Dankbetuiging

Naast de steeds beter toegankelijke bestanden in archieven op internet hebben onderzoekers een belangrijke bijdragen geleverd door hun gegevens ter beschikking te stellen. Een dank aan deze personen is dan ook zijn plaats.

 • Henk Beijers, amateur-historicus, die met zijn website Henk Beijers Archiefcollectie (http://www.henkbeijersarchiefcollectie.nl) een bijdrage heeft gegeven aan onderzoekgegevens in het oostelijk deel van Brabant betreffende genealogie, historisch onderzoek, publicaties en toponiemen of perceelsnamen.
 • mr. J. Belonje met ‘Tempelaar’ en ‘Addenda Tempelaar’ uit De Brabantse Leeuw en Abraham Tempelaers Rentmeester van geestelijke goederen over de quartiere van kempelant en stadthouder ect. begraven in de St. Jan te ‘s-Hertogenbosch, zijn opgenomen in de parenteel van Reinier TEMPELAERS
 • Prof. Dr. Ben Brus “Sporen van de Tempelieren in Nederland” maakt melding van de aanwezigheid van de Tempeliers in Aarle-Rixel, zie www.tempelieren.nl.
  Martien van Asseldonk geeft aan dat het niet uitgesloten is dat de Wielse Hoef in Veghel in handen is geweest van het geslacht Tempelers, Mechtelt dochter van Maes Tempelers
 • De heer Muschart met zijn onderzoek naar het wapen van de familie Tempelaers in de 17e eeuw
 • Jojannes Sijbom en Ellen Roeper, doen verder onderzoek naar de parenteel van Adrian Janssen SPECKEN zie website TEMPELAARS
 • Tom Tempelaar is de grondlegger van het parenteel van Peter (Pieter) TEMPELAAR
 • Henk Tempelaar, na een bezoek bij hem thuis zijn veel gegevens toegevoegd in de parenteel van Jan TEMPELAR uit de omgeving Dordrecht.
 • Jan Toirkens, die op zijn manier de documenten van het Rechterlijk Archief in Oirschot heeft weergegeven en voorzien van toevoegingen waardoor de originaliteit wordt beïnvloed maar het wel leesbaarder maakt.
 • drs Frans Vlemmings, secretaris van de Heemkundekring Zeeland, die spontaan reageerde in de beginfase van mijn onderzoek naar de familie Tempelaar met een uitvoerige publicatie “De Tempellers uit Aarle”.