Genealogische stapeling

Als kind zijnde speelde ik met blokken, mijn vader bouwde en ik sloeg de toren om. Zo speelde ik metmijn kinderen en zo speel ik nu met mijn kleinkinderen. Zo leerde ik hoe belangrijk het is om de blokken zo te stapelen dat het een stevige toren kan worden. Zo bouwden de Egyptenaren hun piramides aan de rivier, hun ‘Tempel aar’, en bij de eerste piramide stortte het bovenste gedeelte in, omdat de hoek waaronder ze bouwden te klein was, door ervaring wijs geworden staan er nu nog piramides in Egypte. Bij het opbouwen van de genealogische Tempel (stamboom) zijn alle steentjes verzameld en moest ik hier en daar  vooralsnog, hoop ik, een steentje als waarschijnlijk benoemen om de Tempel niet in te laten instorten. Op deze website zulen dan ook steentjes voorkomen die niet correct zijn. Het is duidelijk dat het laatst gevonden of aangedragen steentje zal worden verwerkt waarbij een primaire bron het uitgangspunt zal zijn.

De levensverwachting van een pasgeboren baby in de middeleeuwen was ca 30 jaar, door het hoge sterftecijfer bij de geboorte. Na het twintigste levensjaar waren de kinderziektes voorbij en is de leeftijdsverwachting ongeveer 64 jaar. Bij vrouwen lag de gemiddelde levensverwachting lager door sterfte in het kraambed. In het algemeen trouwden vrouwen gemiddeld op hun 21ste levensjaar en mannen op hun 23ste.

Voor de genealogische generatie stapeling ben ik er van uitgegaan dat de trouwdatum en/of de geboorte van een kind plaatsvond op de leeftijd van 31 jaar. Bij een actie, bijvoorbeeld kopen van grond, heb ik 25 jaar aangehouden. Op deze manier kan men een beeld krijgen wanneer de genoemde persoon ongeveer leefde en geboren is.
De overleden vader Henricus, van Michaël Tempeleer, is overleden voor 04-09-1392 en geboren ca 31 jaar eerder dan zijn zoon Hendricus ca 1336, gestorven op een leeftijd van ca 56 jaar. Jan Tempeleer kan dan in 1305 geboren zijn.
a
kte: 1392 – 25 = 1367 – 31 = 1336 – 31 = 1305

ca. 1305 Jan Tempeleer senior van Boert, Nuenen
ca. 1336 Michaël Tempeleer, † voor 04-09-1392, op een leeftijd van ca 56 jaar.
ca. 1367 Hendricus Tempeleer

bron:
04-09-1392 Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) Archieftitel: Aanwinsten, 1280 – 1981 Akte van overeenkomst, door Henricus zoon wijlen Michaël Jansz Tempeleer, met Giselbertus, zoon wijlen Ritger van Vlijmen en Giselbertus vrouw Jutta, over landerijen in Nuenen.
o4-09-1392 Illustre Lieve Vrouwe Broederschap in ‘s-Hertogenbosch Authentieke kopieinv.nr. 164 f. 53v-54 199. feria quarta post diem Beati Egidii abbatis Hendrik, zoon van Michael, zoon van Jan Templeer senior van Boert, heeft voor schepenen van ‘s-Hertogenbosch beloofd te betalen aan Gijsbert, zoon van Rutger van Vlijmen: erfpacht uit goederen in Nuenen