526) [Nummer VIII-a]  VIII-a; IX-a
TEMPELERS, Catharina (*±1410) [Nummer V-a]  V-a
TEMPELERS, Dirck jan (*>06-09-1557, †<23-02-1591) [Nummer IX-c]  IX-c
TEMPELERS, Lysbet (*±1480, †1503) [Dochter van V-b]  V-b,6
TEMPELERS, Maes (*±1491, †>12-11-1526) [Zoon van VII-a]  VII-a,2
TEMPELERS, Maes (Marten) Thomas Jan (*±1422, †<24-08-1493) [Nummer V-b]  V-b; VI-a; VI-b; VI-c; VI-d
TEMPELERS, Margriet (*±1493, †>12-11-1526) [Nummer VIII-c]  VIII-c
TEMPELERS, Merike Jans (*>17-01-1542) [Dochter van VIII-d]  VIII-d,2
TEMPELERS, Symon Aert (*±1469, †<12-11-1526) [Nummer VII-a]  VII-a; VIII-a; VIII-b; VIII-c
TEMPELERS VALKENERS, Wouter (*1470) [Zoon van VI-a]  VI-a,3
TEMPLAR, Sijmon Jan (*<17-01-1542) [Nummer IX-b]  IX-b; X
TEMPLEER, Hendricus (*±1367) [Zoon van II-b]  II-b,1
TEMPLEER, Michaël (*±1336, †<04-09-1392) [Nummer II-b]  II-b; III-a
TEMPLEER, Yda (*±1381) [Nummer III-a]  III-a
TEMPLER alias Willem van der AA, Willem (*>1361) [Zoon van II-a]  II-a,1
TEMPLERS, Art (*±1498, †<06-03-1557)  VIII-a
TEMPLERS, Heilwich [Zoon van IX-a]  IX-a,1
TEMPLERS, Jan I (*±1299) [Nummer I]  I; II-a; II-b; II-c
TEMPLERS, Mechtelt (*±1330, †>1399) [Nummer II-a]  II-a
TEMPLERS TEMPELAERS, Aert Art (*±1520, †<14-11-1595) [Nummer IX-a]  IX-a
THIJSE, Lijsbert (*1670) [Partner van XIII-b]  XIII-b
THOORN, Maria van (*1790) [Partner van XVI-d]  XVI-d; XVII-i
TJASSENS, Anna Loisa Gezina [Schoonmoeder van XIX-x]  XIX-x
TOL, Embrecht van [Schoonvader van XIX-ap]  XIX-ap
TOL, Lijntje van (*22-08-1897) [Partner van XIX-ap]  XIX-ap; XX-aa
TOLEDO, Dirk Cornelisz van (*08-01-1758, †24-09-1821) [Schoonvader van XVI-m]  XVI-m
TOLEDO, Jacob Dirksz van (*02-10-1791, †17-01-1852) [Partner van XVI-m]  XVI-m
TOORN, Adrianus van [Schoonvader van XVI-d]  XVI-d
TOPPENS, Aleit Godardr Janszn (*±1400) [Partner van V-b]  V-b; VI-d
TRIET, Caterina van [Partner van XIX-j]  XIX-j
TROMP, Adrianus [Schoonvader van XVIII-x]  XVIII-x
TROMP, Maaike (*24-03-1864, †04-07-1941) [Partner van XVIII-x]  XVIII-x; XIX-al; XIX-am; XIX-an; XIX-ao; XIX-ap; XIX-aq; XIX-ar; XIX-as; XIX-at
TROMPETTER, Adrianus (*1861) [Partner van XIX-m]  XIX-m
TROMPETTER, Arie [Schoonvader van XIX-m]  XIX-m
TROOST, Aagje Gerritse (*03-03-1679) [Partner van XIII-h]  XIII-h; XIV-f; XIV-g; XIV-h
TROOST, Gerrit Dirksz (*<1641) [Schoonvader van XIII-h]  XIII-h
TROOST, Neeltie [Schoonmoeder van XV-r]  XV-r
TUK, Gerrit [Schoonvader van XIX-aj]  XIX-aj
TUK, Martha Jaapje (*25-11-1905) [Partner van XIX-aj]  XIX-aj
VALK, Elisabeth [Schoonmoeder van XIX-au]  XIX-au
VALK, Jacobus [Schoonvader van XIX-ay]  XIX-ay
VALK, Willem Gerrit (*04-02-1896) [Partner van XIX-ay]  XIX-ay
