Privacybeleid

De website
Het website-adres is: http://tempelaar.info.
De website is opgezet voor de nazaten met de familienaam Tempelaar.

Genealogie en privacy
Privacyregels spelen een rol in de genealogie. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt genealogisch onderzoek zelfs uitdrukkelijk genoemd. Ze bepalen wat is toegestaan bij het delen of publiceren van een stamboom of familiegeschiedenis.

Wat is niet aan privacyregels gebonden?
Door eerst te noemen wat buiten de werking van de privacyregels valt, wordt gelijk duidelijk dat nog veel mogelijk is zonder gelijk met de privacybelangen van anderen rekening te moeten houden. Allereerst kan je altijd zonder beperkingen de persoonsgegevens van overleden personen gebruiken. De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – het regelgevend kader – is hier niet op van toepassing. Ook persoonsgegevens van levende personen mag je vrij gebruiken voor jouw genealogisch onderzoek. Pas wel op met wie je de vruchten van jouw onderzoek deelt. Zolang je dit alleen aan je naaste familie laat zien, blijf je buiten de reikwijdte van de privacyregels

Wat kunt u wel en niet zien op de website
In verband met de privacyregels hebben wij alle levende personen verborgen, mits de persoon aangeeft vermeld te willen worden.
Aanmelden of wijzigingen kunnen verzonden worden naar genealogie@tempelaar.info.
Levende personen zijn altijd te zien voor naaste familie.
Naaste familie kan de ingevulde uitdraai opvragen via e-mail genealogie@tempelaar.info.