VALKENAAR, Aleit de (*±1445) [Partner van VI-a]  VI-a; VII-a
VALKENERS, Symon [Schoonvader van VI-a]  VI-a
VEER, Trijntje Dirks van der (†10-01-1745) [Partner van XIV-a]  XIV-a; XV-c
VEER, Trijntje Dirksdr van der [Partner van XV-b]  XV-b
VELD, Aart in ’t (*1889) [Partner van XIX-aw]  XIX-aw
VELD, Hendrik in ’t [Schoonvader van XVIII-l]  XVIII-l
VELD, Luiksje in ’t [Schoonmoeder van XVIII-l]  XVIII-l
VELD, Woutrina in ’t (*30-06-1844, †09-11-1896) [Partner van XVIII-l]  XVIII-l; XIX-m; XIX-n; XIX-o; XIX-p; XIX-q; XIX-r
VELDEN, Antje Teunisse van (*1735) [Partner van XV-b]  XV-b; XVI-b; XVI-c; XVI-d; XVI-e
VELDEN, Johannes van der (*25-08-1920, †05-04-1985) [Partner van XX-d]  XX-d
VERGUNST, Aafje (*1788) [Partner van XVII-a]  XVII-a
VERGUNST, Hendrik [Schoonvader van XVII-a]  XVII-a
VERHAGEN, Anna Pieterse (*1727, †27-11-1799) [Partner van XV-o]  XV-o
VERHAGEN, Dirk Bastiaan  XIII-i
VERHAGEN, Pieter Dirksz (*07-10-1691, †06-01-1772) [Schoonvader van XV-o]  XV-o
VERHAGEN, Pietertje (*1694) [Partner van XIII-i]  XIII-i
VERHEIJ, Arie (*21-02-1876, †20-09-1949) [Partner van XIX-av]  XIX-av
VERHOEVEN, Annigje Willems (*±1763, †28-11-1817) [Partner van XV-aa]  XV-aa; XVI-y; XVI-z; XVI-aa; XVI-ab
VERHOEVEN, Willem Pietersz (*04-02-1725, †14-05-1772) [Schoonvader van XV-aa]  XV-aa
VERMAAT, Elisabeth Joh. (*±1732, †1790) [Schoonmoeder van XVI-o]  XVI-o
VERMEER, Meeuwis [Partner van XVIII-u]  XVIII-u
VERMEULEN, Willemijntje Claase (†16-03-1752) [Partner van XIV-j]  XIV-j; XV-ab
VERSCHOOR, Cornelia Neeltje (*16-05-1847, †21-12-1923) [Partner van XVIII-n]  XVIII-n; XIX-s; XIX-t; XIX-u; XIX-v; XIX-w; XIX-x; XIX-y
VERSCHOOR, Jan (*1918, †1896) [Schoonvader van XVIII-n]  XVIII-n
VERVOORN, Woutrina [Schoonmoeder van XVII-p]  XVII-p
VINGERLING, Wilhelmus (*07-10-1861) [Partner van XVIII-u]  XVIII-u
VIS, Willem [Partner van XVI-b]  XVI-b
VIS, Willem [Partner van XV-f]  XV-f
VISSER, Adriana [Schoonmoeder van XX-x]  XX-x
VISSER, Anna [Schoonmoeder van XVIII-m]  XVIII-m
VISSER, Arie (*26-04-1798) [Partner van XVI-ab]  XVI-ab
VISSER, Bastiaan (*11-11-1840, †05-07-1933) [Partner van XVIII-p]  XVIII-p
VISSER, Gijsbert (*06-10-1817, †10-?-1995) [Schoonvader van XVIII-p]  XVIII-p
VISSER, Pieternella [Schoonmoeder van XVI-q]  XVI-q
VLAMING, Dirkje de [Schoonmoeder van XIX-aj]  XIX-aj
VLIET, Arjaantje van (*1707, †05-10-1781) [Partner van XIV-g]  XIV-g; XV-p; XV-q; XV-r; XV-s; XV-t; XV-u
VLIET, Cornelis van [Schoonvader van XIV-g]  XIV-g
VOGEL (*1900) [Partner van XIX-ah]  XIX-ah
VOGELAAR, Jacobus Janszoon [Schoonvader van XIII-i]  XIII-i
VOGELAAR, Maarten (*16-04-1815, †08-02-1878) [Partner van XVII-r]  XVII-r
VOGELAAR, Pietertje Jacobse (*1694) [Partner van XIII-i]  XIII-i
VOOGD, Aagje (*22-09-1928, †25-08-1998) [Partner van XX-x]  XX-x
VOOGD, Pieter [Schoonvader van XX-x]  XX-x
VOOGT, Jaapje Cornelis [Schoonmoeder van XV-p]  XV-p
VOORDEN, Arendje van den (*03-08-1753, †01-08-1839) [Schoonmoeder van XVI-m]  XVI-m
VORMER, Adrianus de [Schoonvader van XIX-au]  XIX-au
VORMER, Maria Stijntje de (*07-06-1884, †04-10-1969) [Partner van XIX-au]  XIX-au; XX-ae; XX-af; XX-ag
VOS, Dirk [Schoonvader van XVIII-r]  XVIII-r
VOS, Dirkje de (*10-02-1848, †19-04-1871) [Partner van XVII-y]  XVII-y
VOS, Johanna Christina (*19-01-1860, †01-02-1927) [Partner van XVIII-r]  XVIII-r; XIX-aa; XIX-ab; XIX-ac; XIX-ad; XIX-ae
VREUGD, Servaes de (*1670) [Partner van XIII-a]  XIII-a
VRIES, Trijntje de [Schoonmoeder van XIX-u]  XIX-u
VRIJHOF, Joost Arijse (*1738) [Partner van XV-s]  XV-s
VRIJMOET, Jan (*1750) [Partner van XV-e]  XV-e
VROOME, Adrianus Francinus de (*11-10-1894, †20-08-1984) [Partner van XIX-ar]  XIX-ar
VROOME, Arie de [Schoonvader van XIX-ar]  XIX-ar
WAAL, Pieternella de (*07-11-1820, †28-11-1893) [Partner van XVII-o]  XVII-o; XVIII-j; XVIII-k
WAASBERGEN, Willem Wouterse van (*1777, †22-08-1856) [Partner van XVI-q]  XVI-q
WAASBERGEN, Wouter Wouters van (~07-05-1743, †18-02-1802) [Schoonvader van XVI-q]  XVI-q
WEIJNEN, Grietje Jilisdr. van (~20-01-1732, †28-12-1808) [Schoonmoeder van XV-aa]  XV-aa
WEL van der, Elisabbeth Hendrika [Schoonmoeder van XIX-i]  XIX-i
WENSFORT, Leentje [Schoonmoeder van XVII-f]  XVII-f
WENSVEEN, Jan (*±1643) [Schoonvader van XIII-c]  XIII-c
WENSVEEN, Neeltie Jansd (*±1675, []23-10-1732) [Partner van XIII-c]  XIII-c; XIV-a; XIV-b
WERVER, Adriana van der [Schoonmoeder van XVII-g]  XVII-g
WIERINGEN, Maria van (*12-01-1828, †16-02-1892) [Partner van XVII-s]  XVII-s; XVIII-t; XVIII-u; XVIII-v
WIND, Elzo Jan (*15-08-1879, †20-09-1963) [Partner van XIX-u]  XIX-u
WIND, Jan [Schoonvader van XIX-u]  XIX-u
WOJCZYNSKI (WAYEZYIESKA), Josephine Wlodzimiera (*13-09-1905, †31-08-1945) [Partner van XX-l]  XX-l
WOUTERS, Mariken Hendrick [Partner van IX-a]  IX-a
ZELISCHERM, Heylwig Ottodr. van (†<1381) [Schoonmoeder van II-a]  II-a
ZEVENBERGEN, Arie Arnoldus [Partner van XIX-at]  XIX-at
ZOLEKAMP, Pieter [Schoonvader van XVI-z]  XVI-z
ZOLEKAMP, Yda (*01-07-1802, †01-05-1831) [Partner van XVI-z]  XVI-z; XVII-v; XVII-w; XVII-x
ZOUTHOORN, Maria Willemina [Schoonmoeder van XVIII-a]  XVIII-a
ZUERMONTS, Jan [Partner van VI-b]  VI-b
Gegenereerd met Aldfaer-versie 8.1 op 19-06-2020 17:17:46 door Dick Tempelaar